ТОВ КУА «Український капітал»


Скачати 157.95 Kb.
НазваТОВ КУА «Український капітал»
Дата18.05.2013
Розмір157.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство __ ТОВ КУА «Український капітал»_

за ЄДРПОУ

33134452

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

2310137200

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ
Вид економічної діяльності

за КВЕД

66.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):


за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Одиниця виміру : тис. грн.

Звіт про власний капітал

за 2012 р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

20 000

420 004

Коригування:Зміна облікової політики


020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

20 000

420 004

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незаверше-ного будівництва

090
Дооцінка немате-ріальних активів

100
Уцінка немате-ріальних активів

110
Використання до-оцінки необоротних активів

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
1313

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170
Внески учасників:Внески до капіталу

180
Погашення заборгованості з капіталу

190
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи

270
Інші зміни

280
Разом змін в капіталі

290
1313

Залишок на кінець року

300

20 000

1720 017

Керівник_____________________________________ Лахтаренко Н.В.

Головний бухгалтер __________________________ Лахтаренко Н.В.

Схожі:

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Український капітал»

ТОВ „КУА „Перфект Капітал”

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

01 01 Підприємство ТОВ КУА «Ефективний капітал»

Зміна складу посадових осіб ТОВ «КУА «ЕСКО-КАПІТАЛ»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Керівництво та Учасники ТОВ «КУА «АНТАРА»
Свідоцтво аудиторської палати України №4294, видане згідно рішення №203/2 від 02. 07. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка