Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»


Скачати 142.88 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Дата08.07.2013
Розмір142.88 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»

за ЄДРПОУ

35197650

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ТОВ

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Управління фондами

за КВЕД

66.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Одиниця виміру : тис. грн.

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

10000

(42)9958

Коригування:Зміна облікової політики


020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

10000

(42)9958

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незаверше-ного будівництва

090
Дооцінка немате-ріальних активів

100
Уцінка немате-ріальних активів

110
Використання до-оцінки необоротних активів

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
(5)(5)

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170
Внески учасників:Внески до капіталу

180
Погашення заборгованості з капіталу

190
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи

270
Інші зміни

280
Разом змін в капіталі

290
(5)(5)

Залишок на кінець року

300

10000

(47)9953Керівник ___________________________ Масленніков В.В.
Головний бухгалтер ____________________________ Сарган О.П.

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
«Компанія з управління активами «Система плюс»
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
«Компанія з управління активами «Система плюс» станом на 31 грудня 2012 року
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАМЕЛОТ»
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка