Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01


НазваДата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01
Сторінка5/7
Дата21.06.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4   5   6   7
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

ІІ. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на почато року

Надійшло за рік

Переоцінка

(дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нара-

хова-

но

амор-

тиза-

ції за

рік

Втра-

ти від змен-

шен-

ня

кори-сності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

пер-вісна (пере-оціне-на)

вар-тість

знос

пер-

вісної (пере-оціне-

ної)

вар-

тості

зно-су

пер-вісна (пере-оціне-на)

вар-тість

знос

пер-

вісної (пере-оціне-

ної)

вар-

тості

зносу

пер-вісна (пере-оціне-на)

вар-тість

знос

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

пер-вісна (пере-оціне-на)

вар-тість

знос

пер-вісна (пере-оціне-на)

вар-тість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвестиційна нерухомість

105

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

142

43

935

-

-

-

-

9

-

-

-

1077

52

-

-

-

-

Машини та обладнання

130

9

6

-

-

-

1

-

1

-

-

-

8

7

-

-

-

-

Транспортні засоби

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

8

2

-

-

-

3

1

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

Тварини

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Багаторічні насадження

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші основні засоби

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Бібліотечні фонди

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тимчасові (не титульні) споруди

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Природні ресурси

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інвентарна тара

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети прокату

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні матеріальні активи

250

-

-

3

-

-

-

-

3

-

-

-

3

3

-

-

-

-

Разом

260

159

51

938

-

-

4

1

13

-

-

-

1093

63

-

-

-

--

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка