ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


Скачати 43.51 Kb.
НазваПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Дата24.04.2013
Розмір43.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО університету

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені Ярослава Мудрого»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора технікуму

з навчальної роботи

_________Т. В. Великолуг

«____» ___________ 2012 р.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ


з дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

на 2012 – 2013 навчальний рік

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії цивільно-правових

та господарсько-правових дисциплін

Протокол № _____ від «___» ___________2012 р.

Голова циклової комісії _____________Н. М. Котова
Сімферополь 2012Питання до заліку з дисципліни

«Цивільний процес»


 1. Поняття і предмет цивільного процесуального права.

 2. Система і метод цивільного процесуального права.

 3. Поняття і сутність цивільного процесу.

 4. Стадії цивільного процесу.

 5. Джерела цивільного процесуального права

 6. Поняття та елементи цивільних процесуальних правовідносин.

 7. Поняття і система принципів цивільного процесуального права.

 8. Принципи законності і здійснення правосуддя тільки судом.

 9. Принципи гласності і державної мови судочинства.

 10. Принципи безпосередності і змагальності процесу.

 11. Принципи диспозитивності і змагальності процесу.

 12. Загальна характеристика складу учасників цивільного процесу.

 13. Склад осіб, які беруть участь у справі. їхні процесуальні права й обов’язки.

 14. Склад суду (1 інстанції; апеляційної інстанції; касаційної інстанції: при перегляді рішень у зв’язку з винятковими і нововиявленними обставинами.

 15. Підстави і порядок відводу суддів.

 16. Цивільна процесуальна правоздатність (поняття і зміст).

 17. Цивільна-процесуальна дієздатність (поняття і зміст).

 18. Поняття сторін у цивільному процесу. Процесуальні права і обов'язки сторін.

 19. Визнання позову. Відмова від позову. Укладення мирової угоди (порядок оформлення і наслідки).

 20. Поняття і види процесуально співучасті.

 21. Умови і порядок заміни неналежного відповідача.

 22. Процесуальне правонаступництво (поняття, підстави, процесуальний порядок вступу до справи правонаступника).

 23. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору.

 24. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

 25. Треті особи в цивільному процесі (поняття, види і підстави їх участі).

 26. Поняття і види представництва в суді.

 27. Особи, які можуть бути представниками в суді.

 28. Особи, які не можуть бути представниками в суді.

 29. Повноваження представника в суді. Документи, що підтверджують повноваження представника в суді.

 30. Поняття і види процесуальних строків. Порядок обчислення процесуальних строків.

 31. Порядок продовження і поновлення процесуальних строків.

 32. Участь у цивільному процесі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, які захищають права інших осіб.

 33. Мета і форми участі прокурора в цивільному процесі.

 34. Компетенція суду з розгляду цивільних справ.

 35. Види проваджень у цивільному процесі.

 36. Інстанційна система цивільних судів і їх функціональна компетенція.

 37. Поняття і види територіальної підсудності.

 38. Територіальна підсудність: загальна, договірна і за зв'язком справ.

 39. Виключна територіальна підсудність.

 40. Територіальна підсудність за вибором позивача.

 41. Наслідки порушення правил підсудності. Передача справи з одного суду до іншого у межах України.

 42. Поняття і види судових витрат.

 43. Судовий збір.

 44. Витрати, зв'язані з розгляду справи в суді.

 45. Розподіл судових витрат між сторонами. Відшкодування судових витрат.

 46. Поняття і види заходів процесуального примусу.

 47. Поняття і сутність позову. Право на позив.

 48. Види позивів.

 49. Елементи позову.

 50. Форма і зміст позовної заяви. Наслідки подачі позовної заяви без додержання вимог, поставлених до неї.

 51. Порядок пред'явлення позовної заяви. Підстави для відмовлення у відкритті провадження по справі.

 52. Засоби захисту відповідача проти позову.

 53. Підстави і види забезпечення позову.

 54. Поняття і предмет доказування. Докази в цивільному судочинстві.

 55. Належність і допустимість доказів.

 56. Оцінка доказів (поняття, види, критерії оцінки доказів судом).

 57. Обставини, які не підлягають доказуванню.

 58. Підстави і способи забезпечення доказів.

 59. Класифікація доказів.

 60. Висновок експерта як засіб доказування. Види експертиз у цивільному процесі.

 61. Письмові докази як засоби доказування.

 62. Речові докази як засоби доказування.

 63. Показання свідків як засоби доказування.

 64. Пояснення сторін, третіх осіб і їхніх представників як засоби доказування.

 65. Судові доручення: порядок їх дачі та виконання.

 66. Мета, зміст і строки проведення попереднього судового засідання.

 67. Призначення справи до судового розгляду. Судові виклики і повідомлення.

 68. Мета і зміст підготовчої частини судового засідання.

 69. Мета і зміст розгляду справи по суті.

 70. Мета і зміст судових дебатів.Cклав викладач В. В. Хандога


Схожі:

Питання до заліку : Перекладацькі трансформації, Стилістичний аналіз...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
Питання до заліку : B. Show. Pygmalion (translation) Theme, Message,...
Студент повинен володіти теоретичним матеріалом і вміти застосовувати його практично в самостійній роботі
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Порівняльна характеристика десяти заповідей Мойсеевих та Нагорне проповіді Ісуса Христа
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ
Поняття та зміст механізму адміністративно-правового регулювання міграційних процесів
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ (питання 1-80)
Поняття теорії права та держави як науки. Співвідношення теорії права та держави і енциклопедії права
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Епоха Просвітництва. Творчість хореографів-реформаторів: Д. Річ, Д. УІвера, Ф. Гільфердінг, Г. Анджіоні, М. Сале, М. Камарго
Кафедра іноземних мов та перекладу
Питання до заліку: Read & translate an abstract from the text & analyze all the grammar material you found
Питання до диференційного заліку «Всесвітня історія»
Встановлення нацистської диктатури А. Гітлера, наслідки цього для Німеччини та світу
ПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ З КУРСУ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ»
Становлення та розвиток організацій колективного управління правами авторів. Принципи діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка