СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ


НазваСТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
Сторінка9/11
Дата14.03.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Оперативна ціль 3. «Дотримання законодавства про працю. Недопущення заборгованості із заробітної плати, виплата заробітної плати не нижче мінімального рівня»
Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць та надання пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах

Підвищення відповідальності роботодавців перед найманими працівниками за використання робочої сили у шкідливих умовах праці, забезпечення реалізації права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах

Кошти роботодавців

Управління праці та соціального захисту населення

2011-

2020рр.

При веденні колективних переговорів та укладенні територіальних тарифних угод забезпечити виконання мінімальних норм в оплаті праці встановлених законодавством, генеральною та галузевими угодами

Виплата заробітної плати не нижче мінімального рівня

Кошти роботодавців

Управління праці та соціального захисту населення

2011-

2020рр.

При здійсненні реєстрації колективних договорів і угод здійснювати експертне оцінювання норм та гарантій передбачених колективним договором щодо дотримання трудового законодавства

Виконання вимог законодавства про працю, встановлення додаткових соціальних гарантій найманим працівникам

Кошти роботодавців

Управління праці та соціального захисту населення

2011-

2020рр.

Забезпечення скорочення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних платежів, співпраця з інспекцією Держнаглядпраці, прокуратурою щодо оперативного реагування на випадки заборгованості

Недопущення заборгованості із заробітної плати

-

Управління праці та соціального захисту населення, Держнаглядпраця, Прокуратура

2011-2020рр.

Бронювання робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності для осіб, які не спроможні конкурувати на ринку праці

Соціальний захист осіб, які не спроможні конкурувати на ринку праці

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Нікопольський міськрайонний центр зайнятості,

Управління праці та соціального захисту населення

2011-

2020рр.

Організація інформування населення про потребу підприємств, установ та організацій усіх форм власності у працівниках проведення, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за замовленням роботодавців

Ефективна зайнятість населення, зменшення рівня безробіття

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Нікопольський міськрайцентр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення

2011-

2020рр.

Організація проведення оплачуваних громадських робіт, створення дотаційних робочих місць, моніторинг створення нових робочих місць

Збільшення

рівня зайнятості населення

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Нікопольський міськрайцентр зайнятості,

управління праці та соціального захисту населення

2011-

2020рр.


Стратегічна ціль 7 «Забезпечення високої якості освітні послуги»
Оперативна ціль 1. «Забезпечення державних стандартів дошкільної освіти»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів


Відповідальні

Терміни

Розвиток оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, профілів та форм власності відповідно до освітніх і національних потреб громадян

Модернізація змісту дошкільної освіти

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти


Відділ освіти і науки

2011-2020рр.

Запровадження у дошкільних навчальних закладах функціонування груп із різнотривалим режимом роботи із урахуванням запитів громадян міста


Відкриття груп короткотривалого перебування та груп вихідного дня

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти


Відділ освіти і науки

2011-2020рр.

Створення умов для здійснення професійного соціально-педагогічного патронату в ДНЗ

Стовідсоткове охоплення дітей віком до 6 років дошкільною освітою

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти

Відділ освіти і науки,

Служба у справах дітей

2011-2020рр.

Соціальна адаптація дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку

Забезпечення дітей з особливими потребами місцями в групах загального розвитку


Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти


Відділ освіти і науки,

Відділ охорони здоров’я

2011-2020рр.


Оперативна ціль 2. «Забезпечення державних стандартів шкільної освіти,

перепідготовки та підвищення педагогічних кадрів»


Назва завдання

Очікуваний результат


Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Завершення комп’ютеризації навчальних закладів міста та забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору

Підвищення загальної інформативної грамотності учнів. Удосконалення навчального процесу

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти


Відділ освіти і науки

2011-2015рр.

Інформатизація навчально-виховного процесу, впровадження системи електронного обліку художньої та навчальної літератури

Якісне науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти

Відділ освіти і науки

2011-2015рр.

Завершення профілізації старшої школи, створення освітніх округів

Забезпечення рівного доступу до здобуття учнівською молоддю профільної та початкової допрофільної підготовки


Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти


Відділ освіти і науки

2011-2020рр.

Удосконалення роботи з обдарованою молоддю

Створення сприятливих умов для реалізації здібностей обдарованої молоді


Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти

Відділ освіти і науки

2011-2020рр.

Організація та забезпечення проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками міста

Підвищення фахового рівня педагогічних працівників, забезпечення безперервної освіти

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти

Відділ освіти і науки

2011-2020рр.

Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти

Реалізація державної політики у сфері наближення матеріально-технічної бази навчальних закладів до європейського стандарту, створення максимально безпечних і якісних умов навчання

Кошти бюджетів всіх рівнів,

інвестиційні кошти


Відділ освіти і науки

2011-2020рр.


Оперативна ціль 3. «Забезпечення державних стандартів позашкільної освіти»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Розширення мережі гуртків на базі шкіл та позашкільних закладів відповідно до потреб територіальної громади

Забезпечення доступності позашкільної освіти

Бюджети усіх рівнів

Інвестиційні кошти

Відділ освіти і науки

2011-2020рр.


Стратегічна ціль 8 «Висока якість послуг культури та широкі можливості для культурного розвитку та дозвілля»
Оперативна ціль 1. «Забезпечення умов для культурного дозвілля мешканців міста»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Спеціалізація клубів за місцем проживання за видами дозвільної діяльності з урахуванням специфіки районів

Створення на базі:філії № 3 (КЦ «Славутич») Центру відродження та розвитку української національної культури;

- філії № 2 (клубу “Ровесник” ) центру відпочинку для людей старшого віку.

Бюджет міста

Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, адміністрація «Нікопольського культурно-дозвіллєвого центру»

2011-2012рр.

Сприяння розвитку та взаємному збагаченню національних культур народів, що населяють місто.

Створення на базі філії № 1 (КЦ «Оберіг») Центру розвитку національних культур.

Бюджет міста, спонсорські кошти

Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, адміністрація «Нікопольського культурно-дозвіллєвого центру», громадські організації національних меншин.

2011 – 2012рр.

Систематичний моніторинг споживчого попиту в сфері культури

Своєчасне реагування на дозвіллєві потреби населення в умовах ринку та спрямування маркетингу на іх задоволення

В межах операційних витрат

Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, місцеві ЗМІ.

2011-2020рр.

Становлення центральної бібліотечної системи як головного науково-інформаційного центру міста.


Оснащення комп’ютерною технікою

Запровадження сучасних інформаційних технологій Підключення всіх філій до мережі Інтернет

Бюджет міста, спонсорські грантові кошти

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, місцеві ЗМІ, працівники бібліотек.

2011-2015рр.

Розвиток народної творчості – розвиток туризму, піднесення авторитету міста..

Створення асоціації майстрів народно-прикладного та декоративного мистецтва, та залучення її до навчально-виховного процесу дітей – створення на базі шкіл та клубних закладів недільних шкіл.

Створення виставкового залу в НКДЦ.

Бюджет міста, спонсорські кошти

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, відділ освіти та науки, відділ по роботі з громадськістю, громадські організації.

2011-2020рр.


Оперативна ціль 2. «Охорона, збереження, дослідження та популяризація пам’яток історії та культури»Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Розвиток Нікопольського краєзнавчого музею.

Проведення наукових та археологічних досліджень у сфері охорони культурної спадщини

Вирішення питання приміщення музею,

підтримка громадських музеїв.

Бюджети всіх рівнів, спонсорські кошти.

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011-2020рр.

Уточнення дати заснування

м. Нікополя (1639р.) в Постанові КМУ.

Розвиток туризму, піднесення авторитету міста

Бюджет міста,

Міська рада, спеціалісти відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011-2012рр.

Вшанування історичних особистостей, подій та популяризація пам’яток історії і культури

Сприяння розвитку туризму.

Патріотичне виховання нікопольців.

Формування архітектурного середовища центральної частини міста

Бюджет міста, спонсорські кошти.

Спеціалісти міськвиконкому з питань культури, освіти, по зв’язкам з громадськістю, місцеві ЗМІ.

2011-2020рр.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ ДО 2020 РОКУ
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. Луцька до 2020 року
Стратегічний план розвитку м. Луцька – це необхідність сьогодення. Не можна організовувати роботи по соціально-економічному розвитку,...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Стратегічного плану, з метою підвищення конкурентоспроможності міста Нікополя, залучення інвестицій, забезпечення сталого екологічного...
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності...
України (Проект МЕРМ), що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки уряду Канади через Канадське...
ПРОТОКОЛ
Гонтаренко А. Ф. – Почесний громадянин міста Нікополя, Воловик В.І. – Почесний громадянин міста Нікополя, Ткач М. А. – Почесний громадянин...
Парадигма сталого розвитку. Історія розвитку концепції сталого розвитку
Таке тлумачення терміну розкритиковане Ґ. Дейлі і є не лише грубою помилкою, але і його профанацією
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, управлінням економічної політики підготовлено основні...
Правила благоустрою території міста Нікополя Відповідальна особа...
Порядок внесення змін та доповнень до правил благоустрою території міста Нікополя
План роботи Нікопольської міської ради VI скликання на ІІ півріччя...
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Нікополя за І півріччя 2011 р
Вступ
Матеріали до Стратегічного плану економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Нікополя до 2015 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка