1. Основні відомості


Скачати 165.27 Kb.
Назва1. Основні відомості
Дата13.04.2013
Розмір165.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Подання звітності до ПФУ

Подання звітності до ПФУ


1. Основні відомості 2

2. Підготовка звітності до Пенсійного фонду України 2

2.1. Створення документів 2

2.1.1. Створення звітів у модулі Реєстр документів 2

2.1.2. Створення звітів із Головного вікна програми 4

2.1.3. Основні правила заповнювання та редагування звітних документів 4

2.2. Короткий опис звітів 6

2.2.1. Документ «Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті» (Додаток 23). 6

2.2.2. Документ СП_ПІД_П - СПП "Список підстав, що дають право на застосування пільг робітникам підприємства при визначенні пенсії" 6

2.2.3. Документ ФПЕН6 – БСВ "Відомості про осіб, які мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків до ПФУ" 7

2.2.4. Документ ФПЕН5 – (СП) "Список осіб, які працюють або працювали у роботодавця у звітному році" 8

2.2.5. Документ ФПЕН4 "Індивідуальні відомості про застраховану особу" (ІНДАНІ) 9

2.2.6. Документ В_РОБ – Відомості про роботодавця 10

2.3. Імпорт даних у програму 10

2.4. Подання документів персоніфікованої звітності до Пенсійного фонду 12

2.4.1. Збереження на електронному носії 12

2.4.2. Друк звітів персоніфікації 131.Основні відомостіПрограмний комплекс "БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС" дозволяє готувати звітність в електронному вигляді, тобто формує спеціальні файли, які можуть відправлятися електронною поштою (до податкової інспекції, пенсійного фонду, тощо) чи зберігатися на електронному носії для подання.

Для відправлення звітності електронною поштою програма містить вбудований поштовий клієнт.

Звітні документи, які відправляються електронною поштою, повинні підписуватись елект-ронно-цифровими підписами (ЕЦП) керівників установи та печатки установи і шифруватись. На поточний момент електронною поштою може відправлятись лише Додаток 23.

Звітні документи, які подаються на електронних носіях, не потребують підписання ЕЦП.

2.Підготовка звітності до Пенсійного фонду України


Звітність до Пенсійного фонду ділиться на 2 групи:

 • звітності про доходи;

 • персоніфікована звітність.

У ПК БЕСТ ЗВІТ Плюс можна створити та відредагувати ці групи документи, а також існує можливість імпортувати в програму дані з інших бухгалтерських систем – 1С, БЕСТ ПРО, БЕСТ Зарплата, АРМ ПФУ.

2.1.Створення документів


У ПК БЕСТ ЗВІТ Плюс створення документів відбувається:

 • у модулі Реєстр документів.

 • безпосередньо із Головного вікна програми;

Модуль Реєстр документів викликається із меню Звітність, а також натисканням на кнопку на панелі інструментів Головного вікна програми.

У обох випадках створення нового документу відбувається одним із способів: натиснути на кнопку на панелі інструментів модулю та головного вікна програми, викликати функцію (Створити) із меню Реєстр у модулі Реєстр документів або меню Документ головного вікна чи за допомогою комбінації функціональних клавіш Ctrl+N.

2.1.1.Створення звітів у модулі Реєстр документів

2.1.1.1.Вибір звітного періоду


У відкритому вікні модулю (див. Рисунок 1) потрібно обрати період подання звітів. При цьому слід пам’ятати, що з точки зору програмного комплексу календарні місяці і квартали – це різні звітні періоди, звіти за які можуть формуватися і подаватися майже одночасно. Наприклад, в січні 2008 року Ви можете підготувати та подати в один день чотири різних пакети звітності: за “Грудень”, за “IV квартал”, за “ІІ півріччя”, а також за “Рік 2007”.

Вибір звітного періоду відбувається на панелі Звітного періоду – обрати лівою кнопкою миші 2007 (рік) і у списку – потрібний період. Наприклад, на рисунку обраний звітний період – Рік 2007.

Примітка. Вікно модулю може мати інший вигляд – у лівій частині вікна містити не панель Звітного періоду (як на рисунку), а ієрархічний список груп створених у модулі документів. В такому випадку панель звітного періоду розміщується на панелі інструментів даного модулю. Зміна вигляду відбувається, якщо натиснути лівою кнопкою миші на кнопку Закрити () панелі Звітного періоду або ж зняти відмітку у полі навпроти пункту Звітний період (викликається із меню Вигляд).Рисунок 1

2.1.1.2.Створення документів

2.1.1.2.1.Після обрання звітного періоду натиснути на кнопку . Відкриється вікно Створення документа (див. Рисунок 1). Вікно містить навігаційну панель (ліворуч), в якій у вигляді дерева зображені розділи звітності та групи бланків, на основі яких створюються звіти. При виборі групи (ліворуч) з правого боку відображається перелік бланків, що відносяться до цієї групи. Перелік містить дві колонки: із службовими кодами та найменуваннями звітних форм. Кількість форм залежить від встановленого комплекту бланків та обраного звітного періоду.

На панелі інструментів цього вікна також розміщена панель звітного періоду, у якій за замовчанням встановлено обраний Вами у попередньому вікні звітний період.
2.1.1.2.2.Для створення документів персоніфікованої річної звітності необхідно обрати розділ Пенсійний фонд та групу Персоніфікація. Для створення документів із групи Доходи необхідно обрати потрібний звітний період (наприклад – місяць Грудень, рік – 2007). У правій частині вікна у таблиці відобразиться перелік звітів, які відносяться до обраної групи. Обрати із списку у таблиці потрібний звіт.
2.1.1.2.3.Для того, щоб одразу заповнити документ, необхідно проставити позначку у полі [Відкривати створені документи] та відкрити його подвійним натисканням миші або ж натиснути лівою кнопкою миші на кнопку Створити у нижній частині вікна. Після заповнення звіту та його збереження у Реєстрі документів з'явиться запис створеного документу.

Якщо позначка у полі [Відкривати створені документи] не проставлена, запис про створений документ поміщається одразу в Реєстр документів. Цей документ має статус Новий, він позначений шрифтом сірого кольору, його можна пізніше обрати у реєстрі та відкрити для редагування (подвійним натисканням лівою кнопкою миші на назві чи кнопкою Відкрити ).
2.1.1.2.4.Можна одразу створити всі документи виділеної групи, для чого натиснути на кнопку Виділити все у нижній частині вікна. Перелік звітів у таблиці буде виділений кольором. Якщо натиснути на кнопку Створити, розпочнеться створення документів, у процесі якого буде запропоновано створити звіти по реєстру працівників (за замовчанням – для всіх, див. Рисунок 2). Можна також із контекстного меню у відкритому вікні викликати функції Відмінити всі та Вибрати всі. Оберіть потрібні записи та натисніть на кнопку Створити. По закінченні всього процесу у Реєстрі документів будуть міститися всі створені звіти. Вони матимуть статус Новий та будуть позначені шрифтом сірого кольору, їх можна відкривати та заповнювати.Рисунок 2

2.1.2.Створення звітів із Головного вікна програми


У Головному вікні програми натиснути на кнопку на панелі інструментів. Відкриється вікно Створення документа (див. Рисунок 1). У вікні на панелі інструментів потрібно обрати групу звітності та звітний період (аналогічно вищеописаній процедурі). Всі створені звіти поміщаються у Реєстр документів у той звітний період, у якому вони створювались.

2.1.3.Основні правила заповнювання та редагування звітних документів


Активізація функції створення чи редагування звіту викликає вікно роботи з документом. Вікно містить у заголовку назву цього документу та його код, меню вікна складається із пунктів Головного меню програми та додаткових меню Вигляд, Правка, Таблиця.

На панелі інструментів вікна розташовані кнопки виклику найчастіше використовуваних функцій програми та деяких стандартних функцій ОС Windows.

У робочому просторі вікна відображається бланк обраного документа, безпосередньо у ньому заповнюються поля. У програмі можна відкривати для редагування одразу декілька документів. Вибір активного документа відбувається звичайним для ОС Windows чином, а також за допомогою кнопки Список вікон відкритих документів, яка знаходиться на панелі інструментів головного вікна та позначена піктограмою .

 • Якщо створюється новий документ, одразу по відкриттю запускається вбудована програма створення документа, у результаті виконання якої автоматично заповнюються поля ("шапка") документа із даними із картки установи та реєстру співробітників. Створений раніше документ відкривається для редагування із заповненими полями.

 • Бланк відкритого документа на екрані монітора виглядає, як звичайний паперовий бланк. За бажанням, можна змінити масштаб відображення бланку, викликавши із контекстного меню функцію зміни масштабу відображення (можливо - від 10 % до 150 %).

 • За замовчанням, у бланку включене підсвічування зеленим кольором полів, які повинні заповнюватись (про це свідчить зелене забарвлення на кнопці , що має вигляд натиснутої). За бажанням, можна відключити підсвічування полів, натиснувши на цю кнопку лівою кнопкою миші, в результаті чого кнопка змінить забарвлення і матиме вигляд відтиснутої - . Цю функцію також можна викликати із меню Вигляд або за допомогою функціональної клавіші F11.

 • Якщо курсор встановити у полі, дані в яке повинні вноситися із клавіатури, колір у заповнюваному полі зміниться на жовтий, а у полі, у якому значення обирається із підключеного до цього поля довідника – на сірий. Ознакою того, що до поля підключений довідник, є наявність кнопки , при натисканні на яку буде відкрито цей довідник. Викликати довідник у обраному полі можна також за допомогою функціональної клавіші F3.

 • Для переміщення між заповнюваними полями документа використовуються клавіша Tab, стрілки Вверх, Вниз, Вправо, Вліво клавіатури та ліва кнопка миші.

 • При внесенні або редагуванні значень у заповнюваних полях доступні стандартні функції Windows – відмінити, вирізати, копіювати, вставити, видалити, виділити все. Ці функції викликаються із контекстного меню, кнопками на панелі інструментів або із меню Правка вікна документа.

 • Для оперативної допомоги при заповненні числових полів бланку або для додаткових розрахунків можна із меню Правка викликати стандартний калькулятор Windows або відкрити його, натиснувши на кнопку на панелі інструментів.

 • Рекомендації по заповнюванню обраного документа можна викликати із меню Довідка та за допомогою функціональних клавіш Ctrl+F1. У відкритому вікні рекомендацій відображається інформація про нормативний документ, на основі якого створюється звіт, та міститься посилання до бази даних БЕСТ ЗВІТ КОМЕНТАР для відкриття та перегляду цього документу.

 • Аналітичні рекомендації по заповнюванню конкретного обраного поля форми викликаю-ться із меню Довідка, за допомогою функціональних клавіш Shift+F1 та із контекстного меню.

Примітка. На поточний момент ці рекомендації недоступні для деяких бланків та полів.

 • У деяких формах є таблиці з плаваючими рядками (наприклад, в СПП надана змога додавати рядки з кодами підстав). Для додавання нового рядка під обраним рядком необхідно натиснути на кнопку на панелі інструментів вікна (або Ctrl+I), для вилучення обраного рядка - натиснути на кнопку (чи Ctrl+Y).

 • У процесі відкриття, заповнювання, збереження та закриття звіту у ньому виконуються створені розробником вбудовані програми. При заповнюванні полів виконується перевірка правильності їх заповнювання, а при введенні числових значень у поля здійснюється програма модифікації, яка розраховує ті поля, де передбачені розрахунки. При збереженні та закритті звіту також запускається програма його перевірки. Перевірку можна виконати примусово, натиснувши на кнопку Перевірити документ () на панелі інструментів вікна. В разі наявності помилок, внизу екрана відкривається вікно з протоколом, у якому перелічені виявлені помилки, а поля з помилковими даними виділяються рожевим кольором, як наприклад, на рисунку:Рисунок 3

Якщо документ з помилками буде збережений, у реєстрі він матиме статус Помилковий та буде позначений шрифтом червоного кольору.

 • У статусному рядку, який знаходиться в нижній частині вікна (див. Рисунок 3), відображається службова інформація про документ. Вона обов’язково містить період подання (за грудень – у даному випадку), формат відображення числових значень (в од. з двома десятковими знаками), дату надання та найменування поточного поля, у якому встановлено курсор миші. Якщо це поле із підключеним довідником, то відображається назва цього довідника.

2.2.Короткий опис звітів

2.2.1.Документ «Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті» (Додаток 23).


Цей звіт створюється у періоді місяць. Бланк документу знаходиться у групі Доходи та має код Р0100112. Особливістю його є те, що він може відправлятися із програми електронною поштою.

Повна інформація щодо подання електронної звітності із програмного комплексу БЕСТ ЗВІТ Плюс, включаючи підписання звітів електронно цифровими підписами, описана в Інструкції, яка викликається із меню Електронна пошта/Податкова інспекція/Інструкція

Документи групи Персоніфікація

Документи персоніфікованої річної звітності формуються у відповідності до вимог «Порядку формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 року №7-6 та зареєстрованого Міністерством юстиції 10.08.2004 року №1000/9599.

Переглянути цей документ можна, викликавши із меню Довідники/ модуль Нормативно-правова база. Відкриється вікно Пошук за реквізитами, із якого за заданими параметрами можна здійснювати пошук нормативно-правових документів, постанов, указів, тощо органів державної влади та міністерств і відомств у спеціальному модулі програми – БЕСТ ЗВІТ КОМЕНТАР. Для пошуку вказаного документу потрібно обрати у групі Видавник вікна - Пенсійний фонд, а у групі Тип документа – постанова та натиснути на кнопку Шукати. У наступному вікні відобразиться список знайдених документів, із якого обрати заданий та відкрити його для перегляду подвійним натисканням лівою кнопкою миші.

Примітка. Посилання на цю постанову також міститься у деяких формах і її можна відкрити із вікна документу.

2.2.2.Документ СП_ПІД_П - СПП "Список підстав, що дають право на застосування пільг робітникам підприємства при визначенні пенсії"


Форма СПП (див. Рисунок 4) призначена для щорічного підтвердження страхувальником наявності в нього робочих місць, умови праці на яких відповідно до законодавства зумовлюють право на врахування спеціального стажу при розрахунку пенсії застрахованим особам.

В переліку бланків необхідно знайти та створити форму звітності з кодом СПП.Рисунок 4

Встановивши курсор у перше заповнюване поле, викликати із нього підключений довідник, внаслідок чого з’явиться вікно довідника "Підстави для пільг страхувальника", в якому необхідно обрати конкретну пільгу, та натиснути на кнопку ОК. Це призведе до перенесення даних у колонки 2-5 групи Код підстави цієї форми. Інші колонки у цьому рядку заповніть самостійно. Надана змога додавати рядки з кодами підстав. Для додавання рядка натисніть на кнопку , для видалення - .

Перевірте документ та збережіть його.

2.2.3.Документ ФПЕН6 – БСВ "Відомості про осіб, які мають підстави для зарахування стажу роботи без сплати страхових внесків до ПФУ"


Форма БСВ (див. Рисунок 5) призначена для обліку періодів стажу застрахованих осіб, протягом яких страхові внески до Пенсійного фонду не сплачувались.

Встановивши курсор у поле Номер, викликати підключений довідник Фізичні особи, в якому необхідно обрати конкретного працівника, та натиснути на кнопку ОК. Дані про цього працівника (ідент. код, прізвище, ім’я та по-батькові) перенесуться до відповідних колонок.

Встановивши курсор у колонку 3 групи Код підстави, викличте підключений довідник Підстави для пільг страхувальника, оберіть потрібний запис. Дані перенесуться до колонок 3-6 цієї групи. Колонки групи Тривалість заповнити самостійно.Рисунок 5

У цьому звіті також можна додавати та вилучати рядки. Перевірте документ та збережіть його.

2.2.4.Документ ФПЕН5 – (СП) "Список осіб, які працюють або працювали у роботодавця у звітному році"


Документ за формою СП призначений для реєстрації застрахованих осіб в СПОВ. При першому звітуванні страхувальника до СПОВ документ "Список осіб, які працюють або працювали у роботодавця у звітному році" (далі – список працюючих) повинен включати всіх осіб, які працюють або працювали у страхувальника впродовж звітного року. В звіті за кожний наступний звітний рік список працюючих повинен включати відомості лише про нових осіб та осіб, у яких упродовж звітного року змінились прізвище, ім’я, по батькові або ідентифікаційний номер.

Увага! Перед формуванням документа перегляньте Реєстр співробітників. Рекомендується заповнювати поле „Прийнято” для всіх співробітників підприємства. Обов’язково заповніть поля «Прийнято» та «Звільнено» для співробітників, які в поточному році були прийняті на роботу або звільнились. Тільки після цього можливо створювати форму СП.

На відміну від інших документів персоніфікованої звітності, цей звіт відкривається в електронній формі. Список працівників формується автоматично. До списку увійдуть працівники, які прийняті на роботу в звітному році. Натиснувши на кнопку на панелі інструментів вікна, можна переглянути, як виглядатиме звіт у паперовій формі (тобто бланк), але редагування звіту у такому вигляді неможливе.

Щоб додати до списку співробітників, у яких упродовж звітного року змінились прізвище, ім’я, по батькові чи ідентифікаційний номер, необхідно додати нові рядки у таблицю та у цих рядках із колонки ІНН викликати підключений довідник Фізичні особи. Обрати із списку потрібного співробітника, натиснути на кнопку ОК і дані автоматично перенесуться до звіту.Рисунок 6

Перевірте документ та збережіть його.

2.2.5.Документ ФПЕН4 "Індивідуальні відомості про застраховану особу" (ІНДАНІ)


При відкритті документа будуть заповнені поля з основними відомостями (Номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім’я, по батькові). До цих полів підключений довідник Фізичні особи.

Із підключеного довідника також потрібно обрати код типу ставки страхового збору.

2.2.5.1.При внесенні даних про заробіток у таблицю надається можливість копіювати суми помісячно. Для цього потрібно викликати одну із вбудованих програм на спеціальній панелі, обрати її та запустити, натиснувши на кнопку (див. Рисунок 7).
Рисунок 7

2.2.5.2.Якщо обрана програма "Виконати копіювання з 1 по 12 місяць", дані з першої колонки будуть скопійовані в усі інші 11 колонок.


Якщо обрана програма "Виконати копіювання сум помісячно", суми будуть скопійовані тільки у обрані місяці, які задаються у окремих діалогових вікнах (див. рисунок 8.1 – 7.2).Рисунок 8.1 Рисунок 8.2

2.2.5.3.Дані у рядках колонки "Усього повних днів для стажу" заповнюються автоматично при внесенні даних про доходи у цих рядках.

2.2.5.4.Дані у другу таблицю заносяться у випадку, якщо працівник має підстави для обліку спеціального стражу, код підстави обирається із підключеного довідника Підстави для пільг страхувальника, інші колонки заповнюються внесенням даних із клавіатури.


Після заповнення форми необхідно перевірити її, натиснувши на кнопку та зберегти.

2.2.6.Документ В_РОБ – Відомості про роботодавця


Ця форма містить дані про роботодавця. Подається при першому звітуванні страхувальника до Пенсійного фонду та у випадку, якщо впродовж року змінились реєстраційні дані роботодавця.

Більшість полів даної форми автоматично заповнюється даними із картки установи. Необхідно лише внести із клавіатури дані у поля про кількість працюючих та про кількість робочих місць, що зумовлюють використання підстав для пільгового забезпечення. Вигляд форми наведений на рисунку.Рисунок 9

2.3.Імпорт даних у програму


У програму можна імпортувати підготовлені в інших бухгалтерських системах документи звітності до Пенсійного фонду (1С, БЕСТ ПРО, АРМ ПФУ). Формат імпортованих даних - .dbf, заархівовані файли .txt, тощо).

Функція імпорту для всіх систем викликається із Головного вікна програми, меню Документ / Імпорт /Даних із АРМ (ПФУ) – див. Рисунок 10.Рисунок 10 Рисунок 11

 1. Після цього відкриється стандартне вікно Windows для вибору пристрою чи каталогу, у якому знаходяться дані для імпорту у програму (див. Рисунок 10 Рисунок 11). Оберіть потрібний каталог та натисніть на кнопку ОК.

Розпочнеться процес імпорту, хід цього процесу відображається у вікні:Рисунок 12

 1. У процесі імпорту виконується автоматична перевірка правильності заповнювання та наявності помилок у імпортованих файлах. У випадку, якщо будуть знайдені неповні дані чи виявлені помилки, буде запропоновано їх виправити (наприклад, заповнити дати прийняття на роботу та звільнення з роботи). По закінченні всього процесу відкриється протокол імпорту, у якому відображається інформація про імпортовані документи та результат імпорту (див. Рисунок 13).Рисунок 13

Цей протокол можна роздрукувати, зберегти та відкрити, як документ Word.

Всі імпортовані документи поміщаються у Реєстр документів та матимуть статус Новий чи Перевірений. Документи з помилками матимуть статус Помилковий та будуть виділені червоним кольором.

Дані про співробітників також імпортуються із файлів та поміщаються у Реєстр співробітників (меню Довідники/Реєстр співробітників головного вікна програми).

Імпортовані документи потрібно відкрити, перевірити, виправити помилки та зберегти.

2.4.Подання документів персоніфікованої звітності до Пенсійного фондуНа поточний момент, документи персоніфікованої звітності надаються до СПОВ на електронному носії (дискеті). Також із програми за допомогою спеціальної функції можна роздрукувати всі ці документи.

2.4.1.Збереження на електронному носії


Створивши чи імпортувавши всі необхідні документи, потрібно викликати функцію Експортувати в Пенсійний фонд із меню Сервіс Реєстру документів чи меню Документ Головного вікна програми (див. Рисунок 14.1 -2).Рисунок 14.1 Рисунок 14.1 Рисунок 14.1 Рисунок 14.1 .2Рисунок 14.2Рисунок 14.2Рисунок 14.2

 1. Відкриється вікно Експортування звітів (див. Рисунок 15), у якому у таблиці відображається (налаштований у програмі) комплект звітів для подання в обраному звітному періоді. Таблиця містить 3 колонки, у яких відображається код та назва звітів та їх статус (не створені – виділені червоним кольором, або ж дата модифікації для існуючих). У таблиці можна обрати документи, які будуть експортуватися, проставивши відмітку у полі біля назви цих документів.

 2. Якщо всі необхідні звіти створено, оберіть електронний носій із списку у полі [Зберегти на диск] (в даному випадку - на дискету) та натисніть на кнопку ОК. Запуститься режим архівації файлів і по закінченні цього процесу буде видано повідомлення (про успішний чи неуспішний експорт), на вибраному носії з’являться збережені дані та відкриється вікно Підсумкова відомість (наприклад, як на Рисунок 16) із загальними підсумками по відомостях у звітному періоді. Цю відомість можна роздрукувати, зберегти або ж відкрити як документ Word.

 3. Також після збереження файлів будуть створені ярлики-розписки до пачок документів, записи про які поміщаються у Реєстр документів.Рисунок 15Рисунок 16

2.4.2.Друк звітів персоніфікації


Створені чи імпортовані документи групи персоніфікованої звітності можна роздрукувати із програми.

Для окремих документів це можливо зробити як із вікна відкритого документу, натиснувши на кнопку на панелі інструментів, так і з Реєстру документів, для чого обрати потрібний із списку та викликати із меню Реєстр/Друк…

Для гуртового друку документів персоніфікованої звітності призначена спеціальна функція Друк звітів персоніфікації.

Викликається ця функція із меню Сервіс/Друк звітів персоніфікації у Реєстрі документів. Відкриється вікно Друк звітів (див. Рисунок 17), якому представлений перелік звітів даної групи у обраному звітному періоді (Рік, 2007 – в даному випадку) та ярликів до пачок документів. За замовчанням, для друку обрано всі документи. Перегляньте список та оберіть потрібні для друку.Рисунок 17Схожі:

2 Основні відомості про емітента
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
В. Л. Красюк Ділова українська мова
У посібнику подано основні теоретичні відомості з ділового українського мовлення, висвітлено питання правопису та загальні мовні...
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
Основні відомості про емітента: а ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
Розділ I. Основні відомості про емітента
...
1. Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3090 від 26. 12. 2002р
Основні відомості про аудиторську фірму
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб’єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Ленiна, 18, а/с 3008
Тема. Дорога під яворами Андрія Малишка. Чисте синівське почуття...
Мета. Знати основні відомості про поета та його пісні. Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти визначати і коментувати основні мотиви,...
2. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Тема. Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання
Основні поняття: види проеціювання (центральне, прямокутне), проекція (фронтальна, горизонтальна, профільна)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка