КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012


Скачати 176.74 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Дата18.05.2013
Розмір176.74 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Віп-Капітал»

за ЄДРПОУ

35533505

Територія
за КОАТУУ

8083200000

Орган державного управління Нацкомфінпослуг
за СПОДУ

07794

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
за КОПФГ

96220

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД

65.12

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Одиниця виміру: тис. грн
Звіт про власний капітал

за

рік
2012

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Накопи-чена курсова різниця

Разом 210 

10.1 

11 

Залишок
на початок року
 

010

8500

-

-

-

-

16

-

-

-

8516

Коригування: 


Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

4

-

-

-

4

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року 

050

8500

-

-

-

-

20

-

-

-

8520

Переоцінка активів: 


Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

 

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

(5)

-

-

-

(5)

Розподіл прибутку: 


Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

( - )

-

-

-

( - )

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

( - )

-

-

-

( - )

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників: 


Внески до капіталу 

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: 


Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

( - )

-

-

-

-

-

-

-

-

( - )

Вилучення частки в капіталі 

240

( - )

-

-

-

-

-

-

-

-

( - )

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

( - )

-

-

-

-

-

-

-

-

( - )

Інші зміни в капіталі: 


Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

( - )

-

-

-

-

( - )

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Зміни облікової політики при переході на МСФЗ

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі 

290

-

-

-

-

-

(5)

-

-

-

(5)

Залишок на кінець року

300

8500

-

-

-

-

15

-

-

-

8515

 

Керівник Лошкарьова Ю.Ю.

Головний бухгалтер Решетняк В.І.

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал"
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка