Кодекс України про адміністративні правопорушення


НазваКодекс України про адміністративні правопорушення
Сторінка2/5
Дата10.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
7

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Протокол про адміністративне правопорушення складається у разі:

 1. Надходження скарги

 2. Вчинення правопорушення

 3. Спрощеного провадження


2. Відповідно до Конституції України адміністративна відповідальність встановлюється:

 1. Законами України

 2. Указами Президента України

 3. Рішеннями органів місцевого самоврядування

 4. Постановами Кабінету Міністрів України


3. Види об’єктів правопорушення:

 1. Цінності

 2. Додатковий

 3. Суспільні відносини

 4. Безпосередній


4. Особистий огляд проводиться службовими особами:

 1. Служби безпеки України

 2. Охоронцем магазину

 3. Стюартом на стадіоні

 4. Цивільної авіації5. У разі вчинення кількох правопорушень, стягнення накладається:

 1. За кожне правопорушення окремо

 2. У межах санкції за більш серйозне правопорушення

 3. У межах санкції за менш серйозне правопорушення


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Проаналізуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення і виділіть процесуальні строки на стадії розгляду справи.

ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
8

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Форма протоколу про адміністративне правопорушення визначена:

 1. Кодексом України про адміністративні правопорушення

 2. Митним кодексом України

 3. Відомчими наказами для кожного органу юрисдикції

 4. Постановою Верховної Ради України


2. В кодексі України про адміністративні правопорушення проступки класифікуються за:

 1. Родовим об’єктом посягання

 2. Ступенем тяжкості

 3. Процедурами провадження


3. До обставин, які виключають адміністративну відповідальність відносяться:

 1. Необхідна оборона

 2. Стан вагітності

 3. Малозначність діяння

 4. Відсутність складу правопорушення


4. Протокол засідання ведеться у разі:

 1. Розгляду справи колегіальним органом

 2. Розгляду справи судом

 3. Розгляду будь-якої справи5. Адміністративне стягнення за вчинення правопорушення може бути накладено у строки:

 1. 2 місяці

 2. 3 місяці

 3. В обох випадках


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Проаналізуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення і виділіть процесуальні строки на стадії оскарження.

ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
9

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення визначено у:

 1. ст. 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 2. ст. 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення

 3. Відомчих наказах для кожного органу юрисдикції

 4. Постанові Верховної Ради України № 215 від 10.07.1999


2. Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність:

 1. Фізичних осіб

 2. Юридичних осіб

 3. Обидві відповіді вірні


3. До обставин, які звільняють від адміністративної відповідальності відносяться:

 1. Стан сп’яніння

 2. Дійове каяття

 3. Малозначність діяння

 4. Відсутність факту правопорушення


4. Види постанов у справі про адміністративне правопорушення:

 1. Про застосування адміністративного стягнення

 2. Про повернення справи на додаткове розслідування

 3. Про закриття справи5. Строк застосування адміністративного стягнення залежить від:

 1. Підвідомчості справи

 2. Кваліфікації правопорушення

 3. Наявності обтяжуючих чи пом’якшуючих обставин


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Проаналізуйте Кодекс України про адміністративні правопорушення і виділіть процесуальні строки на стадії виконання рішення.

ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
10

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Форма протоколу про порушення митних правил визначена:

 1. Кодексом України про адміністративні правопорушення

 2. Митним кодексом України

 3. Наказом Держмитслужби України

 4. Наказом Міністерства фінансів України


2. Перелік адміністративних стягнень у Кодексі України про адміністративні правопорушення:

 1. Є вичерпним

 2. Не є вичерпним


3. До обставин, які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення, відноситься:

 1. Необхідна оборона

 2. Стан вагітності

 3. Малозначність діяння

 4. Відсутність складу правопорушення


4. Справи про адміністративні правопорушення за загальним правилом розглядаються за місцем:

 1. проживання правопорушника

 2. Вчинення правопорушення

 3. Знаходження органу, який склав протокол

 4. Роботи правопорушника5. Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена у строк:

 1. 10 днів

 2. 1 місяць

 3. 1 рік


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Виділіть основні стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення з посиланнями на відповідні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
11

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Адміністративна відповідальність за правопорушення настає у разі коли зазначені діяння не тягнуть за собою настання:

 1. Дисциплінарної відповідальності

 2. Кримінальної відповідальності

 3. Суспільного осуду

 4. Цивільної відповідальності


2. Адміністративна відповідальність наступає з:

 1. 14 років

 2. 15 років

 3. 16 років

 4. 18 років


3. Доказами у справі про адміністративні правопорушення виступають:

 1. Протокол допиту

 2. Протокол про адміністративне правопорушення

 3. Матеріали оперативно-розшукової діяльності

 4. Речові докази


4. Справи про адміністративні правопорушення за ст. 44 КУпАП мають право розглядати:

 1. Суди

 2. Органи внутрішніх справ

 3. Обидві відповіді вірні


5. Справи про адміністративні правопорушення за загальним правилом розглядаються у строк:

 1. 10 днів

 2. 1 рік

 3. 15 днів

 4. 1 місяць


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Охарактеризуйте стадію адміністративного розслідування у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.
ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.


Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
12

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Особи у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років несуть відповідальність:

 1. На загальних підставах

 2. До них застосовуються спеціальні заходи впливу

 3. В окремих випадках можуть нести відповідальність на загальних підставах


2. Кодекс України про адміністративні правопорушення дає визначення поняттям:

 1. Адміністративна відповідальність

 2. Адміністративне правопорушення

 3. Адміністративне стягнення

 4. Заходи впливу


3. Органами адміністративної юрисдикції виступають:

 1. Адміністративні комісії

 2. Комісії у справах неповнолітніх

 3. Комісії по боротьбі з пияцтвом


4. Постанова у справі про адміністративні правопорушення може бути оскаржена:

 1. Потерпілим

 2. Свідком

 3. Захисником

 4. Законним представником


5. Строк добровільної сплати штрафу складає:

 1. 10 днів

 2. 1 рік

 3. 15 днів

 4. 1 місяць


Дайте обґрунтовану відповідь на запитання

Охарактеризуйте стадію перегляду рішення у справах про адміністративні правопорушення з посиланнями на відповідні норми Кодексу України про адміністративні правопорушення.
ІІ. Практична частина

Проаналізуйте ст. 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виділіть основі елементи складу адміністративного правопорушення і визначте порядок притягнення до адміністративної відповідальності.


Розробив доцент кафедри адміністративного права

та адміністративної діяльності ______________ Є.О. Несвіт

Затверджено на засіданні кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності

протокол № __від _._.2012 р.

Начальник кафедри _______________ А.П. Головін

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

Факультет економічної та громадської безпеки

Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА

для студентів (слухачів) напряму підготовки «Правознавство»

(6.030401; 7.03040101)
13

І. Теоретична частина

Визначити правильні відповіді
1. Осіб у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років до адміністративної відповідальності притягають:

 1. Комісії у справах неповнолітніх

 2. Суди

 3. Адміністративні комісії

 4. Органи внутрішніх справ


2. Кодекс України про адміністративні правопорушення було прийнято у:

 1. 1994 році

 2. 1984 році

 3. 2012 році

 4. 2010 році


3. Справи про адміністративні правопорушення за місцем проживання правопорушника розглядають:

 1. Суди

 2. Адміністративні комісії

 3. Комісії у справах неповнолітніх

 4. Лише ст. ст. 177 і 178 КУпАП


4. Протокол про адміністративне правопорушення складається:

 1. В одному екземплярі

 2. Двох екземплярах

 3. За кількістю учасників

 4. В одному екземплярі та копіях для всіх учасників


5. Скарги у справі про адміністративні правопорушення розглядаються у строк:

 1. 10 днів

 2. 1 рік

 3. 15 днів

 4. 1 місяць

1   2   3   4   5

Схожі:

Кодекс України про адміністративні правопорушення

НІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 159 Кодексу України про адміністративні...
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України
Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення...
АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
НАВЧАЛЬНА МЕТА: вивчити з начальницьким та особовим складом ПДПЧ-36 можливі злочини та відповідальність за них у відповідності до...
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Автономна Республіка Крим у відповідних відмінках згідно із Законом N 209/94-ВР від 14. 10. 94 }
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 18819. Невиконання законних вимог Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, народного депутата...
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української РСР №8074-10 від 07. 12. 84, ВВР 1984, додаток до №51, ст. 1123}
Закон №889 Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07. 12. 84р. №8073-Х
До Інструкції з оформлення посадовими особами Державної інспекції...
Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) це протокол про те, що
Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 212-20)
Зміни по Закону №3830-VI від  06. 10. 2011 будуть внесені після набрання чинності Указом Президента України про утворення  відповідного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка