НАКАЗ по Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області


НазваНАКАЗ по Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області
Сторінка1/3
Дата15.03.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3
НАКАЗ

по Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки

Гадяцької районної ради Полтавської області
31.05. 2012 р. № 84
Про підсумки методичної роботи у 2011–2012 н.р.

та організацію у 2012 -2 013 н.р.

Керуючись положенням Конституції України, законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», державною програмою «Вчитель», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, освітня політика в гімназії спрямовується на пізнавальну, наукову, аналітико–управлінську та аналітико – корекційну діяльність, психодіагностичну функцію навчального процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньогімназійної методичної роботи.

Згідно з річним планом роботи гімназії у 2011 – 2012 н.р. педагогічний колектив продовжував працювати над єдиною методичною проблемою «Психолого–педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально–виховного процесу, оволодіння ефективними педагогічними технологіями, впровадження нових технологій навчання і виховання з метою підвищення його ефективності та результативності». Робота над проблемою стимулювала колектив до практичного втілення ідей та основних принципів особистісно зорієнтованого навчання.

Протягом року робочою групою розроблено План розвитку гімназії до 2016 року, узагальнено досвід роботи по інноваційній діяльності та створено концепцію

діяльності закладу по впровадженню інноваційних педагогічних технологій у навчально – виховний процес.

У 2011–2012 н. р. у гімназії працював 61 педагогічний працівник (з них 3 сумісники). Директор Зозуля О.О. має звання «Заслужений учитель України», 8 учителів звання «Вчитель–методист», 5 - «Старший вчитель», 7 - нагрудний знак «Відмінник освіти України», 12 - нагороджено Почесною грамотою МОН України, 25 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 18 - 1 кваліфікаційну категорію, 14 - 2 кваліфікаційну категорію, 4 – мають кваліфікацію «Спеціаліст».

Атестація педагогічних працівників гімназії у 2011-2012 навчальному році проводилось згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 від 06.10. 2010 року, та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20.12.2011 р. за № 1473 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», плану роботи атестаційної комісії гімназії.

Адміністрацією гімназії та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації, у жовтні закріплено за вчителями відповідальних від адміністрації та громадських організацій школи для вивчення системи і узагальнення досвіду роботи. Складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у папках. Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Проведено семінар на тему: «Атестація педагогічного працівника – крок до успіху». Розроблено методичні рекомендації «Пам’ятка для вчителя, що атестується в 2011-2012 навчальному році», яку отримали усі вчителі. Методичні та інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація – 2012».

У 2011-2012 навчальному році проведено атестацію 11 педагогічних працівників, які пройшли курсову перепідготовку та попадають під дію Типового положення про атестацію. Протягом періоду атестації практикувалося проведення звітів вчителів, що атестуються, на засіданнях методичних об’єднань, педагогічних рад.

Адміністрація відзначила високий рівень оформлення атестаційних матеріалів учителями, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію: Липівець Н.В., Васютою Л.І., Аврамко Л.П., Волокитою С.А. Вони підготували комп’ютерні презентації досвіду роботи та представили їх на педагогічних радах.

Було проведено 22 відкритих уроки і 13 виховних заходів. Слід відмітити результативну роботу за атестаційний період таких вчителів: Зозулі О.О., Васюти Л.І., Липівець Н.В., Аврамко Л.П., Кизь Ю.С., Костенко Л.О. Зокрема, Зозуля О.О. підготував переможців районних змагань з шахів, легкої атлетики, баскетболу, міні-футболу; учні Васюти Л.І. за атестаційний період отримали 9 призових місць на обласних предметних олімпіадах з географії і 4 – на Всеукраїнських; Аврамко Л.П. має 26 переможців районних олімпіад і конкурсів та 2 переможців обласної олімпіади; наполегливо працювала з обдарованими учнями Липівець Н.В., яка підготувала 12 переможців обласних олімпіад.

Учителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання, підготували методичні матеріали з досвіду роботи:


 • Васюта Л.І. «Математика в географії. Розв’язування задач з фізичної географії»;

 • Аврамко Л.П. «Розвиток творчих здібностей на уроках української мови. Панорама уроків»;

 • Липівець Н.В. «Упровадження інформаційно-комунікаційних та проектних методик при вивченні економіки та географії»;

 • Волокита С.А. «Математична подорож сторінками улюблених казок. Сучасний урок»;

 • Войтенко О.М. – співавтор методичного мультимедійного посібника проекту «Назустріч пам’яті», автор мультимедійних посібників проектів «Голод в Україні 1932-1933 р.р. Людський вимір трагедії», «Повертаючись у минуле України. Голокост кулями».


Атестаційна комісія відзначила результативну роботу протягом атестаційного періоду вчителя української мови та літератури Аврамко Л.П., яка значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Любов Петрівна підготувала 20 переможців районних олімпіад та 2 переможців обласних. Особливу ініціативу і творчість виявила учитель у 2011-2012 навчальному році: постійно виступала з доповідями на засіданнях шкільного і районного методичного об’єднання, член журі по перевірці робіт учасників олімпіади з української мови та літератури, конкурсу знавців української мови імені П.Яцика, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка, підготувала екскурсоводів шкільної кімнати-музею життєвого і творчого шляху Олени Пчілки. Брала участь у районному семінарі учителів української мови та літератури «Плекання компетентностей творчої особистості на уроках української мови та літератури», на якому провела відкритий урок з української мови. У 2011-2012 навчальному році Аврамко Л.П. підготувала переможця обласної олімпіади, 2 – районної, 2 переможців мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка і переможця конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Слід зазначити, що наполегливо працювали в атестаційний період Костенко Л.О., яка підготувала 5 переможців районних олімпіад з інформатики та 2 переможців обласного конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт МАН та Кизь Ю.С., 13 вихованців якої отримали перемоги на районних олімпіадах з інформатики, ІКТ та 2 стали переможцями районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН і 1 - обласного. Кизь Ю.С. має надруковану в журналі «Інформатика в школі» (№ 10, жовтень 2011 р.) статтю «Створення простих фігур у середовищі графічного редактора CorelDRAW».

Досвід роботи учителів – методистів Липівець Н.В. та Васюти Л.І. узагальнено та вивчається вчителями. Вони були включені до складу обласного журі по перевірці олімпіадних робіт третього етапу Всеукраїнських олімпіад з географії та економіки.

Брали участь у обласному семінарі учителів географії у 2011 – 2012 н.р.

На засіданні атестаційної комісії розглянуто пропозицію про представлення до нагородження грамотою відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації, Головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Полтавської облдержадміністрації і обласної ради, Гадяцької районної ради вчителів: Кизь Ю.С., Білоус Т.М., Копоть С.Є., Костенко Л.О., Аврамко Л.П., Васюту Л.І., Волокиту С.А., Войтенка О.М., Зозулю О.О., Липівець Н.В., Смолягу Н.В.
Специфіку діяльності гімназії визначають такі освітні технології:

 • особистісно орієнтована система навчання;

 • інтерактивна система навчання ;

 • проектна система навчання;

 • інформаційно – комунікаційна система навчання;

 • технологія різнорівневого навчання;

 • ігрові технології;

 • модульне навчання;

 • проблемне навчання;

 • розвиток творчих здібностей.


Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, виставках.

 • Директор гімназії Зозуля О.О. – учасник міжнародної конференції "Ефективна школа: фактори успіху", організаторами якої були Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка, громадська організація "Освітня платформа", корпорація Майкрософт, Фундація Socies (Нідерланди), університет Ліннеус (Швеція), фонд Маршала Крістерсена(США) та інші.
 • 01.09.11 в актовій залі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки за ініціативи Зозулі О.О., при підтримці відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації, Гадяцького науково - методичного центру відбувся майстер – клас за участю Громового Віктора Володимировича, заслуженого вчителя України, відмінника освіти України, консультанта з удосконалення навчального процесу Директорату програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Голови Координаційної ради Асоціації лідерів освіти, переможця Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" в номінації "Керівник навчального закладу".

 • Заступник директора з НМР В.В. Бутко відвідала виставку "Інноватика в освіті" в м. Києві. Матеріали виставки сприятимуть росту методичного рівня вчителів.

 • У закладі відбулось навчання резерву керівних кадрів для вчителів Гадяцького району, на якому досвідом роботи поділився директор О.О. Зозуля і заступник директора з НМР Бутко В.В.

 • На базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки було проведено районний семінар «Плекання компетентностей творчої особистості», на якому вчителі Вінцковська В.П. та Аврамко Л.П. провели відкриті уроки: «Життєвий та творчий шлях Івана Малковича. Поезія «Свічечка букви Ї» і «Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом». Згідно наказу по закладу Вінцковській В.П. і Аврамко Л.П. оголошено подяку.

 • Учителі школи мали змогу зустрітись у Хитцівській школі з педагогами округу «Родина». «Прославився на ввесь світ невтомний Драгоманівський рід» - саме такими були основні ідея, думка та зміст цього заходу».

 • За ініціативи директора гімназії О.О. Зозулі, при допомозі та підтримці районного відділу освіти на базі закладу було проведено семінар для директорів шкіл на тему: "Робота керівника ЗНЗ з кадрами", на якому Олександр Олексійович познайомив із власним досвідом роботи.

 • Директор Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки О.О. Зозуля брав участь у роботі засідання асоціації директорів України в м. Києві.

 • У Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки відбулось засідання журі премії імені Олени Пчілки.

 • Учителі взяли участь у 2 вебінарах.

 • Костенко Л.О. отримала сертифікат МОНмолодьспорту України про проходження курсу «Учителі і онлайні».

 • Учителі методичного об’єднання географії, історії, економіки та правознавства брали участь у районному семінарі «Формування успішної особистості засобами нових освітніх технологій. Виховання основних цінностей життя ”(Із досвіду роботи). Новітні педагогічні технології 2012 р.» Васюта Л.І. виступала на семінарі з доповіддю «Сучасні технології в навчанні» та представила власну презентацію за цією темою. Липівець Н.В. виступила зі звітом про свою роботу.


На початку навчального року була створена науково – методична рада на чолі з директором О.О. Зозулею. До її складу ввійшли заступники директора, психолог, соціальний педагог, керівники методичних об’єднань, учителі – методисти.

Протягом навчального року проведено 6 засідань згідно плану, на яких були розглянуті наступні основні питання:

Серпень ІV тиждень

 1. Аналіз методичної роботи за 2011 – 2012 н.р.

 2. Про реалізацію Концепції моделі випускника гімназії.

 3. Ознайомлення членів методичної ради з Інструктивно – методичними листами МОН України.

 4. Про організацію роботи з науково – методичної проблеми гімназії.

 5. Розроблення плану проекту «Кроки до гімназійного Олімпу».

 6. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2011 – 2012 н.р.

 7. Про складання плану розвитку школи.

Жовтень

 1. Організація методичної роботи з молодими вчителями з питань організації навчально – виховного процесу.

 2. Обговорення методичних матеріалів для підготовки до друку.

 3. Про проведення майстер – класів вчителями – методистами.

 4. Про підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах і конкурсах.

Листопад

ІІ тиждень

 1. Корегування роботи творчих груп.

 2. Результати проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та організація участі гімназистів у ІІІ етапі. та Всеукраїнських конкурсах.

 3. Про поширення і впровадження передового педагогічного досвіду вчителів закладу: Крат Н.О., Васюти Л.І та Липівець Н.В.

 4. Про підготовку до районного конкурсу «Учитель року».

Січень

ІV тиждень

 1. Про покращення роботи з впровадження інформаційно - комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

 2. Про підготовку до проведення педагогічної ради.

 3. Аналіз стану відвідування та взаємовідвідування уроків, внесення необхідних корективів у роботу.

Квітень

ІІ тиждень

 1. Виконання планів роботи методичних об’єднань щодо роботи над методичною темою (проблемою).

 2. Підготовка діагностичної карти на 2011 – 2012 н.р.

 3. Обговорення питання щодо випуску збірки методичних матеріалів.

Червень

І тиждень

 1. Про планування роботи гімназії над науково – методичною проблемою на 2012 – 2016 роки.

 2. Про випуск науково – методичної літератури вчителями закладу.

 3. Про підсумки роботи педагогічного колективу над науково – методичною проблемою 2008 – 2012 н.р.

 4. Про планування методичної роботи на 2012 – 2013 н.р.

Слід зазначити, що недоліком в роботі методичної ради є те, що не вдалось у повній мірі активізувати роботу видавничого центру.

30 листопада 2011 року в закладі проведено гімназійний конкурс «Учитель року – 2011». Проведенню конкурсу передувала чітка і планомірна організаційно-підготовча робота. З цією метою було видано наказ по гімназії, заступником директора з НМР Бутко В.В. проведено численні консультації, науково – методичний семінар «Про особливості підготовки та проведення конкурсу «Учитель року – 2011», на якому були представлені зразки презентацій із досвіду роботи учителів гімназії: Коблиці М.Г., Бутко В.В., Крат Н.О., які розміщені на сайті закладу. Кожен учитель отримав методичні рекомендації: «Вимоги до презентації», «Опис та презентація досвіду», «Алгоритм для опису досвіду». Конкурсантам було надано можливість в процесі підготовки до конкурсу та в час його проведення використовувати ІКТ, втілювати в свої проекти передові надбання в галузі освіти.

Злагоджено працювали вчителі, лаборант кабінету ІОТ Толкачова О.О, практичний психолог Федорова Н.О., педагог - організатор Шаманська О.М., голова профспілкового комітету Комащук М.О.

Усе це сприяло вдалому поєднанню відпочинку, обміну досвідом, презентації власних надбань.

Конкурсанти представляли свої роботи у номінаціях: українська мова, англійська мова, етика та фізичне виховання. Загалом у заході взяло участь 15 педагогічних працівників.

Виступи учасників вирізнялись оригінальністю, науковістю, розкривали власний педагогічний досвід, пропагували нові інноваційні форми і методи навчання, пропонували обмін досвідом.

Згідно наказу по гімназії за відмінну організаційну підготовку та вдале проведення конкурсу «Учитель року – 2011» оголошено подяку із занесенням до трудової книжки Бутко В.В. – заступнику директора з НМР. Також оголошено подяку та нагороджено дипломами учасників конкурсу:


  1. методичне об’єднання вчителів словесності:

 • Вінцковську В.П. – вчителя української мови та літератури;

 • Бердник Т.М. – вчителя української мови та літератури;

 • Аврамко Л.П. – вчителя української мови та літератури;

 • Шимку І.П. – вчителя світової літератури;
  1. методичне об’єднання вчителів англійської мови:

 • Гальченко К.П.

 • Домашенко Л.В.

 • Демченко Н.Г.

 • Крат Н.О.
  1. методичне об’єднання вчителів естетичного циклу:

 • Пантюшенко Н.М. – вчителя етики
  1. методичне об’єднання вчителів біології та хімії:

 • Рвач О.І.

 • Євка В.М.
  1. методичне об’єднання вчителів фізичної культури:

 • Бовт С.М.

 • Даценка О.М.

 • Півня С.М.


Педагогічний колектив спрямував свої зусилля на пошук нових форм і методів роботи. Вибір проблеми передбачає виокремлення ідей, цілей, завдань, положень, висновків наукового дослідження. Це дало змогу зосередити увагу на конкретному науково–методичному матеріалі, сконцентрувати на ньому всю творчу діяльність колективу: навчально–виховний процес, методичну роботу та самостійну роботу вчителів. У річному плані простежувалась система роботи над проблемою. Згідно планів роботи проводились засідання м\о.

Протягом року здійснено діагностування вчителів, узагальнення показників рівня навченості з окремих предметів та системи роботи класних керівників.

Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяв підвищенню науково – методичного рівня шляхом участі у міжнародних конференціях, семінарах, вебінарах, виставках.

 • Директор гімназії Зозуля О.О. – учасник міжнародної конференції "Ефективна школа: фактори успіху", організаторами якої були Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту, Київський університет імені Бориса Грінченка, громадська організація "Освітня платформа", корпорація Майкрософт, Фундація Socies (Нідерланди), університет Ліннеус (Швеція), фонд Маршала Крістерсена(США) та інші.
 • 01.09.11 в актовій залі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки за ініціативи Зозулі О.О., при підтримці відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації, Гадяцького науково - методичного центру відбувся майстер – клас за участю Громового Віктора Володимировича, заслуженого вчителя України, відмінника освіти України, консультанта з удосконалення навчального процесу Директорату програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, Голови Координаційної ради Асоціації лідерів освіти, переможця Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" в номінації "Керівник навчального закладу".

 • Заступник директора з НМР В.В. Бутко відвідала виставку "Інноватика в освіті" в м. Києві. Матеріали виставки сприятимуть росту методичного рівня вчителів.

 • У закладі відбулось навчання резерву керівних кадрів для вчителів Гадяцького району, на якому досвідом роботи поділився директор О.О. Зозуля і заступник директора з НМР Бутко В.В.

 • На базі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки було проведено районний семінар «Плекання компетентностей творчої особистості», на якому вчителі Вінцковська В.П. та Аврамко Л.П. провели відкриті уроки: «Життєвий та творчий шлях Івана Малковича. Поезія «Свічечка букви Ї» і «Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом». Згідно наказу по закладу Вінцковській В.П. і Аврамко Л.П. оголошено подяку.

 • Учителі школи мали змогу зустрітись у Хитцівській школі з педагогами округу «Родина». «Прославився на ввесь світ невтомний Драгоманівський рід» - саме такими були основні ідея, думка та зміст цього заходу».

 • За ініціативи директора гімназії О.О. Зозулі, при допомозі та підтримці районного відділу освіти на базі закладу було проведено семінар для директорів шкіл на тему: "Робота керівника ЗНЗ з кадрами", на якому Олександр Олексійович познайомив із власним досвідом роботи.

 • Директор Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки О.О. Зозуля брав участь у роботі засідання асоціації директорів України в м. Києві.

 • У Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки відбулось засідання журі премії імені Олени Пчілки.

 • Учителі взяли участь у 2 вебінарах.

 • Костенко Л.О. отримала сертифікат МОНмолодьспорту України про проходження курсу «Учителі і онлайні».

 • Учителі методичного об’єднання географії, історії, економіки та правознавства брали участь у районному семінарі «Формування успішної особистості засобами нових освітніх технологій. Виховання основних цінностей життя ”(Із досвіду роботи). Новітні педагогічні технології 2012 р.» Васюта Л.І. виступала на семінарі з доповіддю «Сучасні технології в навчанні» та представила власну презентацію за цією темою. Липівець Н.В. виступила зі звітом про свою роботу.


(див. додаток №1).

Розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учителів та учнів сприяли різноманітні форми роботи , проведені у гімназії в минулому навчальному році:

 • Засідання науково–методичної ради і м\о.

 • Робота Школи молодого вчителя «Шанс».

 • Методичні рекомендації.

 • Індивідуальні консультації для вчителів та учнів.

 • Ознайомлення з матеріалами періодичних видань.

 • Засідання педагогічної ради, науково–методичні та психолого -педагогічні семінари, наради при директору та заступниках.

 • Випуск бюлетенів.

 • Аналіз результативності роботи вчителів протягом навчального року.

 • Відзначення результатів роботи вчителів.

 • Творчі звіти вчителів.

 • Відкриті уроки.

 • Співбесіди з класними керівниками по питанню роботи з батьками.

 • Складання таблиць, діаграм, схем про участь учнів і вчителів у різноманітних конкурсах та олімпіадах.

 • Вивчення стану викладання предметів.

 • Реалізація проектів.

 • Засідання круглого столу.

 • Проведення шкільного конкурсу «Учитель року».

 • Участь у районному конкурсі «Учитель року».

 • Участь у вебінарах.

 • Індивідуальні консультації.

 • Ознайомлення з матеріалами педагогічних видань.

Згідно плану роботи проведено засідання педагогічних ради, на яких розглядались питання згідно роботи над проблемою школи:

 1. Аналіз роботи гімназії за 2010 – 2011 н.р., підсумки атестації закладу та концептуальні основи діяльності у новому навчальному році відповідно до вимог законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

 2. Аналіз роботи гімназії за 2010 – 2011 н.р., підсумки атестації закладу та концептуальні основи діяльності у новому навчальному році відповідно до вимог законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

 3. Творча реалізація психолого – педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності.

 4. Профільне навчання і його роль у профорієнтаційній спрямованості загальноосвітньої підготовки молоді, реалізації їх професійних намірів на сучасному ринку праці.

 5. Робота педколективу з формування азбуки моральної культури особистості на основі творчого впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського.

 6. Творчий звіт учителів, що атестуються на вищу кваліфікаційну категорію.
 1. Про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з історії.

 2. Упровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховний процес: стан, перспективи і завдання для подальшої діяльності педагогічного колективу.

 3. Організаційно – педагогічне, психолого – педагогічне і науково – методичне забезпечення діяльності початкової школи: невикористані резерви.

Економічна освіта школярів в умовах переходу до ринкових відносин.

 1. Про стан викладання, дотримання державних вимог до змісту та обсягу навчальних програм та рівня навчальних досягнень з економіки.

При підготовці до засідань видавався наказ по закладу, визначалась робоча група. Це давало змогу ґрунтовно висвітлити питання. Адміністрація і учителі представляли доповіді і виступи, які систематизовано у окремій папці, що дає можливість активніше використовувати матеріали у методичній роботі.

При проведенні семінарів у 2011 – 2012 н.р. введено в практику робота з групами вчителів, що активізує практичну спрямованість занять, дає змогу активно використовувати інформаційно – комунікаційні технології. Протягом року проведено наступні семінари:

 • Роль і місце тематичного контролю в системі управління якістю освіти.

 • Типові недоліки уроку.

 • Використання інформаційно – комунікаційних технологій для узагальнення матеріалів з досвіду роботу.

 • Особливості створення презентацій та друкованих матеріалів.

 • Участь у вебінарах (практично).

 • Участь у конкурсі «Учитель року».

Недоліком семінарських занять було те, що не усі учителі зберігали методичні матеріали у папках(це дає можливість мати необхідні матеріали постійно) згідно вимог адміністрації гімназії. Учителі не виявили зацікавленості в участі у вебінарах. При створенні презентацій на конкурс «Учитель року» не всі рекомендації було виконано. На жаль, в учителів фізики, біології, предмету «Художня культура», історія виявлено недоліки при проведенні тематичного контролю.

Методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками уроків учителів, доповідями на засіданнях педагогічних рад, засіданнях методичних м\о, методичними посібниками, презентаціями з досвіду роботи, презентаціями про діяльність закладу та з окремих предметів, презентаціями з окремих тем навчальних предметів. Продовжено практику систематизації виступів учителів на засіданнях педагогічної ради. Створено папку «Виступи учителів Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки на засіданнях педагогічної ради в 2011 – 2012 н.р.».

 1. Здійснено випуск таких методичних посібників:

 • Кизь Ю.С. стаття в газету на тему «Створення простих фігур у середовищі графічного редактора CorelDRAW» для 6 класу (журнал «Інформатика в школі», № 10, 2011);

 • Галушка Л.П. «Дидактичні матеріали з алгебри, 7 клас»;

 • Гуль Л.М. «Я люблю математику. Розважально-пізнавальна гра»;

 • у складі творчої групи учителів району учителі Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки української мови розробили систему уроків з української мови у 5 класі;

 • підготовлено до друку посібник «Творчі завдання на уроках української мови та літератури»;

 • Липівець Н.В. «Упровадження інформаційно – комунікаційних і проектних технологій на уроках економіки та географії»;

 • Васюта Л.І. «Математика в географії. Розв’язування задач з фізичної географії»;

 • Волокита С.А. «Математична подорож сторінками улюблених казок. Сучасний урок».

 • Аврамко Л.П. «Розвиток творчих здібностей на уроках української мови. Панорама уроків»;

 • Войтенко О.М. – співавтор методичного мультимедійного посібника проекту «Назустріч пам’яті», автор мультимедійних посібників проектів «Голод в Україні 1932-1933 р.р. Людський вимір трагедії», «Повертаючись у минуле України. Голокост кулями».

Учителі української мови та літератури представили розробки уроків у 5 класі до методичного збірника районного відділу освіти з таких тем:

Вінцковська В.П. «Займенник. Особливі займенники. Подвоєння літер на позначення збігу однакових приголосних»;

Миколаєнко О.Г. «Числівник. Повторення»;

Шимка І.П. «Правила вживання м’якого знака»;

Бердник Т.М. «РМ. Загальні уявлення про спілкування і мовлення. Види мовленнєвої діяльності»;

Аврамко Л.П. 1. «Повторення. Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників»;

 1. «Основні правила чергування у-в, і – й.

Учитель світової літератури Нестерук С.І. розробила конспекти уроків для 5 класу і представила їх у збірку районного відділу освіти.
У гімназії працюють 8 методичних об’єднань. Засідання м\о проводились згідно планів роботи.

Результативною була робота м\о вчителів словесності. Протягом року згідно плану проведено усі заплановані засідання МО , на яких зокрема проаналізовано рівень навченості учнів з базових предметів, опрацьовано інструктивні документи та методичні рекомендації України та обласного управління освіти щодо викладання української мови та літератури, світової літератури, розглянуто Концепцію літературної освіти в 11-річній школі, було заслухано й обговорено доповіді:

«Розвиток творчих здібностей та креативного мислення учнів на уроках української мови та літератури» (Вінцковська В. П.);

«Системне впровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання в роботі з обдарованими дітьми» (Аврамко Л.П.);

«Активізація пізнавальної активності учнів за допомогою ситуативних завдань» ( Миколаєнко О.Г.);

«Моделювання нестандартних та ігрових ситуацій на уроках української мови та літератури» (Бердник Т. М.).

Вчителі методоб'єднання вчителів іноземної мови працювали над проблемою «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання та проектних методик з метою формування освіченої конкурентоспроможної особистості». На засіданнях методичного об'єднання англійської мови проводили огляд новин науково-методичної літератури, обговорювали упровадження інтерактивних методик, новітніх педагогічних технологій учителями. Слухали доповіді на теми:

«Ігри на уроках англійської мови» - вчитель Гальченко К.П.;

«Забезпечення використання міжпредметних зв'язків у процесі вивчення англійської мови» - вчитель Домашенко Л.В.;

«Позакласна робота з іноземної мови. Форми позакласної виховної роботи з іноземної мови» - вчитель Шаманська О.М.;

«Ситуативно-тематична організація матеріалу усного мовлення як засіб стимулювання вивчення іноземної мови» - вчитель Демченко Н.Г.

Шкільне методичне об´єднання вчителів географії, економіки, історії та правознавства працювало над проблемою «Психологічне – педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально – виховного процесу через створення системи різнопланових завдань на уроках з метою підготовки до ЗНО, підвищення ефективності та результативності навчання». Згідно плану проведено 5 засідань шкільного методичного об´єднання, на яких були визначені напрямки роботи по вивченню проблеми та створені динамічні групи, зроблений аналіз роботи ДПА та ЗНО з географії та економіки, проведено предметні декади з економіки, географії та історії. Учителі методичного об´єднання працювали над виконанням програми «Творча обдарованість», складені списки всіх учнів, щотижнево проводилась індивідуальна робота по підготовці до районних та обласних олімпіад, написанні робіт МАН, організована робота для участі учнів у різноманітних конкурсах. Васюта Л. І., Липівець Н. В., Войтенко О. М. та Білоус Т. М., які пройшли курсову перепідготовку в ПОІППО звітувалися на засіданні методичного об´єднання. На засіданні шкільного методичного об´єднання виступали з доповідями вчителі :

Липівець Н. В. « Особливості використання проектної технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів»;

Васюта Л. І. « Розвиток в учнів критичного мислення»;

Нагорна Т. В. «Технології особистісно орієнтованого навчання на уроках історії».

Методичне об’єднання вчителів математики, фізики та інформатики у 201-2011 н. р. працювало над проблемою «Психолого-педагогічне забезпечення творчого підходу до гуманізації навчально-виховного процесу через створення системи різнопланових завдань на уроках з метою підготовки до ДПА, підвищення ефективності та результативності навчання» і підвищенням інтересу учнів до вивчення математики, фізики, інформатики, формуванням навиків розв’язування прикладних задач, розвитком умінь учнів самостійно здобувати знання, оволодінням на високому рівні комп’ютерною технікою, вихованням в учнів працелюбності, цілеспрямованості, наполегливості в оволодінні знаннями.

Протягом року були проведені всі засідання методичного об’єднання, де були розглянуті методичні теми, над якими працювали вчителі протягом року. На засіданнях МО заслухані та обговорені такі актуальні доповіді, як :

«Профільне навчання та його роль у профорієнтаційні спрямованості загальноосвітньої молоді, реалізація їх профільних намірів на сучасному ринку праці» (Кизь Ю.С. та Коблиця М.Г.);

«Творча реалізація психолого-педагогічних механізмів створення ситуації успіху в навчальній діяльності» (Тараненко К.П., шкільний психолог Федорова Н.О.);

«Робота з формування азбуки моральної культури особистості на основі творчого впровадження педагогічних ідей В. Сухомлинського» (Смоляга Н.В.);

«Упровадження інформаційнимх технологій в навчально-виховний процес: стан, перспективи і завдання для подальшої діяльності педагогічного колективу» (Коблиця М.Г., Костенко Л.О., Кизь Ю.С.);

«Про індивідульну роботу з обдарованими учнями» (Тараненко К.П.);

«Творчий підхід до гуманізації навчально-виховного процесу» (Галушка Л.П., Гуль Л.М.).

Шкільне методичне об´єднання вчителів естетичного циклу та трудового навчання працювало над проблемою « Реалізація особистісно орієнтованої освіти з метою формування творчої особистості учня». На засіданні шкільного методичного об´єднання розглядались наступні питання:

Рудкіна О. М. «Нові педтехнології при викладанні музичного та образотворчого мистецтва»;

Степанович Я. А. «Матеріально – технічне і методичне забезпечення уроку трудового навчання »;

Пантюшенко Н. М. «Використання нових педагогічних технологій при викладанні етики».

Наполегливо працювали над реалізацією методичної проблеми « Створення сприятливо – стимулюючих умов для розвитку особистості молодшого школяра» учителі початкової школи. У плані роботи розподілено виступи учителів згідно певних тем:

Розвиток творчих здібностей молодших школярів.

Копоть С.Є. «Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів»

Лісниця Л.А. «Обдарована дитина в початковій школі»

Волокита С.А. «Використання логічних задач на уроках математики»

Кратенко « Фомування здорового способу життя молодших школярів»

Виховання розумової здібностей особистості, яка вміє самостійно вчитись.

Федоренко О.О. «Дидактичні умови організації домашньої роботи в групах продовженого дня.

Пантюшенко Н.М. «Загадка як засіб розвитку мислення першокласника»

Ксьонз Г.А. «Позакласне читання в початковій школі»
Вовченко О.В. « Розвиваючі заняття для молодших школярів2

Інтерактивні методи навчання.

Клімова К.П. «Використання інтерактивних технологій як засобу продуктивного навчання»

Максимів Л.Ф. «Застосування мультимедійних презентацій в навчальному процесі»

Древаль Л.М. «Творча спадщина В.О. Сухомлинського в контексті сучасної освіти».
Сприяли активізації виховної роботи у гімназії предметні декади, які проводились згідно графіка.
  1   2   3

Схожі:

План роботи наукового товариства учнів Гадяцької гімназії імені Олени...
Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області
НАКАЗ по Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області
Відповідно до листа Головного управління освіти і науки №01-01-13/769 від 15. 05. 2009, наказу відділу освіти Гадяцької районної...
Звіт про виконання у 2012 – 2013 н р. плану розвитку Гадяцької гімназії...
Упровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховний процес Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки
Звіт про виконання у 2011 – 2012 н р. плану розвитку Гадяцької гімназії...
Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій у навчально – виховний процес Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки
ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАДЯЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ОЛЕНИ...
ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАДЯЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Посібник
Перелік електронних засобів навчання, створених вчителями Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської...
Упровадження інноваційних технологій у практику роботи Гадяцької...
При вивченні окремих тем використовуються відео свідчення людей, які були учасниками історичних подій
Реферат ЗІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ТЕМУ «УКРАЇНА У ТВОРЧОСТІ ЗАРУБІЖНИХ ПИСЬМЕННИКІВ»
Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький...
Саме вона має виконувати головне завдання – забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального...
Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації Гадяцький...
Провідна функція школи виявляється в тому, що вона своєю дією задає головний напрямок і зміст соціальних впливів, їхню орієнтацію,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка