ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІТИ


НазваІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІТИ
Сторінка1/8
Дата17.04.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Психологія > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від 27 лютого 2013 року

протокол № 23

голова Експертної комісії

_______Д.Д. Романовська

ПРОГРАМА

корекційно-розвивальної роботи з дітьми молодшого шкільного віку

із гіперактивним розладом з дефіцитом уваги
«Г І Д»

(гіперактивність, імпульсивність, дефіцит уваги)»


Автор-укладач:

Оклей-Проданюк О.В.,

практичний психолог

Буковинського обласного центру

соціальної реабілітації дітей-інвалідів

«Особлива дитина»

Чернівці - 2013

Пояснювальна записка

Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги (ГРДУ) - найпоширеніша причина порушень поведінки та труднощів у навчанні в дошкільному і шкільному віці. Симптоми ГРДУ (моторна незграбність, порушення уваги та імпульсивність) призводять до виражених порушень функціонування дитини в основних сферах життя.

Початок шкільного навчання висуває нові, більш високі вимоги до особистості гіперактивної дитини і його інтелектуальних можливостей. Саме в шкільні роки стають очевидними порушення уваги, труднощі засвоєння шкільних навичок і слабка успішність, невпевненість в собі і занижена самооцінка. Важливим завданням сучасної школи є досягнення найбільш ефективної форми організації навчальної діяльності дітей. Саме тому проблема надання допомоги гіперактивним дітям є актуальною в педагогіці та психології.

Мета: корекція гіперактивності, усунення імпульсивності, покращання концентраційної функції уваги, профілактика формування специфічних затримок розвитку шкільних навичок, профілактика агресивних форм поведінки, підвищення рівня самооцінки.

Завдання:

 1. Розвиток довільності поведінки.

 2. Розвиток довільної уваги.

 3. Розвиток контролю рухової активності.

 4. Покращення рівня сенсомоторного розвитку.

 5. Формування позитивного самосприйняття та самооцінки.

Форми та методи роботи
Програма базується на принципах поведінкового підходу, які скеровані на формування у дитини з ГРДУ навичок самоконтролю поведінки, покращення рівня самооцінки (вміння помічати і радіти своїм успіхам).

Принципи поведінкового підходу:

 1. Структурована поведінка психолога та ритуали (ритуал початку заняття, роз’яснення часових рамки і змісту заняття, нагадування правил, ритуал закінчення заняття).

 2. Використання стимулів. Перед початком терапії дитині показують, які стимули вона буде отримувати за правильну поведінку. Стимули (наклейки) даються дитині відразу ж після проявів позитивної поведінки і забираються одразу ж після неправильної поведінки. Наприкінці заняття вони наклеюються в щоденник занять. В такий спосіб покращується самосприйняття дитини і редукується опозиційна поведінка.

 3. Залучення до корекційної роботи батьків. Після кожного заняття з дитиною відбувається розмова з батьками на тему корекції, ставлення до дитини та організації щоденної активності дитини. Батьки вдома дотримуються списка правил поведінки та рекомендацій психолога щодо поведінкового керівництва.

В програму включені кінезіологічні вправи (корекційні рухи тіла і пальців), що забезпечують сенсомоторний розвиток, розвиток міжпівкульової взаємодії, зняття м’язових зажимів.

Вплив на сенсомоторний рівень викликає активізацію у розвитку всіх вищих психічних функцій. Актуалізація та закріплення будь-яких тілесних навичок передбачають затребуваність таких психічних функцій, як емоції, пам’ять, сприйняття, процеси саморегуляції тощо. Отже, в результаті корекції, розвитку і формування цих психічних функцій, створюється базова передумова для повноцінної їх участі в оволодінні читанням, письмом, математичними знаннями.

Організація індивідуальної

корекційно-розвивальної роботи
Програма індивідуальної роботи складається з 30 занять. Вправи, описані у програмі, з кожним наступним заняттям ускладнюються та урізноманітнюються. При дотриманні режиму проведення - 2 заняття на тиждень, цикл розрахований на 4 місяці. Тривалість занять залежить від індивідуального темпу дитини та може складати 45-50 хвилин (в цей час входить 10-хвилинна бесіда с батьками дитини).

Цільова група: діти віком 6-10 років з діагнозом «Гіперактивний розлад з дефіцитом уваги».
Принципи корекції:

 • індивідуальний підхід;

 • комплексний вплив;

 • систематичність.


Структура заняття:

І. Початковий етап (8-10 хв.).

 1. Ритуал початку заняття.

 2. Повторення правил.

ІІ. Основний етап (25-30 хв.)

 1. Вправи для покращення рівня сенсомоторного розвитку.

 2. Вправи на розвиток уваги, довільності, самоконтролю, розрядки імпульсивності, гніву.

ІІІ. Заключний етап (8-10 хв).

 1. Фаза рефлексії.

 2. Ритуал закінчення заняття.


Очікуванні результати: підвищення показників рівня сенсомоторного розвитку, рівня розвитку довільної уваги та зосередженості, довільності поведінки, підняття рівня самооцінки, що значно полегшить засвоєння шкільних знань, умінь та навичок та покращить загальне функціонування дитини.

Дана програма пройшла апробування протягом 2 років в роботі з дітьми 6-10 років з діагнозом «гіперактивний розлад з дефіцитом уваги» у Буковинському обласному центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Особлива дитина» та Обласному центрі медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи.

Методи моніторингу ефективності програми

Для виявлення динаміки діагностика проводиться перед початком корекційних занять та після закінчення циклу.

Для моніторингу ефективності програми використовуються наступні методики:

 1. Методика дослідження рухів та дій, за допомогою якої діагностується наявність порушень сенсомоторного розвитку дитини [5].

 2. Методика «Графічний диктант» (Д.Б. Ельконіна), за допомогою якої діагностується рівень розвитку довільної уваги та зосередженості.

 3. Методика «Коректурна проба» (В. Анфімова), за допомогою якої діагностується стійкість уваги.

 4. Методика «Сходинки самооцінок», за допомогою якої діагностується самооцінювання молодшого школяра [5].

 5. Бесіда з батьками та вчителями з питань шкільної успішності та поведінки.


Тематичний план занятьМета заняття

Назва методик та вправ

К-ть год.

1.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, відреагування агресії, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня».

Графічний диктант «Слоник».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Пуантізм».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

2.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, відреагування гніву, розвиток вміння усвідомлювати та розпізнавати силу власного гніву, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня», «Лезгинка».

Графічний диктант «Будиночок».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Шкала злості».

Вправа «Килимок».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

3.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, відреагування гніву, розвиток вміння усвідомлювати та розпізнавати силу власного гніву, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня», «Лезгинка», «Вухо-ніс».

Графічний диктант «Пташка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Шкала злості».

Вправа «Килимок».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

4.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, відреагування гніву, розвиток вміння усвідомлювати та розпізнавати силу власного гніву, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня», «Лезгинка», «Вухо-ніс».

Графічний диктант «Зайчик».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Шкала злості».

Вправа «Килимок».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

5.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, відреагування гніву, розвиток вміння усвідомлювати та розпізнавати силу власного гніву, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня», «Лезгинка», «Вухо-ніс».

Графічний диктант «Лебідка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Шкала злості».

Вправа «Килимок».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

6.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток вміння управляти станом м’язового напруження і розслаблення, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання. .

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня», «Жаба», «Замок».

Графічний диктант «Жирафа».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Повітряна куля».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

7.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток вміння управляти станом м’язового напруження і розслаблення, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи: «Колечко», «Кулак-ребро-долоня», «Жаба», «Замок».

Графічний диктант «Квіточка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Насос і м’яч».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

8.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток вміння управляти станом м’язового напруження і розслаблення, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання. .

Вправи «Змійки», «Кулак-ребро-долоня», «Жаба», «Вухо-ніс», «Замок».

Графічний диктант «Рибка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Повітряна куля».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

9.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток вміння управляти станом м’язового напруження і розслаблення, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання..

Вправи: «Змійки», «Кулак-ребро-долоня», «Жаба», «Вухо-ніс», «Замок».

Графічний диктант «Гуска».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Насос і м’яч».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

10.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток вміння управляти станом м’язового напруження і розслаблення, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима):

«Змійки», «Кулак-ребро-долоня», «Жаба», «Вухо-ніс», «Замок».

Графічний диктант «Змія».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Повітряна куля».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

11.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима): «Змійки», «Кулак-ребро-долоня», «Жаба», «Вухо-ніс», «Замок».

Графічний диктант «Собачка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Іде бичок, хитається».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

12.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима): «Жаба», «Лезгинка», «Замок».

Графічний диктант «Будинок».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Їхав грека»».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

13.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима): «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок».

Графічний диктант «Вовк».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Подарил котенку ежик».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

14.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима): «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», «Потяг».

Графічний диктант «Кораблик».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Подарил котенку ежик».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

15.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима):

«Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», «Потяг».

Графічний диктант «Чапля».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Ковпак ти мій трикутний».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

16.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима) : «Жаба»,«Лезгинка» , «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює».

Графічний диктант «Олень».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Ковпак ти мій трикутний».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

17.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи (із закритими очима) : «Жаба»,«Лезгинка» , «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Робот».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Чайничок».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

18

Розвиток навичок самоконтролю, покращення рівня сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги та рухового контролю, розрядка імпульсивності, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи с вокалізацією «хве»: «Жаба»,«Лезгинка» , «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Ведмедик».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Чайничок».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

19

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання.

Вправи із вокалізацією «хве»: «Жаба»,«Лезгинка» , «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Парасолька».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 1».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

20.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного само прийняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією«хве» : «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Качка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 1».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

21.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією«хве» : «Жаба», «Лезгинка» , «Змійки», «Замок», та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Собачка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 2».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

22.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією «фі»: "Жаба", «Лезгинка», «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Білочка».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 2».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

23.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією «фі»: «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Котик».

Вправа «Руки-ноги 1, 2».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

24.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією«фі» : «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Крокодил».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 1, 2».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

25.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи сз вокалізацією«фі» : «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Коник».

Вправа «Руки-ноги 3».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

26.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією «хве» і «фі»: «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Страус».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 3».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

27.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією «хве» і «фі»: «Жаба», «Лезгинка» , «Змійки», «Замок», «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Бегемот».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 4».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

28.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією«хве» і «фі»: "Жаба",«Лезгинка» , «Змійки», "Замок", та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Руки-ноги 4».

Вправа «Олов’яний солдатик».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

29.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією«хве» і «фі»: «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Листочок».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Парад».

Вправа «Олов’яний солдатик».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.

30.

Розвиток навичок самоконтролю, покращення сенсомоторного розвитку, розвиток концентрації уваги і рухового контролю, розрядка імпульсивності, розвиток навичок утримання програми, формування позитивного самосприйняття та самооцінювання

Вправи із вокалізацією«хве» і «фі»: «Жаба», «Лезгинка», «Змійки», «Замок», та закритими очима: «Потяг», «Слон, що малює», «Сова».

Графічний диктант «Метелик».

Вправа «Пантоміма».

Вправа «Парад».

Вправа «Олов’яний солдатик».

Вправа «Щоденник занять».

1 год.
Всього:

30 год.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Хмельницький обласний інститут пiслядипломної педагогічної освiти оголошує обласну заочну олiмпiаду з зарубiжної лiтератури для учнiв...
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Конференція відбудеться 27–28 березня 2014 року на базі Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (вул. Івана...
Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Хмельницького обласного iнституту пiслядипломної педагогічної освiти в листопадi-груднi 2009 року відбулася обласна заочна олімпіада...
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
О. В. Варецька Україна, м. Запоріжжя, КЗ «Запорізький обласний інститут...
ДУХОВНО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ В ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ «СІМ’Я – ДНЗ – СУСПІЛЬСТВО»
СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
Розвиток критичного мислення та формування моральних цінностей особистості на уроках світової літератури
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Чернiвцi, вул. I. Франка, 20; тел. (0372) 51-14-01, факс: (0372)52-73-36, е-mail: cv
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕДУКАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ...
Анотація: у статті проаналізовано окремі аспекти професійно-педагогічної едукації вчителя початкових класів. Уточнено змістові характеристики...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка