До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5


Скачати 123.85 Kb.
НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
Дата08.07.2013
Розмір123.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

(Наказ Міністерства фінансів України

від 31.03.99 р. N 87)








Коди




Дата (рік, місяць, число)

2010

01

01

Підприємство ДСП “Миколаївська птахофабрика” ЗАТ “Аваль-Еталон”

за ЄДРПОУ

30124834

Територія

за КОАТУУ

4824280401

Орган державного управління ______________________________

за СПОДУ

07794

Галузь птахівництво

за ЗКГНГ

21240

Вид економічної діяльності птахівництво

за КВЕД

01.24.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума





ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

За рік 2009 р.


Форма N 4

код за ДКУД

1801005




Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо-ділений прибуток

Неопла-чений капітал

Вилуче-ний капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

622







7506




7143







15271

Коригування:
Зміна облікової політики



020




























Виправлення помилок

030




























Інші зміни

040




























Скоригований залишок на початок року

050

622







7506




7144







15272

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів



060











66826














66826

Уцінка основних засобів

070




























Дооцінка незавершеного будівництва

080










40













40

Уцінка незавершеного будівництва

090










-6













-6

Дооцінка нематеріальних активів

100




























Уцінка нематеріальних активів

110































120




























Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
















1699







1699

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)



140




























Спрямування прибутку до статутного капіталу

150




























Відрахування до Резервного капіталу

160































170




























Внески учасників:
Внески до капіталу



180




























Погашення заборгованості з капіталу

190































200




























Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)



210




























Перепродаж викуплених акцій (часток)

220




























Анулювання викуплених акцій (часток)

230




























Вилучення частки в капіталі

240




























Зменшення номінальної вартості акцій

250




























Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків



260




























Безкоштовно отримані активи

270































280




























Разом змін в капіталі

290










66860




1699







68559

Залишок на кінець року

300

622







74366




8842







83830


Керівник
Головний бухгалтер

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка