Дата (рік, місяць, число)


Скачати 134.48 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата18.05.2013
Розмір134.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство Кредитна спілка «ПЕРСТ»

за ЄДРПОУ

26408307

Територія Київська обл.

за КОАТУУ

321040000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ

07774

Організаційно-правова форма господарювання колективна

за КОПФГ

20

Вид економічної діяльності інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
х

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.Звіт про власний капітал

за рік 2012 р.


Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

-

3554

8

-

2834

6960

-

-

13356

Коригування:Зміна облікової політики


020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050
3554

8
2834

696013356

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незаверше-ного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка немате-ріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка немате-ріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання до-оцінки необоротних активів

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

+3420

-

-

+3420

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:Внески до капіталу

180

-

-43

-

-

-172

-

-

-

-215

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

-

-43

-

-

-172

+3420

-

-

+3205

Залишок на кінець року

300

-

3511

8

-

2662

10380

-

-

16561Керівник ___________________(Зубко О С)
Головний бухгалтер __________________(Омелянчук Н В)

Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка