1. О б'єкти та суб ' єкти архітектурно-проектної діяльності
Цілі архітектурно-проектної діяльності визначаються державною політикою, вимогами економічного розвитку, регіональними та національними особливостями, інтересами громадських груп, організацій та різних верств населення
0.52 Mb. 4 стр.
читати
Анцепов А. Я., Малышев А. А. Введение в конфликтологию
Мета лекції: показати студентам значення конфлікту у сучасному суспільстві, пояснити механізм виникнення конфлікту, а також його структуру і динаміку
Лекція 0.6 Mb. 6 стр.
читати
КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка 2012 КА ЛЮДИНОЗНАВЧI СТУДII ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДДПУ ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ П’ЯТИЙ ПЕДАГОГIКА ДРОГОБИЧ Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка 2012
Збірник наукових праць ДДПУ ім. Івана Франка “Людинознавчі студії” є фаховим виданням з педагогіки (перереєстровано і затверджено постановою президії ВАК №1-05/5 від 1 липня 2010 р. // Бюлетень ВАК. – 2010. – №7) та філософії (перереєстровано і затверджено
3.56 Mb. 21 стр.
читати
Міністерство освіти і науки України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Типізуюче порівняння ситуацій (випадків) як засіб тлумачення і заповнення прогалин
2.23 Mb. 14 стр.
читати
СТАТУТ СТАТУТ
Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської Хартії місцевого самоврядування та іншими нормативно-правовими актами в сфері місцевого самоврядування
0.88 Mb. 7 стр.
читати
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ базової і повної загальної середньої освіти
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Державний стандарт 1.14 Mb. 8 стр.
читати
Інформація для науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів усіх факультетів УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Нською асоціацією порівняльного правознавства. Журнал входить до переліку фахових видань ВАК України у галузі юридичних та політичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень (Постанова Президії ВАК України від 18. 01. 2007 №2-05/1 // Бюлетень ВАК України. – 2007. – №2)
1.02 Mb. 7 стр.
читати
1. Соціологія права це науковий напрям науки про суспільство, який розглядає правову систему у зв'язку із життєдіяльністю та соціальною практикою. Метою
Беручи до уваги її принципи системності та історизму, слід зазначити, що вона вміщує в собі і філософію права, сутність, тенденції розвитку, місце і роль у формуванні людських відносин, у світогляді, науковому знанні
220.32 Kb. 1 стр.
читати
40. Нормативно-методичне забезпечення в управлінні персоналом Технологія управління персоналом організації охоплює широкий спектр функцій від прийому до
Керівники і робітники підрозділів системи управління персоналом організації також вирішують питання оцінки діяльності підрозділів системи управління організації, оцінки економічної і соціальної ефективності удосконалювання управління персоналом
216.56 Kb. 1 стр.
читати
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО – ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДСПТО 8271. 000000 2006
Скляренко Наталя Дмитрівна, заступник директора з навчальної частини, викладач-методист планування і організації роботи з персоналом ЦПТО №1 м. Богуслава
Державний стандарт 1.04 Mb. 10 стр.
читати
ЗАТВЕРДЖУЮ
Повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямом підготовки “Харчова технологія та інженерія” (спеціальність “Технологія харчування )
44.67 Kb. 1 стр.
читати
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником відділу освіти
71.84 Kb. 1 стр.
читати
Реферат на тему «Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці»
Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих чинним законодавством
Реферат 164.83 Kb. 1 стр.
читати
ЗАКОНУКРА Ї Н И
У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках замінено словами "навчальні заклади" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11. 09. 2003 )
Закон 0.52 Mb. 4 стр.
читати
ПОЯСНЕННЯ про заповнення звіту "Про діяльність біржі" за формою №1-біржа 1 І. Загальні положення
Звіт про діяльність біржі за формою №1-біржа складають біржі усіх видів діяльності за І квартал, І півріччя, 9 місяців і за рік у цілому
112.5 Kb. 1 стр.
читати

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   411
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка

okbibl | osvita