Іванівського професійного аграрного ліцею


Скачати 138.51 Kb.
НазваІванівського професійного аграрного ліцею
Дата17.03.2013
Розмір138.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Банк > Документи
Розробка вправ - тестів
Очкаленко А.М. – викладач спецдисциплін
Іванівського професійного аграрного ліцею

ПРОФЕСІЯ. 4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

ПРЕДМЕТ. Бухгалтерський облік

ТЕМА ПРОГРАМИ. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ВПРАВИ (тестові завдання)

І. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками

1. Що таке зобов'язання?

а) заборгованість підприємству по відшкодуванню завданих збитків

б) дебіторська заборгованість

в) борги підприємства, які виникають через придбання товарів та послуг

2. Заборгованість підприємства що виникає під час придбання товарів з відстроченням платежу називають:

а) поточна заборгованість

б) зобов'язання

в) купівля в кредит

г) кредиторська заборгованій

3. Якими способами може здійснюватися закупівля?

а) через агентів та закупівельні бази

б) через підзвітних осіб

в) через активних працівників підприємства

4. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють постачання ТМЦ, надають послуги називають:

а) покупці

б) постачальники

в) підрядники

5. Який рахунок призначено для обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками?

а) 65 б) 64 в) 63

6. Які документи використовують при постачанні ТМЦ?

а) накладні, рахунки фактури податкові накладні, акти

б) ПЖО, платіжні доручення, акредитиви

в) ВКО, платіжні вимоги, виписки банку

7. Як називаються спеціалізовані підприємства які виконують будівельно-монтажні роботи на підставі договорів?

а) замовники

б) підрядники

в)постачальники

8. Який документ складають при виявлені нестачі одержаних ТМЦ від іноземних постачальників?

а) претензія

б) рекламаційний лист

в) Акт дефектів

9. Як ведуть аналітичний облік по рахунку 63?

а) за датами виникнення заборгованості

б) за країнами постачальниками

в) за кожним постачальником та підрядником

10. Що означає дана кореспонденція: 91-63?

а) відображено послуги надані постачальником що пов'язані з організацією виробництва

б) відображено послуги що пов'язані з організацією управління підприємства

в) послуги що пов'язанні зі збутом

11. Що таке невідфактурена поставка?

а) поставка ТМЦ до пред'явлення розрахункового документу

б) поставка ТМЦ після пред'явлення розрахункового документу

в) поставка ТМЦ взагалі не відбувається

12. Матеріальними цінностями в дорозі являються ...

а) МЦ оплачені, але до кінця робочого дня не надійшли

б) МЦ не оплачені, але вже надійшли

в) МЦ оплачені, але до кінця місяця не надійшли

13. Яким П(с)БО регламентується облік розрахунків з постачальниками та підрядниками?

а) П(с)БО №10 б) П(с)БО №12 в) П(с)БО №11

14. Який обліковий регістр використовують для розрахунків з постачальниками та підрядниками?

а) Журнал №3

б) Журнал №4

в) Журнал №5

15. Що означає дебет рахунку 63?

а) сплата за товари, роботи, послуги

б) одержання товарів, робіт, послуг

в) видача товарів, робіт, послуг

16. Придбання товарів, послуг, за дорученням замовника або з метою продажу називають...

а) купівля в кредит

б) постачальницька діяльність

в) закупівля

г) посередницька діяльність

2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками

1. Яким П(с)БО регламентуються розрахунки з покупцями та замовниками.

а) П(с)БО №10

б) П(с)БО №11

в) П(с)БО № 9

2. Що відносять до товарних операцій ?

а) виплата відсотків банку

б) продаж продукції

в) нарахування і виплата заробітної плати

3. Як називають учасників договору на підставі якого виконується конкретна послуга.

а) покупці

б) замовники

в) дебітори

4. Яка господарська операція передбачає розрахунок за продану продукцію в іншій ніж грошовій формі.

а) товарообмінна операція

б) товарна операція

в) розрахункова операція

5. На якому рахунку облічують розрахунки з покупцями та замовниками.

а) 37 -А, г/з, основний, розрахунковий

б) 36 -А, г/з, основний розрахунковий

в) 38 - А, г/з , основний, розрахунковий

6. Який документ складається при надані послуги іншими підприємствами ?

а) рахунок фактура

б) акти виконань робіт

в) податкова накладна

7. Вкажіть документи що використовують при розрахунках з покупцями і замовниками.

а) накладні, рахунки - фактури, акти, довіреності, товарно-транспортні накладні

б) ВКО. ПКО, рахунки, акти на списання

в) товарно-транспортні накладні, акти. ВКО, ПКО.

8. Як ведеться аналітичний облік по р.36

а) за місцем розташування дебіторів

б) за кожним дебітором

в) за датами виникнення дебіторської заборгованості

9. Що відносять до товарних операцій?

а) розрахунки по векселям з постачальниками та підрядчиками, з покупцями та замовниками

б) розрахунки підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, за позиками

в) розрахунки з кредиторами, розрахунки по неоплаченому капіталу

10. Як називається вимога кредитора до боржника про сплату боргу , сплату штрафу, усуненням недоліків тощо?

а) позика

б) кредит

в) претензія

11. Заборгованість, щодо якої існує впевненість неповернення її

а) сумнівний борг

б) безнадійна дебіторська заборгованість

в) поточна дебіторська заборгованість

12. На якому рахунку облічують резерв сумнівних боргів?

а) 39

б) 38

в) 37

3. Облік розрахунків з підзвітними особами

1. На якому рахунку проводять розрахунки по нетоварних операціях?

а) 34 б) 37 в) 35

2. Кому надається право одержувати підзвітні суми на господарські потреби?

а) керівникам підприємства

б) особам наближеними до АУП

в) особам , список яких затверджує керівник підприємства

3. Граничний строк відрядження...

а) 30 днів

б) 15 днів

в) 1 декада

4. Підставою для відрядження працівника є....

а) посвідка про відрядження

б) наказ керівника про відрядження

в) авансовий звіт (звіт про використання підзвітних сум)

5. Які документи використовують при розрахунках з підзвітними особами?

а) ВКО, ПКО, платіжні відомості

б) посвідка про відрядження , звіт про використання коштів , ВКО , ПКО

в) квитанції , накладні , довіреності

6. Що таке не використана сума підзвіту?

а) позитивна різниця між сумою отриманого авансу і фактичними витратами

б) негативна різниця між сумою отриманого авансу і фактичними витратами

в) обидва визначення вірні

7. На якому субрахунку проводять облік розрахунків з підзвітними особами ?

а) 374

б) 375

в) 372

8. Ким складається та затверджується звіт про витрачання коштів на відрядження?

а) підзвітною особою, керівником підприємства

б) підзвітною особою, головним бухгалтером

в) підзвітною особою, касиром

9 Як називається негативна різниця між сумою виданого авансу та витратами за авансовим звітом?

а) перевитрата підзвітних сум

б) невикористана сума підзвіту

в) балансова сума розрахунків з дебіторами

10. Чи обліковують суми не визнаних претензій в бухгалтерському обліку?

а) так

б) ні

в) однозначної відповіді немає

11. Витрати пов'язані з поточним періодом , але стосуються майбутніх періодів називають…

а) витратами майбутніх періодів

б) доходами майбутніх періодів

в) витратами на виробництво

12. Який рахунок призначено для обліку витрат майбутніх періодів?

а) 69

б) 49

в) 39

4. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням

1. На якому рахунку ведуть облік розрахунків по страхуванню?

а) 65 б) 64 в) 49

2. Чим регулюються порядок виправлення та використання зборів на соціальні заходи ?

а) чинним законодавством

б) ДПІ

в) наказом та постановами керівника підприємства

3. Яка встановлена ставка збору ЄСВ на основну заробітну плату ?

а) 32% б) 36,3% в) 32,5%

4. Що являється об'єктом відрахувань на соціальні заходи ?

а) основна заробітна плата

б) додаткова заробітна плата

в) фонд заробітної плати

5. В якому журналі ведуть облік по рахунку 65?

а) журнал №5 та 5 А 3 розділ

б) журнал №4 2 розділ

в) журнал №6 2 розділ

6. Кому звітують підприємства по розрахунках по субрахунку 651 ?

а) регіональним відділенням Пенсійного Фонду

б) регіональним відділенням соціального страхування

в) регіональним відділенням освіти і науки

7. Що таке заробітна плата?

а) винагорода за виконання важливих завдань

б) винагорода , обчислена у грошовому виразі за виконану роботу

в) винагорода за виконання важливих завдань

8. Яка оплата праці залежить від кількості відпрацьованих годин?

а) відрядна оплата праці

б) погодинно-преміальна

в) погодинна оплата праці

9. Що являється основною заробітною платою?

а) винагорода за роботу , згідно з встановленими нормами праці

б) винагорода за роботу виконану понад встановлених норм

10. Які години вважаються годинами нічної роботи?

а) з 22 до 4 години

б) з 22 до 8 години

в) з 22 до 6 години

11. Що відноситься до утримань за ініціативою підприємства ?

а) прибутковий податок

б) утримання за заподіяну матеріальну шкоду

в) утримання професійних внесків

12. Який відсоток (на даний час) утримується з заробітної плати на податок доходів фізичних осіб?

а) 15% б) 13% в) 14%

13. Як нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності?

а) з/плата за 2 міс.

кількість р/д * дні хвороби *відсоток за стажем

б) з/плата за 6 міс.

кількість р/д * дні хвороби * відсоток за стажем

в) з/плата за рік

кількість р/д * дні хвороби * відсоток за стажем

14. На якому рахунку облічують розрахунки з оплати праці?

а) 66 б) 65 в) 67

15. Які з названих документів використовують в розрахунках з оплати праці?

а) ВКО, рахунок, РПВ

б) табель обліку робочого часу, наряд, обліковий лист, РПВ, ПКО, ВКО

в) накладна, рахунок, ПКО, РПВ

16. Який документ підтверджує робочий стаж працівника?

а) РПВ

б) трудова книжка

в) особова картка

17. Документ, що складається при прийманні, переміщенні та звільненні працівника...

а) алфавітна картка

б) особова справа

в) наказ

18. Як нарахувати відпустку?

а) з/плата за 12 міс.

355 днів (365- святкові дні) * дні відпустки

б) з/плата за 12 міс.

305 днів * дні відпустки

в) з/плата за 12 міс.

280 днів * дні відпустки

19. Що таке штатний розклад (розпис) ?

а) затвердження посад

б) затвердження посадових окладів

в) обидва визначення вірні

20. Який документ підтверджує явки та неявки на роботу?

а) наказ

б) табель обліку робочого часу

в) наряд на відрядну роботу

21. Як називається заробітна плата за одиницю часу?

а) тарифна ставка (розцінка)

б) тарифна система

в) норма часу

22. Чим встановлюється тривалість відпустки?

а) наказом керівника

б) колективним договором , що складений на підставі діючого законодавства

в) відділом кадрів

23. Що таке посадовий оклад?

а) розмір заробітної плати за декаду

б) розмір заробітної плати за місяць

в) розмір заробітної плати за 15 днів

24. Визначення терміну "відпустка"

а) тимчасове звільнення від роботи для лікування

б) тимчасове звільнення від роботи для занять спортом

в) тимчасове звільнення від роботи

25. Що являється підставою для нарахування лікарняних?

а) табель обліку робочого часу

б) листок обліковий

в) листок непрацездатності

26. Який розмір утримань з заробітної плати аліментів на утримання однієї дитини?

а) 25% б) 30% в) 35%

27. Який розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності при стажу роботи 6 років?

а) 100% б) 80% в) 60%

28. Як називається не отримана вчасно заробітна?

а) депонована

б) відстрочена

в) прострочена

29. Нарахована заробітна плата АУП?

а) 91-661

б) 92-661

в) 93-661

30. Як і де ведеться аналітичний облік по заробітній платі?

а) за кожним працівником в РПВ

б) за кожною категорією працівників в особовій справі

в) за фахом працюючих в РПВ

31. Скільки субрахунків має рахунок 66 ?

а) 2 б) 3 в) 4

32. Якою кореспонденцією рахунків проведено нарахування лікарняних?

а) 66 - 65

б) 65 - 661

в) 65 – 662

33. Об'єм конкретного виду роботи, яку потрібно виконати за одиницю часу називають...

а) норма часу б) норма виробітку в) виконана робота

Схожі:

Іванівського професійного аграрного ліцею
Кожне підприємство, установа, організація не може проводити свою діяльність без розрахунків. Ці розрахунки виникають в ході процесу...
викладач української мови та літератури, Іванівського професійного аграрного ліцею Мета
Мета: підвести учнів до розуміння лайки як духовно і фізично небезпечного явища, яке не властиве українському менталітету; формувати...
О. А. Магденко Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею
Викладач Бердичівського професійного аграрного ліцею Магденко О. А./ Лабораторно-практичні роботи з предмета «Основи діловодства»/...
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НІКОПОЛЬСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ
До Нікопольського професійного ліцею (далі НПЛ) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають...
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Звіт директора Амвросіївського професійного ліцею Сисенко Анатолія Михайловича про свою діяльність у 2011 -2012 навчальному році...
Волощук О. В. викладач хімії І категорії Черкаського професійного ліцею переробної промисловості
Волощук О. В. – викладач хімії І категорії Черкаського професійного ліцею переробної промисловості
1 Правила прийому до Лозівського професійного ліцею на 2014 рік розроблені...
Правила прийому до Лозівського професійного ліцею на 2014 рік розроблені відповідно до Типових правил, затверджених наказом Міністерства...
АНКЕТА інвестиційної пропозиції території №3
З східного боку територія професійного ліцею. З інших боків-землі вільні від забудови
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПТО В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Гулакова С. А. викладач української мови і літератури Маріупольського професійного машинобудівного ліцею
План-конспект уроку викладача Маріупольського професійного машинобудівного...
План-конспект уроку викладача Маріупольського професійного машинобудівного ліцею (Донецька область) Гакєєвої Наталі Олексіївни з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка