ЗВІТ незалежних аудиторів ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ТовариствА з обмеженою відповідальністю


Скачати 261.11 Kb.
НазваЗВІТ незалежних аудиторів ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ТовариствА з обмеженою відповідальністю
Сторінка1/3
Дата09.05.2013
Розмір261.11 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3


Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0218 від 26.01.2001 р.

Аудиторський висновок

(ЗВІТ незалежних аудиторів)
ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ
ТовариствА з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

«КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА»
за 2012 рік
01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, офіс 501

тел./факс: /+38 044/ 285-42-25, моб. /+38 067/ 506-98-48

e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com
Керівництву

ТОВ «ФК «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА»
Національній комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг 1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет підтвердження достовірності, повноти та відповідності Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку в Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА» (далі по тексту – Компанія або ТОВ «ФК «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА») за 2012 рік станом на 31.12.12 року.
 1. Аудит розпочатий 18.03.2013 р. та закінчений 04.04.2013 р.
 1. Аудиторська перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 779090 від 15.03.2012 р., номер запису 1  068 120 0000 025616, копія якого додається), що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.01 р. за № 98, дія якого подовжена до 04.11.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.10 р., та Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості, реєстраційний номер № 0331, виданого згідно рішення АПУ № 264/4 від 31.01.13 р. (копії додаються); місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, контактні телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.01 р., дія якого подовжена до 23.02.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 210/4 від 28.01.2010 р., та Свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер № 001169 серії А, виданий 09.02.06 р., строк дії: 09.02.06 р. по 23.02.15р., що додається) на підставі:

 • Закону України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 року № 1576-XII, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями;

 • Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями;

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.05р. (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2006 р. № 6337);

 • Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2007 р. № 6832;

 • Інших законодавчих та нормативних актів України;

 • Договору № 07-01/03-13 від 07.03.2013 р.

 1. Основні відомості про КомпАНІЮ
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КЕШ ЕНД ГОУ УКРАЇНА»


Код ЄДПРОУ


36303070

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,дата та номер запису в ЄДРПОУ

Серія ААВ № 785723 від 04.03.2010 р.

Номер запису: 1 070 102 0000 035714

Дата запису: 22.01.2009 р.

Орган, що видав Виписку

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація


Місцезнаходження

01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, будинок 28-В

Банківські рахунки

 1. № 26500013000350 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», МФО 320627 – в укр. грн.

 2. № 26503301088160 в ПАТ «ТЕРРА БАНК»,

МФО 380601 – в укр. грн.

Види діяльності згідно Довідки АА № 638581 від 27.07.2012р. з ЄДРПОУ Головного управління регіональної статистики

64.19 Інші види грошового посередництва
64.92 Інші види кредитування

Види діяльності згідно Статуту

Предметом діяльності Компанії є здійснення виключного виду діяльності кредитної установи з метою одержання прибутку шляхом надання фінансових послуг:

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів

- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

Ліцензії, свідоцтва та інш.

 • Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серії АВ № 614819 на діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, строк дії: 27.11.2012р. – 27.11.2015р., рішення про видачу ліцензії № 2425 від 27.11.2012р.;

 • Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, серія ІК № 92, реєстраційний номер № 16102760, з кодом фінансової установи 16, яке видане згідно розпорядження № 1881 від 25.10.2012 р.

Чисельність працівників

3
  1   2   3

Схожі:

ЗВІТ незалежних аудиторів ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ...
Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0218 від 26. 01. 2001 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка