Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 331.34 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка3/4
Дата03.01.2014
Розмір331.34 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Економіка > Автореферат
1   2   3   4

Чи співпадають результати ідентифікації з суб’єктивними уявленнями підприємцяНі

Визначення причин розбіжностіТак

Так
Чи потрібна корекція


Ні

Визначення напрямків формування (вдосконалення) організації плануванняОб’єкти та часові горизонти планування

Вибір способу ієрархічної координації планування

Методична база планування

Засоби планування


Розробники плану


КінецьРис. 3. Алгоритм вдосконалення системи внутрішньофірмового планування на малих та середніх підприємствах


Для оцінки ситуації та виявлення існуючих проблем планування одержані результати порівнюються з еталонними моделями, які розроблені в процесі дисертаційного дослідження відповідно для кожного типу МСП: мікро-, малих та середніх підприємств.

На результати реформування системи планування на МСП істотний вплив справляє раціональний вибір організаційної форми та окреслення кола осіб, що розроблятимуть планові передбачення. Функціональними виконавцями планування на підприємстві можуть бути: власники та уповноважені ними фахівці, до функцій яких входить середньо- та короткострокове планування відповідних сфер діяльності, команди планування, плановий підрозділ, зовнішні консультанти. Так, наприклад, на мікропідприємствах власник особисто планує діяльність фірми.

На малих підприємствах доцільне делегування повноважень з планування так званим командам планування, що формуються з представників підрозділів, які приймають участь у реалізації певного бізнес-проекту.

Нарешті, на середніх підприємствах планова діяльність доручається плановому відділу, розмір якого залежить від потреб фірми, обсягів планової роботи та наявних ресурсів.

Підприємство може здійснювати планування власними силами або за допомогою зовнішніх консультантів. З наведених варіантів обирається найбільш прийнятний для умов конкретного МСП різновид, причому одна форма не виключає іншої. На підприємстві може бути власний відділ планування (або планувальник), але для розробки складних або особливо відповідальних планів залучаються зовнішні консультанти.

При визначенні логічної спрямованості планування на МСП можливий вибір однієї з альтернатив: "згори-донизу", "знизу-нагору" та "по колу". На думку дисертанта, планування "згори-донизу" у чистому вигляді доцільно на мікропідприємствах та більшості малих підприємств, які за своїм статусом відносяться в основному до приватних фірм або товариств з обмеженою відповідальністю. Логістична модель планування "нагору" може існувати в акціонерних товариствах. Тут вищим органом управління є загальні збори акціонерів, яких, по-перше, може бути велика кількість, і, по-друге, вони не завжди є співробітниками фірми. Тому в функції загальних зборів входить вибір та затвердження планів роботи підприємства з кількох запропонованих альтернативних варіантів. Для частини малих і середніх фірм, що є товариствами з обмеженою відповідальністю та закритими акціонерними товариствами, характерне планування "по колу".

З огляду на специфіку МСП, у дисертаційній роботі виділено чотири типи внутрішньофірмового планування: неформалізоване, формалізоване фінансове, оперативне та комплексне планування (табл. 2). Для кожного з них рекомендована система показників та процедур їх визначення.
Таблиця 2

Типи планування на малих та середніх підприємствах

Тип планування

Характеристика


Де і коли вико-ристовуються

1. Неформа-лізоване планування

Цілі, стратегії, послідовність дій, існують в свідомості власника.

Робляться певні фінансові розрахунки, як правило, короткострокові або під певний проект.

Роль планування керівництвом недооцінюється, часу на нього відводиться недостатньо

Мікропідприєм- ства, малі та середні фірми на стадіях "зародження" та "становлення"

2. Формалізо-ване бю-джетування

Домінуюча роль фінансового планування над іншими.

Чітко окреслені фінансові цілі та показники роботи.

Плани оформлюються у вигляді бюджету та підбюджетів окремих підрозділів

Мікропідприєм-ства, малі та середні на фазі "зростання"

3. Формалізо-ване оперативне планування

Функціональні плани охоплюють всі сторони діяльності фірми в коротко- та середньостроковий період: маркетинг, виробництво, кадри тощо.

Малі, середні підприємства в розвиненій фазі діяльності

4. Комплексне планування

Наявність стратегічних, тактичних та оперативних планів. Всеохоплююче, неперервне, деталізоване планування

Малі, середні підприємства в сталій фазі діяльності
1   2   3   4

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка