Тема №2


НазваТема №2
Сторінка3/5
Дата03.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
1   2   3   4   5
Підпис викладача дата


МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Тема 9. Основні види банківських ризиків

Мета роботи: ознайомитись з суттю банківських ризиків та їх класифікацією

Література: Основна. Додаткова – 1,4,6,7,8,12,13

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Ризик - 1. Комерційний ризик –


 1. Зовнішній ризик банку –


 1. Внутрішній ризик банку –


 1. Стратегічний ризик банку


Дайте відповідь на питання:

Які економічні інструменти можна застосувати, щоб виміряти ризики репутації банку, юридичний ризик та стратегічний ризик? Наведіть ці інструменти.

Розробіть класифікацію:

Основних видів банківських ризиків

Практичне завдання:

Використовуючи таблицю, порівняйте основні методи аналізу ризику.

Метод

Суть методу

Призначення методу

Недоліки

СтатистичнийАналіз доцільності витрат

Експертних оцінок

АналітичнийАналогій
Тема 10. Строкові угоди як інструмент управління фінансовими ризиками

Мета роботи: ознайомитись з основними видами строкових угод.

Література:. Основна. Додаткова – 2,4,5,6,15

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Форвард –


 1. Ф’ючерс –


 1. Опціон – 1. Своп -

 1. Хеджування -

Дайте відповідь на питання:

Порівняйте переваги та недоліки строкових угод:

Форвард

Ф’ючерс

Опціон

Своп

П е р е в а г и
Н е д о л і к и

Розробіть класифікацію:

Видів строкових угод з поділом за критеріями: «тверді» - «нетверді», «біржові» - «позабіржові», «предмет контракту»


Практичне завдання:

Здійсніть порівняння форвардних, ф’ючерсних, опціонних контрактів з використанням таблиці (приклад заповнення наведено на прикладі показника «Характер торгівлі»).

Показник

Форвард

Ф’ючерс

Опціон

Характер торгівлі

Позабіржова торгівля

Біржова торгівля

Біржова торгівля

Сума контракту
Строки дії

Можливість достроково­го виходу з контракту


Учасники угоди


Доступність для бажаючих

Додаткові вимогиПеріодичність розрахунків


ЛіквідністьРизик зриву поставкиТема 11. Механізм фінансового управління в банках

Мета роботи: ознайомитись з управлінням власним капіталом, активами та пасивами.

Література: Основна. Додаткова – 1,2,3,6,8,11,14

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Об’єкти фінансового управління –2. Прибутковість капіталу -

3 . Прибутковість активів –


 1. Дюрація -
5. Вартість капіталу -

Дайте відповідь на питання:

Наведіть приклади ситуацій, за якими банку доцільніше застосовувати одночасно стратегію максимізації прибутку та стратегію мінімізації ризику

Розробіть класифікацію:

Методів реалізації стратегій фінансового управління в банку або моделей оцінки вартості банку


Практичне завдання:

Розробіть алгоритм процесу фінансового управління банком за використання таблиці

Етап

Сутність етапу

Призначення


Тема 12. Управління капіталом, активами та пасивами банку

Мета роботи: ознайомитись з управлінням власним капіталом, активами та пасивами.

Література: Основна. Додаткова – 1,2,3,6,8,11,12,14

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:


 1. Управління банківськими ресурсами 1. Портфельний підход до управління –


 1. Депозитна політика – 1. Лімітування -

 1. Управління активами та пасивами -

Дайте відповідь на питання:

Чому банки вимушені здійснювати управління активами з оглядом на управління пасивами, тобто здійснювати паралельне управління? Поясніть відповідь.


Розробіть класифікацію:

Інструментів управлінням власним капіталом, активами та пасивами.

Інструменти управління

Державний рівень

Рівень банку

Управління власним капіталом

Управління активами та пасивами
Практичне завдання:

Проаналізуйте структуру активних та пасивних операцій банку за звітний період і порівняйте з попереднім. Зробіть висновки і внесіть пропозиції щодо УАП.

Аналіз структури активів та пасивів банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________

Показник

Обсяг на початок періоду, млн..грн

Обсяг на кінець періоду, млн.грн

Абсолютне відхилення, млн.грн

Відносне відхилення, %

Активи , всього

в т.ч. - процентні

- інші

- % ставки за кредитами

Пасиви , всього

в т.ч. - процентні

- інші

- % ставки за депозитами

Висновок:

Тема 13. Управління кредитним ризиком

Мета роботи: ознайомитись з оцінкою кредитного ризику та ме­тодикою його аналізу кредитного ризику.

Література: Основна. Додаткова – 4,6,7,11,13

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Кредитний ризик – 1. Ризок окремої позики –


 1. Нормативи кредитного ризику – 1. Проблемні кредити -

 1. Секьюритизація -

Дайте відповідь на питання:

Яким чином кредитна політика банку впливає на ефективність управління проблемними кредитами?

Розробіть класифікацію:

Методів оцінки кредитних ризиків (ризиків кредитного портфеля та ризиків окремої позики).

Практичне завдання:

Проаналізуйте динаміку зміни кредитного портфеля банку.

Аналіз динаміки кредитного портфеля банку _______________________________________

Станом на _________________ та ___________________

Види кредитів

Обсяг на початок періоду, млн..грн

Обсяг на кінець періоду, млн.грн

Абсолютне відхилення, млн.грн

Відносне відхилення, %

Висновок:

Тема 14. Управління процентним, валютним ризиками

та ризи­ком ліквідності

Мета роботи: зрозуміти визначення та суть валютного, процентного ризику та ризику ліквідності .

Література: Основна. Додаткова – 1,4,6,7,12,13,14

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Валютний ризик – 1. Ризик ліквідності – 1. Процентний ризик –


 1. Чутливість активів -

 1. Геп-менеджмент

Дайте відповідь на питання:

Яким чином можна вирішити протиріччя між необхідністю банку підтримувати належний рівень ліквідності отримувати вісокий рівень прибутковості при мінімальному ризику ?


Розробіть класифікацію:

Методів управління процентними, валютними ризиками та ризиками ліквідності


Практичне завдання:

Порівняйте стратегії управління процентним, валютним ризиком та ризиком ліквідності

Види стратегій управління

Для процентного ризику

Для валютного ризику

Для ризику ліквідності
Тема 15. Банківське регулювання та система рейтингу CAMEL

Мета роботи: засвоїти узагальнюючої оцінки (рейтингу) банку на основі системи CAMEL.

Література: Основна. Додаткова – 2,6

Завдання для СРС:

Складіть словник за термінами понятійного апарату:

 1. Рейтингова система діяльності банків –


 1. Рейтинг банку -

 1. Рейтинг надійності банків – 1. Кількісні показники діяльності банку -

 1. Якісні показники діяльності банку -
1   2   3   4   5

Схожі:

ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Урок №61 Тема. Кругові діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №62 Тема. Стовпчасті діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №60 Тема. Круговий сектор
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка