ПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за підсумками науково-дослідної роботи за 2009-2010 навчальний рік


Скачати 209.91 Kb.
НазваПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за підсумками науково-дослідної роботи за 2009-2010 навчальний рік
Дата05.03.2016
Розмір209.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ)

ПРОГРАМА

звітної конференції

науково-педагогічних працівників

за підсумками науково-дослідної роботи

за 2009-2010 навчальний рік

Львів 2010

________________________________________________________________
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

________________________________________________________________
Голова: Другов О.О., заступник директора з наукової роботи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, к.е.н., доцент

Члени оргкомітету:

Слав’юк Р.А., завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор;

Марцин В.С., завідувач кафедри фінансів, д.е.н., професор;

Усач Б.Ф., завідувач кафедри обліку і аудиту, д.е.н., професор;

Чаплига В.М., завідувач кафедри економічної кібернетики, д.т.н., професор;

Семів Л.К., завідувач кафедри економіки та управління персоналом,

д.е.н., професор;

Стеблій Г.Я., завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н, доцент;

Яцишин В.П., завідувач кафедри математики і статистики,

к.ф-м.н. професор;

Коркуна І.І., завідувач кафедри комп’ютерних технологій, к.е.н., доцент;

Скринник З.Е., завідувач кафедри суспільних дисциплін,

д.філос.н., професор;

Семко Н.М., завідувач кафедри іноземних мов, к.пед.н., доцент;

Завидівська Н.Н., завідувач кафедри фізичного виховання, к.пед.н.,доцент;

Рубанський М.В., головний бухгалтер, начальник відділу

бухгалтерського обліку та економічної роботи;

Миська Р.Г., начальник наукового відділу, к.і.н.;

Корицька О.М., заступник начальника наукового відділу;

Хрипяк Ю.С., фахівець 2 категорії наукового відділу;

Борусевич Х.Ю., фахівець наукового відділу;

Дудинець Л.А., фахівець наукового відділу.ПРОГРАМА
звітної конференції науково-педагогічних працівників
за підсумками науково-дослідної роботи за 2009-2010 навчальний рік


9 листопада 2010 року


14.00 – 15.00 – відкриття конференції, пленарне засідання

15.30 – 18.00 – секційні засідання

Регламент: доповідь – до 15хв.,

обговорення – до 5 хв.

Робоча мова: українська

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

14.00 – 15.00 (ауд. 1-305)Вступне слово

Дутка Г.Я.

д.пед.н, професор, директор інституту Львівського інституту
банківської справи УБС НБУ


Доповіді
Ризики державної підтримки банківського сектора в умовах кризи

Рисін В.В.

к.е.н, доцент, декан фінансово-економічного факультету
Фонд гарантування інвестицій – ефективний механізм захисту інтересів інвесторів – фізичних осіб

Пшик Б.І.

к.е.н, доцент кафедри банківської справи
Розвиток економічної освіти дітей і дорослих на західноукраїнських землях (ХІХ – перша половина ХХ століть)

Гіптерс З.В.

к.пед.н., доцент кафедри суспільних дисциплін

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ


Секція банківської справи 9 листопада 2010 р., ауд. 3-424, 15 год. 30 хв.
Секція фінансів 9 листопада 2010 р., ауд. 2-501, 15 год. 30 хв.
Секція економічної теорії 9 листопада 2010 р., ауд. 2-205, 15 год. 30 хв.
Секція економікиі 9 листопада 2010 р., ауд. 2-508, 15 год. 30 хв.

і управління персоналом
Секція інтелектуальних 9 листопада 2010 р., ауд. 3-318, 15 год. 30 хв.

інформаційних систем

в економіці та освіті
Секція іноземних мов 9 листопада 2010 р., ауд. 3-336, 15 год. 30 хв.
Секція інформаційних 9 листопада 2010 р., ауд. 3-330, 15 год. 30 хв.

технологій та математичного

моделювання
Секція математики 9 листопада 2010 р., ауд. 2-311, 15 год. 30 хв.

та статистики
Секція обліку та аудиту 9 листопада 2010 р., ауд. 2-308, 15 год. 30 хв.
Секція суспільних дисциплін 9 листопада 2010 р., ауд. 2-204, 15 год. 30 хв.
Секція моделювання поведінки 9 листопада 2010 р., ауд. 1-304, 15 год. 30 хв.

фінансових інструментів

в умовах фінансової кризи

(наукова лабораторія)
Секція фізичного виховання 9 листопада 2010 р., ауд. 1-305, 15 год. 30 хв.
СЕКЦІЯ банківської справи
Керівник секції – д.е.н, професор Слав’юк Р.А.

Секретар секції – к.е.н., доцент Пшик Б.І.

Засідання – 9 листопада 2010, ауд. 3-424, 15 год. 30 хв.
За звітний 2009/2010 н.р., пріоритетними напрямами роботи кафедри банківської справи були формування власної наукової школи та проведення наукових досліджень з актуальних питань банківської теорії і практики, а саме: «Удосконалення фінансово-кредитного стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні», «Аналіз та моделювання впливу монетарних режимів на інноваційний розвиток економіки», «Проблеми удосконалення організації управлінського обліку в банках», «Інноваційне забезпечення ефективності підготовки фахівців банківської справи», «Формування системи управлінської інформації в комерційних банках», «Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах євроінтеграції та глобалізації», «Уточнення та систематизація термінології з банківськкої справи».


 1. Завідувач кафедри Слав’юк Р.А., д.е.н., проф. Дослідження теоретичних основ і структури банківського капіталу

 2. Професор Козоріз М.А., д.е.н., проф. Концептуальні основи оцінки рівня капіталізації регіону

 3. Професор Грудзевич Я.В., к.е.н, доц. Досвід роботи Національного банку Польщі в період руйнації планової і переходу до ринкової економіки.

 4. Професор Єлейко В.І., д.е.н, проф. Використання фінансового моделювання для визначення вартості зобов’язань опціонного типу

 5. Заступник директора з навчальної роботи, професор Голуб Г.Г., к.е.н., доц. Регіональні аспекти світової економічної моделі в контексті соціально-орієнтованої ринкової економіки

 6. Заступник директора з наукової роботи, доцент Другов О.О., к.е.н., доц. Інтелектуалізація – як шлях до підвищення конкурентоспроможності реального сектора економіки України

 7. Декан факультету банківської справи та інформаційних технологій, доцент Лапішко М.Л., к.е.н., доц. Використання видів процентних ставок в управлінському обліку

 8. Доцент Табачук Г.П., к.е.н, доц. Проблеми достатності капіталу банків.

 9. Доцент Хміль Л.М., к.е.н, доц. Технологічні резерви вдосконалення банківських операцій і послуг

 10. Доцент Коцовська Р.Р., к.е.н, доц. Актуальні питання щодо діяльності кредитних спілок України в сучасних економічних умовах

 11. Доцент Грудзевич У.Я., к.е.н, доц. Аналіз процесів капіталізації банківської системи України

 12. Доцент Павлишин О.П., к.е.н, доц. Організаційно-економічні проблеми функціонування кредитної системи України

 13. Доцент Дребот Н.П., к.е.н., доц. Сутність конкурентоспроможності та оцінка конкурентної позиції банку на ринку депозитних послуг.

 14. Доцент Мороз Л.В. к.е.н, доц. Проблеми та перспективи розвитку банківської інвестиційної діяльності в Україні.

 15. Доцент П’ятак В.А. к.е.н, доц. Стратегічні напрями розвитку економіки Львівської області.

 16. Доцент Денис О.Б., к.е.н. Сфери прояву корпоративної соціальної відповідальності бізнесу: зарубіжний досвід і вітчизняна практика.

 17. Доцент Рисін М.В., к.е.н. доц. Адаптація депозитної політики банків до потреб клієнтів.

 18. Старший викладач Могильницька М.П., к.е.н. Регіональні аспекти функціонування банківської системи.

 19. Старший викладач Слобода Л.Я., к.е.н. Удосконалення управління капіталізацією банків в Україні.

 20. Старший викладач Руда О.І., к.е.н. Актуальні питання щодо діяльності банків-лідерів на вітчизняному кредитно-інвестиційному ринку.

 21. Старший викладач Галайко Н.Р., к.е.н. Управління ліквідністю банку в умовах фінансової нестабільності.

 22. Викладач Галько О.Р. Джерела формування інвестиційних ресурсів банками України.

 23. Асистент Сідельник О.П. Забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ в сучасних умовах.

 24. Асистент Руденко М.О. Моделі організації діяльності банків на ринку цінних паперів: універсалізм чи спеціалізація ?

 25. Асистент Кужій Л.В. Фактори впливу на дивідендну політику банків України.

 26. Асистент Присяжник Ю.Ю. Удосконалення процесів злиття і поглинання банків України.

 27. Асистент Юковська І.П. Рейтингування як одна з методик оцінювання ефективності роботи банківської системи.

 28. Асистент Дунас Н.В. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економічного моделювання.

 29. Асистент Дзедзик І.Б. Ризикологічні основи фінансового моніторингу операцій банків.

 30. Асистент Шатковська-Шморгай В.Б. Значущість системи моніторингу в процесі управління валютним ризиком банку.

 31. Асистент Сухаревич В.Т. Лізинг – ефективна форма взаємодії банківського і реального секторів економіки.


СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ
Керівник секції – д.е.н., акад. Марцин В.С.

Секретар секції – к.е.н. Євтух Л.Б.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 2-501, 15 год. 30 хв.
Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у відповідності до теми науково-дослідної роботи кафедри: «Фінансово-економічна стратегія розвитку економіки України». Вони стосуються проблем удосконалення фінансово-кредитного забезпечення розвитку економіки держави, активізації інноваційної складової економічної політики, оптимізації джерел формування і використання фінансових ресурсів підприємства, розвитку фінансового та страхового ринку.


 1. Завідувач кафедри фінансів Марцин В.С., д.е.н., акад. професор Деякі підходи до планування в ринкових умовах господарювання

 2. Професор Васильчак С.В., д.е.н., проф. Фінансове забезпечення суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки держави

 3. Доцент Бардиш Г.О., к.е.н., доц. Трансформаційні процеси в українській економіці

 4. Доцент Євтух Л.Б., к.е.н., доц. Перспективи вступу України в ЄС

 5. Доцент Козоріз Г.Г., к.е.н., доц. Соціальні функції страхування

 6. Доцент Семів Р.А., к.е.н., доц. Мотивація і демотивація наукової діяльності в умовах економіки знань

 7. Старший викладач Лапішко З.Я., к.е.н. Організація роботи торговця цінними паперами за рахунок використання маркетингових технологій

 8. Доцент Партин Г.О., к.е.н., доц. Проблеми вдосконалення управління доходами, витратами і фінансовими результатами підприємства

 9. Доцент Шевчук О.О., к.е.н., доц. Управління ризиками у діяльності страхових компаній

 10. Доцент Тимощук М.Р., к.е.н., доц. Фінансові важелі впливу на розвиток підприємств

 11. Викладач Шмігельська З.К., к.е.н. Статистичний аналіз сучасного стану здійснення інноваційної діяльності в Україні

 12. Доцент Андрушків І.П., к.е.н., доц. Аналіз інвестиційного клімату Львівського регіону

 13. Доцент Селюченко Н.Є., к.е.н., доц. Управління фінансовою безпекою підприємства

 14. Старший викладач Телюк К.Ф. Формування місцевих бюджетів в сучасних умовах

 15. Старший викладач Гайдис Н.М. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні

 16. Старший викладач Гирик О.С. Формування корпоративної соціальної відповідальності у відносинах із державою і міжнародною спільнотою

 17. Доцент Вознюк О.Б., к.е.н., доц. Розвиток економіки в умовах реформування податкового механізму

 18. Аспірант Конопацька М.С. Ринок кредитних послуг та його ресурсне забезпечення

 19. Асистент Жінко М.Б. Шляхи покращення залучення фінансових ресурсів на іпотечний ринок


СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇКерівник секції – к.е.н., доц. Стеблій Г.Я.

Секретар секції – к.е.н., доц. Панковець М.П.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 2-205, 15 год. 30 хв.
Головний підсумок діяльності кафедри економічної теорії у 2009 – 2010 н.р. – це наукові дослідження, проведені стосовно економічної теорії як теоретичної і методологічної основи економічної науки, формування її поняттєво-категоріального апарату, розробка нових підходів до викладання політичної економії, макро- та мікроекономіки в Україні, а також завершення роботи над науково-дослідною темою кафедри “Удосконалення і систематизація категорій з банківської справи” (теоретична частина) на замовлення НБУ.
1. Завідувач кафедри Стеблій Г.Я., к.е.н., доц. Парадигмальне оновлення економічної теорії в Україні

2. Доцент Тувакова Н.В., к.е.н., доц. Регіональний підхід до інноваційних процесів

3. Доцент Панковець М.П., к.е.н., доц. Ефективність проведення монетарної політики

4. Доцент Хмелярчук М.І., к.е.н., доц. Система макроекономічної рівноваги

5. Доцент Горбачевська О.В., к.е.н., доц. Формування сучасної національної моделі вищої економічної освіти в Україні

6. Старший викладач Гунько М.М. Банківські установи Західного регіону та перспективи їх розвитку

7. Старший викладач Левченко В.М. Тестування як метод оцінювання успішності студентів

8. Доцент Шегинський І.М., к.е.н., доц. Економічні школи про економічне навчання

9. Доцент Пухир С.Т., к.е.н., доц. Механізми реалізації регіональної політики в Україні
СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМКерівник секції – д.е.н., проф. Семів Л.К.

Секретар секції – к.е.н., доц. Реверчук Н.Й.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 2-508, 15 год. 30 хв.
Кафедра працює над тематикою «Вдосконалення системи управління людськими ресурсами в умовах економіки знань». Розробляються проблеми удосконалення використання персоналу банківських установ. Проаналізовані тенденції формування та використання людських ресурсів в структурних підрозділах НБУ в областях України, запропоновані підходи до моніторингу якості людського капіталу банківських установ дозволять сформувати модель кадрової політики НБУ на основі підготовки нової генерації менеджерів з новим світоглядом, креативним мисленням.


 1. Завідувач кафедри Семів Л.К., д.е.н., проф. Особливості освітньої міграції в сучасних умовах

 2. Доцент Шегинська Н.З., к.е.н. доц. Проблеми організації розвитку персоналу організацій в умовах економіки знань.

 3. Доцент Реверчук Н.Й., к.е.н. Молодіжне безробіття на ринку праці України

 4. Декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки, доц.. Дубовик О.В., к.е.н. доц. Корпоративна соціальна відповідальність як ефективна стратегія формування довгострокових відносин із споживачами банківських установ

 5. Викладач Сіверська Л.Б., здобувач ІРД НАН України Особливості зайнятості населення України в контексті  гідної  праці

 6. Доцент Босак О.В., к.е.н. Навчання персоналу як основа успішної роботи підприємства.

 7. Викладач Калинець К.С., к.е.н. Менеджмент біржової торгівлі в контексті розвитку людських ресурсів

 8. Викладач Фітель О.І. Персонал банку як важливий фактор забезпечення стабільності у період реалізації угоди зі злиття та поглинання

 9. Асистент Породко Ю.М. Діяльність пайових інвестиційних фондів

 10. Викладач Барилюк І.В. к.е.н. Стратегія розвитку банківського бізнесу України

 11. Викладач Рак Н.Є. Формування конкурентних переваг банківських установ в умовах економіки знань

 12. Асистент Завидівська О.І. Проблеми забезпечення іпотечного кредитування в Україні в умовах економічної кризи, розвиток інновацій на світовому іпотечному ринку

 13. Асистент Миколишин М.М. Особливості проведення банком первинного розміщення акцій (ІРО)


СЕКЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

В ЕКОНОМІЦІ ТА ОСВІТІКерівник секції – д.т.н., проф. Чаплига В.М.

Секретар секції – д.т.н., проф. Білий Л.А.

Засідання - 9 листопада 2010 р., ауд. 3-318, 15 год. 30 хв.

Основними науковими напрямами кафедри економічної кібернетики з інтелектуальних інформаційних систем в економіці та освіті у 2009/2010 навчальному році були фундаментальні і прикладні наукові дослідження з синтезу веб-орієнтованих інформаційних систем, систем планування і управління якістю внутрішнього аудиту в банку, виконані на замовлення Національного банку України, формування наукових шкіл із залученням студентів. Науково-педагогічними працівниками кафедри проводились дослідження з тем:

  1. Синтез системи управління якістю внутрішнього аудиту на основі ризиків". Етап 2 Система управління якістю ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту на основі міжнародних стандартів.

  2. Вдосконалення методів та Веб-технологій автоматизації щорічної оцінки державних службовців НБУ.

  3. Синтез системи управління якістю внутрішнього аудиту на основі ризиків". Етап 3. Система оперативного управління якістю ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту в умовах фінансової нестабільності.
 1. Завідувач кафедри Чаплига В.М., д.т.н., проф. Інноваційні технології підготовки магістрів з економічної кібернетики.

 2. Доцент Страхарчук В.П., к.е.н., доц. Шляхи удосконалення процесу розгляду банками заяв клієнтів про спірні карткові транзакції.

 3. Професор Білий Л.А., д.т.н., проф. Єдиний алгоритм розрахунку перехідних і усталених економічних процесів та визначення їх статичної стійкості.

 4. Доцент Краснюк П.П., к.ф.-м.н., доц. Реалізація шаблону проектування "Гроші" при проектуванні та розробці корпоративних програмних продуктів.

 5. Доцент Ткаченко П.Р., к.т.н., доц. Формування аудиторської вибірки в задачах аудиту фінансово-господарської діяльності територіальних відділень системних банків.

 6. Доцент Вєніков Д.П., к.т.н., доц. Формування у студентів навичок опису бізнес-процесів в економіці за допомогою ІС “Бізнес-Процес”.

 7. Викладач Джала Х.Ю. Задача систематизації наповнення системи підвищення компетентностей банківських працівників “Словник-довідник”.

 8. Доцент Тополюк Ю.П., к.ф.-м.н., доц. Властивості градієнтного методу в задачах з вільною фазою

 9. Доцент Негрей М.В., к.е.н. Оптимальне управління діяльністю страхових компаній.


СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВКерівник секції – к.філ.н., доцент Семко Н.М.

Секретар – к.філ.н., доцент Богданович Т.Г.

Засідання - 9 листопада 2010 р., ауд. 3-336, 15 год. 30 хв.
Кафедра іноземних мов Львівського інституту банківської справи проводить свої наукові дослідження за такими напрямами:

 1. Актуальні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ у контексті сучасних концепцій;

 2. Використання інноваційних технологій;

 3. Дидактичні умови переходу знань, навичок в уміння у вивченні іноземної мови;

 4. Особливості ділового професійно спрямованого міжкультурного спілкування;

 5. Проблеми вивчення фахової лексики.
  1. Завідувач кафедри Семко Н.М. к.філ.н, доц... Соціокультурний компонент у навчанні ділової мови

  2. Доцент Богданович Т.Г., к.філ.н. Розвиток комунікативних навичок у ситуаціях науково-професійного спілкування

  3. Доцент Прач В.П., к.філ.н. Закономірності термінування в галузі обчислювальної техніки та проблеми перекладу

  4. Старший викладач Бартіш Г.В. Організація та проведення дискусії на занятті з іноземної

  5. Старший викладач Гоца Н.М. Навчання усному мовленню на основі аналітичного читання

  6. Старший викладач Красюк Н.Д. Інтегроване навчання англійської мови та фахових дисциплін

  7. Старший викладач Кушпіт А.М. Використання новітніх технологій у процесі вивчення іноземної мови

  8. Старший викладач Микитинець О.В. Міжпредметна координація у навчанні англійської мови та фахових дисциплін

  9. Старший викладач Самохвалова В.І. Інтерактивні методи при вивченні німецької мови

  10. Старший викладач Чорній В.Я. Використання компонентів професійного спілкування як запорука ефективного професійного спілкування

  11. Викладач Була Н.Я. Застосування мультимедійних технологій при вивченні іноземної мови

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Керівник секції – к.е.н., доц. Коркуна І.І.

Секретар секції – к.ф.-м.н., доц. Засадна Х.О.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 3-330, 15 год. 30 хв.

В умовах ринкової економіки постійно зростає попит на спеціалістів, які володіють новим економічним мисленням, найбільш сучасними знаннями в галузі новітніх інформаційних технологій і систем. Тому основним завданням кафедри є підготовка якісних фахівців та забезпечення їх ефективної адаптації до умов сучасного інформаційного суспільства. Викладання дисциплін кафедри спрямоване на формування знань в галузі теоретичних основ інформатики, вмінь і навичок використання прикладних систем опрацювання економічних даних і сучасних комп’ютерно-інформаційних технологій у професійній діяльності.


 1. Завідувач кафедри Коркуна І.І., к.е.н., доц. Фінансові інститути та збільшення дохідної частини банку

 2. Професор Коноплянко З.Д., д.т.н., проф. Застосування систем штучного інтелекту в економіці

 3. Старший викладач Шевчук Т.В. Оцінка ризиків, пов’язаних з терміном будівництва для Довірителя, Управителя, Забудовника

 4. Доцент Страхарчук А.Я., к.е.н., доц. Про можливість використання Excel в організації розрахунків з оплати праці та інших виплат працівникам ВНЗ

 5. Доцент Засадна Х.О., к.ф.-м.н., доц. Фішинг – атаки, їх суть та характеристика

 6. Старший викладач Кравчук Г.Т. Зарубіжний досвід підготовки фахівців банківської справи

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ І СТАТИСТИКИКерівник секції – к.ф.-м.н., проф. Яцишин В.П.

Секретар секції – к.ф.-м.н. Русинко М.К.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 2-311, 15 год. 30 хв.
Наукова робота кафедри проводиться у таких напрямах:

 1. фундаментальні дослідження в галузі математики: якісна теорія диференціальних рівнянь, асимптотичні методи нелінійної механіки та теорії інтегрованості нелінійних динамічних систем на функціональних та операторних многовидах, аналітичні методи в теорії дифузійних процесів, задача Стефана для гіперболічних рівнянь, механіка суцільного середовища;

 2. застосування логіко-математичних методів і моделей у фінансово-економічному аналізі та менеджменті;

 3. удосконалення методики викладання математики, статистики і логіки для студентів економічних спеціальностей.
  1. Завідувач кафедри Яцишин В.П., к.ф-м.н., проф. Функція розподілу для опису господарської діяльності.

  2. Директор ЛІБС УБС НБУ, професор Дутка Г.Я., д.пед.н., проф. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх економістів у вищих навчальних закладах

  3. Доцент Гладунський В.Н., к.пед.н., доц. Логіко-математичні моделі властивостей соціально-економічних систем

  4. Доцент Русинко М.К., к.ф.-м.н. Чисельні показники ризику банківських операцій

  5. Доцент Козловський Ю.М., к.ф.-м.н. Моделювання наукової діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

  6. Старший викладач Смага Л.М. Математичні методи оптимізації управлінських рішень щодо кредитування юридичних осіб

  7. Старший викладач Гірна О.Й., к.ф.-м.н. Показники та моделі оцінки конкурентної структури банківського сектора економіки

  8. Професор Копитко Б.І., д.ф.-м.н., проф. Аналітична модель процесу дифузії в середовищі з мембраною

  9. Доцент Онишко О.Є., к.ф.-м.н., ст.н.сп. Математичне моделювання термомеханічних процесів у тілах з пам’яттю форми з використанням термодинамічного потенціалу Гібса.


СЕКЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУКерівник секції - д.е.н., проф. Усач Б.Ф.

Секретар секції – к.е.н., доцент Скаско О.І.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 2-308, 15 год.30 хв.
Кафедра обліку і аудиту у 2009-2010 н.р. продовжувала вести наукові дослідження з обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки за напрямами:

 1. сучасний стан та перспективи розвитку аудиту в Україні;

 2. антикризове управління в аналізі;

 3. Міжнародні стандарти обліку: сучасний стан та проблеми впровадження в Україні. 1. Завідувач кафедри Усач Б.Ф., д.е.н., проф. Проблемні питання аудиту

 2. Доцент Сарахман О.М., к.е.н., доц. Сучасний стан банківського контролінгу і управлінського обліку в Україні

 3. Доцент Скаско О.І., к.е.н., доц. Відмінність Базеля ІІІ від Базеля ІІ – як стратегія подальшого розвитку банківської системи України

 4. Доцент Шурпенкова Р.К., к.е.н., доц. Організаційні підходи до аналізу в сучасних умовах

 5. Доцент Кундря-Висоцька О.П., к.е.н., доц. Концептуальні підходи до організації стратегічного обліку

 6. Доцент Хомуляк Т.І., к.е.н. Проблеми застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в державному секторі

 7. Старший викладач Шевченко Т.Д. Ринкові методи визначення собівартості продукції

 8. Старший викладач Бречко Т.М. Врахування вимог Міжнародних стандартів при побудові методики обліку фінансових інструментів

 9. Викладач Пришляк Г.В. Врахування принципу нарахування при формуванні методики обліку доходів і витрат

 10. Викладач Андрухів Н.Б. Інформаційно-аналітична база прийняття управлінських рішень в бухгалтерському обліку інвестицій у СЕЗ

 11. Асистент Демко І.І. Методика стратегічного аналізу трудового потенціалу в системі управління підприємства

 12. Асистент Чаплига В.В. Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті

 13. Аспірант Вагнер І.М. Антикризове управління підприємства

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНКерівник секції – д.філос.н., доц. Скринник З.Е.

Секретар секції – к.пед.н., доц. Гіптерс З.В

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 2-204, 15 год. 30 хв.

Наукова робота кафедри суспільних дисциплін у 2009-2010 н. р була зосереджена на основній меті: конституювання наукового колективу кафедри як невід’ємної ланки наукової школи банківництва у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ. Формування на базі кафедри наукової школи філософії грошей. Виходячи з такої мети, викладачі суспільних дисциплін працювали над такими основними напрямами наукової роботи:

1. Завідувач кафедри Скринник З.Е., д.філос.н., доц. Гроші у вимірах практичної філософії

2. Доцент Бегей І.І., к.політ.н., доц. Ескіз до суспільно-політичного та соціально-економічного становища Галичини у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть

4. Доцент Комаринська З.М., к.і.н., доц. Штрихи до портрету Степана Федака – українського фінансиста і філантропа

5. Доцент Філіповський О.В., к.т.н., ст.наук.сп. Гроші як фактор кримінальної небезпеки для життя та діяльності людини

6. Заступник директора з виховної роботи, доцент Жеребило І.В., к.філос.н., доц. Людина у сфері бізнесу – проблема відповідальності

7. Старший викладач Височанська Л.В. Культура ділового мовлення працівників банківської системи: проблеми формування

8. Старший викладач Олійник Н.Ю. Проблеми гендерного паритету в економічному житті України

9. Старший викладач Назар Т Я. Строки у бюджетно деліктних відносинах

10. Старший викладач Городиловська Г.П. к.філол.н. Фінансово-економічна та банківська термінологічна лексика у художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука)
СЕКЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИКерівник секції – ст.н.с., к.е.н. Заболоцький Т.М.

Секретар секції – н.с. Квасній М.М.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд 1 – 304, 15 год. 30 хв.
Наукова лабораторія працює над темою “Економіко-математичне моделювання портфеля фінансових інструментів”. В межах даної теми наукові дослідження проводяться за наступними напрямками:

 1. розробка контрольних карт для перевірки початкових припущень моделі;

 2. моделювання характеристик фінансових показників за допомогою несиметричних моделей;

 3. дослідження властивостей оцінок оптимальних портфелів при різних припущеннях щодо поведінки повернень від акцій;

 4. побудова прогнозів характеристик фінансових показників.
    1. Старший науковий співробітник Заболоцький Т.М., к.е.н. Гетероскедастичність у векторних авторегресійних моделях

    2. Науковий співробітник Квасній М.М. Моделювання динаміки фінансово-економічних систем зі врахуванням структурних змін

    3. Науковий співробітник Копитко С.Б. Обґрунтування вибору функції корисності системи захисту комп’ютерної інформації.


СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯКерівник секції – к.пед.н. Завидівська Н.Н.

Секретар секції – лаборант Попадюк Н.І.

Засідання – 9 листопада 2010 р., ауд. 1-305, 15 год. 30 хв.
Фізичне виховання – невід’ємна складова процесу формування здорового способу життя. Наукові доробки викладачів кафедри спрямовані на пошуки нових, більш ефективних принципів, шляхів та методів формування навичок здорового способу життя згідно з вимогами сучасного рівня професійної підготовки банківських працівників.


 1. Завідувач кафедри Завидівська Н.Н. к.пед.н., доц. Фізкультурна освіта у системі збереження здоров’я студентської молоді.

 2. Старший викладач Войтович І.П. Серцево-судинна система: стан, особливості функціонування та профілактика захворювань в юнацькому віці.

 3. Старший викладач Войтович І.М. Система опорно-рухового апарату: стан, особливості побудови та профілактика захворювань в юнацькому віці.

 4. Старший викладач Фірцак П.О. Центральна нервова система: стан, особливості функціонування та профілактика захворювань в юнацькому віці.

 5. Викладач Бойчак І.Б. Зір: стан, особливості функціонування та профілактика захворювань.

 6. Доцент Ханікянц О.В., к.фіз.вих.сп. Постава як фактор відображення здоров’я людини.
Схожі:

ПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за...
Голова: Другов О. О., заступник директора з наукової роботи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ
ПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за...
...
Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки...
Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6
ЗВІТ КАФЕДРИ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З...
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"...
Укл проректор з науково-дослідної роботи, к е н., доц. І. В. Вишнякова. Павлоград, 2009
Інформаційний звіт про результати студентської наукової роботи кафедри...
Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Теорія та практика розвитку банківської справи»
ЗВІТ КАФЕДРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2008-2009 Н. Р
Список осіб, що захистили у 2008-2009 н р докторську чи кандидатську дисертацію (прізвище, ініціали дисертанта, шифр і назва спеціальності,...
ЗАЯВКА на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Голова: Свінцов Олександр Миколайович д е н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку ДДПУ ім....
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка