Дата (рік, місяць, число)


Скачати 139.63 Kb.
НазваДата (рік, місяць, число)
Дата16.04.2013
Розмір139.63 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

01

24

Підприємство Повне Товариство«Ломбард «Діамант»КостюковС.С. і Компанія»

за ЄДРПОУ

37422184

Територія ________________________________________

за КОАТУУ

5110136900

Орган державного управління Держфінпослуг

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання_________

за КОПФГ
Вид економічної діяльності надання кредитів

за КВЕД

65.22.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про власний капітал

за ________рік_____________ 2011 р.

Форма № 4

код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вийкапіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-нийприбу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

200


200

Коригування:Зміна облікової політики


020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050

200


200

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незаверше-ного будівництва

090
Дооцінка немате-ріальних активів

100
Уцінка немате-ріальних активів

110
Використання до-оцінкинеоборотнихактивів

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
-18-18

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140
Спрямування прибутку до статутного капіталу

150
Відрахування до Резервного капіталу

160
Сума чистогоприбутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170
Внески учасників:Внески до капіталу

180

300


300

Погашення заборгованості з капіталу

190
Сума чистого при-бутку на створенняспеціальних (цільових) фондів

200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості акцій

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260
Безкоштовно отримані активи

270
Іншізміни

280
Разом змін в капіталі

290

300

-18282

Залишок на кінець року

300

500

-18482Керівник __________________С.С.Костюков
Головний бухгалтер __________________Н.К. Бельдіян

Схожі:

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка