КРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи


НазваКРИМІНАЛЬНе ПРАВо Плани семінарських занять та самостійної роботи
Сторінка3/6
Дата05.04.2013
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативна література:

Конституція України від 28 червня 1996 року.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в проституцію» №3316-IV від 12.01.2006 р.

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення виборчих прав громадян» №3504-IV від 23.02.2006 р.

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму» №170-V від 21.09.2006 р.

Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку” № 650/99 від 16 червня 1999 р.

Указ Президента України “Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян” № 143 від 18 лютого 2002 року.

Указ Президента України “Про заходи щодо детінізації економіки на 2002-2004 роки” №216/2002 від 5 березня 2002 року.

Указ Президента України “Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” № 1199/2001 вiд 10 грудня 2001 р.

Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян” № 456/99 від 27 квітня 1999 р.

Указ Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією” № 84/2003 від 6 лютого 2003 року.

Указ Президента України “Про серйозні недоліки у виконанні законодавства щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян у Львівській області” № 477 від 04 червня 2003 року.

Розпорядження Президента України “Про заходи щодо зміцнення дисципліни працівників та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах” № 53/2002-рп від 26 березня 2002 року.

Комплексна програма протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України № 766 від 5 червня 2002 р.

Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки, затверджена Указом Президента України № 1376/2000 від 25 грудня 2000 року.

Концепція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затверджена Указом Президента України № 367/98 від 24 квітня 1998 року.

Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 877 від 4 червня 2003 р.

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – Х.: “Одіссей”, 2003. – 432 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Видання друге, перероблене та доповнене. - Х.: ТОВ «Одісей», 2004 – 1152 с.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін.: За заг. Ред.. В.В. Сташиса, В.Я. Тація.- К.: Концерн «Видавничий Дім» «Ін Юре»; 2003 – 1196 с.

Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М.Й. – К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001. – 656 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 2-го вид., переробл. та доп. / Відп. ред. С.С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с. – (Нормативні документи та коментарі).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. – Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – К.: Форум, 2001, у 2-х ч.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє вид.,переробл. Та доповн. / За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Атака, 2003. – 1056 с.

Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид. / За ред. В.Т.Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 560 с.

Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К.: Юрисконсульт. – 2006. – 550 с.

Уголовный кодекс Украины. Комментарий: Под ред. Ю.А.Кармазина и Е.Л.Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 960 с.

Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий . – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2003. – 1088 с.
Перелік Постанов пленуму Верховного Суду України:

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 29.06.84 „Про практику застосування судами України законодавства про повторні злочини”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” N 5 від 29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 „Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 „Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 „Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 “Про судову практику у справах про необхідну оборону”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання більш м’яким”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 “Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. N 4 "Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції постанови Пленуму від 3 березня 2000 р. N 3);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27.03.87 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93,N3 від 13.01.95, N12 від 03.12.97);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 4 від 27.03.92 „Про судову практику у справах про згвалтування та інші статеві злочини” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 12 від 25.12.92 „Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності” ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N 3 від 04.06.93,N 3 від 13.01.95, N 12 від 03.12.97);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 „Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 від 13.01.95 N 12 від 03.12.97 );

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 6 від 12.04.96 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 13 від 25.05.98 „Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією” ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного суду N 5 від 03.03.2000);

Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 „Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 “Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004 N 9 „Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб";

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 “Про судову практику у справах про хабарництво”;

Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 N 5 „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 8 „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 13 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”;

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 „Про судову практику в справах про хуліганство”.
Навчальна література:

Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. (Посібник для підготовки до іспитів) / За заг. ред. В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2003. – 228.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.: За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / Александров Ю.В., Антипов В.І., Володько М.В. та ін.: Відп. ред. Контдратьєв Я.Ю.; Наук. ред. Клименко В.А. та Мельник М.І. – К.: Правові джерела, 2002. – 432 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для юрид. вузів і фак. / М.І.Бажанов, Ю.В.Баулін, В.І.Борисов та ін.; За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Х.: Право, 2001. – 368 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: Практикум. Навч. посіб. / За ред. проф. С.С.Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

Кримінальне право України. Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001. – 496 с.

Кримінальне право України: Практикум: Навч. посіб. / За ред. С.С. Яценка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. Загальна частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак. – К.: А.С.К., 2001. – 352 с.

Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга вторая «О наказании». – Х.: Харьков юридический, 2002. – 194 с.

Пинаев А.А. Курс лекций по Общей части уголовного права. Книга первая «О преступлении». – Х.: Харьков юридический, 2001. – 284 с.

Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнєцов, О.Ф. Шанько. – К. Вид. Паливода А.В. 2005 – 640 с.

Сучасне кримінальне право України: Нормативно-правові документи та судова-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А.В. Савченко та ін.., За заг.ред. В.В. Кузнєцова – К., Вид. Паливода А.В., 2005 – 496 с.

Уголовное право Украины. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. Е.Л. Стрельцова. – Х.: ООО «Одиссей», 2002. – 672 с.

Уголовное право Украины. Общая часть. Учебник / Отв. ред. Кондратьев Я.Ю. / Под ред. Клименко В.А., Мельника Н.И. – К.: Атика, 2002. – 448 с.

Фріс П.Л. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К., Атака, 2004 – 448 с.
Література для поглибленого вивчення:
Альошин Д.П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Альошин Д.П ; Національний університет внутрішніх справ . - Харків, 2003 (Харків). - 20 с.

Антипов В.В. Обставини, шо виключають можливість застосування певних видів покарань : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Антипов В.В ; Національна академія внутрішніх справ України - провідна установа. - К., 2005 (Київ). - 20 с. 100 экз.

Анчукова М.В. Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Анчукова М.В. ; Анчукова М.В ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - Харків, 2004 (Ірпінь). - 20 с.

Багіров С.Р. Причинний зв'язок у злочинах, шо вчиняються через необережність : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Багіров С.Р ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України . - К., 2005 (К.). - 20 с.

Вапсва Ю.А. Помилка у змісті суб'єктивної сторони складу злочину : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Вапсва Ю.А. ; Університет внутрішніх справ МВС України . - Харків, 2000 (Харків). - 20 с. 100 экз.

Васильев А.А. Проблеми осудності у кримінальному праві : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / ВасильевА.А. ; Національний університет внутрішніх справ . - Харків, 2005 (Харків). - 20 с.

Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в ви­ну : Автореферат дис. д.ю.н.:12.00.08 / О.В. Воробей ; Національна академія внутрішніх справ України . - К., 1999 (К.). - 32 с. 150 экз.

Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / В.О. Гацелюк ; Львівський національний університет ім. І.Франка . - Львів, 2005 (Луганськ). - 19 с. 100 экз.

Лащук Є.В. Предмет злочину в кримінальному праві України : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Є.В.Лащук ; Національна академія внутрішніх справ України , [б. м.], 2007 (К.)

Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Ю.В.Мантуляк ; Академія адвокатури України, [б. м.], 2006 (К.). - 17 с. 100 экз.

Марітчак Т.М. Помилка у кваліфікації злочинів : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Т.М. Марітчак ; Львівський національний університет ім. І.Франка , [б. м.], 2003 (Львів). - 16 с. 100 экз.

Моісеєв О.І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами: Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / О.І. Моісеєв ; Націоанальна юридична акдемія ім. Я. Мудрого (К.), [б. м.], 2007 (Харків). - 20 с. 100 экз.

Туркот М.С. Кримінальна відповідальність за зловживання військовою службовою особою владою або службовим стано­вищем : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / М. Туркот ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого . - Харків, 2007 (Киiв). - 20 с. 100 экз.

Харламова С.О. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю. : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / С.О. Харламова ; С.О. Харламова ; Київський національний університет внутрішніх справ, [б. м.], 2007 (Київ). - 20 с. 100 экз.

Іванов Ю.Ф. Боротьба із злочинними посяганнями на власність, предметом яких є автотранспортні засоби (кримінально-правові і кримінологічні аспекти) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Іванов Ю.Ф ; Національна академія внутрішніх справ України , [б. м.], 1999. - 20 с. 100 экз.

Азаров Л.С. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері комп'ютерної інформації : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Азаров Д.С. ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України . - К., 2003 (К.). - 18 с.

Акрам Трад аль-Фаїз Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Акрам Трад аль-Фаїз ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України , [б. м.], 2002 (К.). - 16 с. 100 экз.

Беніцький А.С. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом (проблеми кримінально-правової кваліфікації) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / А.С. Беніцький ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України . - К., 2002 (Луганськ). - 20 с.

Берзін П.С. Кримінально-правова характеристика незаконного використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг (стаття 229 КК України) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / П.С. Берзін ; Академія адвокатури України. - К., 2004 (К.). - 22 с.

Вересов В.М. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (на матеріалах Автономної Республіки Крим : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Вересов В.М ; Університет внутрішніх справ МВС України . - Харків, 1999 (Харків). - 18 с.

Головкін Б.М. Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень. : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Головкін Б.М. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого . - Харків, 2003 (Ірпінь). - 20 с.

Горох О.П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / О.П. Горох ; Київський національний університет внутрішніх справ , [б. м.], 2007 (К.). - 21 с. 100 экз.

Готін О.М. Кримінальна відповідальність за випуск або реалізацію недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки (проблеми теорії та практики) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / О.М. Готін ; Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко . - К., 2003 (Луганськ). - 21 с.

Грек Б.М. Кримінально-правова відповідальність за фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Грек Б.М.; Академія адвокатури України. - К., 2005 (Львів). - 20 с. 100 экз.

Гуторова Н.О. Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України : Автореферат дис. д.ю.н.:12.00.08 / Гуторова Н.О ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого . - Харків, 2002 ( Харків). - 38 с.

Дідківська Н.А. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Дідківська Н.А. ; Академія адвокатури України, [б. м.], 2005 (К.). - 20 с.

Дзундза В.В. Кримінальна відповідальність за втягненая неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Дзундза В.В. ; Дзундза В.В ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, [б. м.], 2005 (Донецьк). - 20 с.

Дьоменко С.В. Вимагання: кримінально-правовий та кримінологічний аналіз : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / С.В. Дьоменко ; Академія адвокатури України, [б. м.], 2006 (Запоріжжя). - 20 с. 100 экз.

Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Заруба П.І ; Київський національний університет внутрішніх справ. - К., 2007 (Ірпінь). - 20 с. 100 экз.

Заславська М.Г. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей: со­ціальна обумовленість і склад злочину : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Заславська М. Г ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого , [б. м.], 2006 (Ірпінь). - 18 с. 100 экз.

Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : Автореферат дис. д.ю.н.:12.00.08 / Кальман О.Г. ; Націоанальна юридична акдемія ім. Я. Мудрого (К.), [б. м.], 2004 (Ірпінь). - 40 с. 100 экз.

Коваленко П.М. Запобігання шахрайству на фінансових ринках у біржовій торгівлі : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / П.М. Коваленко ; Національна академія внутрішніх справ України , [б. м.], 2005 (Київ). - 20 с.

Крупко Д.І. Відповідальність за хабарниитво за кримінальним правом Німеччини, Швейцари та України (порівняльно-правове дослідження) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Крупко Д.І. ; Академія адвокатури України, [б. м.], 2005 (Одеса). - 20 с. 100 экз.

Кузнецов В.В. Кримінально-правові норми про відповідальність за крадіжку як інститут кримінального законодавства : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Кузнецов В.В. ; Національна академія внутрішніх справ України , [б. м.], 2000 (Глухів). - 19 с.

Кундеус В.Г. Кримінально-правова характеристика викрадення : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Кундеус В.Г. ; Національний університет внутрішніх справ , [б. м.], 2004 (Харків)

Лантінов Я.О. Кримінальна відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю за ст. 202 КК України : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Я.О. Лантінов ; Національний університет внутрішніх справ , [б. м.], 2004 (Харків). - 20 с. 100 экз.

Лизогуб Я.Г. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо передачі людини: порів­няльно-правове дослідження : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Я.Г. Лизогуб ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченко , [б. м.], 2003 (Луганськ). - 20 с. 100 экз.

Литвин О.П. Кримінально-правова охорона громадської безпеки і народного здоров'я : Автореферат дис. д.ю.н.:12.00.08 / О. П.Литвин ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (К.), [б. м.], 1999 (К.). - 46 с. 100 экз.

Чуніхіна Л.М. Первинний фінансовий моніторинг у банках України як іасіб запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Чуніхіна Л.М ; Львівський національний університет ім. І. Франка (Львів), [б. м.], 2007 (Луганськ). - 16 с.

Бабенко А.М. Запобігання органами внутрішніх справ незаконному культивуванню наркотиковмісних рослин : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08 / А. М. Бабенко ; наук. керівник В. І. Женунтій ; офіц. опонент А. А. Музика ; офіц. опонент Н. С. Юзікова ; Академія адвокатури України. - К., 2007 (Донецьк). - 20 с.

Залялова І.М. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08. / І. М. Залялова ; наук. керівник Н. В. Шепєлєва ; офіц. опонент: В. О. Глушков, Н. А. Мирошніченко ; Академія адвокатури України, [б. м.], 2007 (К.). - 20 с.

Звіряка В.А. Кримінальна відповідальність за угон транспортних засобів, попередження угонів : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Звіряка В.А ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України , [б. м.], 1999 (Луганск). - 18 с.

Кураш І.Г. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів (Аналіз складу злочину) : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.08 / Кураш Я. М. ; Національна академія внутрішніх справ України , [б. м.], 1998 (Харків). - 18 с.

Панов М.М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.08 / М. М. Панов ; наук. керівник В. І. Борисов ; офіц. опонент: О. М. Костенко, П. П. Андрушко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, [б. м.], 2006 (Харків). - 20 с. 100 экз.

Присяжний В.М. Кримінальна відповідальність за забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата юридичних наук / В. М. Присяжний ; , офіц. опонент В. О. Глушков, офіц. опонент В. А. Мисливий ; Київський національний університет внутрішніх справ, [б. м.], 2006 (К.). - 20 с. 100 экз.

Старко О.Л. Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини (кримінально-правове та кримінологічне дослідження) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.08 / О. Л. Старко ; наук. керівник В. О. Глушков ; офіц. опонент: В. К. Грищук, Є. Д. Скулиш ; Київський національний університет внутрішніх справ, [б. м.], 2007 с. 100 экз.
1   2   3   4   5   6

Схожі:

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ з навчальної дисципліни «КРИМІНАЛЬНЕ...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях і при...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК   ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно до вимог ECTS) / Уклад.: М....
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
Методика проведення семінарських занять План семінарських (практичних)...
Мета: засвоєння принципів, завдань та функцій маркетингу і менеджменту. Розгляд проблем реалізації з товарної, цінової політики розподілу...
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, самостійної...
Кафедра управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Семінарські заняття допомагають слухачам глибше оволодіти курсом господарське право у відведений програмою час. Плани семінарських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка