ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата18.04.2013
Розмір74.5 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 24 грудня 2012 року № 5 - п/2012

смт Нова Ушиця


Про районну програму «Спортивний майданчик» на 2013-2014 роки


Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити районну програму «Спортивний майданчик» на 2013-2014 роки (далі - Програма, додається).

2. Управлінню фінансів районної державної адміністрації щороку при підготовці проекту районного бюджету на 2013 і наступні роки передбачати видатки на реалізацію заходів Програми, при наявності коштів.

3. Районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради М.Дергунову і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та молодіжної політики (голова Власова М.М.).

Голова ради В.Барчишин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням районної ради

від 24 грудня 2012 року № 5
РАЙОННА ПРОГРАМА
«Спортивний майданчик» на 2013-2014 роки


І. Загальні положення

Фізична культура - складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя запобігає захворюванням та поліпшує стан здоров'я.

У зв’язку з тим, що лише дев’ять відсотків населення району залучено до занять фізичною культурою і спортом, склалася критична ситуація зі станом здоров’я людей. Зросла захворюваність, зокрема, серед дітей та підлітків. Майже 90% учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% – незадовільну фізичну підготовку.

В районі функціонують 1 стадіон (з трибунами для глядачів і спортивним ядром з біговою доріжкою 400 м), 12 футбольних полів, 31 спортивний (гандбольних, волейбольних, баскетбольних), 4 тренажерних майданчики.

Основна маса площинних спортивних споруд не відповідає сучасним вимогам, оскільки була введена в експлуатацію в 70-80-х роках ХХ століття. На більшості площинних споруд проводилися тільки поточні ремонти під час переводу споруд для експлуатації у весняно-літній сезон. Не визначено розміри земельних ділянок зазначених об’єктів. Виникає ряд запитань щодо несанкціонованої забудови площинних споруд. Мають місце випадки їх нецільового використання.

Відповідно до Закону України «Про Державні Будівельні Норми» (ДБН-Б.2.4.1-94 Планування і забудова сільських поселень) у кожному сільському населеному пункті, де проживають 500 і більше осіб, слід передбачити спортивний комплекс загальною площею 1,5 га, з стадіоном і спортивним ядром для легкої атлетики, тренувальне футбольне поле, майданчики для волейболу, баскетболу, фізичної підготовки. Проте, зазначені норми Закону не виконуються, а забезпеченість населення району площинними спортивними спорудами складає лише 25%.

Низький рівень забезпечення сучасними площинними спортивними спорудами, їх теперішній непридатний для занять стан, є головними факторами, що негативно впливають на стан здоров’я населення району, загалом, та дітей, зокрема, сприяє збільшенню проявів антигуманної поведінки у молодіжному середовищі.

Районна програма «Спортивний майданчик» на 2013-2014 роки (далі – Програма) передбачає виконання завдань, які стоять перед місцевими органами влади, щодо збереження діючої мережі площинних спортивних споруд та недопущення використання спортивних об’єктів не за призначенням.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення виконання Указу Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» та створення належних умов для розвитку інфраструктури спорту (реконструкції та будівництва площинних спортивних споруд), що сприятиме популяризації масового і професійного спорту (включаючи спорт вищих досягнень), зміцненню здоров'я суспільства шляхом залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою та спортом, особливо в місцях проживання і відпочинку людей в районному центрі та сільській місцевості.

ІІІ. Завдання Програми

1. Підвищення інтересу різних верств населення області до занять фізичною культурою і спортом на спортивних майданчиках за рахунок їх доступності.

2. Вирішення питання забезпечення населення спортивними майданчиками для занять масовими видами спорту, як в громадських місцях, так і за місцем проживання відповідно до Державних Будівельних Норм.

3. Покращення матеріально-технічної бази резервного та дитячо-юнацького спорту, зокрема, проведення реконструкції та модернізації площинних споруд.

4. Забезпечення доступності занять фізичною культурою та спортом різних категорій громадян на основі розробки і застосування механізму пільгових і безкоштовних відвідувань спортивних споруд малозабезпеченими категоріями громадян, дітьми, молоддю, пенсіонерами, інвалідами.

Програмою передбачається здійснення низки заходів (додаються).

IV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити умови для залучення різних верств населення району до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними майданчиками (з розрахунку на 10 тис. осіб), що сприятиме веденню здорового способу життя;

підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними майданчиками, покращити стан матеріально-технічної бази в районі;

створити належні умови для проведення занять з фізичного виховання у навчальних закладах;

забезпечити якісну підготовку вихованців дитячо-юнацької спортивної школи;

збільшити до 15 % кількість громадян залучених до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

V. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів при наявності фінансового ресурсу, залучення інвестицій та інших джерел не заборонених законодавством.

Необхідний обсяг фінансування Програми, його розподіл за роками і джерелами фінансування, визначений у додатку до Програми, коригується щороку, виходячи з конкретизації та виконання завдань у попередніх роках, орієнтовних витрат, обрахованих на підставі встановлених норм та нормативів, прогнозних цін і тарифів з урахуванням індексу росту споживчих цін тощо, а також з реальних можливостей бюджетів всіх рівнів.

Заступник голови районної ради М.Дергунова

Додаток

до районної програми «Спортивний майданчик» на 2013-2014 роки
ЗАХОДИ

з виконання районної програми «Спортивний майданчик» на 2013-2014 роки, а також необхідний обсяг їх фінансування

Найменування заходу

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджети інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

тис. грн.

у тому числі за роками

2013

2014

Проведення інвентаризації спортивних площинних споруд

Новоушицька районна державна адміністрація

Районний бюджет

1,0

1,0

-

Паспортизація спортивних площинних споруд

Новоушицька районна державна адміністрація

Районний бюджет

1,0

1,0

-

Забезпечення функціональності існуючих площинних споруд та приведення їх стану до сучасних вимог

Новоушицька районна державна адміністрація

Районний бюджет

24,0

12

12

Будівництво майданчиків для ігрових видів спорту із синтетичним покриттям розміром 42х22м2*

Новоушицька районна державна адміністрація

Державний бюджет

200,0

-

200,0

Районний бюджет

100,0

-

100,0

Проведення поточних ремонтних робіт та відновлення функціональності центрального стадіону

Новоушицька районна державна адміністрація

Районний бюджет

20,0

10,0

10,0

інші

10,0

5,0

5,0

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу Новоушицької районної дитячо-юнацькоі спортивної школи

Новоушицька районна державна адміністрація

Районний бюджет

100,0

100,0

-

інші

100,0

100,0

-

Всього на заходи програму

556,0

229,0

327,0

в тому числі

держ. бюджет

200,0

-

200,0

місц. бюджет

246,0

124,0

122,0

інші

110,0

105,0

5,0

* Примітка: при умові будівництва спортивних майданчиків за рахунок кооперації коштів державного та місцевого бюджетів

Заступник голови районної ради М.Дергунова

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка