ЗВІТ незалежних аудиторів ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ТовариствА з обмеженою відповідальністю


Скачати 353.86 Kb.
НазваЗВІТ незалежних аудиторів ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ТовариствА з обмеженою відповідальністю
Сторінка1/3
Дата08.05.2013
Розмір353.86 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3


Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0218 від 26.01.2001 р.

Аудиторський висновок

(ЗВІТ незалежних аудиторів)

ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ
ТовариствА з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ»
за 2012 рік
01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, офіс 501

тел./факс: /+38 044/ 285-42-25, моб. /+38 067/ 506-98-48

e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com

Керівництву

ТОВ «ФК «ПРОМІНВЕСТ»
Національній комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг 1. Незалежна аудиторська перевірка проведена на предмет підтвердження достовірності, повноти та відповідності Національним стандартам (положенням) бухгалтерського обліку в Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПРОМІНВЕСТ» (далі по тексту – Компанія або ТОВ «ФК «ПРОМІНВЕСТ») за 2012 рік станом на 31.12.12 року.
 1. Аудит розпочатий 18.03.2013 р. та закінчений 27.03.2013 р.
 1. Аудиторська перевірка проводилась Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 779090 від 15.03.2012 р., номер запису 1  068 120 0000 025616, копія якого додається), що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.01 р. за № 98, дія якого подовжена до 04.11.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 221/3 від 04.11.10 р., та Свідоцтва Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості, реєстраційний номер № 0331, виданого згідно рішення АПУ № 264/4 від 31.01.13 р. (копії додаються); місцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27, контактні телефони/факси: /044/ 285-42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Ліщенко Тетяною Вікторівною (сертифікат аудитора № 004540, виданий згідно з рішенням Аудиторської палати України № 99 від 23.02.01 р., дія якого подовжена до 23.02.15 р. рішенням Аудиторської палати України № 210/4 від 28.01.2010 р., та Свідоцтва Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер № 001169 серії А, виданий 09.02.06 р., строк дії: 09.02.06 р. по 23.02.15р.,що додається) на підставі:
 • Закону України «Про господарські товариства» від 9 вересня 1991 року № 1576-XII, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р № 978-IV, із змінами та доповненнями;

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІV, із змінами та доповненнями;

 • Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, із змінами та доповненнями;

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22 квітня 1993 року, зі змінами та доповненнями;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, видання 2010 року, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту відповідно до Рішення Аудиторської Палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року;

 • Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 5224 від 29.12.05р. (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2006 р. № 6337);

 • Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами і нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 27 (в редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне у сфері ринків фінансових послуг України від 27.11.2012 р. № 2421);

 • Інших законодавчих та нормативних актів України;

 • Договору № 28-02/02 від 28.02.2013 р. 1. Основні відомості про КомпАНІЮ
Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОМІНВЕСТ»


Код ЄДПРОУ


36425137

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія А01 № 299199 від 02.04.2009 р.

Номер запису 1 070 102 0000 036303


Орган, що видав свідоцтво

Печерська районна у місті Києві державна адміністрація


Місцезнаходження

03680, м. Київ, вул.. Предславінська, будинок 28

Банківські рахунки

 1. № 26503013000335 в АТ «Сбербанк Росії», м. Київ, МФО 320627 – в укр. грн., дол. США, Євро

 2. № 26502619999664 в Маріупольскому відділенні ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012 – в укр. грн.

 3. № 26503619999663 в Маріупольскому відділенні ПАТ «Промінвестбанк», МФО 300012 – в укр. грн.

Види діяльності згідно Довідки АА № 631839 від 23.05.2012р. з ЄДРПОУ Головного управління регіональної статистики

64.99 Надання Інших фінансових послуг (крім страхування та

пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

Види діяльності згідно Статуту

Залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

Здійснення зазначеної діяльності становить виключну діяльність Компанії та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, в т.ч. щодо суміщення надання певних видів фінансових послуг

Ліцензії, свідоцтва та інш.

 • Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг серії АВ № 472928 від 06.11.2009р. на діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, строк дії: 05.11.2009р. – 05.11.2014р., рішення про видачу ліцензії № 725-Л/У від 02.11.2009р.;

 • Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи за № 13102403 з кодом фінансової установи 13, яке видане згідно розпорядження № 732 від 08.10.2009 р., серія ФК № 233 від 08.10.2009 р.

Чисельність працівників

4
  1   2   3

Схожі:

ЗВІТ незалежних аудиторів ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ...
Свідоцтво АПУ про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0218 від 26. 01. 2001 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка