Шановні колеги ! 1 2 14 червня 20 13 року


Скачати 75.69 Kb.
НазваШановні колеги ! 1 2 14 червня 20 13 року
Дата15.04.2013
Розмір75.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Науково-навчальний комплекс «економосвіта»


ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Финансовый унИверситет при правительстве российской федерации
FACHHOCHSCHULE DER

DEUTSCHEN BUNDESBANK

uniwersytet ekonimiczny w krakowie

Uniwersytet ekonomiczny we wrocławiu
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W JAROSŁAWIUVYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA


VІII Міжнародна науково-практична конференція


Шановні колеги !
12-14 червня 2013 року Університет банківської справи Національного банку України проводить VІІI Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір», яка проходитиме у м. Львові на базі Львівського інституту банківської справи УБС НБУ.
У сучасних умовах розвиток економіки України повинен ґрунтуватися на подальшому поглибленні інтеграційних процесів. Насамперед це стосується фінансової системи, яка зазнала суттєвих негативних впливів, спричинених світовою фінансовою кризою. Загальне скорочення обсягів фінансування реального сектора економіки та домогосподарств, дефіцит бюджету та торгового балансу, подорожчання кредитних ресурсів і водночас погіршення якості кредитно-інвестиційного портфеля банків, низький рівень їх капіталізації вимагають пошуку нових шляхів для відновлення темпів розвитку фінансово-кредитного сектору, які, насамперед, повинні базуватися на довірі населення. Водночас, під впливом кризових явищ з’явилися нові фінансові можливості, особливо у сфері міжнародного бізнесу, які обов’язково потрібно враховувати.

Усе це відкриває широке поле для наукових дискусій та розробки нових теоретичних положень і практичних рекомендацій. Запрошуємо до участі у конференції науковців, освітян, представників органів державної влади, фахівців банків та фінансових установ, а також всіх бажаючих, які цікавляться проблемами інтеграції України у європейський та світовий фінансовий простір.
Тематичні напрями конференції


  • Розвиток євроінтеграційних процесів у фінансовій системі України

  • Пріоритети та перспективи розвитку банківської системи України в умовах глобалізації та євроінтеграції

  • Розвиток механізмів фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності: вітчизняний і зарубіжний досвід

  • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в аналізі, аудиті, прогнозуванні та управлінні фінансово-економічними системами

  • Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту фінансових потоків в умовах невизначеності

  • Інноваційні підходи до підготовки фахівців економічних спеціальностей


План роботи конференції


11 червня 2013 року


Приїзд та поселення учасників


12 червня 2013 року

9.00 – 10.00 - реєстрація учасників (5 корпус ЛІБС, актова зала, вул. Жовківська, 53)

10.00 – 10.30 – відкриття конференції, привітання учасників

10.30 – 12.00 – пленарне засідання

12.00 – 12.15 – перерва на каву

12.15 – 13.30 – продовження пленарного засідання

13.30 – 14.30 – перерва на обід

14.30 – 16.00 – панельні дискусії

16.00 – 18.30 – екскурсія містом

18.30 – 19.30 – концерт

19.30 – 21.00 – ділова вечеря


13 червня 2013 року

9.00 – 11.30 – панельні дискусії

11.30 – 11.45 – перерва на каву

11.45 – 13.30 – панельні дискусії

13.30 – 14.30 – перерва на обід

14.30 – 18.00 – культурна програма14 червня 2013 року

9.00 – 11.30 – заключне пленарне засідання

11.30 – 12.30 – підведення підсумків конференції

Екскурсійна програма

Від’їзд учасників


Умови участі


До участі запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці Національного банку України, комерційних банків, представники органів державної влади, наукових та аналітичних установ.

Зареєструватись до участі у конференції можна на сайті інституту в Інтернеті (www.lbi.wubn.net) у розділі:  Наука > Конференції до 12 квітня 2013 року або надіславши заявку на участь у конференції та текст статті (за наявності) на електронну пошту оргкомітету. За рішенням редколегії кращі статті будуть опубліковані в збірнику наукових праць. Орієнтовна вартість публікації – 25 грн. за одну сторінку формату А4 надісланого автором варіанту. До 17 травня 2013 року організаційний комітет розсилає учасникам конференції підтвердження участі та рішення щодо можливості публікації статті, рахунок для оплати. Автор зобов’язується оплатити його в п’ятиденний термін з моменту отримання.
Учасники конференції при реєстрації сплачують організаційний внесок – 210 гривень. (сума орієнтовна і включає транспортні витрати, матеріали конференції, фуршет, оренду технічних засобів). Працівники Національного банку України та його навчальних закладів, установ науково-навчального комплексу «Економосвіта», організаційний внесок не сплачують.

За бажанням учасників оргкомітет може, за наявності вільних місць, забронювати поселення у гуртожитку інституту (вартість – 90 гривень за добу з особи, оплата при поселенні) або готелі, поруч з місцем проведення конференції. Працівники Національного банку України та його навчальних закладів можуть проживати у гуртожитку ЛІБС УБС НБУ безкоштовно.

Робочі мови конференції


Українська, англійська, польська, російська
Вимоги до оформлення статей

Обсяг – 8-10 сторінок формату А4. Електронний варіант матеріалів складає два файли з розширенням *.doc, названі прізвищем автора латиною, наприклад: duma.doc, duma-zajavka.doc.

Структура статті повинна відповідати вимогам до фахових наукових публікацій в Україні. Перший рядок – великими літерами індекс УДК (шрифт вирівняний з лівого боку), через інтервал другий рядок - ініціали та прізвище автора (шрифт курсив, вирівняний по центру), третій рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по центру). Через інтервал подається анотація та ключові слова українською мовою. У кінці тексту подають список використаних джерел в порядку посилання, анотації російською та англійською мовами та дані про автора (вчений ступінь, вчене звання, посада, установа). Автор зобов’язаний вичитати рукопис статті і на останній сторінці поставити свій підпис (підписи співавторів) і дату. Статті, що не відповідають вимогам не публікуються.

Текст слід підготувати в редакторі Word, шрифтом Times New Roman, розміру – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: – 20 мм.
Зразок оформлення статті


УДК 336. 741. 242

А. В. Дума
СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШЕЙ І ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ
Проаналізовано зв’язок між складовими стабільності грошової одиниці...

Ключові слова: грошово-кредитна система, стабільність грошей, механізми забезпечення внутрішньої стабільності, валютний курс.
Постановка проблеми. Досягнення стабільності грошової одиниці є метою діяльності усіх центральних банків...

Список використаних джерел

1. Марцин В.С. Правові аспекти інвестиційної діяльності України в сучасних умовах господарювання / В.С. Марцин // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 78-88
Дума А.В. Стабильность денег и эволюция денежно-кредитных систем

Проанализирована связь между факторами стабильности…

Ключевые слова: денежно-кредитная система, стабильность денег, механизмы обеспечения внутренней стабильности, валютный курс.

Duma A.V. Development of money stability with evolution of the monetary systems

The author traces the connection between the constituents…

Keywords: monetary systems money stability, mechanism of provide internal stability, exchange rate.
Дума Андрій Вікторович – кандидат економічних наук, економіст Центру перспективних досліджень.


Заявка
на участь у VІІI Міжнародній науково–практичній конференції
«Інтеграція України у європейський та світовий

фінансовий простір»
Прізвище, ім’я, по батькові …………………………………………………

Посада, науковий ступінь, вчене звання ………………………………..

Місце роботи ……………………………………………………………….…….

Поштова адреса …………………………………………………………………

Контактний телефон, e-mail …………………………………………………

Планується:

участь в роботі конференціїпублікація статті у збірнику наукових праць
проживання у:

готелі (дати)

гуртожитку (дати)

Назва доповіді………………………………………………

Підпис ______________________


Адреса оргкомітету
пр. Шевченка, 9, м. Львів 79005

Науковий відділ ЛІБС УБС НБУ
Телефони для довідок
Заступник голови оргкомітету

д.е.н., доцент, заступник директора з наукової та міжнародної роботи ЛІБС УБС НБУ

Другов Олексій Олександрович (032) 297-72-38
Відповідальний за організаційні питання

к.і.н., начальник наукового відділу ЛІБС УБС НБУ

Миська Роман Григорович (032) 297-72-26
e-mail: conf.libs@ukr.net

Схожі:

Шановні колеги! 28 лютого 2 березня 2013 року
«КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться IV Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжвузівському засіданні круглого столу, яке проводиться кафедрою математичних методів та системного...
Шановні колеги! Кафедра іноземних мов Львівського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)
Запрошує студентів Вашого навчального закладу до участі у 4-ій Міжвузівській студентській науково-практичній конференції «Фінанси...
Прес-анонс Шановні колеги-журналісти!
Український клуб Одеси має честь повідомити вас про проведення урочистого прийому з нагоди 100-річного ювілею Одеського Українського...
Шановні колеги, студенти, аспіранти та молоді вчені!
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у X Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції
Національна академія педагогічних наук України Відділення психології,...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Відділення психології, дефектології та вікової фізіології НАНП України...
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні...
Шановні колеги, студенти, аспіранти та молоді вчені!
Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна 18, Університет економіки та права, корп. 3, поверх 4, зала Нобелівських лауреатів
Дорогі друзі та шановні колеги
України на свята власним автомобілем. За цей час довелося почути багато обіцянок щодо покращення ситуації від панів з високих кабінетів....
Шановні колеги!
Виявлення обдарованої молоді, стимулювання розвитку студентської наукової роботи, безпосереднє спілкування молодих учених вищої школи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка