МОНОПОЛІСТІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ


Скачати 37.34 Kb.
НазваМОНОПОЛІСТІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ
Дата05.05.2013
Розмір37.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


МОНОПОЛІСТІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ
У цій роботі розглядається явище монополістичної конкуренції, її характерні риси та економічні ефекти в короткостроковому і довгостроковому періодах.

Ключові слова: монополістична конкуренція, конкуренція, монополія, фірма, диференціація товарів.

І. Вступ. Термін «конкуренція» походить від латинського слова «concurere» - зіштовхуюсь. В ринковій економіці відбувається зіткнення інтересів різних господарюючих суб’єктів як всередині окремих галузей, так і між виробниками різних сфер і галузей тощо. Виходячи з цього, можна дати визначення конкуренції, монополії та власне монополістичної конкуренції як економічних категорій. [2]

Конкуренція – це економічне суперництво, боротьба між суб’єктами господарської діяльності за кращі умови виробництва і реалізації товарів та послуг з метою отримання якомога більшого прибутку.

Монополія – ринок з єдиним продавцем певного товару, послуги чи виробничого ресурсу.

Монополістична конкуренція – це така ситуація на ринку, коли велика кількість виробників пропонує подібну, але не ідентичну продукцію, тобто вона базується на диференціації продукції. [1]

ІІ. Постановка завдання. Завдання полягає у дослідженні сутності монополістичної конкуренції, визначенні її основних характерних рис, особливостей у довгостроковому і короткостроковому періодах.

ІІІ. Результати. Монополістична конкуренція синтезує деякі риси досконалої конкуренції та монополізму. Досконалу конкуренцію вона нагадує двома аспектами:

  • велика кількість продавців та покупців;

  • вхід на ринок і вихід з нього – практично вільний, хоча мають місце деякі перешкоди.

Відмінність полягає в тому, що за досконалої конкуренції продукція є ідентичною (стандартизованою), а за монополістичної – диференційованою (гетерогенною).

Диференціація виникає завдяки високій якості товарів, їх формі, дизайну, яскравій упаковці, фірмовим маркам і знакам, кращим умовам продажу і післяпродажного обслуговування, інтенсивності реклами, зручному місцю продажу тошо. Все це надає певні переваги продавцям цих товарів, приваблює покупців, які платять більш високу ціну за такі товари. У цьому полягає монопольність виробників на свою диференційовану продукцію. [2]

Концепцію монополістичної конкуренції в першій третині ХХ ст. одночасно розробили незалежно один від одного Е. Чемберлін та Дж. Робінсон. Вони звернули увагу, що диференціація товарів призводить до того, що замість єдиного ринку складається мережа частково відокремлених один від одного, але взаємопов’язаних між собою ринків. При цьому існує розмаїття цін, витрат на виробництво, обсягів випуску певних товарів. Така диференціація спричиняє певну монополістичну поведінку. [1]

Найбільш поширеними ринками монополічтиної конкуренції є ринки одягу, взуття, безалкогольних напоїв, парфумів, сільськогосподарської продукції, послуг підприємств громадського харчування, шоу-бізнесу тощо. Учасниками монополістичної конкуренції можуть бути великі, середні та малі підприємства. [2]

За монополістичної конкуренції крива попиту на товар фірм прямує вниз. Отже, ці фірми користуються владою монополістів. Проте це не означає, що монополістично конкурентні фірми завжди отримують високі прибутки. Існує вільний вхід, тобто можливість одержати прибутки приваблюватиме нові фірми з їх конкуруючими товарами, а це призведе до падіння прибутків до нуля. Зобразимо це графічним способом:

а) б)

Рис. 1. Абстрактна модель монополістичної конкуренції у а) короткостроковому періоді; б) довгостроковому періоді.

Оскільки товар фірми відрізняється від товарів її конкурентів, її крива попиту D похило спрямована донизу. Кількість, що максимізує прибуток Qmc – це точка перетину кривих краничноъ виручки (MR) та граничних витрат (MC). Оскільки відповідна ціна P перевищує середні витрати (ATC), фірма має прибуток, величина якого показана на графіку тонованим прямокутником.

У довгостроковому періоді цей прибуток може спонукати інші фірми до входу в цей ринок. У міру появи товарів-конкурентів ця фірма втрачатиме свою частку ринку, її обсяг збуту зменшуватиметься; крива попиту зсунеться вниз. Крива тривалого попиту D буде дотичною до кривої середніх витрат фірми AC. Тут максимізація прибутку передбачає кількість Q, ціну P та нульовий прибуток, оскільки ціна дорівнює граничним витратам. Фірма все ще має владу монополіста, проте вхід до ринку інших фірм і конкуренція з їхного боку зменшили прибуток фірми до нуля. [3]

IV. Висновки.

Отже, монополістична конкуренція – один з найпоширеніших типів ринкових структур, що поєднує у собі ознаки досконалої конкуренції і монополії. За умов монополістичної конкуренції фірми на ринку функціонують недостатньо ефективно, вони мають надлишкові потужності та завищені ціни (порівняно з ринком досконалої конкуренції), але це плата суспільства за доступність джерел постачання товарів, які забезпечує цей тип ринкової структури.
Список використаних джерел:


  1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.

  2. Мочерний С. В. Основи економічних знань: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 304 с. (Альма-матер)

  3. Олімпіадні завдання з економіки: Збірник / О. В. Олійник, І. Є. Тимченко. – Х.: Веста: Вид-во “Ранок”, 2007. – 400 с.
Схожі:

10 КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ
Хоч якою жорстокою буде конкуренція між компаніями, неписане правило боротьби за частку на ринку таке: жодна компанія не повинна...
Закон спадної граничної корисності блага та пояснення споживчої поведінки
Конкуренція та монополія в ринковій системі. Сутність і основні види конкуренції
Лекці КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ
Починаючи від меркантилістів і закінчуючи сучасними законодавчими положеннями в області антимонопольної політики, держави з традиційною...
1. Принципи і типи соціально-трудових відносин: солідарність, субсидіарність,...
Основні стратегії демократизації управління виробництвом. Порядок ведення тристоронніх переговорів на національному рівні і висновок...
1. Доберіть синоніми до слів
Доберіть синоніми до слів: адміністрація, кон’юнктура, акциз, акція, аргумент, бізнесмен, кореспонденція, вексель, конкуренція, адекватний,...
7 Поняття та структурні елементи міжнародного фондового ринку
Зростання попиту з боку емітентів, збільшення пропозиції в результаті інтеграції національних ринків, конкуренція як наслідок відкритості...
Н. с в сучасному і широкому сенсі цього слова почала формуватися...
Комунікація, її специфіка і форми в науковій спільноті. Конкуренція в науці. Проблема діалогу в науковому співтоваристві. Наукова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка