Вимоги до оформлення матеріалів конференції


Скачати 54.93 Kb.
НазваВимоги до оформлення матеріалів конференції
Дата20.05.2013
Розмір54.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Одинадцята Всеукраїнська наукова Internet-конференція

ЗИМОВІ ЧИТАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ВИДАТНИМ ВЧЕНИМ В ГАЛУЗІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
м. Житомир,

20-21 лютого 2013 р.
Робочі секції конференції:

1. Історичні аспекти формування і розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю.

2. Проблеми викладання обліково-аналітичних, фінансових та контрольних дисциплін у вищій школі.

3. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю в умовах економічних та інституційних змін.

4. Сучасні міждисциплінарні дослідження у сфері бухгалтерського обліку та фінансів.

5. Проблеми розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю в галузях економічної діяльності.

6. Економічні теорії як основа розвитку бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та контролю.
Робочі мови конференції:

Українська, російська.
Матеріали конференції будуть розміщені у:

  1. електронному збірнику тез доповідей на сайті Житомирської наукової бухгалтерської школи (http://zsas.zhitomir.org);

або

  1. друкованому збірнику тез доповідей (будуть опубліковані матеріали, за які здійснено оплату).


Умови участі:

1) Розміщення тез в електронному збірнику безкоштовно. Тези і заявку необхідно надіслати до 5 лютого 2013 р. за адресою: but@ztu.edu.ua .

2) Публікація тез у друкованому збірнику конференції – 60 грн. (без вартості пересилки збірника). Тези, заявку та копію квитанції про сплату необхідно надіслати до 5 лютого 2013 р. за адресою: but@ztu.edu.ua .

Розрахунок за друк тез у збірнику конференції необхідно здійснити до 5 лютого 2013 р. за реквізитами: ПП Кузьмін Д.Л., код 3181118055, р/р 260003980838 в ОПЕРВ філії Житомирського обласного управління ВАТ “Ощадбанк”, МФО 311647.

З питань оформлення платіжних документів звертатися за електронною адресою: killaruna87@ukr.net .

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:


Тези приймаються українською та російською мовами!

1. Обсяги тез – 2-3 сторінки.

2 . Параметри сторінок:

– розмір сторінки – стандартний А4 (210х297 мм), орієнтація книжкова;

– поля – 2,86 cм з усіх боків;

– колонтитули – 1,7 cм;

– сторінки без нумерації.

3. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи (у скороченому вигляді). Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Назва тез (гарнітура “ Bookman Old Style”, розмір 13 пунктів, напівжирним, виключка по центру).

5. Текст тез (гарнітура “Arial”, розмір 11 пунктів, виключка двостороння, текст на сторінці розміщується в одну колонку).

6. Параметри абзацу:

– перший рядок – 10 мм;

– відступи зліва та справа – 0 мм;

– інтервал між рядками – одинарний;

– інтервал перед абзацом та після нього – 0 пунктів.

Формули мають бути набрані за допомогою редактора формул Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows).

Крім того, всі формули мають бути вставлені в таблиці, які не повинні бути обрамлені (таблиця без обрамлення).

7. Відомості про авторів повинні бути наведені за єдиним зразком у вказаному порядку (див. форму заявки).

Тезу необхідно подати оргкомітету у встановлений термін в електронному вигляді. Файл повинен мати розширення doc. або rtf.
Тези доповідей, які не відповідають вимогам та надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються!

Відповідальність за зміст тези доповіді, а також за наявність орфографічних, граматичних, стилістичних, смислових та інших помилок несе автор.

Порядок роботи конференції:


18 лютого 2013 р. тези доповідей учасників конференції будуть розміщені на сайті Житомирської наукової бухгалтерської школи (http://zsas.zhitomir.org ) для обговорення на форумі.

20-21 лютого 2013 р. в Житомирському державному технологічному університеті, Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля, Донецькому національному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Національному університеті “Острозька академія”, Національному університеті водного господарства та природокористування, Севастопольському інституті банківської справи Національного банку України відбудеться одночасна відеоконференція, на якій зі своїми доповідями виступлять науковці. Початок конференції о 10.00. Орієнтовне закінчення конференції о 14.00.

Бажаючі взяти участь у відеоконференції можуть подати свої заявки за адресою: but@ztu.edu.ua

За результатами відеоконференції резолюція буде розміщена на сайті Житомирської наукової бухгалтерської школи.

Додаткова інформація:

Сайт Житомирської наукової бухгалтерської школи: http://zsas.zhitomir.org

E-mail: but@ztu.edu.ua

Телефон: (0412) -24-09-91
Адреса: Житомирський державний технологічний університет

вул. Черняховського, 103, Житомир, України, 10005

ЗАЯВКА

учасника Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції. Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю
Прізвище______________________________________________________________________________

Ім’я __________________________________________________________________________________

По-батькові ___________________________________________________________________________

Науковий ступінь ______________________________________________________________________

Вчене звання __________________________________________________________________________

Місце роботи (назва закладу, підприємства) ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Робоча адреса ______________________________________________________________________________

Адреса для листування______________________________________________________________________

Контактні телефони: роб.___________________________________________________________________

моб.__________________________________________________________________

дом.__________________________________________________________________

Факс ______________________________________________________________________________________

e-mail _____________________________________________________________________________________

Наукові інтереси____________________________________________________________________________

Назва тез доповідей_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Секція (обов’язково зазначити)__________________________________________________________

Публікація тез у друкованому збірнику ________________________________ (так / ні)

Бажаєте взяти участь у відео конференції в режимі on-line_______________ (так / ні)

Чи є у Вашого ВНЗ технічні можливість приєднатися до відеоконференції ____(так / ні)
Форму заявки можно завантажити за адресою: http://zsas.zhitomir.org (для зареєстрованих користувачів сайту).

Схожі:

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ І ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В ЖУРНАЛІ...
З метою максимального наближення до вимог Міждержавного стандарту ГОСТ 5-98 декілька змінюється видавниче оформлення статей в журналі...
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У ЖУРНАЛІ...
Електротехніка і електротехнології" та "Електромеханіка", а також інформаційні матеріали за профілем журналу
Вимоги до оформлення тез
Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки слід указати П.І. Б., науковий ступінь і вчене звання автора, місце роботи
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ ТА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій»,ДСТУ ГОСТ 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Реферат (при необхідності)
Вищою Атестаційною Комісією (ВАК) України та вимоги щодо оформлення звітів у сфері науки та техніки, які висуваються Державним стандартом...
Вимоги до оформлення роботи
Завдання та методичні рекомендації обговорені та ухвалені на засіданні кафедри ТОР
ТИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ПРОМИСЛОВОСТІ Збірник матеріалів...

Проекту
Вимоги до моделі: функціональність виробу та зручність у користуванні, привабливість, оригінальність, зв'язок сучасного оформлення...
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ
Текст має відповідати вимогам ВАК України (постанова № 7-65/1 від 15. 01. 2003 р.), шрифт 14, мова українська, текстовий редактор...
Вимоги до оформлення тез
Обсяг 1 сторінка формату А4, шрифт: Times New Roman, кегель 14, інтервал 1 Формат Microsoft Word (файл doc). Всі поля – 20 мм
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка