НАВЧАННЯ,ВПЛИВАЮЧИ НА РОЗУМ,ПОЧУТТЯ


Скачати 177.29 Kb.
НазваНАВЧАННЯ,ВПЛИВАЮЧИ НА РОЗУМ,ПОЧУТТЯ
Дата23.10.2013
Розмір177.29 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи

Ткаченко В.В.

учитель біології вищої категорії
НАВЧАННЯ,ВПЛИВАЮЧИ НА РОЗУМ,ПОЧУТТЯ І ВОЛЮ, ГАРМОНІЙНО ВИХОВУЄ ЦІЛІСНУ ЛЮДИНУ.

А.ДІСТЕРВЕГ

Нині однім із пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно зорієнтованого підходу в освіті. Його суть здебільшого полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб'єктом навчання, виховання й розвитку, а кожне заняття має забезпечувати максимальний розвиток особистості. Постійне переведення учня із зони його актуального до зони найближчого розвитку є основним критерієм ефективності занять з учнем. У цьому переведенні з низького на вищий рівень розвитку й полягає головне призначення педагогічного процесу. Отже, особистісно зорієнтована технологія-це такий спосіб організації процесу, який «запускає» внутрішні механізми розвитку особистості.

На мою думку, головним принципом викладання біології є формування математичного мислення, самостійності суджень, навичок і вмінь практичного застосування набутих знань у суспільних інретесах. Важливе значення має розвиток нахилів і здібностей учнів, вихованню в них наполегливості у досягненні мети, виробленню самооцінки.

За В.Сухомлинським: «Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю». Ефективність засвоєння учнями навчальної інформації підвищується в разі усвідомлення ними систематичності впровадження фронтальних поточних форм контролю. Такою формою контролю є біологічні диктанти, які доцільно пропонувати учням з перших уроків. Це стимулює їх ретельно готуватися до кожного уроку, сприяє швидкому засвоєнню біологічної символіки термінології, виробленню навичок написання схем, опорних-конспектів тощо. Відповідно до мети, якої хоче досягти учитель, біологічні диктанти поділяються на:

• тренувальні;

 • контрольні;

 • закріплювальні;

 • систематизаційні.


х можна використовувати на таких етапах уроку:

1) на початку уроку:

• для формування певних навичок;

• для здійснення оперативного контролю засвоєння учнями навчального матеріалу;

2)перед поясненням нового матеріалу з метою актуалізації певних знань;

3)після пояснення нового матеріалу з метою його закріплення та систематизації.

За формою написання біологічні диктанти поділяються на:

1) вибіркові (графічні);

2)фразеологічні;

3)стехіометричні;

4)формульні;

5)логічно-ланцюжкові.

Контрольний або систематизаційний диктант може бути запропонований у кількох варіантах. Оцінивши всіх учнів, учитель виставляє оцінки в класний журнал. Якщо диктант закріплювальний, тобто виконується після пояснення вчителем нової теми, учні самі оцінюють свою роботу. Дня цього учитель ознайомлює школярів із критеріями оцінювання і за допомогою проектора проектує на екран або малює на дошці схеми з правильними відповідями. Оцінок в цьому разі в журнал не виставляють. Розгляньмо кожний з цих типів диктантів.

Вибірковий (графічний) диктант

Учитель читає твердження. Якщо учень згодний з ним, він відповідає «так», а якщо незгодний - «ні».

1. Орган слуху у людини складається з трьох частин: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.

2.До зовнішнього вуха належать слухові кісточки.

З.На межі між зовнішнім і середнім вухом знаходиться барабанна перетинка.

4. Слухові кісточки — молоточок, коваделко і стремінце.

5.Барабанна порожнина середнього вуха з'єднана з носоглоткою слуховою (євстахієвою) трубою.

6. Вушна раковина утворена еластичним хрящем.

7.Внутрішнє вухо складається з кісточкового лабіринту, завитки, корнієвого органа.

8.3верху вушної раковини міститься мочка вуха.

9.Людське вухо сприймає інфра- і ультразвуки.

10.Функцію слуху виконує завитка.

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фразеологічний диктант

Учитель зачитує текст (визначення, твердження, припущення). Завдання учнів - написати пропущені в тексті слова або закінчити.

Підкресліть правильні твердження.

 1. У процесі ембріонального розвитку в Кишковопорожнинних закладається два зародкових листки.

 2. У всіх Кишковопорожнинних спостерігають дві життєві форми: поліпи та медузи.

 3. Поліпи розмножуються вегетативно.

 4. Кишковопорожнинним властива променева симетрія.

5.Мезоглея виповнює кишкову порожнину.

6.Прісноводні поліпи трапляються у річках із швидкою течією.

7.Розчинений у воді кисень проникає крізь покриви тіла.

8.У представників типу Кишковопорожнинних відсутні органи чуття.

9.Травлення у гідри розпочинається та закінчується у кишковій порожнині.

10.Медузи — роздільностатеві тварини.

11.Коралові поліпи трапляються у Чорному морі.

12.Медузи можуть розмножуватися нестатевим способом.

13.Парасолька медузи скорочується за участю статоцистів.

14.Неперетравлені рештки їжі у гідри видаляються через ротовий отвір.

15. Не всі представники Кишковопорожнинних хижаки.

16.Гідра розмножується лише вегетативним способом.

17.Кишковопорожнинним властиві рефлекси і таксиси.

Впишіть пропущені слова:

У здовж спинної частини тіла ланцетника розміщена _____, яка виконує роль___. В одних хребетних вона зберігається на все життя, а в інших лише _______. Центральна частина нервової системи розміщена на ______, а кишечник на _______ частині тіла. Кровоносна системі _____та утворена з ____. Органи дихання ______

Підкресліть правильні відповіді.

1.Хорда схожа на: порожнисту трубку; пружний стрижень;ланцюжок.

2.Зяброві щілини розміщені: у черепі; глотці.

3.Кровоносна система Хордових: замкнена; незамкнена; відсутня.

4.Органи виділення розміщені у: грудях; черевці; глотці.

5.Яку функцію у ланцетника виконує кров: розносить по тілу поживні речовини; здійснює газообмін; виводить з організму неперетравлені рештки їжі.

6.У якому органі відбувається газообмін: трахеях; легенях;зябрових щілинах.

7. Які органи чуття є у ланцетника: слуху; зору; дотику; рівноваги; нюху.

8. Травна залоза у ланцетника: шлунок; печінка; підшлункова залоза.

Стехіометричний диктант

Диктант такого типу виконує контрольну і тренувальну функції. Учні пригадують формули, які знадобляться під час розв'язання розрахункових задач.

Термінологічний диктант

Такі диктанти здебільшого мають тренувальний характер. Учні пишуть диктанти протягом 5 – 6 уроків, при цьому оцінюється робота тільки одного-двох школярів, які працюють біля дошки. Виконання 6 – 7-го диктантів оцінюється фронтально.

Логічно-ланцюжковий диктант

За поданим зразком учні складають логічні ланцюжки. Під час виконання такої роботи вони не просто відтворюють здобуті знання, а й прогнозують властивості сполук, демонструють розуміння генетичних зв'язків між процесами.

Шифрований диктант.

У зошиті записати слова-відповіді:

а)кришталик е)зоровий нерв

б)сітківка є)білкова оболонка і рогівка

в)рецептор ж)райдужна оболонка

г)зіниця з)судинна оболонка

д)скловидне тіло и)зорова зона кори мозку

Вчитель диктує завдання і пропонує вибрати правильні відповіді:

1.Зоровий аналізатор складається з таких частин:...

2.Сприймає зорові подразнення ...

3.Проводить збудження в мозок...

4.3дійснює розрізнення зорових подразнень...

5. Заломлює промені...

6.Змінює свою форму (кривизну)...

7.Складається із світлочутливих клітин — колбочок і паличок...

8.3ахисні оболонки ока такі:...

9.МІсце утворення зображення предмета...

10.Отвір в райдужній оболонці...

Шифр правильних відповідей:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

в, г, і

б

є

і

а

а

б

є, ж

б

г

Тестові завдання

Ефективність навчання визначається проведенням контролю знань учнів, що здійснюється безперервно за допомогою рефлексії і самоконтролю. Тестові завдання дають можливість за короткий час виявити рівень засвоєння навчального матеріалу у всіх учнів класу, закріпити одержанні знання, систематизувати їх, ліквідувати можливі прогалини, скорегувати діяльність учителя і школярів.

1) «Відкриті» тести передбачають самостійність відповіді учня.

(При фотосинтезі поглинається.... і виділяється ).

2)Тест-альтернатива (дати одну із двох запропонованих відповідей)

(Андроцей-це...

а)сукупність плодолистиків;

б)сукупність тичинок?).

3) Тест-відповідність (встановити відповідність між двома частинами тесту).

Запилення Злиття двох статевих клітин

Запліднення Генеративний орган покритонасінних

Квітка Процес перенесення пилку з тичинки на приймочку маточки

4)Множинний вибір (кількість правильних відповідей - різна для кожного тесту)

5)Комплексна карта (включає різні види завдань із теми)

 • Тестові завдання

 • Дати відповіді на питання.

 • «Німий» малюнок.

 • «Літературна хвилинка» тощо.

 • На написання біологічних диктантів відводять до 10 хв. Перевірка їх результатів вимагає мінімальних витрат часу.

Отже, систематичне написання біологічних диктантів сприяє невимушеному, мимовільному засвоєнню учнями навчальної інформації.

Завдяки роботі над виконанням запропонованих завдань теж можна засвоїти основні біологічні терміни й поняття, закріпити свої знання та практичні вміння, перевірити засвоєння вивченого матеріалу, підвищити якість отриманих знань, навчишся пояснювати біологічні процеси, які відбуваються в організмі людини. Систематична робота над виконанням запропонованих завдань допоможе легко орієнтуватись в схемах, таблицях, малюнках, які вчитель буде пропонувати на уроці.

Можна використовувати кросворди, чайнворди, криптограми, ребуси, алгоритми, головоломки, логогрифи, метаграми, логікони. Нагадаємо як з ними працювати.

Кросворд (з англ. крос — перетин, ворд — слово) — завдання, пов'язане з відгадуванням слів. Як розгадувати кросворди? В деяких клітинках вписано цифри. З клітинок, де є цифри, починаються слова — певні біологічні назви або поняття. їх слід вписувати або по вертикалі, або по горизонталі. Одна назва може перетинати іншу. У місцях перетину двох назв розміщуються спільні літери. Якщо слова (назви, терміни) вписано правильно, в їх перетині не буде ніяких ускладнень.

1. Розв'язати кросворд: написати про особливості будови молюсків так, щоб буква "А" була спільною. 1. Особлива складова шкіри, що оточує тулуб. (Мантія)

 2. Орган травної системи молюсків. (Язик)

 3. Частина травної системи. (Кишка)

 4. Найбільша кровоносна судина. (Аорта)

 1. Відділ тіла молюска. (Нога)

 2. Велика травна залоза. (Печінка)

 3. Органи дихання молюсків. (Зябра)

 4. Покрив тіла молюсків. (Черепашка)

2.Розв'язати кросворд, вписавши назви птахів так, щоб вийшло слово "ворона".

 1. Птах, який не літає, але плаває? (Пінгвін.)

 2. Осілий птах з ряду Горобцеподібні. (Сорока.)

 3. Птах, який під час токування глухне. (Глухар.) 1. Птах із рядуСоколоподібні. (Орел.)

 2. Птах із ряду Совоподібні. (Філій.)

 3. Птах із ряду Гусеподібні. (Тага.)


У чому особливість розгадування чайнвордів? В окремих клітинках уписано цифри: слово, першу літеру якого вписано в клітинку 1, останньою літерою повинно закінчитись у клітинці 2, а наступне слово починається із цієї літери ( і так до кінця). 1. Одна з основних таксономічних категорій в систематиці, що об'єднує популяції особин, які характеризуються рядом спільних морфофізіологічних ознак, здатних схрещуватися між собою, і які сукупно займають суцільну або частково розірвану область - ареал.

 2. Процес, внаслідок якого виживають і залишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами, це - природний .

 3. Таксономічна категорія в систематиці, що об'єднує близькі види.

 4. Вчений, який у своїй праці наводив переконливі докази походження людини від мавп.

 5. Друга назва кроманьйонця.

 6. Друга назва неандертальця.

 7. До мавполюдей належать синантроп і .

 8. Предок, від якого пішов пропліопітек.

К. Мінливість, пов'язана із виникненням різних поєднань генів у генотипі.

А. Тривалий історичний процес переходу від первісної (доісторичної) людини до людини сучасної.

І. Схрещування близькоспоріднених форм.

Г. Сукупність усіх спадкових ознак організму, що контролює його розвиток, будову і життєдіяльність.

П. Елементарна структурна одиниця виду.

Я. Складова частина живої клітини, яка зберігає спадкову інформацію.

Криптограма (від грец. криптос — таємничий, грама — запис) — це запис, зроблений знаками (цифрами). Криптограми складніші від кросвордів і чайнвордів.

Якщо правильно розшифруєш цю криптограму, то з перших літер використаних для її складання термінів прочитаєш складову частину суглоба. Крім того, замінивши цифри відповідними буквами, прочитаєш відомий вислів М.М. Амосова.Ребус (від лат. ребус — річ) — загадка, яка замість слів складається з фігур, рисунків, що треба розв'язати. Порядок роботи з ребусами: якщо перед фігурою (рисунком) чи після нього стоїть кома, то від назви відкидають літеру на початку чи в кінці слова, якщо дві коми, то дві літери; якщо над рисунком чи під ним стоять закреслені літери, то їх не читають; якщо, наприклад, написано «К=П», то букву «К» замінюють при читанні на «П»

Завдання : Якщо правильно розшифруєш цей ребус, то прочитаєш визначення терміна.Алгоритм (від лат. імені середньоазіатського математика Аль-Хорезми) — визначений набір команд, що забезпечує правильне вирішення поставленого завданняЛогогриф (під грец. логос — слово, грифос — загадки) — вид загадки, в якій задумане слово перетворюється в інше слово шляхом переміщення у ньому букв або відкидання складів чи букв.

Розв'яжи логогриф.

Якщо відкинеш від назви природжених, відносно постійних стереотипних реакцій організму на дію зовнішнього і внутрішнього середовища, що здійснюються за допомогою центральної нервової системи, перші три літери, то одержиш назву набутих за певних умов протягом життя реакцій організму, які мають тимчасовий характер і можуть згасати зі зміною умов середовища.Метаграма (від грец. мета — після, за, через, грама — запис) — загадка, а якій задумане слово можна одержати, якщо замінити у початковому слові одну букву на іншу. Наприклад, нейрон —> нефрон

Завдання: Розв'яжи метаграму.

Якщо заміниш у назві особливої форми поведінки людини, здійснення якої в певній ситуації набирає для неї характеру потреби, першу букву на дві інші букви, то одержиш назву дій, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними.Завдання: Розв'яжи метаграму.

Якщо заміниш у назві групи хімічних речовин (рослинного або штучного походження), які стимулюють появу збудженого чи пригніченого стану центральної нервової системи та призвичаювання організму до них, бажання їх приймати й при відсутності безпосередніх причин - болю, втоми, страху тощо - останні чотири букви на п'ять інших, то одержиш назву найнебезпечнішого соціального явища, яке забирає життя мільйонів людей, переважно молодого віку.Логікон — загадка, яка вимагає на основі аналізу інформації, закладеної у п'яти (семи) клітинках, знайти логічний зв'язок між верхніми і нижніми рядками клітинок і заповнити останню клітинку

Розв'яжи логікон.

Знайди логічний зв'язок між верхніми і нижніми рядками клітин і заповни останню клітинку.Головоломками називають задачі або загадки, для розв'язання яких потрібні кмітливість і, безумовно, відповідні знання. Є багато головоломок з найрізноманітнішими завданнями. У пропонованому посібнику є кілька видів головоломок: в одному виді подано спільні для багатьох слів букви, які можуть стояти на початку, в кінці або в середині слів; до цих букв потрібно підібрати слова заданих значень; у другому — подається хаотичний ланцюг літер або груп літер; необхідно розмістити ці літери (групи літер) у такій послідовності, щоб з них можна було прочитати слова або речення

Розв'яжи головоломку. Знайди спосіб прочитати зашифроване прислів'я.Розв'язання кросвордів, алгоритмів, головоломок, ребусів, логогрифів, метаграм сприятиме виникненню інтересу до біології.

Завдяки роботі над виконанням запропонованих завдань учні зможуть засвоїти основні біологічні терміни й поняття, закріпити свої знання та практичні вміння, перевірити засвоєння вивченого матеріалу, підвищити якість здобутих знань, навчишся пояснювати біологічні процеси, що відбуваються в організмі людини. Систематична робота над виконанням запропонованих завдань допоможе легко орієнтуватись у схемах, таблицях, малюнках, які пропонуються на уроці.

Основні правила роботи з термінами і поняттями : спочатку уважно прочитати завдання, усвідомити, що треба зробити, і лише тоді починай його виконувати; якщо за завданням треба зробити написи на малюнку, то спочатку виконати роботу олівцем, а потім — чітко, охайно і розбірливо кульковою ручкою.

Завдання обов'язково виконуй самостійно, це допоможе ще раз закріпити свої знання, виховати самостійність і силу волі.


 1. Ocвiтні технології: Навчально-методичний посібник /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко та ін.; За заг. ред. О. М. Пєхоти. - К.: А.С.К, 2002. -С. 255.

 2. Барна М., Іванова О., Похила Л. Методи перевірки знань учнів з курсу «Біологія». - Тернопіль: Мандрівець, 1998.

 3. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод.посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204с.

 4. Богданова Д. К. Дидактичний матеріал із загальної біології // Рідна школа.- 1988.

 5. Виноградова М. Д. Коллективная познавательная деятельность и воспитании школьников. - М.:--Просвещение, 1977.- С. 164.

 6. Запровадження 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів (на допомогу вчителям біологіі). -Львів:ЛОНМІО, 2000.­ с. 32.

 7. Кдібус Н. Л., Любиненко Е. А. Дидактичний матеріал з ботаніки. - Київ,1985.

 8. Колесник Г. Збірник задач і вправ з біології.- Тернопіль: Астон, 2001.

 9. Критеріїоцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.- К.: Ірпінь, 2004.

 10. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів /Хар.держ.пед.ун-т ім..Г.С.Сковороди. – 2-ге вид.,доп.-Х.: ОВС, 2000.- 164с.

 11. Моніторинг якості навчання - необхідна умова становлення творчої особистості й розвитку освітньої інтитуції / За ред. Р. Б. Шия на. -Львів: ЛОНМЮ, 2000.- С. 122.

 12. Навчально-дослідна робота учнів на уроках біології //Біологія і хімія в школі.- 2000.- № 3.- С: 28-30.

 13. Науково-методичний посібник /О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. - К.: А.С.К., 2004. - с. 192.

 14. Неведамська С. Дидактичні матеріали з біології //Біологія і хімія в школі.- 1996.- №2.- С. 33.

 15. Новикова Н. І. Педагогічні технології навчання біології. 7 клас. -Тернопіль: ФОП Кошлатий Є. А., 2008.­С.192.

 16. Новикова Н. І. Тематична атестація. Біологія. 6, 7 клас (навчальні цілі, критерії, завдання): Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Астон, 2001.- С. 88.

 17. Новикова Н. І., Панич Г. Біологія людини: Тренувальні вправи. - Львів: Тріада плюс.- С. 156.

 18. Освітні технології: навч.- метод. посіб. /О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За ред. О.М.Пєхоти. –К.: А.С.К., 2004. – 256с.

 19. Педагогика: педагогические теории, системьr, технологии /Под ред. С. А. Смирнова. - М.: Академия, 1998.

 20. Пометун О. Інтерактивні методи й системи навчання. – К.: Шкільний світ, 2007. – 112с.

 21. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11класи.- К.; Ірпінь, 2005.

 22. Ручка І. Як ми привчаємо учнів до вивчення біології //Біологія і хімія в школі.- 2002.- №1.- С. 16-18.

 23. Сиротенко Г. О. Сучасний урок та інтерактивні технології навчання. - Харків: ВГ «Основа», 2003.

 24. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся //М.: Знание, 1983.- С. 150.

 25. Хлєбникова Т. М. Ділова гра як метод активного навчання педагога. -Харків: ВГ «Основа», 2003.

 26. Шарко В.Д. «Сучасний урок».- Київ, 2006.

 27. Шулдин В. І. Методика організації пізнавальної діяльності школярів на уроках біології: Посібник для вчителів, студентів при викладанні природи. - К.: Наук. світ, 2000.

 28. Ярошенко О. Тематичний контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів. // Біологія і хімія в шк. - 2001. - №1. - С. 12-14.

Схожі:

Сіверська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ...
Завдання, які я підбираю до кожного уроку, пов’язують і розумову, і фізичну активність, сприяють вихованню гармонійної особистості....
Олексій Комаровський
Сьогодні, у наш динамічний час, інформація про когось, чи про щось розповсюджується з неймовірною швидкістю, впливаючи на свідомість,...
«Ігрові прийоми навчання як засіб формування граматичних навичок...
Педагогічне кредо : Завданням кожного з нас є зробити процес навчання захоплюючим та радісним. І тут важливе все: посмішка, доброзичливий...
• узагальнити і закріпити знання учнів по темі «Розчини»
Мислячий розум не відчуває себе щасливим, поки не вдається зв'язати воєдино розрізнені факти, їм спостережувані
Конкурс «Розумники й розумниці»
Виховувати творчу активність, самостійність, почуття відповідальності, почуття гордості за досягнуті успіхи
МОВНІ ЗАСОБИ СУГЕСТИВНОГО ВПЛИВУ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ЯПОНСЬКИХ ХАЙКУ
Однак практично поза увагою сугестивної лінгвістики поки що залишається сфера художньої комунікації, хоч художні тексти мають потужну...
Чорнобиль це вже історія України, тому дітей треба навчати вболівати...
України; виховувати почуття сприймання чужого болю як свого, загальнонародного горя – як особистого, почуття любові до людини, до...
 - книга про дитинство Рами (героя Рамаяни)
В такому епосі прославляється розум, сила, мужність воїнів, богатирів, народних героїв. Витоки героїчного епосу лежать в усній народній...
Урок №10
Він народився 20 березня 1632 року в Мазепинцях на Київщині. Походив із старовинного українського роду Мазеп. Батько Мазепи, Степан,...
Козацькому роду – нема переводу ” Жовтень 2012 рік
Мета: Формувати національну свідомость учня-патріота, виховувати почуття патріотизму, любові до Батьківщини, формувати почуття взаємодопомоги,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка