ЗАКОНУКРА Ї Н И


НазваЗАКОНУКРА Ї Н И
Сторінка11/11
Дата16.03.2013
Розмір1.74 Mb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Економіка > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного,

міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

{ Частина третя статті 79 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }

{ Щодо конституційності положень частини третьої статті 79 див.

Рішення Конституційного Суду N 1-рп/2000 ( v001p710-00 ) від

09.02.2000 }
4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо

дострокового припинення повноважень сільського, селищного,

міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як

за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої

частини громадян, що проживають на відповідній території і мають

право голосу.
5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій

сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків

відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може

призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського

голови. Питання про призначення Верховною Радою України

позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може

порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською,

селищною, міською радою, головою обласної, Київської,

Севастопольської міської державної адміністрації.
6. Порядок проведення позачергових виборів сільського,

селищного, міського голови визначається законом про вибори.
7. Повноваження сільського, селищного, міського голови

припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
1) з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, - з

дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома

зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у частині другій цієї статті, - з

дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення

про дострокове припинення повноважень;
3) у випадку, передбаченому частиною п'ятою цієї статті, - з

моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних

виборах.

{ Частина сьома статті 79 в редакції Закону N 806-VI ( 806-17 )

від 25.12.2008 }

{ Частину восьму статті 79 виключено на підставі Закону

N 806-VI ( 806-17 ) від 25.12.2008 }
( Офіційне тлумачення положень статті 79 див. в Рішенні

Конституційного Суду N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003 )
Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів

самоорганізації населення
1. Повноваження органу самоорганізації населення припиняються

достроково у разі:

1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної

у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету,

загальних зборів громадян або невиконання своїх повноважень;

2) його саморозпуску.
2. Рішення про дострокове припинення повноважень органу

самоорганізації населення приймається загальними зборами громадян,

що утворили даний орган, або відповідною радою.
Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення цього Закону є основою для розробки та прийняття

інших законодавчих актів про місцеве самоврядування в Україні, а

також законів про міста Київ і Севастополь.
2. Сільські, селищні, міські, районні в містах, районні,

обласні ради після набрання чинності цим Законом здійснюють

повноваження, передбачені Конституцією України і цим Законом.

Районні у містах ради після набрання чинності цим Законом

здійснюють свої повноваження відповідно до закону. Обрання нового

складу цих рад проводиться в порядку, що передбачається цим та

іншими законами.

Рішення про проведення референдумів територіальних громад

міст з районним поділом щодо утворення (неутворення) районних у

містах рад відповідно до статті 5 цього Закону приймаються на

вимогу не менш як однієї десятої членів цих громад або половини

від загального складу депутатів відповідних міських рад. Рішення

міських рад з цього питання приймаються з урахуванням думки

районних у містах рад та членів територіальних громад цих міст.

Рішення територіальних громад міст з районним поділом або міських

рад із зазначеного питання повинні бути прийняті не пізніш як за

шість місяців до дня проведення чергових виборів.
3. З набранням чинності цим Законом голови сільських,

селищних, міських рад набувають статусу сільських, селищних,

міських голів.
4. До прийняття закону про вибори сільських, селищних,

міських голів вибори сільських, селищних, міських голів

проводяться в порядку, передбаченому Законом України "Про вибори

депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних

у містах, обласних Рад" ( 3996-12 ).
( Пункт 5 розділу V втратив чинність на підставі Закону

N 2493-III ( 2493-14 ) від 07.06.2001 )
6. До прийняття закону про адміністративно-територіальний

устрій України у територіальних громадах, що складаються з жителів

кількох населених пунктів, вибори депутатів сільських, селищних,

міських рад, а також сільських, селищних, міських голів

проводяться за нині діючим адміністративно-територіальним устроєм.
7. До прийняття закону про адміністративно-територіальний

устрій України територіальні громади села, селища, міста, що

добровільно об'єдналися в одну територіальну громаду, шляхом

місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї

громади лише за умови наявності фінансово-матеріальної бази,

достатньої для забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій

і повноважень місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.
8. Облік даних про кількість і склад територіальних громад та

органів місцевого самоврядування, подання їм методичної допомоги

здійснюються Верховною Радою України.
9. Правові засади бюджетного процесу та міжбюджетних відносин

щодо місцевих бюджетів визначаються Бюджетним кодексом України

( 2456-17 ).

{ Пункт 9 розділу V в редакції Закону N 2457-VI ( 2457-17 ) від

08.07.2010 }
10. З набранням чинності цим Законом майно, яке до прийняття

Конституції України у встановленому законодавством порядку

передане державою до комунальної власності

адміністративно-територіальних одиниць та набуте ними на інших

законних підставах, крім майна, що відчужене у встановленому

законом порядку, є комунальною власністю відповідних

територіальних громад сіл, селищ, міст.

Майно, передане до комунальної власності областей і районів,

а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю

територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно

до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або

уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна

здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним

органу.

За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні,

обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної

власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів,

спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх

території і задовольняють колективні потреби виключно цих

територіальних громад.

Правовий режим майна спільної власності територіальних громад

визначається законом.

Кабінет Міністрів України разом з Фондом державного майна

України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом

подають на розгляд Верховної Ради України проект закону про

комунальну власність.
11. Районні і обласні ради відповідно до вимог Конституції

України та цього Закону у двомісячний термін після набрання

чинності цим Законом обирають голів рад (де ці посади суміщають

керівники місцевих державних адміністрацій) та утворюють

виконавчий апарат рад, а також приймають рішення про делегування

повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям.
12. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

З дня набрання чинності цим Законом втрачають чинність:

Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів

Української РСР та місцеве самоврядування" ( 533-12 ) (Відомості

Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 2, ст.5; Відомості Верховної Ради

України, 1992 р., N 28, ст.387, N 31, ст.438, N 33, ст.475,

ст.476; 1993 р., N 7, ст.54, N 17, ст.184, N 18, ст.189, N 19,

ст.199, N 26, ст.277; 1995 р., N 22, ст.171; 1996 р., N 16,

ст.71);

Закон України "Про формування місцевих органів влади і

самоврядування" ( 3917-12 ) (Відомості Верховної Ради України,

1994 р., N 22, ст.144, N 26, ст.217);

Закон України "Про Представника Президента України"

( 2167-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23,

ст.335, N 31, ст.437; 1993 р., N 19, ст.197);

Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію

Закону України "Про Представника Президента України"

( 2168-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23,

ст.336, N 31, ст.447, N 33, ст.485).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 травня 1997 року

N 280/97-ВР
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И

ЗАКОНУКРА Ї Н И
Об'єкти культурної спадщини, які знаходяться на території України, охороняються державою
ЗАКОНУКРА Ї Н И
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка