ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат


НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат
Дата26.08.2013
Розмір27.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

„АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЗАХІДАУДИТ”

46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71

тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: office@zahidaudit.te.ua

код ЄДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат

Загальні збори кредитної спілки «Вінничанка». Керівництво кредитної спілки «Вінничанка».

Ми провели аудит фінансової звітності Кредитної спілки «Вінничанка» (код ЄДРПОУ – 37513847; 24450, Україна, Вінницька обл., Бершадський район, село Джулинка, вулиця Дзержинського, будинок 1), що додається, яка включає баланс станом на 31 грудня 2012 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність Кредитної спілки «Вінничанка» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

Дата аудиторського висновку

23 квітня 2013 року.
Аудитор, директор ПП «Аудиторська фірма «Західаудит» Салюк Б.Є.

Сертифікат аудитора Серія А № 004506 від 26/01/2001

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №000012 від 18/05/2004
Аудитор Войцехівський С.В.

Сертифікат аудитора Серія А № 003333 від 29/01/1998

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №000046 від 24/05/2004


Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат
ДРПОУ 33539238; п/р 26004000110621 в філії ПАТ "Укрексімбанк" у м. Тернополі, МФО 338879
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
Товариство з обмеженою відповідальністю
АДРЕСАТ : Висновок незалежного аудитора призначається для акціонерів та керівництва суб’єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка