1 У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A


Назва1 У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити? A
Сторінка1/3
Дата12.03.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
  1   2   3
Крок 1. стоматологія

5.0 Біохімія

1

У хворого при обстеженні в сечі і крові знайдена фенілпіровиноградна кислота. З приводу

чого і був встановлений діагноз – фенілкетонурія. Яким методом її можна підтвердити?

A *Біохімічним

B Статистичним

C Близнюковим

D Генеалогічним

E Популяційним

2

На гістологічному зрізі бачимо орган, який ззовні вкритий серозною та білочною

оболонками. Строму органа складає пухка сполучна тканина, в якій містяться клітини

Лейдіга, паренхіма представлена канальцями, внутрішню поверхню канальців вистеляє

сперматогенний епітелій. Що це за орган?

A *Сім’яник.

B Придаток сім’яника.

C Простата.

D Молочна залоза.

E Яєчник.

3

У ендокринолога наглядається хворий, 40 років, у якого спостерігається недостатість

функції кіркової речовини надниркових залоз, що проявляється зменьшенням кількості

гормону альдостерону в крові. Функція яких клітин кори надниркових залоз порушена?

A *Клітини клубочкової зони

B Клітини пучкової зони

C Клітини сітчастої зони

D Клітини суданофобної зони

E Клітини Х-зони

4

В експериментальній моделі на щурах викликано морофологічне порушення клітин

епітелію дистальних відділів нефрону. Які функціональні процеси в нирках при цьому

послаблюються?

A * Реабсорбція електролитів та води

B Реабсорбція глюкози

C Реабсорбція натрію та глюкози

D Реабсорбція білків

E Фільтрація

5

При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться

при цьому?

A * Транспорт газів

B Транспорт гормонів

C Забезпечення імунітету

D Зсідання

E Транспорт поживних речовин

6

У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового

соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:

A *Білків

B Фосфоліпідів

C Полісахаридів

D Нуклеїнових кислот

E Ліпідів

7

При загальному дослідження пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї,

екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 уд/хв. Вміст яких гормонів доцільно

визначити в крові пацієнта?

A *Тироксину.

B Статевих.

C Катехоламінів.

D Інсуліну.

E Кортизолу.

8

З метою схуднення жінка обмежувала кількість продуктів в харчовому раціоні. Через 3

місяці в неї з'явилися набряки, збільшився діурез. Дефіцит яких компонентів їжі є

причиною цього?

A *білків

B жирів

C вуглеводів

D вітамінів

E мінеральних речовин

9

При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення

секреції якого гормону спричинило цю зміну?

A *Тироксину

B Інсуліну

C Паратгормону

D Соматотропного

E Пролактину

10

Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб

викликати зсідання?

A *Іони кальцію.

B Іони натрію

C Протромбін

D Вітамін К

E Фібриноген

11

З наведених амінокислот, що містять гідроксильну групу, одна має найбільше значення в

формуванні структури колагену та органічного матриксу зуба. Яка це амінокислота?

A * Оксипролін

B Серин

C Треонін

D Тирозин

E Гомосерин

12

Серед імуноглобулінів є такий, що здатен секретуватися та здійснювати імунологічний

захист від інфекції ротової порожнини та зубів. Вкажіть на нього.

A * IgA

B IgG

C IgM

D IgD

E IgE

13

Серед ферментів слини є такий , що здатен гідролізувати пептидогліканову оболонку

бактерій і тому має антибактеріальну активність. Який це фермент?

A *Лізоцин

B Альфа- амілаза

C ліпаза

D Лужна фосфатаза

E Мальтаза

14

При недостатності якого вітаміну у дітей запізнюється прорізання зубів та порушуються

процеси мінералізації кісток та зубів?

A * Вітамін D

B Вітамін E

C Вітамін A

D Вітамін K

E Вітамін P

15

Назвіть білок, який має основне значення у формуванні органічного матриксу зуба:

A * Колаген

B Альбумін

C Глобулін

D Еластин

E Фібронектин

16

Яка з наведених тканин зуба містить найменшу кількість води?

A * Емаль

B Дентин

C Пародонт

D Пульпа

E Кістки

17

З надлишком якого елементу в їжі і воді пов’язане захворювання зубів флюороз?

A * Фтор

B Фосфор

C Кальцій

D Натрій

E Калій

18

Яка з наведених мінеральних речовин міститься в твердих тканинах зуба в найбільшій

кількості?

A * Гідроксиапатит [Ca10(P04)6(OH)2]

B Карбонатапатит [Ca10(P04)5CO3]

C Фторапатит [Ca10(P04)6F2]

D Хлорапатит [Ca10(P04)6Cl2]

E Фосфат кальцію [Ca10(P04)6]

19

При недостатності якого вітаміну порушується синтез колагену, затримується процес

мінералізації і утворення зуба, виникає кровотеча з ясен?

A *Вітаміну С

B Вітаміну D

C Вітаміну А

D Вітаміну В2

E Вітаміну К

20

У немовляти затримка появи перших зубів. Вкажіть, недостача якого вітаміну має місце у

немовляти.

A *D3

B А

C К

D РР

E Е

21

У чоловіка 38 років на фоні гіповітамінозу С підвищена кровоточивість ясен. Порушенням

якого процесу це обумовлене?

A * Гідроксилювання залишків проліну та лізину

B Згортання крові

C Синтезу гемоглобіну

D Розпаду тирозину

E Синтезу гідрокортизону

22

Пацієнту 35 років із зниженим згортання крові перед видаленням зуба лікар стоматолог

призначив вікасол – структурний аналог вітаміну К. Вкажіть, який процес активується під

впливом вікасолу.

A *Карбоксилювання залишків глутамінової кислоти

B Гідроксилювання залишків проліну

C Гідроксилювання залишків лізину

D Декарбоксилювання амінокислот

E Фосфорилювання залишків серину

23

У чоловіка 37 років установлена аденома паращитовидної залози. Вкажіть, баланс якої

речовини порушується пацієнта у першу чергу.

A *Кальцію

B Натрію

C Калію

D Води

E Фосфатів

24

Хворому на пародонтоз лікар призначив аплікації вітаміну А. Активація якого процесу під

впливом вітаміну А забезпечує лікувальний ефект?

A *Росту та диференцііювання клітин

B Гідроксилювання проліну

C Карбоксилювання глутамінової кислоти

D Темнового зору

E Кольорового зору

25

У пациентки 23 лет после неконтролируемого врачами длительного голодания

развились признаки белковой дистрофии. Выберите из предложенных ответов

состояние, характерное для белкового голодания.

A * Снижение синтеза мочевины в печени

B Гипергликемия

C Положительный азотистый баланс

D Увеличение онкотического давления крови

E Гематурия

26

При порушенні обміну нуклеотидів розвивається захворювання подагра в результаті

нагромадження в організмі продуктів обміну:

A *Сечової кислоти

B Сечовини

C β-аланіну

D Гомогентизинової кислоти

E Фенілпіровиноградної кислоти

27

Є декілька шляхів знешкодження аміаку в організмі, але для окремих органів є

специфічні. Який шлях знешкодження аміаку характерний для клітин головного мозку :

A *Утворення глутаміну

B Утворення сечовини

C Утворення аспарагіну

D Утворення NH4+

E Утворення креатину

28

Гиповитаминоз С приводит к уменьшению образования органического матрикса,

задержке процессов реминерализации, нарушению синтеза коллагена, так как этот

витамин участвует в процессах:

A *Гидроксилирования пролина и лизина

B Карбоксилирования пролина

C Карбоксилирования лизина

D Гидроксилирования пролина

E Гидроксилирования лизина

29

Основным белком тканей зуба является коллаген, который составляет нерастворимую

фракцию белков. Коллаген содержит в большом количестве аминокислоты :

A *Пролин, гидроксипролин, и глицин

B Пролин и лизин

C Пролин, гидроксилизин

D Лигин,гидроксилизин и глицин

E Лизин и глицин

30

Какой из витаминов в сочетании с витамином С усиливает терапевтический эффект

лечения цинги:

A

B А

C Д

D Е

E К

31

Гіпосалівація, яка спостерігається при гострих і хронічних запаленнях слинних залоз,

слинно-кам’яній хворобі зумовлює розвиток:

A *Карієсу

B Флюорозу

C Стоматиту

D Гінгівіту

E Пульпіту

32

α-амілаза слини каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків крохмалю.

Активатором її є іони:

A *Натрію

B Калію

C Міді

D Свинцю

E Цинку

33

Після споживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію

такого гормону :

A *Інсулін

B Глюкагон

C Адреналін

D Норадреналін

E Кортизол

34

Кальцитріол підтримує фізіологічні концентрації кальцію і фосфатів у плазмі крові і тим

самим забезпечує мінералізацію тканин кістки і зуба. Який молекулярний механізм його

дії ?

A * Активує експресію генів синтезу Ca2+ - зв‘язуючих білків

B Активує синтез кальцитоніну в щитовидній залозі

C Активує процесинг пропаратгормону в паратгормон

D Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E Активує процес синтезу холекальциферолу

35

Недостатність яких компонентів харчування у дітей викликає порушення процесу

утворення зубів у хворих на "квашиоркор"?

A * Білкове голодування

B Ліпідне голодування

C Вуглеводне голодування

D Недостатність вітамінів

E Недостатність хромопорфіринів

36

Розчином яких солей можна зняти токсичну дію фтору на тканини зуба?

A *Розчином солей кальцію

B Розчином солей натрію

C Розчином солей калію

D Розчином солей ртуті

E Розчином солей срібла.

37

Який біохімічний механізм дії лізоциму слини?

A *Гідролізує N-глікозидні зв"язки в пептидогліканах.

B Гідролізує глікозидні зв"язки в глікогені

C Розщеплює пептидні зв"язки в білках

D Розщеплює складно-ефірні зв"язки в ліпідах

E Гідролізує N-глікозидні зв"язки в нуклеїнових кислотах.

38

Який мікроелемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

A * Селен

B Барій

C Стронцій

D Залізо

E Мідь.

39

Недостатність яких вітамінів обумовлює кровоточивість ясен?

A *Вітамін С, К, Р

B Вітамінів В1, Е, Д

C Вітамінів В2, А, В6

D Вітамінів В3, Н, В12

E Вітамінів В5, А, В1.

40

Зниження активності якого фермента слини служить показником гіпофункції білявушної

залози?

A * Амілаза

B Мальтаза

C Лізоцим

D Глюкокіназа

E Фосфатаза
  1   2   3

Схожі:

Який синдром діагностує лікар, беручи до уваги ще й особливість форми кисті та стопи хворого?
У хворої дитини від рідин організму, особливо від сечі, йде специфічний солодкий запах. Це пов’язано з порушенням обміну таких амінокислот,...
Патофізіологія Банк тестів Модуль 2
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів...
При патології змінюється загальний об’єм крові: гіперволемія (збільшення...
Гіперволемія спостерігається при переливанні великої кількості крові та кров’яних замінників, інтенсивній фізичний праці, гіпоксії,...
Міністерство охорони здоров’я України
При обстеженні букального епітелію чоловіка був виявлений статевий хроматин. Для якої хромосомної хвороби це характерно?
Перед виконанням гемотрансфузії кров слід перевірити на: вміст еритроцитів
На предметне скло наносять 2 краплі сироватки чи плазми крові отриманої від хворої тварини, додають 1 краплю донорської крові розведеної...
Реферат НА ТЕМУ: «ГОСТРИЙ ЖИВІТ»
При гострому животі прогноз погіршується з часом, тому лікар зобов'язаний швидко госпіталізувати хворого до профільної установи,...
Чим визначається похибка виміру кута зрушення фаз методом лінійної розгортки і методом еліпса?
Чому при осцилографічних вимірах розмір зображення на екрані прагнуть по можливості збільшити?
Групи крові. Резус-фактор
Освітня: продовжити знайомити учнів із будовою та функціями крові; ознайомити із групами крові та резус-фактором
Досвіду
При вивченні за підручником, таблицями, гербарієм ми ізолюємо об’єкти вивчення, беремо їх у певному порядку, кожен окремо, без чого...
1 При моделюванні запалення на брижі жаби під мікроскопом спостерігали...
Артеріальних судин, прискорення кровотоку, осьовий ток крові. Який вид артеріальної
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка