«Компанія з управління активами «Система плюс» станом на 31 грудня 2012 року


Скачати 376.37 Kb.
Назва«Компанія з управління активами «Система плюс» станом на 31 грудня 2012 року
Сторінка1/4
Дата08.06.2013
Розмір376.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4Аудиторський висновок

(ЗВІТ незалежних аудиторів)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ та ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ТовариствА з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Система плюс»
станом на 31 грудня 2012 року

Керівництву ТОВ «Компанія з управління

активами «Система плюс»
Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку
Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу 1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет висловлення професійної думки щодо достовірності, повноти та відповідності Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку в Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Система плюс» (далі по тексту – Товариство) за 2012 рік станом на 31.12.12 року.
 1. Аудит розпочатий 11.02.13 р. та закінчений 20.02.13 р.
 1. Аудиторська перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 779090 від 15.03.2012 р., номер запису 1  068 120 0000 025616, копія якого додається), що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.01 р. за № 98, дія якого подовжена до 04.11.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.10 р., та Свідоцтва Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів, реєстраційний номер № 1182 серія АБ, номер 001084, виданий 30.06.10 р., строк дії: 30.06.10 р. по 04.11.15 р. (копії додаються); місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, контактні телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.01 р., дія якого подовжена до 23.02.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 210/4 від 28.01.2010 р., що додається) на підставі:
 • Закону України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 року № 1576-XII, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15 березня 2001 року № 2299-ІІІ, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями;

 • Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями;

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО);

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року;

 • Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1528 від 19.12.06р.;

 • Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 жовтня 2005 р. № 520, із змінами та доповненнями;

 • Інших законодавчих та нормативних актів України;

 • Договору № 08-01/01-13 від 08 січня 2013 р. 1. Основні відомості про ТОВАРИСТВО
Найменування Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Система плюс»


Код ЕДРПОУ


35197650

Організаційно-правова форма Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

Правовий статус Товариства

Юридична особа

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,дата та номер запису в ЄДРПОУ

Серія ААВ № 598444

16.06.2007

1 070 103 0000 028647


Орган, що здійснив реєстрацію


Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація

Місцезнаходження

04116, м. Київ, вул. Ванди Василевської /вул. Кирило-Мефодіївська, буд. 12/16

Телефакс, телефони

(044) 239 25 28

Поточні рахунки

№ 265093014949 відкритий в АТ «Банк «Національні інвестиції» МФО 300498

№ 26505347161300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005

№ 26509001423901 відкритий в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302

Види діяльності, згідно Довідки Головного управління статистики у м. Києві № 617107 від 04.10.12 р.

64.30 – Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

64.99 – Надання інших фінансових послуг (крім

страхування та пенсійного забезпечення)

66.12 – Посередництво за договорами по цінних

паперах або товарах

66.19 – Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових

послуг, крім страхування та пенсійного

забезпечення

66.30 – Управління фондами

Кількість працівників

9
  1   2   3   4

Схожі:

«Компанія з управління активами «Система плюс»
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
Закону України
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Планета-ФМ» станом на 31 грудня 2011 року
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
НКЦПФР Керівництву
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» станом на 31. 12. 2012 року
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Власний Капітал» станом на 31 грудня 2011 року
АУДИТ
Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка