КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013


Скачати 136.75 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013
Дата25.12.2013
Розмір136.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство Кредитна спілка «Можливість»

за ЄДРПОУ

34273489

Територія Україна

за КОАТУУ

1412336300

Орган державного управління

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Кредитна спілка

за КОПФГ

925

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума


ЗВІТ
про власний капітал
за _____рік____ 2012 р.


Форма № 4

Код за ДКУД  

1801005Стаття

Код


Статут-
ний
капітал


Пайо-
вий
капі-
тал


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал


Інший
додат-
ковий
капітал


Резерв-
ний
капітал


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок
на початок року


010

-

132

-

-

91

164

-

-

387

Коригування:Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050

-

132

-

-

91

164

-

-

387

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання дооцінки необоротних активів

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

113

-

-

1131

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу

160

-

-

-

-

1

(1)

-

-

-

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:Внески до капіталу

180

-

1

-

-

5

-

-

-

6

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

280

-

(8)

-

-

-

-

-

-

(8)

Разом змін в капіталі

290

-

(7)

-

-

6

112

-

-

111

Залишок на кінець року

300

-

125

-

-

97

276

-

-

498

Керівник Котляров Б.В.

Головний бухгалтер Іванова І.В.

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка