ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


Скачати 16.54 Mb.
НазваГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
Сторінка98/98
Дата14.03.2013
Розмір16.54 Mb.
ТипКодекс
bibl.com.ua > Право > Кодекс
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98
236/96-ВР

282. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 р. № 2210-111

283. Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту : Закон України від 22 грудня 1998 р. №330 - XIV

284. Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту : Закон України від 22 грудня 1998 р. №331-ХІУ

285. Про захист прав власників земельних часток (паїв): Указ Президента України від 21 квітня 1998 р. № 332/98

286. Про захист прав споживачів : Закон України в редакції Закону від 15 грудня 1993 р. № 3682-ХІІ

287. Про заходи Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1996 р. № 229 : Наказ Міністерства економіки України від 7 листопада 2000 р. № 240

288. Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10 лютого 1996 р. № 124/96

289. Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2002 р. № 1106

290. Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах : Указ Президента України від 21 березня 2002 р. № 280/2002

291. Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на вироб­ництві : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 13-р

292. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р. № 37-ІУ

293. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ

294. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1908-Ш

295. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХП

296. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІУ

297. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України від 15 березня 2001 р. № 2299-Ш

298. Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків : Наказ Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69

299. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ

300. Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-ІУ

301. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати : Закон України від 19 червня 2003 р. № 979-ІУ

302. Про карантин рослин : Закон України від 30 червня 1993 р. № 3348-ХІІ

303. Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) : Декрет Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. №6-93

304. Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114-ХІІ

305. Про колективні договори і угоди : Закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-ХП

306. Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 1997 р. № 137

307. Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки : Указ Президента України від 17 вересня 1996 р. № 837/96

308. Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326

Див. також: Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1995 р. № 403

309. Про Концепцію розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. № 848

310. Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України : Постанова Верховної Ради України від 22 вересня 1995 р. № 342/95-ВР

311. Про концесії : Закон України від 16 липня 1999 р. № 997-ХІУ

312. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг : Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286-Х1У

313. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 р. № 1087—IV

314. Про кооперацію в СРСР : Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 26 травня 1988 р. № 8998-ХІ

315. Про корпоратизацію підприємств : Указ Президента України від 15 червня 1993 р. № 210/93

316. Про кредитні спілки : Закон України від 20 грудня 2001 р. № 2908-Ш

317. Про лікарські засоби : Закон України від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР

318. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-Ш

319. Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1641—III

320. Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786

321. Про Митний тариф України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2371-111

322. Про Міністерство економіки України : Указ Президента України від 23 жовтня 2000 р. № 1159/2000 Див. також: Про перейменування Міністерства економіки України : Указ Президента України від 21 серпня

2001 р.№ 724/2001

323. Про Міністерство освіти і науки України : Указ Президента України від 7 червня 2000 р. № 773/2000

324. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР

325. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 586-Х1У

326. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29 червня 1995 р. № 249/95-ВР

327. Про насіння і садивний матеріал : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 411—IV

328. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 червня 1993 р. № 3322—XII

329. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України в редакції Закону від 1 грудня 1998 р. № 284-ХІУ

330. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 р. № 51/95-ВР

331. Про нафту і газ : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-111

332. Про Національний банк України : Закон України від 20 травня 1999 р. № 679-ХІУ

333. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. № 710/97-ВР

334. Про невідкладні заходи щодо впорядкування діяльності державних (національних) акціонерних та холдингових компаній : Указ Президента України від 7 листопада 2001 р. № 1049/2001

335. Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 р. № 666/94

336. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 р. № 1529/99

337. Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 р. № 441

338. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ

339. Про об'єднання громадян : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2460-ХІІ

340. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2374—III

341. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 15 лютого 1995 р. № 60/95-ВР

342. Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність : Указ Президента України в редакції Указу Президента від 2 березня 1996 р. № 160/96

343. Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності : Закон України від 18 лютого 1992 р. № 2132 (Закон втратив чинність на підставі Закону від 11 січня 2001 р. №2210-111)

344. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах : Закон України в редакції Закону від 4 жовтня 2001 р. № 276 І -ПІ

345. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України в редакції Закону від 22 травня 1997 р. № 283/97^ВР

346. Про організації роботодавців : Закон України від 24 травня 2001 р. № 2436-ІП

347. Про оренду державного та комунального майна : Закон України в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР

348. Про оренду землі : Закон України в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. № 1211—IV

349. Про оренду майна державних підприємств та організацій : Закон України в редакції Закону від 14 березня 1995 р. № 98/95-ВР

350. Про освіту : Закон України в редакції Закону від 23 березня 1996 р. № 100/96-ВР

351. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХП

352. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні : Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-ХП

353. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 р. № 3721-XII

354. Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР

355. Про основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки : Указ Президента України від 19 листопада 2001 р. № 1097/2001

356. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2953-Ш

357. Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України : Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3065-Ш

358. Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» : Закон України від 13 липня 2000 р. № 1869-Ш

359. Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі : Закон України від 10 липня 1996 р. №290/96-ВР

360. Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва : Закон України від 14 вересня 2000 р.№ 1953-Ш

361. Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України : Закон України від 18 травня 2000 р. № 1741-Ш

362. Про охорону атмосферного повітря : Закон України в редакції Закону від 21 червня 2001 р. № 2556-Ш

363. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України в редакції Закону від 1 червня 2000 р. № 1771-Ш

364. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ

365. Про охорону прав на зазначення походження товарів : Закон України від 16 червня 1999р.№752-ХІУ

366. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ

367. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ

368. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України в редакції Закону від 17 січня 2002 р. № 2986-Ш

369. Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем : Закон України від 5 листопада 1997 р. №621/97-ВР

370. Про охорону праці : Закон України в редакції Закону від 21 листопада 2002 р. № 229-ІУ

371. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2658-Ш

372. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності : Закон України від 23 березня 1996 р. № 98/96-ВР

373. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5 листопада 1991 р. № 1788-ХП

374. Про перевезення небезпечних вантажів : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1644-1II

375. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 3 березня 1998 р № 147/98-ВР

376. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482

377. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 р. № 611

378. Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається : Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26-92

379. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. № 847-ХІУ

380. Про перетворення державних підприємств у казенні : Постанова Кабінету Міністрів України від ЗО червня 1998 р. №987

381. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 р. № 698-ХІІ (Закон втратив чинність з 1 січня 2004 р., крім статті 4)

382. Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ

383. Про підтвердження відповідності : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2406—III

384. Про планування і забудову територій : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1699-Ш

385. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2346-Ш 385і. Про плату за землю : Закон України від 3 липня 1992 р. № 2535—XII

386. Про погодження Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України : Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 червня 2002 р. № 190

387. Про податок на додану вартість : Закон України від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР

388. Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління : Указ Президента України від 28 листопада 2000 р. № 1265/2000

389. Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України : Указ Президента України від 4 квітня 2003 р. № 292/2003

390. Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами : Постанова Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. №841

391. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України : Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 р. № 32-р

390. Про порядок ведення державного земельного кадастру : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р.№ 15

391. Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. № 772

392. Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. № 48-93

393. Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни : Декрет Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1993 р. №33-93

394. Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності : Постанова Кабінету Міні­стрів України від 25 травня 1998 р. № 740

395. Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом . Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1729

396. Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 483

399. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР

400. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97

401. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським під­приємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 р. № 720/95

402. Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу : Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870

403. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільо­вими фондами : Закон України від 21 грудня 2000 р. № 2181—III

404. Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. № 449

405. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. № 1523

406. Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні : Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 145

407. Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням : Постанова Кабінету Міністрів України в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1650

408. Про поставки продукції для державних потреб : Закон України від 22 грудня 1995 р. № 493/95-ВР

409. Про поштовий зв'язок : Закон України від 4 жовтня 2001 р. № 2759-Ш

410. Про Правила дорожнього руху : Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. № 1306

411. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 р. № 1647—III

412. Про правовий режим майна у Збройних Силах України : Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075-ХІУ

413. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1550-Ш

414. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 р. № 791а—XII

415. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 4 лютого 1994р.№ 3929-ХП

416. Про приватизацію державного майна : Закон України в редакції Закону від 19 лютого 1997 р. № 89/97-ВР

417. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України в редакції Закону від 15 травня 1996 р. № 189/96-ВР

418. Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду : Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 р. № 57-93

419. Про природні монополії : Закон України від 20 квітня 2000 р. № 1682-Ш

420. Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ

421. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України в редакції Закону від 15 травня 1992 р. № 2346-ХП

422. Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України : Закон України від 14 липня 1999 р. № 934-ХІУ

423. Про Програму захисту прав споживачів на 2003-2005 роки : Указ Президента України від 11 грудня 2002 р. № 1148/2002

424. Про промислово-фінансові групи в Україні : Закон України від 21 листопада 1995 р. № 437/95-ВР

425. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІУ

426. Про ратифікацію Гарантійної угоди (Програма інвестицій та розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку : Закон України від 19 жовтня 1999 р. № 1162-ХІУ

427. Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект розвитку експорту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку : Закон України від 15 липня 1997 р. № 451/97-ВР

428. Про ратифікацію Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про заохочення та взаємний захист інвестицій : Закон України від 21 жовтня 1994 р. № 226/94-ВР

429. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР

430. Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року : Закон України від 3 червня 1999 р. № 728-ХІУ

431. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами : Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-Ш

432. Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Австрія про сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 11 квітня 1997 р. № 192/97-ВР

433. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій : Закон України від 2 червня 1995 р. № 203/95-ВР

434. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 2 червня 1995 р. № 202/95-ВР

435. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій : Закон України від 20 жовтня 1995 р. № 401/95—ВР

436. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності : Закон України від 23 грудня 1998 р. № 351-Х1У

437. Про регулювання цін : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. № 715 (постанова втратила чинність, крім пункту 3 та Тимчасового положення про державне регулювання цін і тарифів). Див. також: Про ціноутворення в умовах реформування економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1994 р. №733

438. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 березня 1996 р. № 93/96-ВР

439. Про рекламу : Закон України від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР

440. Про реструктуризацію заборгованості Криворізького державного гірничо-металургійного комбі­нату «Криворіжсталь» : Закон України від 5 березня 1997 р. № 130/97-ВР

441. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України в редакції Закону від 10 липня 2003 р. № 1098—IV

442. Про рослинний світ : Закон України від 9 квітня 1999 р. № 591—XIV

443. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 р. № 987-ХП

444. Про систему валютного регулювання і валютного контролю : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93

445. Про систему оподаткування : Закон України в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. Хе 77/97-ВР

446. Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 р. № 469/97—ВР

447. Про склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 р. № 634. Див. також: Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 р. № 729

448. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 р. № 2493-ІН

449. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-ХІУ

450. Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційноїдіяльності в Донецькій області: Закон України від 25 червня 1991 р.

451. Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту : Закон України від 23 березня 2000 р. № 1607—III

452. Про споживчу кооперацію : Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2265—XII

453. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва : Указ Президента України в редакції Указу від 28 червня 1999 р. № 746/99

454. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. № 2408—III

455. Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р.№ 46-93

456. Про Статут автомобільного транспорту УРСР : Постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 червня 1969 р. №401

457. Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні : Закон України від 19 вересня 1997 р. 535/97-ВР

458. Про столицю України - місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 р. № 401-ХІУ

459. Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР

460. Про судоустрій України : Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3018-Ш

461. Про схвалення Концепції розвитку системи національних рахунків : Розпорядження Кабінету Мі­ністрів України від 25 липня 2002 р. № 413-р

462. Про тваринний світ : Закон України від 13 грудня 2001 р. № 2894-Ш

463. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 р. № 3759-ХП

464. Про телекомунікації : Закон України від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІУ

465. Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні : Указ Президента України від 20 вересня 1993 р. № 377/93. (Указ втратив чинність у зв'язку з прийняттям Закону України «Про кредитні спілки» від 20 грудня 2001 р. № 2908-Ш)

466. Про Типовий статут казенного підприємства : Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. №914

467. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті : Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444

468. Про товарну біржу : Закон України від 10 грудня 1991 р. № 1956-ХІІ

469. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків : Прийнято в Мадриді 28 червня 1989 р.

470. Про торгово-промислові палати в Україні : Закон України від 2 грудня 1997 р. № 671/97-ВР

471. Про транзит вантажів : Закон України від 20 жовтня 1999 р. № 1172-ХІУ

472. Про транспорт : Закон України від 10 листопада 1994 р. № 232/94-ВР

473. Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних і транзитних вантажів : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1993 р. № 770

474. Про трубопровідний транспорт : Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР

475. Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, орга­нізаціями : Закон СРСР від 17 червня 1983 р. № 9500-Х

476. Про угоди про розподіл продукції : Закон України від 14 вересня 1999 р. № 1039-ХІУ

477. Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громад­ського харчування та сфери послуг : Декрет Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1992 р. № 20—92

478. Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств : Постанова Кабінет Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859

479. Про управління корпоративними правами держави : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. № 791

480. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності: Декрет Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 р. №8-92

481. Про управління майном, що є у загальнодержавній власності, в будівництві та промисловості будівельних матеріалів : Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 19-93

482. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження : Закон України від 17 лютого 2000 р. № 1457-ІИ

483. Про утворення Державної акціонерної компанії «Хліб України» : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1000

484. Про утворення Комісії з питань неплатоспроможності : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2001 р. № 1181

485. Про утворення Міжвідомчої ради з питань захисту прав споживачів : Постанова Кабінет Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 317

486. Про утворення Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» : Постанова Кабінету Міні­стрів України від 25 травня 1998 р. № 747

487. Про утворення Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354

488. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 р. № 973-1У

489. Про фінансовий лізинг : Закон України в редакції Закону від 11 грудня 2003 р. № 1381-ІУ

490. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від

12 липня 2001 р. № 2664-Ш

491. Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації : Указ Президента України від 11 травня 1994 р. № 224/94

492. Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення : Закон України від

13 грудня 2001 р. №2893-111

493. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 3 грудня 1990 р. № 507—XII

494. Про цінні папери і фондову біржу : Закон України від 18 червня 1991 р. № 1201-XII

495. Про ціноутворення в умовах реформування економіки : Постанова Кабінету Міністрів України від

21 жовтня 1994 р. №733

496. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини : Закон України від 23 грудня 1997 р. №771/97-ВР

497. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення поло­ження частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 р. № 15-рп/2002

498. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 5 Закону України «Про усунений дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та частини першої статті 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (справа про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями) від 29 січня 2002 р. № 1-рп/2002

499. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини четвертої статті 3, частини другої статті 5, частин другої та сьомої статті 7 і частини п'ятої статті 29 Закону України «Про приватизацію державного майна» (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19 лютого 1997 року) (справа щодо приватизації державного майна) від 1 липня 1998 р. №9-рп

500. Соглашение о проведений согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации : Международньш договор от 13 марта 1992 г.

501. Соглашение по торговим аспектам прав интеллектуальной собственности : Мсждународньш договор от 15 апреля 1994 г.

502. Тимчасове положення про державне регулювання цін і тарифів : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1992 р. № 715

503. Типова форма контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства : Затверджено наказом Фонду державного майна України від 6 квітня 2000 р. № 695

504. Угода з технічних бар'єрів у торгівлі : Міжнародний договір від 15 квітня 1994 р.

505. Угода з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності : Міжнародний договір від 15 квітня 1994 р.

506. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України : Міжнародний договір від 28 травня 1997 р.

507. Угода про загальні умови поставок товарів між організаціями держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав : Міжнародний договір від 20 березня 1992 р.

508. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами : Ратифіковано Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94-ВР

509. Унифицированньїе правила международной торговой палатьі для гарантий по первому требованию 1992 года : Мсждународньїй договор/ Мсждународная торговая палата, 1 января 1992 г., № 548

510. Унифицированньїе правила по договорньїм гарантиям : Мсждународньїй договор / Мсждународная торговая палата, 1 января 1978 г., № 325

511. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів : Міжнародний договір / Міжнародна торгова палата, 1 січня 1993 р., № 500

512. Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР : Утверджсн постановленисм Совста Министров СССР от 15октября 1955 г. № 1801

513. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-1У

514. Цивільний процесуальний кодекс України : Затверджено Законом від 18 липня 1963 р.

515. Щодо Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного майна : Наказ Фонду державного майна України від 3 вересня 1999 № 1677

516. Щодо роз'яснень деяких питань про реєстрацію іноземних інвестицій : Лист Національного банку України від 3 грудня 1997 р. № 13-124/2407-8833

517. Щодо роз'яснень і рекомендацій до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна : Наказ Фонду державного майна України від 22 серпня 2000 р. № 1765

518. Соипсіі Кецціагіоп (ЕС) N0 1/2003 оїіб ОесетЬег 2002 оп ІЬе ітріетепіагіоп оГгпегиіезоп сотреіігіоп ІаМ Йотеп іп Аггісіез 81 апеі 82 оГ іпе Тгеаіу II О} Ь 001, 04.01.2003 р. 1

1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   98

Схожі:

ТОВ «Фінансова компанія «СПМК-1» Примітка 1: Основна діяльність
Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного...
СТАТУТ
Комунальне підприємство «Сумижитло» Сумської міської ради (далі по тексту Підприємство), створене відповідно до Закону України «Про...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43 та ч. 2 ст. 43, ч. 4, 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до...
Законодавство про підприємництво
Законодавче забезпечення підприємницької діяльності. Структура Господарського кодексу України
РІШЕННЯ Від 11 червня 2013 року
Комунальник”, на підставі статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 5 ст. 57 Господарського кодексу України,...
Програма фінансової Підтримки КП «Коломийського районного комунального...
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст ст. 56,57 Господарського кодексу України, Законом України «Про загальнодержавну...
Н ІКОПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Від імені та інтересах територіальної громади, у зв’язку зі змінами у діяльності підприємства, у відповідності до статті 57 Господарського...
Джерела господарського права. Роль судової практики та звичаїв в системі господарського права
Щодо проблем визначення та співвідношення понять «джерело» та «форма» у теорії права. Проблеми визначення джерел господарського права...
План Види суб'єктів господарського права Методи господарського права
Методи господарського права
ГОЛОВИ ВІЛЬШАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України "Про місцеві державні адміністрації", Земельного кодексу України, Водного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка