НАКА З


Скачати 110.8 Kb.
НазваНАКА З
Дата22.03.2013
Розмір110.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи


ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ України

(Держархбудінспекція України)


Н А К А З


06.02.2012

м. Київ

14Про внесення змін до наказів Держархбудінспекції України

від 24.05.2011 № 14 «Деякі питання забезпечення процесу

ліцензування», від 07.07.2011 № 47«Про затвердження

Регламенту роботи Держархбудінспекції України та її

територіальних органів з ліцензування господарської

діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури»
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», та керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 549 «Про утворення територіальних органів Державної архітектурно-будівельної інспекції», з метою оптимальної організації ліцензійної роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів
Наказую:
1. Унести зміни до Додатку 2 наказу від 24.05.2011 № 14 «Деякі питання забезпечення процесу ліцензування», виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Унести зміни до Регламенту роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженого наказом від 07.07.2011 № 47 «Про затвердження Регламенту роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», виклавши його в новій редакції, що додається.
3. Відділу організаційно-методичного забезпечення ліцензування (Постоловська С.В.), керівникам територіальних органів Держархбудінспекції України забезпечити організацію роботи з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, відповідно до зазначеного Регламенту.
4. Управлінню організаційно-кадрової роботи та інформаційно-аналітичного забезпечення (Петренко В.К.) забезпечити розсилку цього наказу до територіальних органів Держархбудінспекції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Григора А.Ф.


Голова О.В. Рибак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної архітектурно-будівельної інспекції України

07.07.201147
у редакції наказу

Держархбудінспекції України

від 06.02.201214


РЕГЛАМЕНТ

роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції України

та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
I. Загальні положення
1.1. Регламент роботи (далі – Регламент) Держархбудінспекції України та її територіальних органів – інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – (далі - орган ліцензування) з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 43 «Про відновлення дії постанови від 5 грудня 2007 р. № 1396 та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
1.2. Регламент встановлює порядок організації роботи органу ліцензування, а також примірні форми заяв та інших документів з питань ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури.
II. Організація роботи з документами
2.1. Прийом заяв та інших документів суб’єктів господарської діяльності (далі – заявники), які мають намір отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – ліцензія), дублікат ліцензії або переліку видів робіт, копію ліцензії на відокремлені структурні підрозділи, внести зміни до переліку робіт, наведених у додатку до діючої ліцензії, переоформити чи анулювати ліцензію, здійснює Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні органи, якщо інше не визначено нею. Документи подаються поштою або особисто.
2.2. Заява та інші підготовлені документи згідно з примірними формами, наведеними у додатках 1-6 (далі - документи), при надходженні до територіального органу ліцензування не пізніше 2-х діб з моменту їх отримання направляються до Держархбудінспекції України або відповідного органу ліцензування.

Суб’єкти господарської діяльності, які мають намір переоформити, отримати дублікат та анулювати ліцензію, звертаються з відповідною заявою (додатки 4, 5 та 6) до відповідного органу ліцензування, про що вноситься запис до журналу обліку заяв та видачі ліцензій за формою, наведеною у додатку 7.
2.3. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою Держархбудінспекції України або відповідного органу ліцензування.
2.4. Виключно Держархбудінспекцією України здійснюється прийом та розгляд документів, поданих нерезидентами України та заявниками зі стовідсотковим іноземним капіталом.

Розгляд документів інших суб’єктів господарювання здійснюється за умови технологічної можливості їх опрацювання у встановлені терміни. У цьому разі документи, не пізніше 2-х діб з моменту їх отримання направляються до відповідного органу ліцензування.
2.5. У разі надходження до органу ліцензування документів від суб’єктів господарювання, зазначених в абзаці 1 пункту 2.4, вони передаються на розгляд ліцензійної комісії Держархбудінспекції України.
2.6. У разі подання до Держархбудінспекції України документів на переоформлення ліцензії, отримання дубліката або анулювання ліцензії ці документи передаються нею на розгляд до відповідного органу ліцензування.
2.7. Документи перевіряються визначеним виконавцем на відповідність вимогам Порядку ліцензування господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 (далі – Порядок ліцензування), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.02.2009 № 47 (у редакції наказу Мінрегіонбуду від 06.10.2010 № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.10.2010 за № 965/18260), та інших нормативно-правових актів, які регулюють ліцензійну діяльність.
2.8. У разі, коли суб’єкт господарювання подав документи не в повному обсязі або в них виявлено факти невідповідності встановленим вимогам, орган ліцензування у десятиденний термін з дня надходження повертає їх заявнику з письмовим повідомленням про причини повернення. В органі ліцензування залишається копія поданих документів.
2.9. У разі відповідності документів встановленим вимогам орган ліцензування протягом 10 робочих днів готує пропозиції та передає їх на розгляд відповідної ліцензійної комісії.
2.10. У разі надходження до органу ліцензування документів у термін, менший ніж 5 робочих днів до чергового засідання ліцензійної комісії, розгляд їх може здійснюватися на наступному засіданні ліцензійної комісії.
III. Підготовка та проведення засідань ліцензійної комісії
3.1. Голова ліцензійної комісії за пропозицією секретаря комісії визначає дату проведення її засідання, порядок денний, список запрошених та не пізніше ніж за 3 дні до визначеної дати повідомляє членів ліцензійної комісії та запрошених про місце і час проведення засідання комісії.
3.2. Засідання ліцензійної комісії Держархбудінспекції України проводяться, як правило, у першу та третю п’ятницю місяця, відповідних територіальних органів - у перший та третій тиждень кожного місяця, в разі необхідності прийняття невідкладного рішення – позачергово.
3.3. Виключно на засіданні ліцензійної комісії розглядаються питання щодо видачі ліцензій, внесення змін до переліку робіт, анулювання або зупинення дії ліцензій.

Акти перевірок суб’єктів господарювання та інші матеріали, які є підставою для анулювання ліцензії, передаються на розгляд ліцензійної комісії відповідного органу ліцензування, який за їх результатами приймає відповідне рішення.

Про результати розгляду таких питань повідомляється суб’єкт господарювання та територіальний орган ліцензування за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання.

На засіданні ліцензійної комісії Держархбудінспекції України розглядаються питання щодо скарг, конфліктних питань тощо.
3.4. Якщо у пропозиції органу ліцензування передбачаються певні обмеження щодо переліку робіт порівняно з поданою заявою, зазначене питання може розглядатися на засіданні ліцензійної комісії із запрошенням заявника.
3.5. За результатами засідання ліцензійної комісії протягом п’яти робочих днів складається протокол, в якому зазначаються:

- прізвища та ініціали членів комісії присутніх на засіданні, запрошених осіб, які взяли участь у засіданні;

- питання, що розглядалися;

- висновок, прийнятий за результатами розгляду поданих матеріалів;

- результати голосування з кожного питання.

Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.
IV. Порядок оформлення рішення (висновку) ліцензійної комісії
4.1. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії протягом семи робочих днів з дати його надходження приймає рішення (наказ) про видачу ліцензії із визначенням у додатку до неї переліку робіт, внесення змін до переліку робіт, наведених у додатку до діючої ліцензії, анулювання або зупинення дії ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.

4.2. На підставі висновку ліцензійної комісії про неспроможність суб’єкта господарської діяльності виконати окремі види робіт, які заявляються, орган ліцензування приймає рішення про вилучення їх з переліку робіт.
4.3. У разі прийняття ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих заявником документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком відповідний орган ліцензування видає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку наказ про відмову у видачі ліцензії, внесенні змін до переліку робіт, наведених у додатку до діючої ліцензії, про що письмово повідомляє заявника.
4.4. На підставі прийнятих наказів, орган ліцензування оформлює ліцензії та додатки до них, які підписуються керівником органу ліцензування або його заступником згідно з розподілом обов’язків і засвідчуються печаткою.
4.5. Внесення змін до переліків робіт діючих ліцензій оформлюється окремим додатком, про що на зворотній стороні бланку ліцензії робиться відповідна відмітка.
4.6. Оформлення ліцензій та додатків до них здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надання заявником документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії, належним чином оформленого бухгалтерського доручення на її одержання та документа, що засвідчує особу.
4.7. У разі анулювання ліцензії за заявою заявника на бланку ліцензії робиться відповідний запис.

Про анулювання або зупинення дії ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації заявника та його відокремлених структурних підрозділів.
4.8. Про видачу ліцензії або інших документів з питань ліцензування робиться запис у журналі обліку та видачі ліцензій.
4.9. Відповідний орган ліцензування формує ліцензійну справу, до якої входять копія ліцензії та додатки до неї, документи, які подавалися для отримання ліцензії або вчинення інших дій з питань ліцензування, а також оригінали платіжного та бухгалтерського доручень.

Ліцензійні справи передаються за актом приймання-передачі для збереження до органу ліцензування за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання.

V. Розгляд документів щодо переоформлення ліцензій, видачі дублікатів ліцензій, зміни переліків видів робіт та виготовлення копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи
5.1. Розгляд заяв та прийняття рішень (наказів) щодо переоформлення, виготовлення дубліката та анулювання ліцензій, виготовлення дублікатів переліків видів робіт, копій ліцензій на відокремлені

структурні підрозділи здійснює Держархбудінспекція України та відповідні органи ліцензування.
5.2. Відповідний орган ліцензування здійснює реєстрацію поданих заяв та перевірку доданих до них документів на відповідність вимогам Порядку ліцензування, а також дотримання термінів, встановлених для подачі заяви на переоформлення ліцензії.
5.3. У разі подання до Держархбудінспекції України документів щодо переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії або переліку видів робіт, копії ліцензії на відокремлені структурні підрозділи заявника відповідна заява з відміткою про дату надходження передається на розгляд відповідного органу ліцензування.
5.4. У разі дотримання заявником встановлених вимог відповідний орган ліцензування протягом 10-ти робочих днів після надходження відповідних документів видає наказ про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії або переліку видів робіт, копії ліцензії на відокремлені структурні підрозділи заявника.

Переоформлена ліцензія оформлюється на новому бланку. Одночасно заявнику повертається попередня ліцензія з відміткою про її переоформлення.
5.5. Після видачі дубліката ліцензії відповідний орган ліцензування приймає рішення (наказ) про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена.
5.6. Копії переоформленої ліцензії, дубліката ліцензії, переліку видів робіт та копії ліцензії на відокремлений структурний підрозділ, а також документи, подані для їх видачі, долучаються до ліцензійної справи шляхом передачі за актом приймання-передачі до органу ліцензування за місцем державної реєстрації суб’єкта господарювання для збереження.
VI. Порядок отримання, зберігання бланків ліцензій, надання звітів про їх використання
6.1. Територіальні органи Держархбудінспекції України до першого числа місяця наступного кварталу подають до Держархбудінспекції України заявку на необхідну кількість бланків ліцензій, яка не повинна перевищувати середньоквартальної потреби в них органу ліцензування.


6.2. Держархбудінспекція України провадить передачу бланків ліцензій органу ліцензування за умови своєчасного звітування про витрачання раніше отриманих бланків ліцензій відповідно до законодавства.

Бланки ліцензій передаються посадовій особі органу ліцензування, про що робиться відповідний запис у журналі обліку та видачі бланків ліцензій територіальним органам Держархбудінспекції України за формою згідно з додатком 8.
6.3. Бланки ліцензій повинні зберігатися у металевих шафах (сейфах), установлених у приміщеннях, які обладнані надійними засобами захисту від стороннього проникнення.
6.4. Орган ліцензування до 25 числа звітного місяця подає до Держархбудінспекції України звіт про використання бланків ліцензій у паперовому та електронному вигляді за формою, передбаченою Інструкцією про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачення бланків ліцензій єдиного зразка, затвердженою наказом Держкомпідприємництва від 18.12.2000 № 78, зареєстрованим у Мін’юсті 10.01.2001 за № 3/5194.
6.5. Зіпсовані при оформленні ліцензії та пошкоджені бланки ліцензій підлягають поверненню до Спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
VII. Порядок надання відомостей щодо формування

ліцензійного реєстру
7.1. Територіальні органи Держархбудінспекції України до 25-го числа кожного місяця надають до Держархбудінспекції України за встановленою формою (відповідно до Положення про порядок надання відомостей в електронному вигляді до Єдиного ліцензійного реєстру, затвердженого наказом Держпідприємництва України від 06.03.01 № 47, зареєстрованого в Мін’юсті 20.03.2001 № 254/5445) відомості в електронному вигляді про суб’єктів господарської діяльності щодо вчинення дій, пов’язаних з ліцензійною діяльністю.
7.2. У Держархбудінспекції України одержані відомості перевіряються на відповідність встановленим вимогам, вносяться до електронного реєстру та розміщуються на сайті Держархбудінспекції України.

Начальник Відділу

організаційно-методичного

забезпечення ліцензування С.В. Постоловська

Схожі:

НАКА З
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р за N 1330/20068
НАКА З
Племінне свідоцтво (сертифікат) великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід
НАКА З
Роботу методичного кабінету управління освіти спрямувати на подальшу реалізацію науково-методичної теми
НАКА З
Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення
НАКА З
...
НАКА З
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
НАКА З
Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві, зберіганні, перевезенні і реалізації
НАКА З
Про утворення робочої групи «Цільова команда реформ при Міністерстві охорони здоров’я України»
НАКА З
...
НАКА З
Львівським обласним дитячим еколого-натуралістичним центром проведено обласний етап IV Міжнародного екологічного конкурсу «Світ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка