СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ


НазваСТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
Сторінка10/11
Дата14.03.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Стратегічна ціль 9 «Забезпечення широких можливостей для фізичного розвитку та спорту»
Оперативна ціль 1. «Спортивна та фізкультурно-оздоровча діяльність»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Збереження цільового призначення закладів спорту

Збереження  соціально-культурного простору громади

В межах операційних витрат

Міська рада, виконавчий комітет

2011-2020рр.

Проведення спартакіад серед різних верст населення та вікових груп

Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді

Міський бюджет, кошти інвесторів

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, Відділ освіти та науки, бізнес-структури

2011-2020рр.

Розвиток та підтримка дитячо-юнацького спорту (дартс, велотріал, скейт-борд)

Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді

Міський бюджет, кошти інвесторів

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, Відділ освіти та науки, бізнес-структури

2011-2020рр.

Створення умов спортсменам міста в підготовці до виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях

Привернення уваги молоді до спорту вищих досягнень

Бюджети всіх рівнів, кошти інвесторів

Виконавчий комітет, бізнес-структури, Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011-2020рр.

Проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді

Міський бюджет, кошти інвесторів

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, бізнес-структури, Відділ освіти та науки

2011-2020рр.

Поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового,медичного, інформаційного забезпечення закладів спорту

Покращення умов для занять спортом

Міський бюджет, кошти інвесторів

Виконавчий комітет, бізнес-структури, Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011-2020рр.


Оперативна ціль 2. «Розвиток спортивної інфраструктури міста»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Створення умов для розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних федерацій та спортивних громадських організацій міста

Зміцнення здоров’я громади, занятість молоді

Міський бюджет, кошти інвесторів

Виконком, бізнес-структури,

2011-2020рр.

Будівництво та відновлення спортивно-оздоровчих та дитячих гральних майданчиків

Покращення належних умов та задоволення потреб населення, занятість молоді

Міський бюджет, кошти інвесторів

Виконком, бізнес-структури,

2011-2020рр.

Сприяти розвитку спортивних і фізкультурно-оздоровчих філій для покращення належних умов та задоволення потреб населення щодо занять фізичною культурою та спортом

Покращення належних умов та задоволення потреб населення, занятість молоді

Міський бюджет, кошти інвесторів

Виконком, бізнес-структури,

2011-2020рр.

Будівництво плавального басейну для фізкультурно-оздоровчих та спортивних занять

Покращення належних умов та задоволення потреб населення

Бюджети всіх рівнів, кошти інвесторів

Виконком, бізнес-структури,

2011-2020рр.


Оперативна ціль 3. «Створення необхідних умов для людей з обмеженими фізичними можливостями»

Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Проведення спартакіад серед інвалідів

Зміцнення здоров’я

Міський бюджет, кошти інвесторів

Бізнес-структури, Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011-2020рр.

Забезпечення стипендіями міської ради студентів-інвалідів ВНЗ міста

Покращення якості життя

Міський бюджет

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011-2020рр.

Створення необхідних умов спортивним громадським організаціям інвалідів

Покращення умов для занять спортом

Бюджети всіх рівнів,кошти інвесторів

Виконком, бізнес-структури,

2011-2020рр.Стратегічна ціль 10 «Охорона та раціональне використання та відтворення природних ресурсів»
Оперативна ціль 1. «Охорона та примноження природних ресурсів»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Створення компетентного об’єднання з питань екології та екологічної реабілітації Каховського водосховища

Покращення стану питної води та здоров’я населення

Не потребує додаткового фінансування

Відділ архітектури та містобудування,

міська рада

2011р.

Підготувати та прийняти заяву про Екологічну політику міської ради


Підвищення відповідальності мешканців міста, розробка заходів для переходу міста до сталого еколого-соціального розвитку

Не потребує додаткового фінансування

Відділ архітектури та містобудування,

міська рада

І квартал 2011р.

Провести Екологічний аудит міста

Виявлення та деталізація екологічних проблем міста

Бюджети всіх рівнів

Міська рада та її виконавчі органи

2011-

2012рр.

Розробити Програму стабілізації екологічної ситуації у м. Нікополі

Стабілізація екологічної ситуації і перехід народногосподарського комплексу м. Нікополя на принципи стійкого еколого-економічного розвитку.

Бюджети всіх рівнів

Відділ архітектури та містобудування

2011р.

Укласти з підприємствами забруднювачами навколишнього середовища Договори про соціальне партнерство (проведення незалежного добровільного екологічного і енергетичного аудиту цих підприємств і заходів щодо поступового зниження викидів та припинення скидів забруднюючих речовин)

Покращення якості води та атмосферного повітря

Кошти підприємств

Відділ архітектури та містобудування

2011-

2015рр.

Збільшення відсотку коштів державного Фонду охорони навколишнього середовища для вирішення міських екологічних проблем

Розширення фінансування для вирішення екологічних проблем міста

Підготовка необхідних звернень

Відділ архітектури та містобудування

Постій-но

Забезпечити розвиток екологічних видів громадського транспорту та пріоритетну розбудову інфраструктури велосипедного транспорту.

Зменшення обсягів шкідливих викидів у атмосферу міста, покращення стану довкілля та фізичного розвитку мешканців міста.

Кошти інвесторів, бюджети всіх рівнів

Виконавчі органи міської ради

Постій-но

Вимагати від Уряду та НАЕК «Енергоатом» скасування планів будівництва 7 та 8 блоків Запорізької АЕС та припинення продувки її ставка–охолоджувача у р. Дніпро.

Покращення стану питної води та здоров’я населення

Не потребує фінансування

Відділ архітектури та містобудування

Постій-но


Оперативна ціль 2. «Підвищення рівня екологічної свідомості та освіти громадян»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Розробити довідник по управлінню відходами для мешканців міста

Підвищення свідомості громадян, покращення стану довкілля та здоров’я мешканців міста

Міський екологічний фонд

Відділ архітектури та містобудування

2011р.

Розробка інформаційного путівника для власників приватних та садових земельних ділянок з інформацією про способи вирощування екологічно чистої продукції, обмеження застосування пестицидів і отрутохімікатів у місті

Зменшення забруднення довкілля, покращення стану здоров’я мешканців міста

Кошти інвесторів

Відділ архітектури та містобудування

2011-2012рр.

Залучати засоби масової інформації до широкого і регулярного висвітлення екологічних проблем, планів і дій місцевих органів влади по їх вирішенню (проведення конкурсів, тощо)

Зменшення забруднення довкілля, покращення стану здоров’я мешканців міста, залучення їх до управління містом

Не потребує додаткового фінансування

Відділ архітектури та містобудування

Постійно

Сприяти розвитку громадського екологічного руху, залучати провідні громадські організації міста і регіону до вирішення гострих екологічних проблем

Зменшення забруднення довкілля, покращення стану здоров’я мешканців міста,

залучення їх до управління містом

Не потребує додаткового фінансування

Відділ архітектури та містобудування

Постійно


Оперативна ціль 3. «Недопущення розміщення СВЯП на Запорізькій АЕС»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Провести цитогенетичний моніторинг міста

Визначення та уточнення джерел забруднення оточуючого середовища міста

Залучення грандів

Відділ архітектури та містобудування

2011-

2012рр.

Підготувати звернення до Уряду та ВРУ України:

- про обмеження розширення Запорізької АЕС та її сховищ відпрацьованого ядерного палива (СВЯП);

- про правовий режим території навколо діючих атомних електростанцій (ядерних об’єктів) та статусу громадян, які проживають на цих територіях

Зменшення антропогенного забруднення довкілля міста, покращення стану здоров’я мешканців міста

Не потребує додаткового фінансування

Відділ архітектури та містобудування

2011р.

Ініціювати створення Асоціації міст (поселень) контрольованої зони Запорізької АЕС

Посилення можливостей у захисті інтересів та безпеки міста

Не потребує додаткового фінансування

Відділ архітектури та містобудування

2011р.7.3 СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ №3 «РОЗВИТОК ГРОМАДИ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»
Стратегічна ціль 11 «Розвиток місцевого самоврядування та активності громадян»
Оперативна ціль 1. «Ефективна комунікація влади і громади»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Сприяння проведенню громадських слухань з найважливіших питань життєдіяльності міста


Залучення громади до обговорення та пошуку шляхів вирішення проблемних питань життєдіяльності міста

Не потребує фінансових витрат

Відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Проведення загальних зборів громадян за місцем проживання


Залучення громадян до обговорення та пошуку шляхів вирішення проблемних питань мікрорайону або кварталу

Не потребує фінансових витрат

Відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Впровадження місцевих ініціатив територіальної громади


Стимулювання громадськості до виявлення ініціатив щодо вирішення нагальних питань життєдіяльності міста

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю міської ради, відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Робота координаційних рад, комісій, комітетів з різних напрямків життєдіяльності діяльності міста

Залучення громади до вирішення проблемних питань життєдіяльності міста

Не потребує фінансових витрат

Відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Зустрічі посадових осіб виконавчих органів та депутатів міської ради з органами самоорганізації населення

Створення умов для ефективної комунікації влади і громади


Не потребує фінансових витрат

Відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Робота інформаційно-сервісного центру з надання інформаційно-консультативної допомоги особам, які звертаються у відділ по роботі з громадськістю

Надання консультативно-інформаційних послуг громадянам, які звернулися до виконавчих органів міської ради

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

2011-2020рр.

Постійне оновлення інформаційних стендів у приміщеннях виконавчих органів міської ради та комунальних закладів, установ та підприємств міста

Надання консультативно-інформаційних послуг громадянам

Міський бюджет, кошти підприємств

Відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Удосконалення міського сайту та постійне оновлення інформації на сайті міської ради

Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність виконавчих органів міської ради


Міський бюджет

Інформаційно-аналітичний відділ міської ради, відділи та управління міської ради

2011-2020рр.

Співпраця із засобами масової інформації

Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність виконавчих органів міської ради

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

2011-2020рр.

Проведення прес-конференцій, прямих ефірів, брифінгів на місцевому телебаченні

Оперативне та достовірне інформування громади про діяльність міської ради та її виконавчих органів

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю міської ради, засоби масової інформації

2011-2020рр.

Випуск телевізійних інформаційних програм, репортажів з актуальних питань життєдіяльності містаОперативне та достовірне інформування громади про діяльність міської ради та її виконавчих органів

Міський бюджет

Відділ прес-служби міської ради

2011-2020рр.

Випуск довідково-інформаційних буклетів, брошур, книг про діяльність міської ради та її виконавчих органів


Надання довідкової та аналітичної інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів

Міський бюджет

Відділи та управління міської ради

2011-2020рр.Оперативна ціль 2. «Підтримка органів самоорганізації населення»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Підтримка ОСББ та квартальних комітетів:

- створення асоціацій органів самоорганізації населення;

- навчання лідерів та керівників органів самоорганізації населення

Ефективна робота керівників та лідерів органів самоорганізації населення щодо вирішення нагальних проблем;

Підвищення рівня їх знань

Міський бюджет
Не потребує фінансових витрат

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

2011р.

2011-2020рр. щоквартально

Упорядкування меж квартальних комітетів для ефективного управління

Ефективне управління квартальними комітетами

Не потребує фінансових витрат

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

2011р.

Проведення міських конкурсів «Краща вулиця, будинок»

Стимулювання жителів міста утримувати свої помешкання у належному стані

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

2011-2020рр. щорічно

Координація діяльності гаражних кооперативів, садових товариств

Упорядкування правових, земельних відносин між представниками гаражних кооперативів, садових товариств та підприємствами, які надають їм послуги

Не потребує фінансових витрат

Відділ з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу

2011-2020рр. постійноОперативна ціль 3. «Кадрове забезпечення та розвиток персоналу»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Забезпечення якісного відбору, розстановки, кар’єрного зростання службовців


Якісний відбір та кар’єрне зростання посадових осіб органів місцевого самоврядування

Не потребує фінансових витрат

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу, відділи, управління міської ради


Постійно

Формування дієвого кадрового резерву на кожний рік, забезпечення його ефективного використання та в разі необхідності оновлювання його


Підготовка дієвого кадрового резерву на посади виконавчих органів місцевого самоврядування

Не потребує фінансових витрат

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу,

відділи, управління міської ради


Постійно

Впровадження практики заміщення основних працівників посадовими особами, які зараховані до кадрового резерву на відповідну посаду

Підготовка дієвого кадрового резерву на посади виконавчих органів місцевого самоврядування

Не потребує фінансових витрат

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу


2011-2020рр. під час відпускного періоду

Проведення семінарських занять з спеціалістами, яким поставлено за обов’язок ведення кадрової роботи на комунальних підприємствах міста


Підвищення професійного рівня посадових осіб комунальних підприємств та установ, забезпечення підготовки кадрів для них

Не потребує фінансових витрат

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу


2011-2020рр.

щоквартально

Проведення навчання зі службовцями , які працюють у виконавчих органах менше 1 року

Поглиблення знань посадових осіб органів місцевого самоврядування

Не потребує фінансових витрат

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу

2011-2020рр. щомісяч-но

Забезпечення обліку даних посадових осіб місцевого самоврядування в локальній системі «Картка» ЄДКС «Кадри»


Облік даних посадових осіб місцевого самоврядування в локальній системі «Картка» ЄДКС «Кадри»

Не потребує фінансових витрат

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу


Постійно

Проведення семінарських занять для службовців щодо ознайомлення їх з діючим законодавством України

Підвищення правових знань

посадових осіб місцевого самоврядування

Не потребує фінансових витрат

Юридичний відділ,

відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу

2011-2020рр. 1 раз на місяць

Здійснення систематичного аналізу функціонування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, розробка практичних рекомендацій

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

Бюджети всіх рівнів

Відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу


2011-2020рр. І раз на півріччя

Використання міських ЗМІ у висвітленні роботи з кадрами, розповсюдженні позитивного досвіду

Висвітлення роботи з кадрами, розповсюдження позитивного досвіду

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю,

відділ організаційно-кадрової роботи та документообігу

2011-2020рр. постійно


Оперативна ціль 4. «Реалізація представницьких функцій депутатів»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Участь депутатів у робочих групах виконавчих органів міської ради для вирішення нагальних питань життєдіяльності міста

Підвищення відповідальності депутатів у вирішенні проблемних питань життєдіяльності міста

Не потребує фінансових витрат

Відділи та управління міської ради

Постійно

Розробка та затвердження Статуту міста

Статут регулює особливості здійснення, та створює правові засади місцевого самоврядування у Нікополі

Міський бюджет

Нікопольська міська рада

2011р.

Підвищення кваліфікації депутатів міської ради

Підвищення рівня юридичних, економічних, психологічних знань депутатів міської ради

Міський бюджет

Нікопольська міська рада

2011-2020рр. згідно окремого плану

Оперативна ціль 5. «Ефективний розгляд звернень громадян»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Проведення особистого прийому громадян посадовими особами виконавчих органів міської ради, виїзних прийомів за місцем проживання та за місцем роботи, спеціалістами комунальних підприємств

Створення належних умов для реалізації громадянами своїх прав, визначених Конституцією та Законами України


Не потребує фінансових витрат

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

Постійно

Проведення прямих телефонних зв’язків з питань праці та соціального захисту населення і з питань захисту прав споживачів

Реалізація громадянами своїх прав, визначених Конституцією та Законами України

Міський бюджет

Управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ по роботі з громадськістю міської ради

Постійно

Прийом громадян міста депутатами міської ради

Реалізація громадянами своїх прав, визначених Конституцією та Законами України

Міський бюджет

Апарат міської ради

Постійно


Оперативна ціль 6. «Сприяння підвищенню активності молоді

та розвитку молодіжного руху»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Проведення заходів щодо стажування студентів у виконавчих органах міської ради

Підготовка молодих кадрів для роботи в виконавчих органах міської ради

Не потребує фінансових витрат

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму

2011 – 2020рр.

Організація роботи студентської ради

Створення сприятливих умов для реалізації здібностей студентської молоді

Не потребує фінансових витрат

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму


Постійно

Підтримка талановитої студентської молоді

Створення сприятливих умов для реалізації здібностей студентської молоді

Міський бюджет

Відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму


Постійно


Оперативна ціль 7. «Забезпечення ефективності управлінської діяльності»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Сприяння співробітництву органів місцевого самоврядування міста та інших об’єднань з ОМС іноземних держав, їх асоціаціями, відповідними міжнародними організаціями та фондами з питань розвитку місцевого самоврядування

Вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого вітчизняного та міжнародного досвіду в сфері розвитку місцевого самоврядування

Міський бюджет

Відділ по роботі з громадськістю міської ради

Постійно

Соціальне партнерство органів місцевого самоврядування та територіальної громади

Забезпечення прозорої політики влади

Не потребує фінансування

Відділи та управління міської ради

Постійно

Організація ефективного надання адміністративних послуг населенню

Удосконалення надання адміністративних послуг населенню

Міський бюджет

Відділи та управління міської ради

Постійно

Підвищення інвестиційної привабливості м. Нікополь для іноземних інвесторів

Залучення інвесторів до міста Нікополя

Міський бюджет

Управління економічної політики міської ради

Постійно

Вивчення та впровадження наукового досвіду викладачів вищих навчальних закладів міста з питань розвитку місцевого самоврядування

Підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів міської ради

Не потребує фінансових витрат

Відділ освіти і науки міської ради

Постійно


Оперативна ціль 8. «Підтримка громадських організацій»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Створення асоціації громадських організацій

Активізація роботи громадських організацій

Кошти гро-мадських організацій

Відділи та управління міської ради

2011р.

Надання місцевих грантів громадським організаціям під проекти або програми

Активізація роботи громадських організацій

Міський

бюджет

Відділи та управління міської ради

ПостійноРозробити Положення про надання грантів громадським організаціям

Створення умов для ефективної роботи громадських організацій, підтримка проектів, спрямованих на розвиток самоврядування в місті Нікополі

Кошти бюджетів всіх рівнів

Виконавчі органи міської ради

2011р.

Оперативна ціль 9. «Взаємодія з політичними партіями»


Назва завдання

Очікуваний результат

Джерело ресурсів

Відповідальні

Терміни

Забезпечити умови для діяльності політичних партій

Створення сприятливих умов для діяльності політичних партій

Не потребує фінансових витрат

Міська рада

Постій-но

Залучення політичних партій до вирішення проблем міста

Активізація роботи політичних партій

Не потребує фінансових витрат

Міська рада

Постій-но


Стратегічна ціль 12 «Формування стратегії просторового розвитку»

Оперативна ціль 1. «Розробка Генерального плану м. Нікополя»

Назва завдання
Очікуваний результат
Джерело ресурсів
Відповідальні
Терміни

Обґрунтування та визначення межі міста Нікополя
Визначення меж міста
Кошти бюджетів всіх рівнів
Відділ Держкомзему,
відділ архітектури та містобудування
2011-2013рр.
Визначення територій спільних інтересів територіальних громад (сусідніх адміністративно-територіальних одиниць), у т.ч. резервних територій для розвитку міста Нікополя
Вирішення спірних питань щодо меж міста та визначення територій спільних інтересів сусідніх адміністративно-територіальних одиниць (у т.ч. резервних територій міста)
Кошти бюджетів всіх рівнів
Відділ Держкомзему у
м. Нікополі, юридичний відділ,
управління житлово-комунального господарства,
відділ архітектури та містобудування
2011-2013рр.

Організація робіт з розроблення генерального плану

Розроблення
основного виду мiстобудiвної документацiї з планування використання і забудови території міста Нікополя
-
Міська рада,
відділ архітектури та містобудування, юридичний відділ
2011-2012рр.

Організація робіт з погодження генерального плану

Погодження генерального плану
Кошти бюджетів всіх рівнів
Відділ архітектури та містобудування
2012р.

Організація робіт з затвердження генерального плану

Затвердження генерального плану
Кошти бюджетів всіх рівнів
Відділ архітектури та містобудування
2012р.


Оперативна ціль 2. «Розробка історико-архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток історико-культурної спадщини, Правил охорони та використання історичних ареалів»

Назва завдання
Очікуваний результат
Джерело ресурсів
Відповідальні
Терміни

Організація робіт з розроблення, погодження, та затвердження історико-архітектурного опорного плану, зон охорони пам’яток історико-культурної спадщини, Правил охорони та використання історичних ареалів


- визначення: доцільних і припустимих видів використання і забудови території історичних ареалів, охоронних зон територій з культурною спадщиною та режимами їх охорони;

- вирішення питання збереження традиційного характеру історичного середовища;

- дбайливе використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- збереження композиційної ролі пам’ятників архітектури та містобудування;

- створення передумови для розвитку туристичної інфраструктури міста
Кошти бюджетів всіх рівнів
Міська рада,
управління житлово-комунального господарства;
відділ архітектури та містобудування, відділ з питань культури, молоді, спорту та туризму, юридичний відділ
2011-2013р.Оперативна ціль 3. «Розробка адресної схеми м. Нікополя»
Назва завдання
Очікуваний результат
Джерело ресурсів
Відповідальні
Терміни

Інвентаризація адресної схеми


Життєзабезпечення міста – функціонування міліції, швидкої допомоги, таксі, пошти, КП «НМБТІ», при організації проведення виборчих компаній, підрозділів органів самоврядування, судових та фіскальних органів, комунальних служб, транспортних організацій і підприємств
Кошти міського бюджету
Відділ архітектури та містобудування
2011р.Оперативна ціль 4. «Створення служби містобудівного кадастру»

Назва завдання
Очікуваний результат
Джерело ресурсів
Відповідальні
Терміни

Створення служби містобудівного кадастру


Забезпечення моніторингу забудови та іншого використання території міста, регулювання земельних відносин, збору, контролю, оновлення інформації щодо розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об’єктів житлово-цивільного, виробничого, комунального та іншого призначення.
Кошти міського бюджету
Відділ архітектури та містобудування
2011р.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ ДО 2020 РОКУ
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ м. Луцька до 2020 року
Стратегічний план розвитку м. Луцька – це необхідність сьогодення. Не можна організовувати роботи по соціально-економічному розвитку,...
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Стратегічного плану, з метою підвищення конкурентоспроможності міста Нікополя, залучення інвестицій, забезпечення сталого екологічного...
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності...
України (Проект МЕРМ), що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки уряду Канади через Канадське...
ПРОТОКОЛ
Гонтаренко А. Ф. – Почесний громадянин міста Нікополя, Воловик В.І. – Почесний громадянин міста Нікополя, Ткач М. А. – Почесний громадянин...
Парадигма сталого розвитку. Історія розвитку концепції сталого розвитку
Таке тлумачення терміну розкритиковане Ґ. Дейлі і є не лише грубою помилкою, але і його профанацією
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НІКОПОЛЯ
Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, управлінням економічної політики підготовлено основні...
Правила благоустрою території міста Нікополя Відповідальна особа...
Порядок внесення змін та доповнень до правил благоустрою території міста Нікополя
План роботи Нікопольської міської ради VI скликання на ІІ півріччя...
Про підсумки виконання Програми соціально-економічного розвитку міста Нікополя за І півріччя 2011 р
Вступ
Матеріали до Стратегічного плану економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста Нікополя до 2015 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка