Програма Партії Ренесансу України Опис


Скачати 301.41 Kb.
НазваПрограма Партії Ренесансу України Опис
Сторінка1/3
Дата08.04.2013
Розмір301.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3
Програма Партії Ренесансу України
Опис
Партія Ренесансу України виступає за побудову незалежної могутньої української держави, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу, на засадах соціальної та національної справедливості й громадянського економічно-духовного здорового суспільства. Побудова громадянського суспільства в Україні потребує мобілізації моральних і духовних сил нашого народу через політичну боротьбу за демократію, громадянську й державницьку солідарність через інтелектуалізацію й гуманізацію всього суспільного.
Програма Партії Ренесансу України – це документ, в якому викладено світоглядні засади, цілі, завдання Партії та шляхи їх досягнення.
Програма є синтезом традицій патріотичного руху українського народу 1990-х рр. XX ст., сучасних ідей національної демократії й найоптимальніших варіантів розвитку в економічному, політичному і духовно-етичному плані, яка враховує новітні світові тенденції в умовах глобалізації
Програма визначає ПРУ як:


 • українську партію, світогляд якої ґрунтується на засадах національної демократії, що означає пріоритетність для партії національних інтересів України та її народу1;
 • народну партію, яка об’єднує громадян України незалежно від статі з різних регіонів держави, зацікавлених і готових згідно з чинним законодавством набути владних повноважень на всіх рівнях державної влади та місцевого самоврядування для реалізації цієї Програми;
 • центристську партію, що сповідує християнські, гуманістичні, загальнолюдські цінності;
 • концепції ПРУ – інтелектуалізм, патріотизм, поміркований націоналізм2.Наше гасло: «ЙДИ У МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!»
ПРУ прагне створити партію, ідеї якої б сприймалися в усіх регіонах України і готова до співпраці з іншими партіями, які сповідують близькі до наших ідеї та цінності або відверто не заперечують їх як у національному, так і міжнародному масштабі.
Програма
Партія Ренесансу України пропонує чіткий план негайних першочергових кроків.
1. Забезпечити швидкий розвиток країни і нейтралізувати деградація

І. Влада
1. Забезпечити спроможність влади дотримуватись взятих на себе зобов'язань;

2. Забезпечити відповідність організаційних управлінських форм світовим стандартам;

3. Забезпечити економічну і політичну стабільність та її позитивний вплив на інвестиційний імідж держави;

4. Знищити корупцію.

5. Призначати на звільнені після люстрації вакансії молодих спеціалістів, випускників українських вишів, відібраних за принципами патріотизму і професіоналізму та після підвищення кваліфікації, на спеціальних державних управлінських курсах.

6. Забезпечити ефективну реалізацію прав і свобод кожної людини, рівність чоловіків і жінок.

7. Організувати і провести Всенародний референдум щодо схвалення і прийняття нової Конституції України: форма правління (президентська чи парламентська держава), обрання суддів, ліквідації пільг та недоторканості, позбавлення депутатів-корупціонерів депутатських мандатів, розширення прав місцевого самоврядування, встановлення контролю над владою, спрощення процедури референдумів.

8. Створити спеціальну експертну комісію, що аналізуватиме всі проекти законів та нормативних актів на предмет корупційних ризиків.

9. Встановити обов'язкову перевірку держслужбовців та кандидатів на виборні посади з допомогою поліграфа («детектора брехні») на причетність до корупційних дій і співпраці з іноземними спецслужбами.

10. Ухвалити Закон про контроль доходів і видатків державних посадовців та членів їхніх сімей. Запровадити в кримінальному законодавстві принцип «чим вища державна посада, тим вищий рівень відповідальності за скоєний злочин».

11. Забезпечити рівний доступ усіх учасників виборів до ЗМІ для висвітлення своїх програмних засад, дебатів тощо.

12. Провести перевірку політичної системи України (у т.ч. політичних партій і громадських організацій).

13. Зобов'язати кандидатів на всі виборні посади вказувати в офіційних біографіях національну приналежність, усі попередні (від радянських часів) партійні та державні посади, непогашені і погашені судимості. Знімати кандидатів з реєстрації через приховування біографічних фактів або позбавляти депутатів мандату, якщо приховування виявиться після виборів.

14. Розірвати злочинний зв'язок влади і капіталу, ліквідувати політико-економічну владу олігархічно-корумпованих сил, створити систему реального народовладдя, впровадити принципово нову кадрову політику спрямовану на зміну управлінської еліти та моральне очищення влади і суспільства в цілому.

15. Забезпечити рівну участь у виборчих комісіях представникам усіх політичних сил, що беруть участь у виборах.

16. Провести політичну реформу та внести зміни до Конституції, які встановлять чіткий розподіл гілок влади, збалансують їх права та обов'язки;

17. Провести адміністративну реформу, законодавчо впровадити ефективну систему антикорупційного контролю, особливо в органах виконавчої і судової влади, силових структурах, в системі вищої освіти, медицини.

18. Забезпечити незалежність судочинства від виконавчої і представницької влади й адміністративних органів.

19. Зробити правосуддя доступним для всіх громадян шляхом скасування судового мита та запровадження інституту безкоштовних, гарантованих державою адвокатських послуг для тих, хто цього потребує.

20. Реформа законодавства, забезпечити його стабільність і відсутність протиріч у ньому

21. Оптимізація роботи Верховної Ради України:


 • Скасувати депутатську недоторканість;

 • Скоротити кількість народних депутатів України у парламенті до 300;

 • Скоротити державні витрати на український парламент;

 • Запровадити голосування за відбитком пальця (з метою забезпечення особистої участі народних депутатів у роботі парламенту);

 • Заборонити збільшувати розмір заробітної плати та інших матеріальних винагород народним депутатам протягом чинності їхніх повноважень.


31. Забезпечити високу ділову культуру між контрагентами.
32. Влада повинна чітко уявляти проблеми, які погіршують інвестиційну привабливість держави, реформи повинні бути зрозумілі суспільству і повинні отримати підтримку і ньому.
33. Здійснювати відшкодування моральних або матеріальних збитків, яких зазнає особа через помилкові або неправомірні рішення органів державної влади, місцевого самоврядування та дії посадовців, у повному розмірі коштом винуватців. Відшкодовувати збитки за неправомірне судове рішення коштом судді, що його ухвалив. відродити престиж і пріоритет чесної праці, її гідну оплату згідно трудового й інтелектуального внеску кожного громадянина, від якого повинні залежати його прибуток, міра споживання і розмір пенсійного забезпечення.
34. Оптимізація системи виборів;


 • Запровадити мажоритарну систему виборів для депутатів сільських, селищних та міських рад, пропорційно-мажоритарну (змішану) – для депутатів повітових рад;

 • Обирати депутатом місцевої ради можна громадянина України, який на день виборів досяг 23 років, є дієздатним, не судимим і проживає на території громади не менше 5 років.


35. Розвиток й оптимізація місцевого самоврядування:


 • Запровадити практику якнайширшого прямого народовладдя у територіальних громадах – референдуми, плебісцити, загальні збори за бажанням громадян із життєво важливих питань;

 • Запровадити механізм вета громади щодо рішень органів місцевого самоврядування;

 • Поглибити вплив місцевого самоврядування на життєдіяльність громади шляхом створення будинкових, вуличних, квартальних комітетів та інших органів самоорганізації населення;

 • Дозволяти наділяння землі та нове будівництво у населених пунктах тільки за згодою цих органів;

 • Вирішувати спірні земельні та будівельні питання шляхом проведення місцевих референдумів;

 • Забезпечити вдосконалення системи місцевого самоврядування відповідно до Європейської хартії;

 • Розробити і реалізувати державну програму розвитку малих і середніх міст.


36. Правоохоронні органи. Очистити правоохоронні органи від корумпованих кадрів, забезпечити прозорість їхньої діяльності, громадський контроль за ними.

37. Забезпечити цілеспрямовану систематичну участь держави в житті молодого покоління, вирішити проблеми соціальної адаптації молоді у сучасному суспільстві.

II. Суспільство
Загальні
1. Забезпечити створення громадянського суспільства і громадянської єдності;

2. Підняти рівень соціального забезпечення населення;

3. Нейтралізувати певну нелюб’язність між заходом та сходом;

4. Знищити тотальну байдужість в українському суспільстві, забезпечити знання населення про інструменти захисту своїх прав;

5. Нейтралізувати свавілля чиновників і бізнесменів.

6. Нейтралізувати дезорієнтацію українського суспільства у питаннях самоіндентифікації й світоглядних орієнтирів.

7. Нейтралізувати низький рівень культури українців й відсутність законослухняності
Дискусійні теми суспільства
Головна ціль – пошук консенсусу й істини в дискусійних темах суспільства, вирішення історичних, культурних проблем тощо.
Історичний контекст
Головна ціль – забезпечити и створити цілісну, правдиву, методологічно вивірену картину історичного минулого України; відтворити її у наукових монографіях, науково-популярних працях, енциклопедичних і довідкових виданнях.
1. Створити спеціальну інтелектуальну незалежну комісію для розслідування питання з приводу правонаступності сучасної України від Київської Русі, Галицько-Волинського князівства, Козацької Республіки, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Карпатської України тощо.

2. Відкрити архіви ДПУ-НКВС-МДБ-КДБ, які зберігаються у Центральному та обласних архівах Служби безпеки України.

3. Детальне розслідування суті комуністичної ідеології і історичної пам’яті часів СРСР3 (1922-1991) шляхом створення спеціальної інтелектуальної незалежної комісії з нейтральної точки зору;

4. Вирішення питання щодо використання комуністичних символів, відзначень дат, радянських пам'ятників.

5. Проведення детального розслідування стосовно діяльності Організації Українських Націоналістів (ОУН) та Української Повстанської Армії (УПА) шляхом створення спеціальної інтелектуальної незалежної комісії.

6. Сприяти поверненню в Україну національних, культурних, історичних та інших цінностей, вивезених за кордон за часів СРСР і раніше.

1. Нейтралізувати суцільну дезорієнтацію суспільства в загальних питаннях самоіндентифікації і
Мовне питання. Статус російської мови та мов меншин.
Позаблоковий статус України. НАТО
ІІI. Економіка
Регіональний розвиток
Головна ціль - створення максимально сприятливих умов для розкриття економічного потенціалу кожного регіону та зниження міжрегіональних соціально-економічних диспропорцій.
1. Східна Україна – модернізація та технологічне оновлення вугільної й металургійної промисловості, розвиток високотехнологічного та наукомісткого машинобудування.
2. Західна Україна – використання потенціалу розташування на перехресті європейських шляхів, підвищення якості туристично-рекреаційних послуг у регіоні.
3. Центральна Україна – розвиток високотехнологічного та наукомісткого машинобудування, модернізація складних виробництв побутової та електронної техніки, високотехнологічне сільське господарство.
4. Південна Україна – технічне оновлення та розвиток суднобудування, судноремонту та суміжних галузей, формування суднобудівного кластеру; впровадження новітніх технологій у кольоровій металургії; розбудова рекреаційної сфери регіону.
Загальні
1. Ліквідувати значну зв'язаність економіки на колишніх республіках СРСР,

2. Забезпечити збалансованість збалансованість економіки;

3. Забезпечити максимальне використання експортного й транзитного потенціалу України. Див. детальніше «Транзитний потенціал України».

4. Забезпечити реалізацію й використання неактивованих, але готових, що знаходяться у сплячому режимі, незадействованных производственных мощностей.4

5. Максимально використовувати об’ємний внутрішній ринок.5

6. Забезпечити успішну інтеграцію в світову економіку, враховуючи національні інтереси України й принципи національної безпеки.

7. Забезпечити створення реалістичного фондового ринку, який покаже реальні дані й об’єктивні можливості українського бізнесу.

8. Максимально використовувати трудові ресурси України.

1. Зменшити економічний тиск держави на дрібне та середнє підприємництво, запровадивши прогресивну шкалу оподаткування за принципом: малий бізнес – малі податки, великий бізнес – великі податки.

2. Домогтися максимального скорочення тіньового сектору економіки шляхом легалізації національного капіталу.

3. Ліквідувати незаконні податкові пільги олігархам та розширити базу оподаткування, законодавчо перекрити можливість ухилятися від сплати податків.

4. Зберегти в державній власності стратегічні для національної безпеки об'єкти, впровадити нову ефективну модель управління державною власністю та систему реєстрації власності й оподаткування нерухомого майна; домогтися справедливого розподілу бюджетних коштів між центром і регіонами;

5. Знизити споживчі ціни на товари першої необхідності шляхом додаткового оподаткування предметів розкоші.

6. Обмежити законом лихварські відсотки за банківськими кредитами для населення та підприємств України.

7. Ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу (дрібні та середні підприємці, високооплачувані працівники).

8. Забезпечити безвідсоткові цільові державні кредити на відкриття власної справи та максимально спростити дозвільну систему.

9. Запровадити державну програму економічної просвіти громадян.
Промисловість
1. Розвивати конкурентоспроможні галузі української промислової та інноваційної діяльності (авіа-, судно-, верстатобудування, ВПК, енергетичне та сільськогосподарське машинобудування).

2. Стимулювати поетапну заміну імпортованої продукції на продукцію національного виробництва (насамперед – велика і мала сільськогосподарська техніка, легка промисловість, продукти харчування).

3. Запровадити комплексну державну програму переробки твердих побутових відходів.

4. Перевірити законність приватизації усіх великих підприємств. повернути у державну власність незаконно приватизовані.

5. Повертати у державну власність приватизовані підприємства, власники яких не виконують своїх соціальних зобов'язань.

6. Дозволяти передавати у власність об'єкти історично-культурної спадщини, з метою їх відновлення, збереження та ефективного функціонального використання, за умови виконання інвестором державних вимог реставраційних та інвестиційних зобов'язань. У разі їх невиконання повертати об'єкт у державну власність.
Енергетика
Основна ціль – енергонезалежність держави, регіональне енергетичне лідерство, максимальна автономність енергетичного сектору України від зовнішніх чинників.
1. Ухвалити державну програму енергетичної незалежності України.

2. Ліквідувати монополію іноземних енергетичних компаній на українському ринку.

3. Ліквідувати корупційні схеми в енергетичній галузі.

4. Запровадити прозорі тендери на закупівлю обладнання для державних енергетичних підприємств.

5. Запровадити жорсткий державний контроль над ціноутворенням у нафтогазовій сфері.

6. Максимально зменшити залежність України від монопольного імпорту енергоносіїв.

7. Максимально знизити енергоємність ВВП;

8. Забезпечити розвідку та видобуток вуглеводнів на шельфах Чорного та Азовського морів;

6. Розробити та впровадити новітні енергоощадні технології в усіх галузях народного господарства.

7. Збільшити видобуток власного газу та нафти, розробляючи морські шельфи, у тому числі родовища за кордоном.

8. Розвивати вугільну промисловість як пріоритетну галузь.

9. Зменшити потреби природного газу шляхом інвестування у технології теплопостачання, тим самим знизивши ціни на комунальні послуги.

10. Забезпечити здійснення поетапної реконструкції енергетичної галузі, до створення ринку електроенергії, приватизації об'єктів енергетики ( це розширить економічну самостійність і підвищить відповідальність підприємств за кінцеві результати своєї виробничої і фінансової діяльності, дозволить створити гнучку економічну систему, що передбачає великі можливості у відношенні залучення і концентрації фінансових, матеріальних і трудових ресурсів);
  1   2   3

Схожі:

Передвиборча програма політичної партії «ЗЕЛЕНІ»
Влада – не самоціль партії «Зелені», а механізм реалізації «зелених» ідей заради майбутнього громадян
«Доба Відродження. Вільям Шекспір геній епохи Ренесансу»
В. Шекспіра; розвивати навички узагальнення та систематизування вивченого матеріалу, сприймання на слух матеріалу; сприяти виявленню...
А ультраліві; б ліві; в лівоцентристські; г цен­тристські; д правоцентристські;...
...
ПРЕДВИБОРНА ПРОГРАММА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
Миколаївська міська організація Партії зелених України є невід'ємною складовою частиною українського та світового зеленого руху
Доба європейського Відродження(Ренесансу), її хронологічні межі....
Лями та митцями доби Відродження; сприяти формуванню цілісного сприйняття і розуміння історико-культурного розвитку людства;розвивати...
Інтерв'ю для газети «Зелені» працюють!» №2 Лідер партії «Зелені»...
Лідер партії «Зелені» Олександр Прогнімак розповів про підтримку «зеленої» ідеології серед українців, плани його політсили на парламентських...
Опис програми Autocad
«AutoCAD» це та програма, яка потрібна саме Вам. «AutoCAD» це система, яка є лідером на ринку систем автоматизованого проектування....
ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ ПАРТІЇ ПРОДУКЦІЇ
Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації партії продукції
Опис навчальної дисципліни
Робоча програма Методика навчання астрономії для студентів за спеціальністю: 04020301. Фізика*
ПАМЯТКА ПАМЯТНИК. Розрізняються значенням
Складовими частинами опису місцевості є опис місця та опис предметів, що на цьому місці розташовані
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка