Телефон (0652) 27-77-94,54-78-70


Скачати 143.62 Kb.
НазваТелефон (0652) 27-77-94,54-78-70
Дата21.04.2013
Розмір143.62 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"

м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 44, к. 20

телефон (0652) 27-77-94,54-78-70

р/з 26004000131277 у ПАТ "Чорноморський Банк розвитку

та реконструкції", МФО 384577

код ОКПО 20713245

E-mail: auditservice_@mail.ru
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)

незалежної аудиторської фірми

щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД

“ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ”

за 2011 рік станом на 31.12.2011р.
Засновникам ПТ ЛОМБАРД “ФІРМА

“РОЛ” І КОМПАНІЯ”

Аудиторський висновок подається до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України , який складений відповідно до вимог Міжнародних

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (ділі –МСА), МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудиторський звіт призначається для засновників та керівництва Повного Товариства Ломбард «Фірма «РОЛ» І Компанія», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Найменування

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД

“ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ”

Код ЄДРПОУ

32749652

Місцезнаходження (юридична і фактична адреси)

95011, м. Сімферополь, вул. Гоголя, б. 5.

95011, м. Сімферополь, вул. Гоголя, б. 5.

№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі свідоцтва

Серія А00 №631832 від 25.12.2003р., рег.номер

1 882 105 0003006890

№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі свідоцтва (зміна місцезнаходження юридичної особи)

Серія А01 №613897 від 19.08.2010р., рег.номер

1 882 107 0012006890

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Симферопольської міської ради Автономної Республіки Крим

Основні види діяльності

- по КВЕД:

  • 65.22.0- надання кредитів

Чисельність працівників на 31.12.2011 р.

5


ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” утворено відповідно до протоколу засновників №1 від 16.12.2003р. Згідно з установчим договором засновниками ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” є:

  • юридична особа - ПП “Рол” - свідоцтво про державну реєстрацію №22276211 від 27.09.1994р., адреса: м. Сімферополь, вул. Київська, 115.

  • фізичні особи - громадяни України:

- Євдокимов О.В. (паспорт серії ЕС №788484);

- Мусійченко Р.В. (паспорт серії ЕС №155960);

- Протасова Н.Г. (паспорт серії ЕС №459281).

Згідно з установчим договором Статутний капітал Товариства складає 750,0 тис. грн. Статутний капітал розподілений між засновниками наступним чином:

- юридична особа - ПП “Рол” - свідоцтво про державну реєстрацію №22276211 від 27.09.1994р., адреса: м. Сімферополь, віл. Київська, 115. - 1,0 % Статутного фонду, яке дорівнює 7 500,00 грн.;

- фізичні особи - громадяни України:

- Євдокимов А.В. - 33,0 % Статутного фонду, яке дорівнює 247 500,00 грн.;

- Мусійченко Р.В. - 33,0 % Статутного фонду, яке дорівнює 247 500,00 грн.;

- Протасова Н.Г. - 33,0 % Статутного фонду, яке дорівнює 247 500,00 грн.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” зареєстроване Державною комісію з регулювання ринків фінансових послуг України – свідоцтво №ЛД109 від 17.09.2004р.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” мало структурний підрозділ, Положення про який затверджено зборами засновників - протокол №040225 від 25.02.2004р., розташоване за адресою: м. Сімферополь, пр. Кірова, 37, кв.10., зареєстроване Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України – довідка про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ №2337 від 17.09.2004р. зі змінами №1790-д від 29.08.2007р.

Зборами засновників ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” прийняте рішення щодо ліквідації відділення (протокол №7 від 16.08.2010р.). З 01.09.2010р. Відділення ліквідоване наказом №100816 від 16.08.2010р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України прийняте рішення №2881-ЛД від 14.10.2010р. про виключення інформації про відокремлений підрозділ з державного реєстру фінансових установ.

Згідно доповнення №2, що є невід'ємною частиною Установчого договора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” від 16.12.2003г., яке затверджено зборами засновників -протокол №3 від 06.02.2007р., державна реєстрація 16.02.2007р. реєстраційний номер 1 882 105 000 3006890, внесені зміни в частині назви Товариства.

З 16.02.2007р. повне найменування фінансової установи замінено в зв'язку з зміною найменування на Повне товариство ломбард “Фірма “РОЛ” і компанія” за тими же реєстраційними номерами.

Згідно доповнення №3, що є невід'ємною частиною Установчого договора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” від 16.12.2003г., яке затверджено зборами засновників -протокол №5 від 22.12.2009р., державна реєстрація 23.12.2009р. реєстраційний номер 1 882 105 000 9006890, внесені зміни: статутний фонд формується протягом 10(десяти років) з моменту державної реєстрації.

Згідно доповнення №4, що є невід'ємною частиною Установчого договора ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” від 16.12.2003г., яке затверджено зборами засновників -протокол №6 від 16.08.2010р., державна реєстрація 20.08.2010р. реєстраційний номер 1 882 105 001 3006890, змінено місцезнаходження ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ”: Україна, Автономна Республіка Крим, 95011, м. Сімферополь, вул. Гоголя, б. 5.

Установчий договір ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” (нова редакція) затверджений зборами засновників — протокол №8 від 09.10.2010р., зареєстрований Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради Автономної Республіки Крим 19.11.2010р., реєстраційний номер 1 882 105 0001 4006890.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” у періоді, що перевіряється, були:

Директор – Протасова Н.Г.

Керуючий – Мусійченко Р.В.

Головний бухгалтер – Авраменко Г.О.

Юридична адреса: Україна, Автономна Республіка Крим, 95011, м. Сімферополь, вул. Гоголя, б. 5.

Аудиторська перевірка здійснена на підставі наступних документів:

1. Установчих документів;

2. Фінансової і податкової звітності за період, що перевіряється;

3. Регістрів бухгалтерського обліку, первинних документів.

Відповідальність за достовірність і повноту наданої інформації несе керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ”.
Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка здійснювалася відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22.04.1993р., у редакції Закону України №140-V від 14.09.2006р. (зі змінами та доповненнями), "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року", прийнятих рішенням Аудиторської Палати України №229/7 від 31.03.2011 р., “Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік” , затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 грудня 2005 р. N 5224, зі змінами та доповненнями, принципами і правилами ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.
Відповідальність аудитора:

Відповідальність Аудитора є висловлення думки щодо представленої фінансової звітності на підставі результатів нашої аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА 210, 240 ,705, 720). Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних норм, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітності не містить істотних спотворень.
Аудиторські процедури:

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від думки аудитора. До таких процедур відноситься і оцінка ризиків істотних спотворень фінансової звітності в результаті шахрайства або помилок. Здійснюючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає стан внутрішнього контролю , що стосується підготовки і достовірності представлення фінансової звітності , з метою розробки аудиторських

процедур, які відповідають обставинам , а не з метою висловлювання думки про ефективність внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, загального представлення фінансової звітності.

До аудиторської перевірки не надана інша інформація, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю.

Фінансова звітність складена відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» №996-ХІ від 16.07.97 р. зі змінами і доповненнями і вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку по складанню фінансової звітності.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в діяльності підприємства не використовуються .

На думку аудиторів, отримані нами результати перевірки в цілому достатні для висловлення професійної незалежної думки.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

Представлена до перевірки фінансова звітність за станом на 31.12.2011г., відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку, проте, існує невпевненість, викликана тим, що аудитори не приймали участі в проведенні інвентаризації активів та пасивів, оскільки дата її проведення передувала проведенню аудиторської перевірки.

Умовна – позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливих коригувань за наслідками інвентаризації, фінансові звіти: Баланс,Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Повного Товариства Ломбард “Фірма “РОЛ” і компанія” станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати за 2011 р. у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку.
Додаток до аудиторського висновку

Актив балансу

Облік основних фондів , нематеріальних активів і їх зносу

Представлені до перевірки документи аналітичного та синтетичного обліку основних засобів свідчать про відповідність об'єктів критеріям обліку основних засобів, установленим ПБО № 7 "Основні засоби".

Облік основних засобів та інших необоротних активів здійснюється на рахунках 105 "Транспортні засоби", 109 "Інші основні засоби", 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”.

За станом на 31.12.2011 р. наявність основних засобів та необоротних активів за первісною вартістю складає 40,0 тис. грн., залишковою – 0,0 тис. грн., у т.ч. у розрізі рахунків:

№ рядків

Назва

На 31.12.2011р тис. грн.

031

Первісна вартість, в т.ч.

40
Транспортні засоби

32
Інші основні засоби

5
Малоцінні необоротні матеріальні активи

2
Інші необоротні матеріальні активи

1

032

Нараховано зносу

40

030

Залишкова вартість, всього

0

За станом на 31.12.2011р. за даними балансу Товариства обліковуються нематеріальні активи по первісній вартості 4,0 тис. грн., сума нарахованого зносу склала 2,0 тис. грн. Нематеріальні активи представлені комп'ютерними програмами для бухгалтерського обліку.

Нарахування амортизації по основним засобам, іншим необоротним активам та нематеріальним активам здійснюється по прямолінійному методу.

Цей порядок нарахування зносу не протирічить вимогам ПБО №7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р.

За станом на 31.12.2011р. сума нарахованого зносу склала 40,0тис. грн., у тому числі:

  • 131.1 "Знос транспортних засобів" – 32,0 тис. грн.;

  • 131.1 "Знос інших основних засобів " - 4,0 тис. грн.;

  • 132. “Знос інших необоротних матеріальних активів” - 4,0 тис.грн.

Розкриття інформації про наявність і рух основних засобів у всіх істотних аспектах відповідає аналітичним даним бухгалтерського обліку.

Також у складі необоротних активів обліковуються відстрочені податкові активи у сумі 1,0 тис.грн. Облік податкових активів відповідає П(С)БУ №17 "Податок на прибуток".
Дебиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість є поточною. Нарахування резерву сумнівних боргів у періоді, що перевіряється, не проводилось.

Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам П( С)БО №10 “Дебіторська заборгованість”.

За станом на 31.12.2011р. на балансі обліковується інша дебіторська заборгованість у сумі 311,0 тис.грн., яка представлена заборгованістю по 377 рахунку "Розрахунки по наданим кредитам".

Грошові кошти

За станом на 31.12.2011р. на балансі (рядок 230) рахуються і підтверджуються актом інвентаризації каси, виписками банків грошові кошти на загальну суму 38,0 тис.

( залишок коштів у касі.).
Витрати майбутніх періодів

За даними підприємства за станом на 31.12.2011р. по балансі обліковуються витрати майбутніх періодів у сумі 1,0 тис. грн., що представлені підпискою на періодичні видання.
Розкриття інформації про власний капітал

За станом на 31.12.2011р. власний капітал сформований у сумі 348,0 тис. грн. і складається із:

  • статутного капіталу 750,0 тис. грн.;

  • резервного капіталу 28,0 тис.грн.;

  • неоплаченого капіталу 430,0 тис.грн.

На 31.12.2011р. статутний капітал сплачений коштами в сумі 320 000,00 грн.

Неоплачений капітал станом на 31.12.11р. склав 430,0 тис.грн., у тому числі:

ПП “Рол” - 4,6 тис.грн.;

Євдокимов А.В. - 141,8 тис.грн.;

Мусійченко Р.В. - 141,8 тис.грн.;

Протасова Н.Г. - 141,8 тис.грн.

Станом на 31.12.2011р. резервний капітал склав 28,0тис.грн. Згідно з установчим договором резервний капітал формується за рахунок щорічних відрахувань від чистого прибутку.

У звітному періоді резервний капитал був зменшений на збиток за 2011р. в сумі 3,0 тис. грн.
Доходи майбутніх періодів

За даними підприємства за станом на 31.12.2011р. по балансі обліковуються доходи майбутніх періодів у сумі 5,0 тис. грн., що представлені сплаченими відсотками.
Фінансові результати

Валові доходи підприємства формуються у відповідності з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. № 283/97-ВР (зі змінами і доповненнями), Податкового Кодексу України і стандартом бухгалтерського обліку № 15 "Доходи", затвердженого Наказом Мінфіну України від 14.06.2000р. № 131.

Доход від реалізації робіт і послуг у 2011р. склав – 169,0 тис. грн., інші операційні доходи склали 11,0тис.грн. Усього доходів 180,0 тис.грн.

Витрати підприємства відображені на рахунках бухгалтерського обліку 8 та 9 класу.

Витрати за звітний період склали 183,0 тис. грн., у тому числі по видам витрат:

матеріальні витрати – 6,0 тис. грн.;

витрати на оплату праці – 74,0 тис. грн.;

нарахування у фонди – 27,0 тис. грн.;

амортизація – 7,0тис. грн.;

інші – 69,0тис. грн.

За підсумками року отриманий збиток в сумі 3,0 тис. грн., формування якого відображено у звіті про фінансові результати (форма №2).
Аналіз фінансового стану

Показники платоспроможності і фінансового стану ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.Показники

На

01.01.2011р

На

31.12.2011р

Теоретичне

значення

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,00

0,00

0,25 – 0,5

2

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,00

0,00

1,0 – 2,0

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

1,00

0,99

0,25 – 0,5

4

Коефіцієнт структури капіталу

0,00

0,01

0,5 – 1,0


Розраховані показники ліквідності за 2011р. мають “0” значення в зв'язку з тим, що у Товариства немає зобов'язань. У Товариства в наявності достатньо високоліквідних активів, що можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань.
Розрахунок вартості чистих активів Повного Товариства Ломбард “Фірма “РОЛ” і компанія” станом на 31.12.2011р.

АКТИВИ

Необоротні активи (залишкова вартість) 2,0 тис.грн.;

Відстрочені податкові активи 1,0 тис.грн.;

Інша дебіторська заборгованість 311,0 тис.грн.;

Грошові кошти  38,0 тис.грн.;

Витрати майбутніх періодів 1,0 тис.грн.

Усього 353,0 тис.грн

ПАСИВИ

зобов'язання 0,0 тис.грн.

Доходи майбутніх періодів 5,0 тис.грн.

Усього 5,0 тис.грн.

Чисті активи =353,0-5,0=348,0 тис.грн.

СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ

Бухгалтерський облік ведеться по журнально-ордерній системі відповідно до "Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженим Наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.99р. Облікова політика Товариства визначена – Наказ №040209 від 09.02.2004р. “Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику”.

Інвентаризація проведена комісією відповідно до Наказу "Про проведення річної інвентаризації станом на 30.12.2011р. № 111228 від 28.12.2011 р.

Інвентаризацію проведено відповідно до вимог "Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів і розрахунків", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69.

Фінансова звітність складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІ від 16.07.99р. зі змінами і доповненнями і вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку по складанню фінансової звітності.

Дані головної книги станом на 31.12.2011р. відповідають даним балансу (форма №1) з валютою 353,0 тис. грн., "Звіту про фінансові результати" (форма № 2).
ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторською фірмою "Аудит - сервіс", що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0027, виданого рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26.01.2001р., із продовженнями від 15.12.2005р. №156/6, від 04.11.2010р. №221/3, аудитором А.Г. Жиліною (сертифікат аудитора серії А № 000077 виданий рішенням Аудиторської Палати України №8 від 23.12.1993р. із продовженнями від 26.12.2002р. Рішенням №118, від 27.09.2007р. Рішенням №182/7, чинний до 23.12.2012р.), Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ реєстраційний серійний номер А№000010 виданий 18.05.2004р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, з продовженням згідно з Розпорядженням №8470 від 27.12.2007р. (чинне до 23.12.2012р.), Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого 15.03.2007р. Державною Комісією з Цінних Паперів та Фондового Ринку, реєстраційний серійний номер АБ №00262 (чинне до 04.11.2015р.) і фахівцями фірми відповідно до договору № 15 від 19.03.2012р. здійснена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД “ФІРМА “РОЛ” І КОМПАНІЯ” за період 01.01.2011р. по 31.12.2011р. з метою перевірки фінансової звітності за станом на 31.12.2011р.

Аудиторська перевірка почата 19 березня і закінчена 27 березня 2012р.
Директор "Аудиторської

фірми "Аудит-сервіс" А.Г. Жиліна

Сертифікат серії А №000077

виданий рішенням АПУ №8

від 23.12.1993р. із продовженнями

від 26.12.2002р. (Рішення №118)

від 27.09.2007г. (Рішення №182/7)

Дата видачі висновку 27.03.2012р.

Адреса аудитора:

м. Сімферополь, вул. К.Маркса, буд. 44, оф. 20


Схожі:

Норець Т. М. доцент, кандидат філологічних наук ТНУ (м. Сімферополь) 8-0652-63-34-37
Аннотация. Статья посвящена результатам експериментального анализа (интонографического и спектрального) супрасегментных характеристик,...
Воробйова О.І., д е. н., професор кафедри фінансів і кредиту, Національна...
У статті розглядаються теоретичні питання діагностики фінансового стану будівельних підприємств. Доведено, що в процесі діагностики...
Навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення, адреса, телефон, e-mail

Вас обслуговує менеджер з постачання: Олександр Телефон: (099) 301 47 73,(0332)29 87 29

Тема конференції (семінару)
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Тема конференції (семінару)
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Тема конференції (семінару)
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Тема конференції (семінару)
Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)
Інформаційна картка послуги
Орган, що надає послугу (місцезнаходження, режим роботи, довідковий телефон та адреса електронної пошти)
Інформаційна картка послуги
Орган, що надає послугу (місцезнаходження, режим роботи, довідковий телефон та адреса електронної пошти)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка