СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Барташевської Юлії Миколаївни


Скачати 63.48 Kb.
НазваСПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Барташевської Юлії Миколаївни
Дата18.05.2013
Розмір63.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
СПИСОК

НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Барташевської Юлії Миколаївни


п/п

Назва

Видавництво, журнал (назва, номер, рік), чи номер авторського свідоцтва

Кількість друкованих аркушів

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5Инвестиционные риски в производственном предпринимательстве и их оценка

Матеріали IV международної науково – практичної конференції “Новости научной мысли− 2008”. – Ч. 4. Экономические науки. – Praha: Education and Science. – 2008. – С. 67 − 69.

0,13


Инвестиционные риски: постановочный аспект

Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. − Випуск 246. − Т. V. − Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. − С. 1218−1223.

0,31


Динаміка та джерела інвестицій в машинобудуванні

Проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкового середовища: IV регіональна науковопрактична конференція молодих вчених та студентів.  Т. ІІ.  Д.: ДУЕП, 2009.  С. 5  8.

0,2


Інвестиційні ризики у машинобудуванні

Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції. Донецьк−Познань: ДонНУЕТ, 2009.  С. 27  30.

0,2


Методи управління ризиками, пов’язаними з інвестиціями

Матеріали ІІ міжнародної науковопрактичної конференції “Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення”.  Тернопіль: ТНЕУ, “Економічна думка”, 2009.  С. 31  34.

0,2


Основні напрями інвестиційної політики в машинобудуванні України

Держава та регіони. Запоріжжя: 2009.  №4. − С. 13−16.

0,2


Система управління інвестиційними ризиками на машинобудівних підприємствах

Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць.  Випуск 255. Т. 9. − Дн−ськ.: ДНУ. С. 2318 – 2325.

0,44


Оцінка інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств методом нечітких множин

Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. − Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. − С. 18 – 23.

0,31


Оцінка інвестиційних ризиків

Матеріали VII-ї міжнародної науково-практичної конференції «Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами», 2009.

0,12


Інвестиційні ризики машинобудівного підприємства: система і рівні управління

Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. − №2 (9). С. 31−37.

0,37


Інвестиційний ризик: рівень та фактори впливу

Матеріали міжвузівської науково − практичної конференції аспірантів та молодих вчених «Сучасні економічні системи: становлення та розвиток». ДУЕП ім.. А.Нобеля. – 2011. С. 10 – 11.

0,06


Обгрунтування вибору методу оцінки інвестиційних ризиків за їх рівнем

Європейський вектор економічного розвитку. – 2011. − №1 (10). С. 3−10.

0,44


Методи оцінки інвестиційних ризиків: порівняльна характеристика

Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції викладачів та студентів «Реалізація національних економічних інтересів України в рамках інтеграційних процесів». Симферополь: Фєнікс. – 2010. – С. 111 – 112.

0,06
Інноваційний розвиток машинобудування України: сучасний стан

Матеріали XVI Міжнародної науково – практичної конференції «Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика». Луцьк.: Волин. мистецька агенція «Терен», 2011. – С. 113 – 115.


Характеристика методів мінімізації інвестиційних ризиків

Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної Інтернетконференції «Стратегії стійкого розвитку економіки». К.: Європейський університет. − 2011. – С. 272 – 275.


Міжнародна складова вітчизняного машинобудування

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки: X Міжнародна науково − практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей. Д.: ДУЕП ім. Альфреда Нобеля, 2011. – С. 13 – 15.


Принципиальные основы системы решения организационно − управленческих задач при планировании и реализации проектов

Проектно – орієнтована діяльність соціально – економічних систем: сучасний погляд: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2010. – Т. 11. – С. 57 – 63.

Гребенкин С.С., Попов С.О., Рябичев В.Д., Гребенкина А.С., Величко Н.М.Стратегія управління інвестиційним ризиком машинобудівного підприємства

Теорія та практика управління національною економікою: зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – Т. 12. – С. 15 – 23.

Барташевський С.Є., Гродзинський П.Я.Економічна безпека машинобудівного підприємства

Економічні підсумки 2011 року: досягнення та перспективи: VI Міжнародна науково−практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених. – Львів: Львівська економічна фундація, 2011. Ч. ІІ. – с. 82 – 83.


Економічна безпека та інвестиційний ризик машинобудівного підприємства

Європейський вектор економічного розвитку. – 2012. − №

Павлова В.А.Рівні економічної безпеки машинобудівного підприємства

Матеріали міжвузівської науково − практичної конференції аспірантів та молодих вчених «Сучасні економічні системи: становлення та розвиток». ДУ ім. А.Нобеля. – 2012. С.
Схожі:

Список Друкованих наукових та навчально- методичних праць Федорук Галини Миколаївни
Методичні аспекти реалізації змісту економічної освіти учнів у трудовому навчанні / Сучасні інформаційні технології таіноваційні...
СПИСОК наукових праць за 2008-2012
Діагностика конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі в ринкових умовах
Реферат циклу наукових праць к е. н. Яроцької Ольги Валентинівни
До циклу наукових праць входить 22 наукові праці, в тому числі 10 монографій у співавторстві, 2 брошури, 10 статей
СПИСОК наукових праць Дубінського Сергія Володимировича
Розвиток аутсорсингу на промислових підприємствах України в умовах фінансово-економічної кризи
СПИСОК наукових праць Зборовської Ольги Михайлівни у 2013 р. Статті у фахових виданнях
Оптимізація процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах України
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
СТУДI¯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ ЧАСТИНА...
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено...
ISBN Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей Збірник...
Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: Збірник наукових праць. Книга / Редколегія. Відп секретар З. С. Скринник....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка