КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ


Скачати 226.07 Kb.
НазваКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ
Дата21.03.2013
Розмір226.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Додаток

до рішення міської ради

05.01.2011 №34-4/VІ
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

міста Синельникове на 2011-2013 роки

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року №621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 року №1217-р «Про схвалення проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік», Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року №799 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2009 рік» (зі змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року №1105), виконавчим комітетом міської ради підготовлено основні прогнозні показники і програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникове на 2011-2013роки.

Програма розроблена згідно з прогнозними показниками підприємств та організацій міста на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації в господарському комплексі міста та базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2011-2013 роки, складених відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.
Головні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку

м. Синельникове на 2011-2013 роки.

Основна мета Програми – зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу міста, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку міста, стабільне нарощування обсягу виробництва продукції, відтворення трудових ресурсів, галузей пріоритетного розвитку підприємництва, створення нових робочих місць, випуск конкурентоспроможної продукції.

Пріоритетними завданнями соціально – економічного розвитку м. Синельникове на 2011-2013 роки вважати:

 • Створення сприятливих умов для втілення інноваційних технологій у виробництво на промислових підприємствах;

 • підтримка та розвиток виробництва конкурентоспроможної продукції, посилення зовнішньоекономічної орієнтації промисловості міста;

 • створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності;

 • недопущення недобросовісної конкуренції при здійсненні підприємницької діяльності;

 • підвищення інвестиційної привабливості міста через презентації його можливостей у засобах масової інформації та Інтернет-мережі.

 • створення нових робочих місць;

 • залучення інвестицій в економіку міста;

 • стабільна робота підприємств комунального господарства, підвищення якості комунальних послуг;

 • оновлення, модернізація та стабільна робота пасажирського транспорту міста;

 • створення відповідних умов для нормального функціонування установ охорони здоров’я, освіти, культури та інших установ соціально – культурної сфери;

 • подальше удосконалення системи соціального захисту населення.

Основою бюджетної політики на 2011-2013 роки є збереження соціальної спрямованості бюджету, підтримка позитивної динаміки зростання реальних доходів населення, включаючи зростання реальної заробітної плати і пенсій в поєднанні з поліпшенням соціально – економічного розвитку міста, та ефективна і повна реалізація цільових програм міста.
1.Соціальна політика

1.1.Доходи населення та заробітна плата

Забезпечення підвищення рівня доходів населення, зокрема посилення орієнтації економічних процесів на більш ефективне задоволення потреб людини, зменшення бідності населення є пріоритетним напрямком у розвитку соціальної сфери міста.

Основними завданнями є дотримання державних гарантій в оплаті праці, недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, детінізація заробітної плати фізичних осіб та доходів від підприємницької діяльності.

Фонд оплати праці в м. Синельникове прогнозується:

 • на 2011 рік в сумі 187,1 млн. грн., або збільшиться до виконання 2010 року на 11,7%;

- на 2012 рік в сумі 205,7 млн. грн..;

- на 2013 рік в сумі 226,3 млн. грн.

Середня заробітна плата складатиме:

 • у 2011 році 2148 грн.

 • у 2012 році 2362 грн.

 • у 2013 році 2598 грн.

Зростання середньої заробітної плати обумовлено збільшенням обсягів виробництва на підприємствах промисловості, а також за рахунок збільшення обсягів вантажних перевезень на підприємствах залізничного транспорту, а також за рахунок підвищення гарантованого державою мінімального розміру.

У 2011 році середньооблікова чисельність штатних працівників складатиме 7260 осіб. Збільшення чисельності штатних працівників планується за рахунок відкриття нового підприємства «Рентал-К» по виготовленню будівельних матеріалів, збільшення чисельності працюючих згідно з штатними розкладами підприємств ТОВ «Інтерфом-Дніпро» на 32 чол., Синельниківської дистанції колії – на 72 чол. (за рахунок заповнення необхідних вакансій чергових на переїздах, сигналістів.
1.2. Зайнятість населення та ринок праці

Головним напрямком державного та місцевого регулювання ринку праці в 2011-2013 роках буде підвищення рівня мотивації зайнятості, конкурентоспроможності робочої сили та розширення сфери застосування праці за рахунок створення щороку не менше 400 нових робочих місць, з них 390 – за рахунок розвитку підприємництва, професійної підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників у відповідності до потреб ринку, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості громадян.

З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин передбачається посилення контролю за виконанням зобов’язань Генеральної, регіональної, галузевих угод і колективних договорів підприємств та організацій міста, обов’язковим включенням до них положень про вирішення питань у сфері забезпечення зайнятості й дотримання законодавства про працю.

З метою соціального захисту незайнятого населення передбачається у 2011 році охопити активними заходами сприяння зайнятості населення понад 54,0% незайнятих громадян.

Профорієнтаційними послугами буде охоплено біля 96% незайнятих громадян, рівень працевлаштування прогнозні 35,75%.

Найбільш незахищеною категорією на ринку праці є молодь. З метою адаптації молоді до умов ринкової економіки передбачається забронювати 11 робочих місць, активізувати роботу центру зайнятості з метою виявлення професійних здібностей у випускників загальноосвітніх шкіл шляхом проведення тестування, «Днів відкритих дверей», а також сприяти організації громадських робіт для учнівської молоді за рахунок коштів міського бюджету і підприємств.

Усього для громадян, які потребують соціального захисту, передбачається забронювати на підприємствах і в організаціях у 2011 році – 15 робочих місць.

Пропозиція робочої сили на ринку праці у 2011 році становитиме 1330 осіб.
1.3. Соціальне страхування

Головним напрямком роботи у сфері пенсійного забезпечення у 2011 році буде підвищення стабільності системи соціального страхування у зв’язку з введенням єдиного соціального внеску.

Основні завдання:

– активізація роботи з платниками податків щодо своєчасної виплати заробітної плати та повної сплати єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України в м. Синельниковому;

Передбачається, що власні надходження до управління Пенсійного фонду м. Синельникове зростуть на 12,6% і складуть 66,1 млн. грн.

Середній розмір пенсії становитиме 1069,15 грн., або 103,2% до 2010 року.

Страхові внески до Пенсійного фонду, що утримуються з заробітної плати, в 2011 році збільшаться на 12,5% проти 2010 року і складуть 63,4 млн. грн.
1.4. Соціальне забезпечення

Згідно з міською «Програмою соціального захисту окремих категорій громадян у м. Синельниковому на 2009 – 2011 роки» прогнозуються видатки у сумі 60,0 тис. грн.(допомога громадянам, в тому числі дітям, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, натуральна допомога хворим на активну форму туберкульозу, допомога сім’ям загиблих в Афганістані воїнів – інтернаціоналістів, допомога головам квартальних комітетів, допомога на поховання померлих непрацюючих громадян).

На реалізацію «Програми фінансової підтримки Синельниківської ради ветеранів на 2009 – 2013 роки» на 2011 рік планується виділити 13700,0 грн. ( оплата комунальних послуг, послуг зв’язку, придбання канц. товарів, матеріальна підтримка президії ради ветеранів, транспортні послуги для поїздки по місцях бойових дій, видатки на відрядження).

З метою економії енерговитрат на утримання закладів соціального захисту населення виділити кошти з бюджету розвитку на капітальний ремонт окремих вузлів газопостачання в міському територіальному центрі соціального обслуговування у сумі 6,6 тис. грн.
1.5. Житлова політика

1.5.1. Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом

Капітальне будівництво.

На 2011-2013 роки передбачається збільшення загального обсягу інвестицій в основний капітал по м. Синельниковому.

Обсяг інвестицій в об’єкти виробничого призначення – у сумі 101,93 млн. грн. на будівництво:

- ТОВ «Рентал К» будівництво дільниці з переробки шлаків»;

- ТОВ «Снек-Експорт» будівництво виробничо-складського приміщення;

- фізична особа-підприємець Рибалка В.Ф. будівництво виробничо-складського приміщення з адміністративно-побутовим корпусом;

- фізична особа-підприємець Кривохатько І.С. будівництво цеху по очищенню і доопрацюванню продовольчої сировини.

Плануються інвестиції в об’єкти невиробничого призначення:

- обладнання індивідуальним опаленням квартир соціально-незахищених верств населення;

 • реконструкція очисних споруд каналізації.

Прогнозні показники введення в експлуатацію житлових будинків
Введено в експлуатацію у 2010 році, м. кв.

Прогноз на 2011 рік, м. кв.

Примітка

Відповідно до постанови КМУ від 09.09.2009 №1035 “Про затвердження тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт»

2302,7

-

постанова КМУ №1035 з 01.01.2011 втрачає чинність

Відповідно до постанови КМУ від 08.10.2008 №923 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

1235,5

1235ВСЬОГО:


3538,2

1235

Прогнозні показники відрахування коштів на розвиток інженерно – транспортної інфраструктури міста Синельникове
з/п

Найменування


Отримано у 2010 році, грн.

Залишок (70%) коштів не сплачених у 2010 році, які переносяться на 2011 рік, грн.

Прогноз на 2011 рік, грн.

Примітка


1

Житлові будинки, господарчі будівлі та споруди. Приватний сектор

28877,12

2373,72

2

Не житлові будинки, об’єкти виробничого призначення

157110

68601,93

75000,0
Всього

185987,12

70975,63

75000,0

1.5.2. Реформування житлово-комунального господарства

Головним напрямком роботи реформування житлово-комунального господарства у 2011 році є створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню, створення сприятливих умов для підвищення активності з боку населення міста відносно вирішення питання самоорганізації в багатоквартирних будинках. Передбачається створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, продовження практики проведення конкурсів на визначення виконавця житлово-комунальних послуг.

«Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Синельникового на 2011 – 2014 роки» направлена на реалізацію державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Орієнтовні обсяги фінансування заходів Програми (всього):

 • на 2011 рік – 20082,0 тис. грн.;

 • на 2012 рік – 18582,0 тис. грн.;

 • на 2013 рік – 16471,0 тис. грн.,

в тому числі з міського бюджету:

 • на 2011 рік – 2432,0 тис. грн.;

 • на 2012 рік – 2491,0 тис. грн.;

 • на 2013 рік – 2621,0 тис. грн.

Програма „Питна вода Синельникове на 2006-2020 роки” передбачає виконання заходів з реконструкції очисних споруд міста, будівництва, реконструкції та капітального ремонту водопровідно-каналізаційних мереж. На виконання цих заходів передбачені обсяги фінансування всього:

 • на 2011 рік – 7267,0 тис. грн.;

 • на 2012 рік – 5050,0 тис. грн.;

 • на 2013 рік – 2710,0 тис. грн., в тому числі кошти міського бюджету:

 • 2011 рік – 626,0 тис. грн.;

 • 2012 рік – 200,0 тис. грн.;

 • 2013 рік – 200,0 тис. грн.


2.Гуманітарна сфера

2.1. Освіта.

Головним напрямком роботи в галузі освіти в 2011 році буде підвищення якості освіти і виховання, створення оптимальних умов для навчання та виховання дітей, забезпечення громадянам міста рівного доступу до якісної освіти.

У рамках „Програми розвитку освіти в м. Синельниковому на 2011 рік з міського бюджету передбачено виділення коштів у сумі 5997,22 тис. грн., що становить 102,0 % до розміру фінансування у 2010 році.

Для розв’язання соціальних проблем в системі загальної середньої освіти на 2011 рік передбачені кошти в міській Програмі «Відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у м. Синельниковому на 2008-2013 роки» на виконання заходів:

 • оздоровлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • оздоровлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

 • робота міського табору з денним перебуванням при центрі дитячої творчості відділу освіти на базі ДНЗ №12;

 • робота міського спортивно – оздоровчого табору;

 • перевезення дітей до м. Дніпропетровська з метою подальшого перевезення до дитячих оздоровчих таборів.

На виконання зазначених заходів передбачені кошти:

 • 2011 рік - 158,0 тис. грн..;

 • 2012 рік – 171,32 тис. грн.;

 • 2013 рік – 173,32 тис. грн.

Для утримання закладів освіти та враховуючи фінансові можливості міського бюджету у 2011 році виділити кошти на виконання заходів:

 • встановлення єдиних вузлів обліку газу з коректорами об’єму в топочних установ освіти – 75 тис. грн. (кошти цільового фонду);

 • реконструкція стадіону ДЮСШ – 61 тис. грн.;

- розробка проектно-кошторисної документації «Реконструкція навчального корпусу загальноосвітнього навчального закладу №7 в навчально-виховний комплекс по вихованню дітей дошкільного віку на 50 місць» – 139,7 тис. грн.


2.2. Підтримка сімей, дітей та молоді

Міська «Програма підтримки сімей, жінок, дітей та молоді у м. Синельниковому на 2008-2013 роки» направлена на виконання заходів:

 • розроблення та поширювання соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім’ї та її соціальної підтримки, проведення широкомасштабних інформаційних кампаній щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

 • проведення свят та соціальних акцій для жінок до Дня матері, Дня сім’ї, Міжнародного жіночого дня 8 Березня, Дня людини похилого віку та інших знаменних дат;

 • забезпечення організації і залучення безробітного населення, в т.ч. молоді до громадських оплачуваних робіт;

 • надання соціальної підтримки сім’ям, члени яких мають функціональні обмеження, а також соціально – незахищеним категоріям сімей;

 • проведення освітньо-виховних акцій до Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиків та їх незаконним обігом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

 • проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи шляхом створення та поширення соціальної реклами з питань запобігання насильства в сім’ї, проведення тренінгів з питань запобігання та протидії насильству в сім’ї у загальноосвітніх закладах;

 • надання кваліфікованої консультативної допомоги юристів, психологів, медиків з метою підтримки жінок, дітей, які постраждали від насильства та жорстокого поводження в сім’ї, стали жертвами торгівлі людьми. Проведення лекцій і тренінгів для учнівської молоді з питань запобігання торгівлі людьми;

 • забезпечення широкого залучення молоді до організації та проведення заходів з нагоди Дня Перемоги і дня виводу військ із Афганістану. Забезпечення організації заходів щодо проводів юнаків міста до лав Збройних сил України;

 • забезпечення організації та проведення заходів з нагоди святкування Дня соборності України, Дня молоді, Дня Конституції, Дня незалежності та ін.

- участь в обласних конкурсах і фестивалях «Міс Аліса», «Світло вічного вогню», «Душі криниця», «Повір у себе – і в тебе повірять інші», «Таланти багатодітної родини»;

- впровадження нових міських конкурсів, фестивалів та інших заходів, що ініційовані молоддю та молодіжними громадськими організаціями;

- організація та проведення міських конкурсів, вікторин з правової тематики серед школярів та молоді, сприяння впровадженню різних форм правової освіти підлітків та молоді, в тому числі з використанням міжнародних методик;

 • створення і розширення мережі дитячих та молодіжних громадських організацій.

На реалізацію цих заходів передбачені кошти з міського бюджету:

2011 рік – 46, 0 тис. грн.;

2012 рік – 48,0 тис. грн.;

2013 рік – 48,0 тис. грн.

Заходи міської “Програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності в м. Синельниковому на 2011 – 2013 роки” направлені на збільшення кількості дітей, які отримають соціальну та адресну допомогу, покращення житлових умов дітей, збільшення кількості дітей, влаштованих під опіку, піклування, у прийомну сім’ю та усиновлених, зменшення кількості бездоглядних дітей та дітей, які скоюють правопорушення, бродяжать.

На виконання заходів Програми передбачені кошти з міського бюджету:

 • 2011 рік – 10500,0 тис. грн.;

 • 2012 рік – 10750,0 тис. грн.;

 • 2013 рік – 11000,0 тис. грн.2.3. Культура і духовність

Заходи міської «Програми розвитку культури м. Синельникове на 2011- 2015 роки» направлені на реалізацію державної політики у галузі культури, популяризацію та підтримку кращих культурних надбань, розвиток та підтримку народних традицій, розвиток талантів та здібностей синельниківців. Передбачається проведення міських, державних свят, активізація фестивального культурно- мистецького руху у м. Синельникове, організація та проведення міських фестивалів, конкурсів, виставок, проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів, цикл культурних заходів історико-патріотичного напрямку, заходи з організації змістовного дозвілля для різних категорій населення міста з урахуванням їх інтересів, забезпечення експозиційної та виставкової діяльності, забезпечення протягом року надання інформаційно-просвітницьких послуг користувачам бібліотек.

Для реалізації творчих здібностей, підвищення професійної майстерності аматорів та митців самодіяльної творчості, поезії, декоративно – прикладної творчості планується участь дитячих творчих колективів, солістів, колективів та аматорів самодіяльності творчості у міжнародних, всеукраїнських фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках.

Для виконання заходів з міського бюджету передбачені кошти:

на 2011 рік – 354,42 тис. грн.;

на 2012 рік – 160,0 тис. грн.;

на 2013 рік - 145,0 тис. грн.
2.4. Фізичне виховання та спорт

В рамках реалізації цільової комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Синельниковому з міського бюджету передбачені кошти у сумі:

 • на 2011 рік - 64,0 тис. грн.;

 • на 2012 рік – 66,0 тис. грн.

З метою створення сприятливих умов для занять населення фізичною культурою і спортом передбачається вжити комплекс заходів щодо:

 • підвищення фізичної підготовленості призовної молоді для проходження служби у Збройних Силах України та щорічно проводити міську й брати участь в обласній спартакіаді допризовної молоді;

 • проведення міських змагань для людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх участь в обласних та всеукраїнських змаганнях;

 • проведення міських комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, юнацьких і молодіжних ігор, з олімпійських та не олімпійських видів спорту;

 • проведення чемпіонатів та кубків міста, брати участь у чемпіонатах та кубках області, а також міжнародних спортивних змаганнях з визначених у державі видів спорту серед спортсменів різних вікових груп;

 • проведення міських та участь в обласних спортивних іграх ветеранів спорту.


3. Безпека життєдіяльності людини

3.1. Охорона навколишнього середовища

Програмою охорони навколишнього природного середовища у м. Синельникове на період 2011-2015 роки передбачено виконання заходів на 2011-2013 роки:

- захист від підтоплення та затоплення території міста (вул. Жлоби);

- реконструкція очисних каналізаційних споруд;

- водовідведення побутових стічних вод південної частини міста;

- розробка проектної документації по установленню водоохоронних зон ставків по вул. Робочій та с. Парне;

- будівництво зливової каналізації від вул. Миру до балка Ворона;

- прочищення зливової каналізації на вул.50 років Жовтня та встановлення зливових решіток;

- технічне переоснащення та заміна застарілого обладнання котельні пасажирського вагонного депо;

- будівництво полігону твердих побутових відходів, у тому числі виготовлення проектної документації;

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження відходів;

- впровадження роздільного збирання складових твердих побутових відходів;

- введення потужностей сор­тувально-переробних комплексів з полігонами для розміщення залишків твердих побутових відходів;

- заходи з організації впрова­дження нових технологій поводження з побутовими відходами;

- реку­льтивація діючого несанкціонованого звалища ( у разі його закриття);

- розроблення схеми санітарної очистки міста;

- інвентаризація земель лісогосподарського призначення;

- інвентаризація зелених насаджень міста;

- створення нових зелених насаджень;

- проведення в школах міста семінарів, організація виставок, фестивалів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища.

3.2. Охорона праці

З метою створення безпечних та нешкідливих умов праці, скорочення рівня виробничого травматизму у сфері охорони праці в 2011 році передбачається:

 • контролювати забезпечення функціонування системи управління охороною праці на всіх підприємствах та організаціях міста, включаючи підприємства малого та середнього бізнесу;

 • здійснювати контроль за станом охорони праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій міста, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності вимогам нормативно – правових актів про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

 • здійснювати перевірки підприємств усіх форм власності щодо дотримання законодавства України про охорону праці;

 • надавати консультативну, методичну допомогу підприємствам з питань охорони праці та проведення атестації робочих місць;

 • тримати на контролі рівень спеціальної підготовки роботодавців та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці, приймати участь у залучені їх до відповідного навчання.

 1. Науково - технологічна та інноваційна політика

Головною метою у сфері науково – технічної та інноваційної політики на 2011 рік залишається підвищення конкурентоспроможності економіки міста Синельникове серед інших міст України за рахунок:

 • сприяння впровадженню інноваційних та інвестиційних проектів з використанням енерго- і ресурсозберігаючих технологій;

 • сприяння залученню фінансових ресурсів для інноваційної діяльності та просування інноваційної та інвестиційної продукції на внутрішні та зовнішні ринки.

Серед підприємств, які виробляють промислову продукцію три підприємства займаються інноваційною діяльністю:

 • ВАТ «Синельниківський ресорний завод»;

 • ТОВ «Атлантіс»;

 • ТОВ «Інтерфом-Дніпро».

На інноваційну діяльність направлені власні кошти підприємства «Атлантіс» у сумі 544,5 тис. грн.

Інноваційна діяльність здійснювалась за напрямками:

 • дослідження і розробки – 264,0 тис. грн.;

 • придбання машин, обладнання, установок, інших основних фондів – 280,5 тис. грн.

На ТОВ “Атлантіс” на 2011 – 2013 роки планується збільшення обсягів продукції, реалізованої з сертифікатами відповідності, виданими в системі сертифікації.

На ВАТ “Синельниківський ресорний завод” у 2011 році очікується реалізація сертифікованої продукції Укр. СЕПРО та поступове збільшення її до 2013 року.


 1. Промислова політика

Обсяг реалізованої продукції по м. Синельниковому за січень – листопад 2010 року склав 709,2 млн. грн.

Прогнозується на роки:

- на 2011 рік – 828,6 млн. грн.;

- на 2012 рік – 999,3 млн. грн.;

 • на 2013 рік – 1161,1 млн. грн.

Збільшення обсягів виробництва планується за рахунок вдосконалення технологічного процесу на діючих підприємствах та введення в експлуатацію нових потужностей.

При проведенні аналізу стану розвитку галузей промисловості на 2011-2013 роки виявлено, що на всіх підприємствах міста, за винятком ТОВ “Синельниківський молочний завод” і ДП “Зоряна” ТОВ “Стиль” планується стабільна робота та нарощування обсягів виробництва.

Найвагоміший ріст обсягів виробництва планується підприємством «Атлантіс» за рахунок експорту продукції, укладення договорів на крупні поставки, а також на ТОВ «Інтерфом-Дніпро».


 1. Споживчий ринок

За прогнозними показниками на 2011 рік обсяг роздрібного товарообороту залишиться на рівні 2010 року і складе 316,9 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту на 2012 рік складе 347,1 млн. грн., на 2013 рік - 368,6 млн. грн.

Збільшення темпів зростання обсягів товарообороту у 2011-2013 роках очікується за рахунок поліпшення фінансового стану торговельних підприємств, збільшення їх кількості, підвищення купівельної спроможності населення.

З урахуванням проведеного аналізу розвитку торговельної мережі міста в 2011-2013 планується відкрити 10 нових об’єктів торгівлі, з них: продуктових – 3, промислових – 6, 1 торгівельний комплекс.

Мережа ресторанного господарства в місті працює стабільно з урахуванням попиту населення та архітектурного планування міста.

Не сприяє розвитку підприємств ресторанного господарства висока вартість ліцензій на реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, енергоносіїв, водопостачання, велика плата за використання орендованих приміщень.

В 2011 році обсяг реалізованих послуг за прогнозними показниками збільшиться порівняно з попереднім роком на 109,1% і буде складати 21,5 млн. грн., на 2012 рік 23,3 млн. грн., на 2013 рік 24,9 млн. грн. Збільшення обсягів платних послуг у 2011-2013 роки планується за рахунок запровадження нових видів послуг, поліпшення якості обслуговування споживачів, та збільшення обсягів діючих послуг.

Зростання обсягів вироблених та реалізованих послуг в 2011-2013 році передбачається за рахунок розвитку послуг з ремонту та технічного обслуговуванням транспорту, ремонту та виготовленню меблів, послуг перукарень та ремонту взуття, а також відкриття підприємств побуту пріоритетних напрямків, для цього планується провести ряд заходів:

 • впровадження на підприємствах побуту сучасної техніки, новітніх технологій;

 • продовження роботи з вивчанням вітчизняного та світового досвіду надання побутових послуг;

- проведення на підприємствах капітальних та поточних ремонтів;

- проведення роботи з питань підготовки та перепідготовки кадрів для підприємств служби побуту таких як, організація семінарів, майстер-класів, проведення міських конкурсів, демонстрація досягнень перукарів та дизайнерів одягу на міських заходах.

В 2011-2013 роках планується відкриття підприємств сфери послуг, з них: 2 перукарні, 3 підприємства послуг з ремонту радіотелевізійної апаратури, сфера послуг з газифікації та водопостачанням за індивідуальними замовленнями та інші. При цьому буде створено близько 25 робочих місць.
7.Транспортно-дорожній комплекс

Розвиток транспортного комплексу міста буде спрямований на задоволення зростаючих потреб населення та економіки міста в транспортних послугах. Приділятиметься увага підвищенню комфорту та забезпеченню безпеки перевезень, вдосконаленню маршрутної мережі, якості та надійності транспортних послуг населенню.

Планується збільшення вантажних перевезень та пасажирообороту автомобільним транспортом, забезпечення стану виконання договірних зобов’язань перевізниками, регулярного ремонту та технічного огляду транспортних засобів.

Передбачається запровадження системи конкурсного відбору перевізників на міських та приміських автобусних сполучень.
8. Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Протягом 2011-2013 років у м. Синельниковому продовжуватиметься робота зі створення позитивного іміджу та сприятливого інвестиційного клімату.

Пріоритетними напрямками інвестиційної політики в місті є:

 • випуск та оновлення презентаційних та іміджевих матеріалів про місто і його інвестиційні переваги;

 • участь в інвестиційних виставках і форумах;

 • пошук нових джерел залучення додаткових засобів на розвиток міста;

 • підтримка господарюючих суб’єктів в розробці та впровадженні інноваційних проектів у сфері високих технологій.

Обсяг експорту по місту, за даними підприємств, у 2010 році очікується у розмірі 2,45 млн.грн.

Обсяг імпорту по місту очікується у 2011 році у розмірі 21,5 млн.дол. США, що становитиме 149,6% до 2009 року. Збільшення обсягів імпорту очікується у зв’язку з застосуванням імпортних складових при виготовленні продукції підприємствами ТОВ “Інтерфом-Дніпро”, ВАТ “Синельниківський ресорний завод”, ТОВ “Атлантіс”, “Ніаколор”.

9. Регуляторна політика та розвиток підприємства

У 2011 році одним з основних пріоритетних напрямків залишиться розвиток підприємництва. Мале підприємництво сьогодні виступає важливим чинником, який впливає на процеси оптимізації структури економіки, зменшення безробіття, подолання бідності.

З метою підтримки розвитку підприємництва в 2011-2013 роках передбачається здійснити комплекс заходів щодо:

 • забезпечення дотримання міськими регуляторними органами порядку підготовки проектів регуляторних актів, їх офіційного оприлюднення:

 • підготовка аналізу впливу до проектів регуляторних актів;

 • вдосконалення роботи дозвільного центру;

 • проведення семінарів-практикумів з питань державної регуляторної політики та здійснення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності для депутатів міської ради, працівників управлінь та відділів міської ради, регуляторних органів;

- відстеження ефективності дії прийнятих регуляторних актів;

- проведення семінарів, конференцій з питань роз’яснення чинного законодавства, що регулює підприємницьку діяльність та сприяє розвитку споживчого ринку, захисту прав споживачів, охороні праці та трудових відносин для підприємців міста.

За прогнозними даними протягом 2011 року кількість малих підприємств становитиме 85 одиниць (збільшиться на 2 одиниці), а саме:

- цех по очищенню і доопрацюванню продовольчої сировини ПП Кривохатько;

 • ТОВ “Рентал К” (дільниця з переробки шлаків).

Кількість суб`єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб за прогнозними даними на кінець 2011 року зросте на 80 осіб і досягне 2536 осіб. Чисельність працюючих складе 817 осіб.

На кінець 2012 – 2013 років кількість суб`єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб складе відповідно 2616 та 2696 осіб, збільшення чисельності працюючих не прогнозується.

На кінець 2013 року – 2696 осіб;

Чисельність працюючих в малому підприємництві складе:

на кінець 2011 року - 817 осіб.

Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами, у загальному обсязі складе:

на кінець 2011 року -15,4 %;

на кінець 2012 року – 15,7%;

на кінець 2013 року – 15,8%.

На виконання Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» подальше функціонування системи по спрощенню і впорядкуванню дозвільних і погоджувальних процедур буде здійснюватися державним реєстратором, державним адміністратором і Дозвільним центром, фінансування буде здійснюватися в межах кошторису міської ради.

На виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Синельникового плануються видатки відповідно до бюджетного розпису на 2011 рік.
Міський голова Д.І. Зражевський

Схожі:

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2011 рік
Оцінка тенденцій соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2010 році
ІНФОРМАЦІЯ про виконання програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку Коломийського району на 2013 рік і основні напрями розвитку на 2014 і 2015...
Шістнадцяте століття це велике духове потрясіння, яке було початком...
В ній вперше прийшло до відкритого зудару різноспрямованих духових сил внутрі нації для визначення найпевнішого й найбільш видатного...
Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
Підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування,...
Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2012 рік, затвердженої рішенням двадцятої (позачергової)...
Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2012 рік, затвердженої рішенням двадцятої (позачергової)...
ІНФОРМАЦІЯ про виконання рішення районної ради від 06. 06. 2013 №384-ХV/13...
ХV/13 Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку Коломийського району на 2013 рік і основні напрями розвитку
Інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ на 2013 рік, затвердженої рішенням тридцять другої сесії міської...
Інформація про виконання основних пріоритетів та завдань Програми...
Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянськ за 1 півріччя 2014 року
Програма соціально- економічного і культурного розвитку КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ
Стан розвитку економіки, використання природного, виробничого та трудового потенціалу у 2010 році 4
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка