Дата (рік, місяць, число)


Скачати 112.27 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата17.05.2013
Розмір112.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство _____Повне товариство «Ломбард»Черкаська позика»___________________________________

за ЄДРПОУ

22805939

Територія ___м.Сміла____________________________________

за КОАТУУ

7110500000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання__повне товариство__________

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності ___ломбард__________________________

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


Звіт про власний капітал

за _________рік____________ 2012__ р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

200,0


31,4

38,6270,0

Коригування:Зміна облікової політики


020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

200,0


31,4

38,6270,0

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незаверше-ного будівництва

090
Дооцінка немате-ріальних активів

100
Уцінка немате-ріальних активів

110
Використання до-оцінки необоротних активів

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
(20,2)(20,2)

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170
Внески учасників:Внески до капіталу

180
Погашення заборгованості з капіталу

190
Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи

270
Інші зміни

280
Разом змін в капіталі

290
(20,2)(20,2)

Залишок на кінець року

300

200,0


31,4

18,4249,8Керівник ____________________________
Головний бухгалтер ____________________________

Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка