Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01


НазваДата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01
Сторінка2/7
Дата21.06.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
1   2   3   4   5   6   7

Головний бухгалтер не передбачено
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Коди

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

Підприємство ТОВ «Надія-Інвест»  за ЄДРПОУ 23997148 

Територія Зарічний район м. Суми за КОАТУУ 5910136300

Організаційно- Товариство з обмеженою за КОПФГ 240

правова форма відповідальністю 

господарювання

Вид економічної Посередництво за за КВЕД 66.12

діяльності договорами по цінних

паперах або товарах

Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ___v____

за міжнародними стандартами фінансової звітності ________

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 рік

Форма № 3 код за ДКУД 1801004

Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:


Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

46

48

Погашення векселів одержаних

015

-

-

Покупців і замовників авансів

020

-

-

Повернення авансів

030

-

-

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

82

40

Бюджету податку на додану вартість

040

-

-

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових

платежів)

045

-

-

Отримання субсидій, дотацій

050

7

-

Цільового фінансування

060

-

-

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

-

-

Інші надходження

080

481

823

Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг)

090

(71)

(33)

Авансів

095

-

-

Повернення авансів

100

-

-

Працівникам

105

(31)

(28)

Витрат на відрядження

110

(1)

(1)

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

-

-

Зобов’язань з податку на прибуток

120

(7)

(7)

Відрахувань на соціальні заходи

125

(16)

(13)

Зобов’язання з інших податків і зборів

(обов’язкових платежів)

130

(5)

(6)

Цільових внесків

140

-

-

Інші витрачення

145

(1162)

(108)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-677

715

Рух коштів від надзвичайних подій

160

-

-

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-677

715

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної

діяльності


Реалізація:


фінансових інвестицій

180

-

-

необоротних активів

190

-

-

майнових комплексів

200

-

-

Отримані


відсотки

210

-

-

дивіденди

220

-

-

Інші надходження

230

-

-

Придбання:


фінансових інвестицій

240

-

-

необоротних активів

250

-

-

майнових комплексів

260

-

-

Інші платежі

270

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-

-

Рух коштів від надзвичайних подій

290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-

-

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження власного капіталу

310

-

-

Отримані позики

320

-

-

Інші надходження

330

-

-

Погашення позик

340

-

-

Сплачені дивіденди

350

-

-

Інші платежі

360

-

-

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-

-

Рух коштів від надзвичайних подій

380

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

400

-677

715

Залишок коштів на початок року

410

778

63

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-

-

Залишок коштів на кінець року

430

101

778
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка