ПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за підсумками науково-дослідної роботи за 2010/2011 навчальний рік


НазваПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за підсумками науково-дослідної роботи за 2010/2011 навчальний рік
Дата05.03.2016
Розмір219 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. КИЇВ)

ПРОГРАМА

звітної конференції

науково-педагогічних працівників

за підсумками науково-дослідної роботи

за 2010/2011 навчальний рік

Л


ьвів
2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Другов О.О., заступник директора з наукової роботи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ,
к.е.н., доцент

Члени оргкомітету:

Слав’юк Р.А., завідувач кафедри банківської справи, д.е.н., професор;

Марцин В.С., завідувач кафедри фінансів,
д.е.н., професор;

Усач Б.Ф., завідувач кафедри обліку і аудиту,
д.е.н., професор;

Чаплига В.М., завідувач кафедри економічної кібернетики, д.т.н., професор;

Семів Л.К., завідувач кафедри економіки та управління персоналом, д.е.н., професор;

Стеблій Г.Я., завідувач кафедри економічної теорії,
к.е.н, доцент;

Яцишин В.П., завідувач кафедри математики і статистики, к.ф-м.н. професор;

Коркуна І.І., завідувач кафедри комп’ютерних технологій, к.е.н., доцент;

Скринник З.Е., завідувач кафедри суспільних дисциплін, д.філос.н., професор;

Семко Н.М., завідувач кафедри іноземних мов,
к.пед.н., доцент;

Завидівська Н.Н., завідувач кафедри фізичного виховання, к.пед.н., доцент;

Рубанський М.В., головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку та економічної роботи;

Миська Р.Г., начальник наукового відділу, к.і.н.;

Качмар С.І., фахівець 2 категорії наукового відділу;

Торконяк Н.М., фахівець 2 категорії наукового відділу;

Борусевич Х.Ю., фахівець наукового відділу;

Дудинець Л.А., фахівець наукового відділу.ПРОГРАМА


Звітної конференції науково-педагогічних працівників
за підсумками науково-дослідної роботи 2010/2011 навчального року

28 листопада 2011 року


11.00 – 12.30 – відкриття конференції, пленарне засідання

15.00 – 18.00 – секційні засідання

Регламент: доповідь – до 15 хв.,

обговорення – до 5 хв.

Робоча мова: українська
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

11.00 – 12. 30 (ауд. 1-305)Вступне слово

Другов О.О.

заступник директора з наукової роботи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, к.е.н., доцент

Доповіді
Аналіз ринку споживчого кредитування в Україні

Шмігельська З.К.,

к.е.н., викладач кафедри фінансів
Моделювання економічних процесів виробничими функціями

Білий Л.А.,

д.т.н., проф. кафедри економічної кібернетики
Особливості обліку лізингових операцій у сучасних умовах

Хомуляк Т.І.,

к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту
Ризик-орієнтований підхід при здійсненні банками фінансового моніторингу

Дзедзик І.Б.,

асистент кафедри банківської справи

Самоменеджмент, студент і простір його екзистентності

Глущенко О.О.,

к.е.н., ст. викладач кафедри економіки та управління персоналом

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ


Секція банківської справи 29 листопада 2011 р.,

ауд. 3-424, 15 год. 15 хв.
Секція фінансів 29 листопада 2011 р.,

ауд. 2-501, 12 год.
Секція економічної теорії 29 листопада 2011 р.,

ауд. 2-205, 15 год. 30 хв.
Секція економіки і управління персоналом 28 листопада 2011 р.,

ауд. 2-508, 15 год.
Секція «Моделювання та інтелектуальні

інформаційні системи 29 листопада 2011 р.,
в економіці та освіті» ауд. 3-318, 15 год. 15 хв.
Секція іноземних мов 28 листопада 2011 р.,

ауд. 3-336, 15 год. 15 хв.
Секція інформаційних технологій 28 листопада 2011 р.,
та математичного моделювання ауд. 3-330, 15 год. 30 хв.
Секція математики і статистики 29 листопада 2011 р.,

ауд. 2-311, 13 год. 30 хв.
Секція обліку та аудиту 28 листопада 2011 р.,

ауд. 2-311, 15 год. 30 хв.
Секція суспільних дисциплін 29 листопада 2011 р.,

ауд. 2-204, 15 год. 30 хв.
Секція моделювання поведінки

фінансових інструментів в умовах 29 листопада 2011 р.,

фінансової кризи (наукова лабораторія) ауд. 1-301, 15 год. 30 хв.
Секція фізичного виховання 28 листопада 2011 р.,

ауд. 2-102, 15 год. 30 хв.

СЕКЦІЯ банківської справи
Керівник секції – д.е.н., професор Слав’юк Р.А.

Секретар секції – к.е.н., доцент Пшик Б.І.

Засідання 29 листопада 2011 року, ауд. 3 – 424, 15 год. 15 хв.
За звітний 2010/2011 н. р. пріоритетними напрямами роботи кафедри банківської справи були формування власної наукової школи та проведення наукових досліджень з актуальних питань теорії і практики банківської справи, а саме: «Формування системи управлінської інформації в банках», «Узагальнення та систематизація термінології з банківської справи», «Аналіз та моделювання впливу монетарних режимів на інноваційний розвиток економіки».


 1. Завідувач кафедри, д.е.н., професор Слав’юк Р.А. Посткризовий розвиток банківської системи України.

 2. К.е.н., ст. викладач Білик О.І. Формування стратегії банку на ринку депозитних послуг.

 3. Ст. викладач Галько О.Р. Розвиток джерел формування інвестиційних ресурсів банків.

 4. К.е.н., ст. викладач Галайко Н.Р. Основні аспекти подолання банківської кризи в Україні.

 5. К.е.н., доцент Голуб Г.Г. Перспективи розвитку банківської системи Львівської області.

 6. К.е.н., доцент, професор кафедри Грудзевич Я.В. Досвід країн ЄС у забезпечення фінансової стабільності.

 7. К.е.н., доцент Грудзевич У.Я. Закордонний досвід створення і функціонування санаційних банків.

 8. К.е.н., доцент Денис О.Б. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного управління в банках України.

 9. К.е.н., доцент Дребот Н.П. Економічне значення, проблеми розвитку та фінансування малого бізнесу в Україні.

 10. К.е.н., доцент Другов О.О. Організаційно-економічні засади управління інтелектуалізацією економіки України.

 11. Асистент Другова В.Т. Класифікація ризиків лізингової діяльності банків.

 12. Дунас Н.В. Напрями вдосконалення роботи банків України з проблемними активами в посткризовий період.

 13. К.е.н., ст. викладач Кожель Н.О. Підвищення ролі довгострокових вкладень населення у забезпеченні економічного зростання.

 14. К.е.н., доцент Коцовська Р.Р. Пріоритетний напрям розвитку системи кредитної кооперації в Україні в посткризовий період.

 15. Ст. викладач Кужій Л.М. Дивідендна політика банку.

 16. Д.е.н., професор Козоріз М.А. Проблеми управління фінансовим потенціалом регіону.

 17. К.е.н., доцент Лапішко М.Л. Сек’юритизація як інструмент переуступки банком кредитного ризику лізингових операцій.

 18. К.е.н., доцент Могильницька М.П. Перспективи розвитку банківської системи України з урахуванням Базеля ІІІ.

 19. К.е.н., доцент Мороз Л.В. Розвиток і удосконалення вітчизняної системи фінансового моніторингу

 20. К.е.н., доцент Павлишин О.П. Банківські гарантії та їх роль у модернізації національної економіки та стимулювання економічного зростання.

 21. К.е.н., доцент Пшик Б.І. Перспективи діяльності кредитних інвестиційних фондів.

 22. К.е.н., доцент Рисін В.В. Ситематизація чинників, що впливають на ресурсну політику банку.

 23. К.е.н., доцент Рисін М.В. Аналіз взаємодії банків та страхових компаній як основа розвитку фінансових супермаркетів.

 24. Асистент Руденко М.О. Аналіз та оцінка вкладень банків України у фінансові активи.

 25. К.е.н., ст. викладач Сідельник О.П. Формування і реалізація конкурентоспроможних стратегій розвитку НБФУ.

 26. К.е.н., доцент кафедри Слобода Л.Я. Фінансова грамотність як чинник забезпечення ефективності використання банківського капіталу.

 27. К.е.н., доцент Табачук Г.П. Основні завдання і принципи організації банківського нагляду.

 28. Асистент Фостяк В.В. Особливості побудови механізму управління капіталом банків.

 29. К.е.н., доцент Хміль Л.М. Деякі аспекти оцінювання професійного ризику в роботі банківського працівника.

 30. К.е.н., ст. викладач Шатковська-Шморгай В.Б. Сучасні методи управління валютним ризиком у банку.

СЕКЦІЯ ФІНАНСІВ
Керівник секції – д.е.н., проф., акад. Марцин В.С.

Секретар секції – к.е.н., доцент Євтух Л.Б.

Засідання – 29 листопада 2011 р., ауд. 2-501, 12 год. 00 хв.
Наукові дослідження на кафедрі здійснюються у відповідності до теми науково-дослідної роботи кафедри: «Фінансово-економічна стратегія розвитку економіки України». Вони стосуються проблем удосконалення фінансово-кредитного забезпечення розвитку економіки держави, активізації інноваційної складової економічної політики, оптимізації джерел формування і використання фінансових ресурсів підприємства, розвитку фінансового та страхового ринку. Особлива увага звернена на складові економічних пріоритетів в умовах виходу з кризи, шляхом переорієнтації фінансово-економічного механізму на забезпечення інтеграції економіки України через банківських сектор в Європейський економічний простір.


 1. Завідувач кафедри фінансів, д.е.н., акад. професор Марцин В.С. Складові фінансового мислення та особливості економічних пріоритетів.

 2. Д.е.н., професор Васильчак С.В. Фінансово-економічний механізм забезпечення розвитку сільських територій у контексті економічної безпеки.

 3. К.е.н., доцент Бардиш Г.О. Трансформаційні процеси в українській економіці.

 4. К.е.н., доцент Євтух Л.Б. Капіталізація банківських установ в умовах фінансової нестабільності.

 5. К.е.н., доцент Козоріз Г.Г. Проблеми та перспективи розвитку страхування інвестиційних ризиків.

 6. К.е.н., доц. Семів Р.А. Корпоративна соціальна відповідальність у банківських установах.

 7. К.е.н., ст. викладач Лапішко З.Я. Перспективи розвитку інтернет-трейдінгу на фондових біржах України.

 8. К.е.н., доцент Партин Г.О. Удосконалення управління витратами підприємства на основі здійснення аутсорсингових операцій.

 9. К.е.н., доцент Шевчук О.О. Проблеми фінансового менеджменту у страхових компаніях України на сучасному етапі.

 10. К.е.н., доцент Тимощук М.Р. Соціально-економічні фактори впливу на розвиток підприємств.

 11. К.е.н., ст. викладач Дурицька Г.В. Стратегія міжнародної інвестиційної діяльності підприємства.

 12. К.е.н., викладач Шмігельська З.К. Перспективи розвитку вітчизняного ринку споживчого кредитування.

 13. К.е.н., доцент Андрушків І.П. Сучасний стан і перспективи залучення інвестицій у регіональну економіку.

 14. К.е.н., доцент Селюченко Н.Є. Управління ризиками антикризового процессу.

 15. Ст. викладач Гайдис Н.М. Фінансові ризики підприємства і шляхи їх подолання.

 16. Ст. викладач Гирик О.С. Інвестиційні рішення банківських установ в умовах конкурентного середовища.

 17. К.е.н., доцент Долішня М.М. Проблеми та перспективи розвитку венчурного бізнесу в Україні.

 18. Аспірант Конопацька М.С. Ресурсне забезпечення банківської діяльності в Україні.

 19. Асистент Андрущак М.Б. Інституційні засади іпотечного кредитування житлової нерухомості.

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Керівник секції – к.е.н., доц. Стеблій Г.Я.

Секретар секції – к.е.н., доц. Панковець М.П.

Засідання – 29 листопада 2011 р., ауд. 2-205, 15 год. 30 хв.
Головний підсумок діяльності кафедри економічної теорії у 2010/
2011 н. р. – це наукові дослідження, проведені стосовно економічної теорії як теоретичної і методологічної основи економічної науки, формування її поняттєво-категоріального апарату, розробка нових підходів до викладання політичної економії, макро- та мікроекономіки в Україні.


 1. Завідувач кафедри Стеблій Г.Я., к.е.н., доц. Асиметричність у формуванні теоретичної платформи сучасної економічної теорії.

 2. Доцент Тувакова Н.В., к.е.н. Еволюція теоретичних положень формування інноваційної моделі економічного зростання.

 3. Доцент Панковець М.П., к.е.н. До питання про роль інсти­туційного середовища в ринковій трансформації економіки України.

 4. Доцент Хмелярчук М.І., к.е.н. Кредит у системі макроеконо­мічної рівноваги.

 5. Доцент Горбачевська О.В., к.е.н. Макро- і мікроекономіка у подоланні асиметричності сучасної економічної теорії.

 6. Старший викладач Гунько М.М. Банківські установи Централь­ного регіону та перспективи їх розвитку.

 7. Старший викладач Левченко В.М. Дидактичні та методичні особливості самостійної роботи студентів у процесі вивчення економічних дисциплін.

 8. Доцент Шегинський І.М., к.е.н. Чинники та перспективи еконо­мічного зростання в Україні.

 9. Доцент Пухир С.Т., к.е.н. Особливості організації системи страте­гічного прогнозування та програмування економічного та соціального розвитку в Україні.


СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Керівник секції – д.е.н., проф. Семів Л.К.

Секретар секції – к.е.н., доц. Шегинська Н.З.

Засідання – 28 листопада 2011 р., ауд. 2-508, 15 год.
Наукові інтереси працівників кафедри представлені декількома науковими напрямами. Перший з них стосується сучасних проблем економіки праці, зокрема, організації праці, розвитку ринку праці, новітніх аспектів трудової діяльності; другий напрям окреслює проблеми діяльності банківських установ, їх конкурентоспроможності в умовах економіки знань; за третім напрямом досліджувались актуальні питання менеджменту, маркетингу, менеджмент персоналу; в основі четвертого напряму – важливі проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України.


 1. Директор ЛІБС УБС НБУ, к.е.н., доц. Вознюк М.А. Інвестування інноваційного розвитку Львівщини.

 2. Завідувач кафедри Семів Л.К., д.е.н., проф. Зміни в організації праці та особливості розвитку сфери HR-менеджменту в економіці знань.

 3. Професор Сторонянська І.З., д.е.н. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку в Україні.

 4. Декан факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки Дубовик О.В., к.е.н. доц. Інноваційні стратегії банківських установ в умовах економіки знань.

 5. Професор Садова У.Я., д.е.н. Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації.

 6. Доцент Шегинська Н.З., к.е.н. Аналіз та оцінка сучасних технологій управління персоналом в умовах економіки знань.

 7. Доцент Реверчук Н.Й., к.е.н. Організація праці як чинник безпеки суб’єктів підприємницької діяльності.

 8. Доцент Босак О.В., к.е.н. Дослідження впливу реклами на психологію людини.

 9. Доцент П’ятак В. А., к.е.н. Регіональна політика в контексті пакета економічних реформ.

 10. Викладач Рак Н.Є. Науково-методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності банків в умовах економіки знань.

 11. Викладач Біль М.М., к.е.н. Розвиток ринків праці в умовах активізації міжрегіональних інтеграційних процесів.

 12. Викладач Жежуха В.Й., к.е.н. Поняття та ознаки інноваційності виробництва промислових підприємств.

 13. Викладач Сіверська Л.Б., здобувач ЛНУ імені Івана Франка. Роль мотивації у трудовій соціалізації особистості.

 14. Викладач Кожель П.О. Створення внутрішнього тренінгового центру в компанії – інструмент аналізу та побудови ефективної кадрової роботи.

 15. Асистент Гузар У.Є. Трудова діяльність в умовах економіки знань.

 16. Викладач Миколишин М.М. Особливості організації банками механізму емісії облігацій.

 17. Асистент Завидівська О.І. Тенденції та проблеми розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні.

 18. Викладач Братків Л.П. Емоційний менеджмент як складова системи управління.

СЕКЦІЯ “МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ І ОСВІТІ”
Керівник секції – д.т.н., проф. Чаплига В.М.

Секретар секції – д.т.н., проф. Білий Л.А.

Засідання – 29 листопада 2011 р., ауд. 3-318, 15 год. 15 хв.
Основними науковими напрямами кафедри економічної кібернетики з моделювання та інтелектуальних інформаційних систем в економіці і освіті у 2010/2011 навчальному році були фундаментальні і прикладні наукові дослідження з економіко-математичного моделювання та синтезу веб-орієнтованих інформаційних систем, систем планування і управління якістю внутрішнього аудиту в банку, виконані на замовлення Національного банку України, формування наукових шкіл із залученням студентів. Науково-педагогічними працівниками кафедри проводились дослідження з тем:

1. Синтез системи управління якістю внутрішнього аудиту на основі ризиків. Етап 3. Система оперативного управління якістю ризик-орієнтованого внутрішнього аудиту в умовах фінансової нестабільності.

2. Інтерактивна система управління ефективністю внутрішнього аудиту Національного банку України.

Результати наукових досліджень опубліковано у фахових виданнях та навчальних посібниках.


 1. Завідувач кафедри Чаплига В.М., д.т.н., проф. Підвищення ефективності внутрішнього аудиту в банку в умовах фінансової нестабільності.

 2. Доцент Страхарчук В.П., к.е.н. Шляхи підвищення ефективності надання електронних банківських послуг.

 3. Доцент Нємкова О.А., к.ф.-м.н. Моделювання процедури автентифікації клієнта телефонного банкінгу при використанні тонального набору пін-коду.

 4. Доцент Ткаченко П.Р., к.т.н. Розробка веб-орієнтованої системи оцінювання працівників Національного банку України.

 5. Доцент Вєніков Д.П., к.т.н. Формування у студентів навичок побудови бізнес-процесів за допомогою програми “Бізнес-прогноз”.

 6. Викладач Муравська О. І. Оптимізація стратегічного управління діяльністю підприємства.

 7. Доцент Тополюк Ю.П., к.ф.-м.н. Нові системи трансцендентних рівнянь у задачах з вільною фазою.

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Керівник секції – к. філол. н., доцент Семко Н.М.

Секретар – к. філол. н., доцент Богданович Т.Г.

Засідання – 28 листопада 2011 р., ауд. 3-336, 15 год. 15 хв.
Кафедра іноземних мов проводить свої наукові дослідження за такими напрямами:

 • Актуальні проблеми викладання іноземних мов у ВНЗ у контексті сучасних концепцій;

 • Використання інноваційних технологій;

 • Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи та фінансово-економічної сфери;

 • Формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської справи в процесі вивчення гуманітарних дисциплін;

 • Розвиток компетенції науково-фахового іншомовного спілкування при викладанні іноземної мови.
 1. Завідувач кафедри, доцент Семко Н.М., к.філол.н. Номінація родо-видових відношень у спеціальних поняттях.

 2. Доцент Богданович Т.Г., к. філол.н. Лінгво-методичні аспекти роботи над фаховим текстом.

 3. Доцент Прач В.П., к. філол.н. Роль семантичних диференціальних ознак при термінуванні понять.

 4. Старший викладач Красюк Н.Д. Модель міжпредметної координації в навчанні професійно спрямованої англійської мови та фахових дисциплін.

 5. Старший викладач Самохвалова В.І. Використання різноманітних ігрових форм діяльності студентів на заняттях з німецької мови.

 6. Старший викладач Кушпіт А.М. Інтерактивні методи навчання іноземних мов.

 7. Старший викладач Микитинець О.В. До проблем навчання професійно спрямованої англійської мови.

 8. Старший викладач Чорній В.Я. Використання інноваційних технологій у вивченні професійного спілкування засобами англійської мови.

 9. Старший викладач Бартіш Г.В. Управління самостійною роботою студентів.

 10. Старший викладач Христич Н.М. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.

 11. Викладач Гриців В.Б. Вивчення бізнес-етики на занятті англійської мови.

 12. Асистент Була Н.Я. Використання презентацій для навчання ділової англійської мови.

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”
Керівник секції – к.е.н., доц. Коркуна І.І.

Секретар секції – к.ф.-м.н., доц. Засадна Х.О.

Засідання – 28 листопада 2011 р., ауд. 3-330, 15 год. 30 хв.
Головну увагу професорсько-викладацький склад кафедри надає питанням у галузі технологій та методів сучасного інформаційного середовища, зокрема, телекомунікаційних технологій, методів та систем інтелектуальної обробки інформації, ефективного комп’ютеризованого навчання тощо. Це й зумовило пріоритетні напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри: теоретичні основи організації та функціонування інформаційних систем, систем обліку й менеджменту в банківській діяльності та банківських структурах в умовах застосування сучасних інформаційних технологій; організація та методологія автоматизованого розв'язання комплексів банківських та фінансових задач з урахуванням сучасної практики банківської діяльності, обліку й звітності в Україні, міжнародних стандартів та нормативів; розробка засобів управління навчальною діяльністю студентів на основі сучасних інформаційних технологій.


 1. Завідувач кафедри Коркуна І.І., к.е.н., доц. Вибір та вдосконалення механізмів фінансування житлового будівництва.

 2. Професор Коноплянко З.Д., д.т.н. Надхмарні обчислення.

 3. Старший викладач Шевчук Т.В. Регулювання розвитку сфери фінансування житлового будівництва: правовий аспект.

 4. Доцент Страхарчук А.Я., к.е.н. Кредитна система комерційних банків у налагодженні платіжного і розрахункового механізму в Україні.

 5. Доцент Засадна Х.О., к.ф.-м.н. Стандарти інформаційної безпеки в банківській сфері.

 6. Доцент Кравчук Г.Т., к.пед.н. Мотивація студентів до використання інформаційних технологій у навчальній і професійній діяльності.

СЕКЦІЯ МАТЕМАТИКИ І СТАТИСТИКИ
Керівник секції – к.ф.-м.н., проф. Яцишин В.П.

Секретар секції – к.ф.-м.н. Русинко М.К.

Засідання – 29 листопада 2011 р., ауд.2-311, 13 год. 30 хв.
Наукова робота кафедри проводиться за такими напрямами:

 • фундаментальні дослідження в галузі математики: якісна теорія диференціальних рівнянь, асимптотичні методи нелінійної механіки та теорії інтегрованості нелінійних динамічних систем на функціональних та операторних многовидах, аналітичні методи в теорії дифузійних процесів, задача Стефана для гіперболічних рівнянь, механіка суцільного середовища;

 • застосування логіко-математичних методів і моделей у фінансово-економічному аналізі та менеджменті;

 • удосконалення методики викладання математики, статистики і логіки для студентів економічних спеціальностей.
 1. Завідувач кафедри Яцишин В.П., к.ф-м.н., проф. Теоретико-ймовірнісний аналіз виробничих процесів.

 2. Професор Дутка Г.Я., д.пед.н. Про взаємозв’язок середніх і граничних показників та еластичності в економічному аналізі.

 3. Доцент Гладунський В.Н., к.пед.н. Математичні методи дослідження ефективності неекономічних методів менеджменту.

 4. Доцент Русинко М.К., к.ф.-м.н. Вплив опромінення на інтеграл неоднорідності.

 5. Доцент Козловський Ю.М., к.ф.-м.н. Методологічні підходи до моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу.

 6. Старший викладач Смага Л.М. Іноземний досвід регулювання кредитних послуг.

 7. Старший викладач Гірна О.Й., к.ф.-м.н. Структуризація змістовного наповнення курсу оптимізаційного моделювання для економістів.

 8. Викладач Копитко С.Б. Інтервал довіри для курсів валют у випадку умовної гетероскедастичності.

 9. Професор Копитко Б.І., д.ф.-м.н. Аналітична модель узагальненого дифузійного процесу з мембраною, розташованою на кривій поверхні.

 10. Доцент Онишко О.Є., к.ф.-м.н., ст.н.сп. Варіант моделі для опису термомеханічних процесів у деформівних твердих тілах з ефектом пам’яті форми.

СЕКЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ
Керівник секції – к.е.н., доцент Сарахман О.М.

Секретар секції – к.е.н. Пришляк Г.В.

Засідання – 28 листопада 2011 р., ауд. 2-311, 15 год. 30 хв.
Кафедра обліку і аудиту у 2010/2011 н. р. продовжувала вести наукові дослідження з обліку, аналізу і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки за напрямами:

1). сучасний стан та перспективи розвитку аудиту в Україні;

2). антикризове управління в аналізі;

3) Міжнародні стандарти обліку: сучасний стан і проблеми впро­вадження в Україні. 1. Доцент Сарахман О.М., к.е.н. Порівняльний аналіз міжнародних стандартів контролю за банківською діяльністю.

 2. Доцент Скаско О.І., к.е.н. Програма економічних реформ на 2010/2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

 3. Доцент Шурпенкова Р.К., к.е.н. Організація економічного аналізу фінансового стану підприємства з використанням різноманітних прийомів, методів та моделей.

 4. Доцент Кундря-Висоцька О.П., к.е.н. Зміни у фінансовій звітності.

 5. Доцент Хомуляк Т.І., к.е.н. Особливості обліку лізингових операцій у сучасних умовах.

 6. Доцент Табачук Г.П., к.е.н. Використання вимог МСФЗ при формуванні банками портфелів цінних паперів.

 7. Старший викладач Шевченко Т.Д. Доходи і витрати: термінологічні паралелі.

 8. Старший викладач Бречко Т.М. Облікова політика – стратегія розвитку банку.

 9. Старший викладач Демко І.І. Методичні аспекти стратегічного аналізу трудового потенціалу конкурентоспроможності.

 10. Викладач Пришляк Г.В. Урахування принципу нарахування при формуванні методики обліку доходів і витрат банківських установ.

 11. Асистент Вагнер І.М. Організаційне забезпечення стратегічного аналізу для підприємств автомобільного вантажного транспорту.

 12. Асистент Гнатів О.А. Вплив макроекономічних чинників на кредитну діяльність банків.

 13. Асистент Ворожбит О.Я. Облік кредитних операцій та його особливості.


СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Керівник секції – д.філос.н., проф. Скринник З.Е.

Секретар секції – к.пед.н., доц. Гіптерс З.В.

Засідання – 29 листопада 2011 р., ауд. 2-204, 15 год. 30 хв.
Наукова робота кафедри суспільних дисциплін у 2010/2011 н. р. була зосереджена на основній меті: конституювання наукового колективу кафедри як невід’ємної ланки наукової школи банківництва у Львівському інституті банківської справи УБС НБУ. Формування на базі кафедри наукової школи філософії грошей. Виходячи з такої мети, викладачі кафедри суспільних дисциплін працювали над такими основними напрямами наукової роботи:


 1. Завідувач кафедри Скринник З.Е., д.філос.н., проф. Фінансова цивілізація: завершення і початок.

 2. Доцент Комаринська З.М., к.і.н. Поява банківництва у Львові: до проблеми соціальної відповідальності в економіці.

 3. Доцент Бегей І.І., к.політ.н. Видатний український економіст, кооперативний і політичний діяч Микола Зібер.

 4. Старший викладач Олійник Н.Ю. Українські жінки в радянській економіці.

 5. Доцент Гіптерс З.В., к.пед.н. Роль виставок в економічній освіті дітей і дорослих.

 6. Практичний психолог Проценко Т.В. Раціональне та ірраціональне у формуванні монетарної поведінки особистості.

 7. Доцент Філіповський О.В., к.т.н. Роль золота в розвитку світової кредитно-грошової системи.

 8. Ст. викладач Миська Р.Г., к.і.н. Знахідки арабських дирхемів на території Західної України.


СЕКЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
Керівник секції – ст.н.с., к.е.н. Заболоцький Т.М.

Секретар секції – н.с. Квасній М.М.

Засідання – 29 листопада 2011 р., ауд 1 – 301, 15 год. 30 хв.
Наукова лабораторія працює над темою “Економіко-математичне моделювання портфеля фінансових інструментів”. У рамках цієї теми наукові дослідження проводяться за такими напрямками:

1). дослідження методів обчислення ризиків у кризові періоди;

2). моделювання характеристик фінансових показників за допомогою несиметричних моделей;

3). дослідження властивостей оцінок ваг оптимальних портфелів та їх характеристик при різних припущеннях щодо поведінки дохідностей акцій;

4). аналіз, прогнозування та дослідження характеристик фінансових показників;

5). методологія оцінки нестабільних фінансових процесів;

6). моделювання взаємодії фінансових інструментів із зовнішнім середовищем.


    1. Старший науковий співробітник Заболоцький Т.М., к.е.н. VaR: перспективи застосування в банківській діяльності.

    2. Науковий співробітник Квасній М.М. Термодинамічне моделювання динаміки ринку валют.

СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Керівник секції – к.пед.н., доц. Завидівська Н.Н.

Секретар секції – лаборант Попадюк Н.І.

Засідання – 28 листопада 2011 р., ауд. 2-102, 15 год. 30 хв.
Фізичне виховання є одним із найважливіших компонентів формування майбутніх активних громадян незалежної України під час їх навчання. Як свідчить історичний, міжнародний та вітчизняний досвід, фізичне виховання і спорт у вищій школі – невід’ємна складова формування загальної та професійної культури особистості відповідно до вимог часу і має забезпечити здоровий спосіб життя, підвищення рівня працездатності, збереження і зміцнення здоров’я, сприяти продовженню активного довголіття людини.


 1. Завідувач кафедри Завидівська Н.Н. к.пед.н., доц. Ноосферна педагогічна парадигма фізкультурно-оздоровчої освіти – основа організації процесу фізичного виховання студентів.

 2. К.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри фізичного виховання Ханікянц О.В. Актуальні проблеми організації навчального процесу фізичного виховання студентів з порушеннями постави та деформацією хребта.

 3. Старший викладач Войтович І.П. Застосування кількісних повторень фізичних вправ для якісного виконання штрафного кидка в баскетболі.

 4. Старший викладач Войтович І.М. Особливості методики розвитку витривалості засобами легкоатлетичних вправ.

 5. Старший викладач Фірцак П.О. Формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя студентської молоді.

 6. Викладач Бойчак І.Б. Фізичне виховання і спорт у системі діяльності міжнародних організацій.

Для нотаток

Для нотаток


Для нотаток

Довідкове видання


ПРОГРАМА

Звітної конференції науково-педагогічних працівників

за підсумками науково-дослідної роботи

за 2010/2011 навчальний рік


Програму підготували

Л. А. Дудинець

Х. Ю. Борусевич

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

просп. Т. Г. Шевченка, 9, м. Львів, 79005


Схожі:

ПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за...
Голова: Другов О. О., заступник директора з наукової роботи Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, к е н., доцент
ПРОГРАМА звітної конференції науково-педагогічних працівників за...
...
Програма Житомир 2011 Зміст План заходів щодо відзначення Днів науки...
Програма щорічної звітної наукової конференції викладачів та студентів (за 2010 рік) 6
УКРАЇНА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
Хмельницькій області 22. 06. 2011 р за №86/1665, плану роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської...
НАКА З
Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 14. 01. 2010 за №2/1465 та плану роботи Хмельницького обласного центру науково-технічної...
ЗАЯВКА на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Голова: Свінцов Олександр Миколайович д е н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку ДДПУ ім....
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної...
Перспективний план науково-дослідної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ...
У матеріалах звітної науково-практичної конференції викладено сучасні підходи до модернізації професійно-технічної освіти в умовах...
Підготовка кадрів до здійснення наукової та дослідно-експериментальної...
Ня, розвиток спроможності на наукових засадах самостійно вирішувати поточні шкільні проблеми. Необхідність виконання вищезазначених...
НАКА З
Рокитнянської райдержадміністрації №264 від 01. 09. 2010 р. «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка