З 14. 01. 2013 по 10. 03. 2013 року


Скачати 239.47 Kb.
НазваЗ 14. 01. 2013 по 10. 03. 2013 року
Сторінка1/2
Дата08.04.2013
Розмір239.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2
Період проходження управлінської практики:

з 14.01.2013 по 10.03.2013 року.
1. Мета практики полягає в закріпленні теоретичних знань і набутті навичок практичної роботи по забезпеченню основних циклів створення та реалізації готельного та ресторанного продуктів, організації в них основних технологічних процесів та технології надання основних і додаткових послуг. У процесі проходження виробничої менеджерської практики студенти набувають практичного досвіду в організації проведення технологічних процесів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу, для чого вивчають, аналізують їх роботу та роблять відповідні висновки.

2. Завдання практики полягає в отриманні інформації про:

- загальну характеристику підприємства і його філій: тип, категорія, місцезнаходження, схема підпорядкованості (внутрішня), режим роботи, кількість місць, номерів, контингент споживачів, перелік основних і додаткових послуг, форма власності підприємства.

 • основні показники господарської діяльності підприємства за звітний рік, квартал: обсяг наданих послуг (основних і додаткових), підприємством готельного господарства, товарообіг підприємств ресторанного бізнесу, коефіцієнт завантаженості торгівельної зали ресторану; кількість туристів, що мешкали в готелі за місяць, рік; коефіцієнт завантаженості номерного фонду, середня ціна номеру, загальна чисельність працюючих, в т.ч. по групам та інше.

- асортиментну політику підприємств готельно-ресторанного бізнесу;

- джерела постачання, асортимент і якість сировини; правила прийому та зберігання сировини і продуктів;

- технологічні схеми приготування овочевих, м’ясних, рибних напівфабрикатів та кондитерських виробів власного виробництва;

- технологічні схеми виготовлення страв по групам: супи, соуси, страви і гарніри з овочів, круп, бобових та макаронних виробів; страв із м’яса, риби, яєць, сиру; солодких страв; закусок; напоїв; виробів із борошна;

- нормативну документацію на сировину, напівфабрикати і готову продукцію;

- організацію технологічного процесу у виробничих цехах;

- організацію систем обслуговування споживачів у ресторанах (основні правила і техніка обслуговування, організація і проведення різних видів бенкетів);

- технологію прийому, розміщення і обслуговування туристів в підприємствах готельного господарства;

- автоматизацію системи прийому і розміщення туристів в підприємствах готельного господарства;

- технологію надання основних і додаткових послуг в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу;

- організацію роботи різних служб, що надають основні і додаткові послуги

- технологію виконання різних видів прибиральних робіт в приміщеннях та на території підприємств готельного господарства;

- етику і культуру обслуговування в підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.

Основні зусилля практиканта мають бути спрямовані на освоєння його безпосередніх виробничих функцій, що забезпечує оволодіння навичками управлінської діяльності, набуття досвіду роботи у різних структурних підрозділах підприємства готельно-ресторанного бізнесу.

3.ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Студент повинен ознайомитись з базою практики, її структурними підрозділами, основними управлінськими процесами діяльності закладів готельного і ресторанного бізнесу. Для цього ним можуть бути використанні такі джерела і методи отримання інформації: бесіди з працівниками підприємства; вивчення документації (планів, звітів, штатного розпису, загальної документації та ін.); особисті спостереження за проведенням окремих заходів, рекламою підприємства; ознайомлення з матеріальною базою, публікаціями про діяльність закладу, тощо.

Під час менеджерської практики студенти повинні навчитися:

 • реалізовувати стратегію і тактику управління підприємством;

 • здійснювати організацію і планування роботи підприємства поточний контроль і координацію її діяльності, делегувати повноваження;

 • приймати обґрунтовані управлінські рішення;

 • спілкуватися, контактувати з людьми, виявляти мотивацію їх діяльності;

 • спонукати працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;

 • розв’язувати конфліктні ситуації в колективі, здійснювати профілактичні заходи для їх уникнення;

 • забезпечувати сприятливий соціально-психологічний мікроклімат та умови для реалізації творчого потенціалу працівників;

 • користуватись технічними засобами управління;

 • підтримувати організаційну культуру на підприємстві;

 • пропонувати до впровадження в практику роботи підприємства науково-технічні досягнення;

 • підтримувати імідж підприємства;

 • опрацьовувати різні статистичні джерела, складати економічні огляди, довідки за матеріалами публікацій;

 • вести ділове листування;

 • брати участь у підготовці та укладанні комерційних угод;

 • систематично підвищувати свою кваліфікацію.

4. Правила ведення і оформлення щоденника

1. Щоденник – основний документ про проходження студентом практики.

2. Під час проходження практики за межами міста, в якому знаходиться вуз, щоденник є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

3. Під час практики студент щодня у стислій формі повинен записувати у щоденник усе зроблене ним за день. Докладні робляться в робочому зошиті, що є продовженням щоденника.

4. Не рідше одного разу на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд і для підпису керівникам практики від вузу і від підприємства.

5. Після завершення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий і підписаний керівниками практики, що складають відгуки про роботу студента.

6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру.
Без заповненого щоденника практика не зараховується.

3.Звіт про виробничу практику

По закінченню практики студент складає письмовий звіт і здає його на перевірку керівнику практики від ВНЗ, подаючи його на кафедру.

Обсяг звіту (текстова частина) – 25-30 сторінок.

Таблиці, схеми, нормативні документи можуть виноситися в додатки.

Звіт про практику повинен бути набраний на комп’ютері, правильно оформлений. Листи звіту нумерують арабськими цифрами. Текст друкується міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт 14, Times New Roman.

Текст основної частини звіту ділять на розділи, підрозділи, пункти. Звіт повинен бути зброшурований і мати тверду обкладинку.

Звіт повинен включати розділи, зазначені нижче.

1. Титульний лист.

2. Зміст.

4. Вступ.

5. Основна частина.

6. Висновки.

7. Список джерел, які використовували.

8. Додатки (якщо вони є).

Звіт повинен бути висвітленням таких аспектів:

 • історія та види діяльності;

 • тип організації, її управлінської структури, підпорядкованість;

 • аналіз роботи підприємства;

 • основні нормативні документи, що регулюють управлінську діяльність;

 • лінійна і вертикальна структура управління, штат працівників;

 • навчання і підвищення кваліфікації адміністративних працівників, менеджерів підрозділів;

 • інформаційне забезпечення управлінської діяльності

 • методи надання основних і додаткових послуг;

 • PR-діяльність, доброчинність та інші форми роботи.


Складений і закінчений на виробництві, перевіре­ний керівником практики від підприємства і разом з докладним від­кликанням поданий в встановлений термін на кафедру. Після подання означених матеріалів кафедра вирішує питання про допуск студента до захисту звіту про практику перед комісією. При оцінці підсумків ро­боти студента на практиці комісія зважає на якість всіх виконаних робіт і надані йому керівником практики від підприємства характеристики.

Захист звіту по практиці приймає комісія, що призначена завідую­чим кафедрою. До складу комісії обов’язково входить керівник прак­тики від кафедри.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Студента______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
факультет ВП «Одеський факультет КНУКіМ»
курс____________________________, група________________________________
напрям підготовки: «Готельно - ресторанна справа»
  1   2

Схожі:

Проведення виставково-ярмаркових заходів в Естонії у 2013 році
За інформацією Посольства України в Естонській республіці з 18 по 20 квітня 2013 року у м. Тарту (Естонія) планується проведення...
НАКА З
Львівської облдержадміністрації від 13. 09. 2013 року №362 «Про проведення обласної виставки-огляду «Квітковий вернісаж-2013» 26...
НАКА З
Львівської облдержадміністрації від 13. 09. 2013 року №362 «Про проведення обласної виставки-огляду «Квітковий вернісаж-2013» 26...
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Про стан роботи із зверненнями громадян за І півріччя 2013 року
Станом на 1 липня 2013 року до райдержадміністрації надійшло 12 колективних звернень, 2 – анонімних
Про стан роботи із зверненнями громадян за І квартал 2013 року
Станом на 1 квітня 2013 року до райдержадміністрації надійшло 7 колективних звернень, 2 – анонімних
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ...
Про програму розвитку комунального підприємства «Новоушицька центральна районна аптека №20» на 2013-2014 роки
Чемпіонати України з шахів 2013 року серед юнаків, юніорів і дівчат
Підтвердження всіх учасників обов'язкове особисто або президентами регіональних федерацій чи головами ДЮК регіонів до 05 лютого 2013...
«Права людини. Право та обов’язок»; урок з учнями 8 класу Чуднівської...
В Чуднівському районі відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14. 08. 2013 року №611-р «Про затвердження плану...
Шановні колеги! 28 лютого 2 березня 2013 року
«КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка