ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді


Скачати 83.89 Kb.
НазваПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді
Дата18.05.2013
Розмір83.89 Kb.
ТипКонкурс
bibl.com.ua > Спорт > Конкурс
ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді

1. Загальні положення

1.1 Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі - Конкурс) проводять на виконання Указу Президента України від 06.10.99 р. № 1285 "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді".

1.2.Організатори Конкурсу:

Міністерство України у справах сім'ї, молоді і спорту (далі -Мінсім'ямолодьспорт);

Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва (далі - держпідприємництво).

1.3.Конкурс проводять щорічно відповідно до наказу|наказ-інструкції| Міністерства у справах сім'ї і молоді, в якому визначають:

  • термін надання замовлень на участь у Конкурсі;

  • склад організаційної комісії і Експертної ради;

  • порядок надання інформаційно-методичної підтримки учасникам Конкурсу.

1.4.Окремим наказом|наказ-інструкцією| Мінсім'ямолодьспорт затверджує умови проведення фіналу Конкурсу.

1.5.Організатори конкурсу забезпечують:

прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які поступають|надходять| на Конкурс;

  • проведення інформаційно-освітніх заходів для залучення молоді до підприємницької діяльності і підвищення її освітнього рівня в цій сфері;

  • підготовку засідань Експертної ради|поради|;

  • тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

  • підготовку проектів підсумкових документів;

  • підготовку і проведення фіналу Конкурсу.

1.6.Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо|відносно| проведення Конкурсу установам, які надають послуги молоді із працевлаштування і підтримки її підприємницької діяльності.

2. Мета|ціль| і завдання|задавання| конкурсу

2.1.Головна мета Конкурсу - заохочення молоді до підприємницької діяльності, сприяння реалізації її підприємницьких ініціатив.

2.2.Завдання Конкурсу:

  • реалізація інтелектуального потенціалу молоді;

  • підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді;

  • сприяння науково-технічній діяльності молоді, впровадженню нових технологій у вітчизняне виробництво;

  • допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

  • навчання молоді основам підприємництва завдяки проведенню семінарів, тренінгів, "круглих столів", конференцій, дискусій та ін.;

  • методично-консультативна допомога молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.


3. Умови проведення конкурсу

3.1. У конкурсі беруть участь громадяни України у віці від 14 до 35 років, студентська і аспірантська молодь, а також юридичні особи, діяльність яких направлена на підтримку і розвиток молодіжного підприємництва.

3.2.Для участі в Конкурсі претенденти подають:

  • заява, оформлена за встановленим зразком (доповнення 1);

  • бізнес-план, написаний українською мовою|язиком| і відповідно оформлений.

Бізнес-план повинен:

відповідати вимогам до структури і змісту бізнес-плану (містити дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту або/і послуг, позиціонуваннях товару на ринку, його відмінних рисах, належній кваліфікації майбутнього персоналу, потрібних приміщеннях; опис устаткування, зведення про джерела постачання сировини і матеріалів і гарантії їх стабільності, використання субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції і послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.);

містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкарського тексту формату А 4;

мати обсяг до 50 сторінок друкарського тексту формату А 4.

3.3.Конкурс проводять у двох номінаціях:

"виробництво, сфера послуг і торгівля";

"соціальний проект".

3.4.Бізнес-плани, відправлені на Конкурс, авторам не повертаються і повторно не розглядаються; право інтелектуальної власності зберігається за авторами бізнес-планів.

4. Порядок проведення Конкурсу

4.1.Конкурс проводять у три тури:

 • перший тур - регіональні конкурси;

 • другий тур - робота експертної ради;

 • третій тур - проведення фіналу.

Перший тур - регіональні конкурси

4.2.Для організації і проведення першого туру Конкурсу структурні підрозділи у справах сім'ї і молоді Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, молодіжні центри праці відповідно до цього положення:

 • оголошують про початок конкурсу, визначають умови його проведення і терміни прийому заявок на участь у регіональних конкурсах

 • проводять рекламну кампанію для популяризації конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл і державних організацій

 • приймають заявки на участь у конкурсі і бізнес-плани

 • формують відповідні експертні комісії, залучаючи спеціалістів| з питань підприємництва, інновацій, фінансів, банківської| справи, зайнятості, які аналізують подані на конкурс бізнес-плани| і визначають переможців

 • направляють бізнес-плани переможців регіонального конкурсу з підписом «Всеукраїнський конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності» на розгляд Експертної комісії.

Другий тур - робота Експертної комісії

4.3.Експертна рада, до складу якої входять фахівці з державного управління, інвестиційних, фінансових і консалтингових підприємств, фінансових фондів, зокрема міжнародних, і тому подібне (7-13 осіб), аналізують і оцінюють бізнес-плани, які зайняли призові місця в регіональних конкурсах.

4.4.Експертна рада оцінює бізнес-плани за такими критеріями:

 • відповідність вимогам структури бізнес-плану

 • наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту

 • ефективність використання грошей (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект)

 • забезпечення створення нових робочих місць для молоді

 • оригінальність і обґрунтованість ідеї

 • соціальна значущість проекту, суспільна користь від його реалізації

4.5.Кожен член Експертної ради оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу (доповнення 2).

4.6.3а сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.

4.7.Члени Експертної ради беруть участь у роботі Експертної ради| на громадських засадах.

Третій тур - проведення фіналу Конкурсу

4.8.Фінал конкурсу передбачає презентацію авторами своїх бізнес-планів, відповіді на питання експертів; визначення переможців і їх нагородження.

4.9.Бізнес-план повинен представити автор або авторський колектив чисельністю не більше трьох чоловік.

4.10.Кожен член Експертної ради оцінює презентацію фіналістом свого бізнес-плану за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу (доповнення 3). Додаванням балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів і під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

 • одне перше місце

 • одне друге місце

 • одне третє місце

4.11.Члени Експертної ради відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць; зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що добув у боротьбі призове місце; нагороджують переможців.

4.12.Вирішення Експертної ради правомірне у разі присутності більшості членів, його вважають за прийнятого, якщо за нього проголосували проста більшість присутніх.

4.13.Претензії щодо вирішення Експертної ради не приймаються.

5. Фінансове забезпечення Конкурсу

5.1.Преміальний фонд Конкурсу складають:

 • засоби Державного бюджету, передбачені на реалізацію молодіжних програм і заходів Міністерству України у справах сім'ї, молоді і спорту;

 • засоби Державного бюджету, передбачені на підтримку і розвиток підприємницької діяльності молоді Державному комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва;

 • позабюджетні засоби;

 • засоби добродійних фондів, зокрема міжнародних;

 • інші надходження, не заборонені законодавством.

Недержавні організації можуть за власною ініціативою нагороджувати переможців Конкурсу.

5.5.Організатори Конкурсу мають право надавати рекомендації переможцям Конкурсу щодо подальшої реалізації їх проекту.

5.6.Фінансове забезпечення Конкурсу відбувається за рахунок засобів державного і місцевих бюджетів, передбачених на реалізацію державної молодіжної політики.
Доповнення 1

до пункту 3.2 Положення

про Всеукраїнський

конкурс бізнес-планів

підприємницької

діяльності

серед молоді

ЗАЯВА

на участь у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

у номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівлі»

«Соціальний проект»

1. Інформація про конкурсанта: П.1.Б.:

Дата народження:

Освіта:

Домашня адреса:

Телефон, факс: e-mail:

2. Напрямок діяльності по проекту:

 добуваюча

 обробна

 виробництво машин і

 промисловість

 промисловість

 обладнання

 інше

 виробництво

 будівництвовиробництво, у т.ч. меблі,

 обробка відходів

 оптова та роздрібна

 торгівля,

 торгівля транспортними засобами,

 послуги з ремонту

 фінансова діяльність

 дослідження і розробки

 охорона здоров’я і соціальна допомога

 електроенергії,газу і води

 готелі, ресторани

 операції з нерухомістю,

 здача під найм

 послуги, які надаються переважно юридичним особам

 колективні, громадські та особисті послуги

 транспорт и зв’язок

 діяльність у сфері інформатизації

 освіта

 інші

3. Назва бізнес-плану:


Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):


4. Фінансова інформація:

 • Вартість бізнес-плану грн.

 • Термін окупності грн.

 • Сума зовнішнього інвестування грн.

 • Особистий внесок грн

5. Досвід роботи в цій сфері:


6. Очікувана форма співробітництва по проекту (пошук ресурсів - відмітити
яких, інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання,
стажування, пошук партнерів, контактів і таке
інше).

7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових конференціях або досягнення в бізнесі):


Дата заповнення 20 р. Підпис

Схожі:

Конкурс «Розбудуймо свою малу батьківщину» проводиться Харківським...
Зацією розвитку роботи зі студентами та молоддю з формування у учасників основних вмінь та навичок, необхідних для створення бізнес-планів,...
Організація та умови проведення всеукраїнського конкурсу
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
НАКАЗ
«Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету...
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС
Україні шляхом популяризації спадщини Вільяма Шекспіра серед української молоді, виявленні філологічно обдарованих молодих дослідників,...
III Всеукраїнський бізнес-форум "Be Entrepreneur!"
Основні принципи бізнесмена-початківця мають єдину конструкцію та схожі проблемні питання, саме тому Форум рекомендований молоді,...
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бізнес – будь-яка діяльність за умов ринкової економіки, яка задовольняє потреби споживачів і забезпечує прибуток (дохід) суб”єкту...
ПОРЯДОК розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного...
Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності” з метою упорядкування розміщення...
Розділ І. Загальні положення
Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності ( далі Положення...
ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
Центром «Обдарованість» при класичному приватному університеті та Запорізькому технічному ліцеї м. Запоріжжя у грудні 2012 року проводять...
Управління освіти Чернівецької міської ради Чернівецька гімназія...
Всеукраїнський відкритий конкурс рефератів по ядерній енергетиці та ядерній фізиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка