АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К


Скачати 68.89 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К
Дата17.06.2013
Розмір68.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежної аудиторської фірми)

щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення

Товариства з обмеженою відповідальністю

«АКЦІЯ – 2007»

станом на 31.12.2012р.

(код 34984142)

Інформація про аудиторську фірму

ТОВ “Аудиторська фірма “Аудит-Дніпроконсульт”. Ідентифікаційний код 24600006.

Державну реєстрацію юридичної особи проведено 18.02.1997р. Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради за адресою: 49106, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 35, к.264 (номер запису 1 224 120 0000 04777), Свідоцтво Серія А00 № 404703.

Фактичне місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 93, к.415.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 1731 видано Аудиторською палатою України (АПУ) 26.01.2001р. рішенням № 98, продовжено рішенням АПУ № 221/3від 04.11.2010р. до 04.11.2015р.

Аудитор: Гаврилова О.М., Сертифікат аудитора серії А № 005521 видано рішенням АПУ № 125 від 22.07.2003р., продовжено до 22.07.2013р. рішенням АПУ № 191/2 від 26.06.2008р.

Інформація про аудиторську перевірку

Перевірено фінансову звітність товариства за 2012рік у складі:

- «Баланс» станом на 31 грудня 2012 року» з валютою 367 тис. грн.;

- «Звіт про фінансові результати за 2012 рік»;

- «Звіт про рух грошових коштів»;

- «Звіт про власний капітал»

за рік, що завершився, і стислий виклад зазначених принципів обліку та іншу пояснювальну інформацію.

Відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації в зазначених звітах відповідно до законодавчих та нормативних актів України несе керівництво товариства. Відповідальність охоплює: розробку та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки: вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які є відповідними в даних обставинах.

Аудитори несуть відповідальність за наданий висновок щодо фінансових звітів на основі результатів перевірки, яку проведено відповідно до вимог законодавства України стосовно бухгалтерського обліку, фінансової звітності, регулювання ринку цінних паперів, аудиторської діяльності та інше, з елементами МСА, прийнятих в Україні в якості національних.

Аудиторську перевірку заплановано та здійснено з дотримання етичних вимог, з метою одержання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень, для чого зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих в документах та звітах, суттєвих оцінок, підготовлених керівництвом товариства, оцінку відповідності застосованих керівництвом принципів бухгалтерського обліку, використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також оцінку загального представлення фінансових звітів, відповідності їх показників даним регістрів бухгалтерського обліку без здійснення процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації.

Вважаємо, що зібрана під час перевірки інформація та отримані докази дають достатньо обгрунтовану підставу для висловлення професійного судження та власної думки стосовно фінансових звітів товариства.

В и с н о в о к

Прийнята керівництвом товариства система бухгалтерського обліку та облікова політика, на нашу думку, відповідають встановленим стандартам, іншій законодавчій та нормативній базі з питань бухгалтерського обліку в Україні.

Перевірені фінансові звіти, показники яких узгоджені між собою, складені згідно до обраної концептуальної основи, відповідних стандартів та вимог діючого законодавства України, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан товариства на 31.12.2012р.
Інформацію:

за видами активів в сумі 367 тис.грн.

про зобовязання товариства в сумі 67 тис.грн.

про власний капітал товариства в сумі 300 тис.грн.

у всіх суттєвих аспектах розкрито, за нашою думкою, у всіх суттєвих аспектах.

Розрахункова вартість чистих активів товариства на 31 грудня 2012 року за даними балансу складає 300 тис. грн., при статутному капіталі, який складає 300 тис. грн. і відповідає положенням статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV.

На нашу думку, твердження управлінського персоналу товариства про те, що статутний капітал станом на 31.12.2012р. в сумі 300 тис.грн. сплачений у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.
За 2012 рік товариство прибутку (збитку) не має.
Зобов’язань за іпотечними цінними паперами товариство немає.

Також відсутня інформація щодо порушення справ про банкрутство, рішення вищого органу товариства або суду про припинення або банкрутство товариства.
Директор О.М.Гаврилова
Бухгалтер-експерт Г.А. Ходаковський

16 квітня 2013р. м. Дніпропетровськ

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К
Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №827331 від 19. 10. 1995 р
АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К
Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію: серія А00 №827331 від 19. 10. 1995 р
АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К незалежної аудиторської фірми ТОВ
Київ, пр т 40-річчя Жовтня буд. 11,кв. 222; електронна адреса:; тел. 067-7754755
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка