Всього


НазваВсього
Сторінка8/11
Дата14.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО”


 1. Поняття і основні риси державного управління.

 2. Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом.

 3. Адміністративне право України як галузь права, його предмет.

 4. Метод і система адміністративного права України.

 5. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями українського права.

 6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.

 7. Джерела адміністративного права України.

 8. Систематизація адміністративного права України, та її особливості.

 9. Поняття, основні риси та види адміністративно-правових відносин.

 10. Адміністративно-правовий статус громадян України.

 11. Звернення громадян, їх види.

 12. Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України “Про звернення громадян”.

 13. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.

 14. Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.

 15. Види органів виконавчої влади.

 16. Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.

 17. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

 18. Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України “Про Кабінет Міністрів України”.

 19. Центральні органи виконавчої влади, їх види.

 20. Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.

 21. Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.

 22. Поняття, види та принципи державної служби в Україні.

 23. Законодавчі основи державної служби в Україні.

 24. Поняття та види державних службовців.

 25. Правове регулювання проходження державної служби.

 26. Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.

 27. Поняття та види функцій державного управління.

 28. Поняття форм державного управління, їх види.

 29. Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.

 30. Класифікація актів державного управління та їх дія.

 31. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.

 32. Вимоги, що ставляться до актів державного управління, наслідки їх недотримання.

 33. Поняття адміністративно-правових методів, їх види.

 34. Адміністративний примус, види його заходів.

 35. Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.

 36. Заходи адміністративного припинення, їх види та суть.

 37. Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.

 38. Завдання, система і чинність законодавства України про адміністративні правопорушення.

 39. Адміністративне правопорушення, його поняття та склад.

 40. Суб’єкти адміністративних правопорушень.

 41. Особливості відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 років.

 42. Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

 43. Особливості відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

 44. Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.

 45. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

 46. Мета адміністративних стягнень, їх види.

 47. Попередження та штраф як адміністративні стягнення.

 48. Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення.

 49. Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення.

 50. Громадські роботи, як вид адміністративного стягнення.

 51. Виправні роботи і адміністративний арешт як адміністративні стягнення.

 52. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.

 53. Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення.

 54. Обставини, що пом’якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.

 55. Строки накладення адміністративних стягнень.

 56. Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.

 57. Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень.

 58. Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.

 59. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.

 60. Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні.

 61. Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи.

 62. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 63. Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 64. Адміністративне затримання, як засіб забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 65. Протокол про адміністративне правопорушення.

 66. Постанова по справі про адміністративне правопорушення.

 67. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови.

 68. Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту на постанову про накладення адміністративного стягнення.

 69. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

 70. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 71. Правове положення і повноваження адміністративних комісій.

 72. Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судам (суддям).

 73. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення та її опротестування.

 74. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення.

 75. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.

 76. Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні.

 77. Способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.

 78. Контроль в державному управлінні: поняття, зміст та види.

 79. Контроль органів виконавчої влади загальної компетенції.

 80. Відомчий та міжвідомчий контроль.

 81. Судовий контроль в державному управлінні.

 82. Контрольні повноваження державних інспекцій та служб.

 83. Прокурорський нагляд в державному управлінні, його форми та методи.

 84. Поняття і види адміністративно-правових режимів.

 85. Надзвичайні режими: поняття та види.

 86. Організаційно-правові засади управління митною справою в Україні.

 87. Митний контроль. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

 88. Правові засади управління економікою.

 89. Система і повноваження органів управління освітою.

 90. Система і повноваження органів управління охороною здоров’я населення.

 91. Організаційно-правові засади управління в сфері соціальної політики.

 92. Організаційно-правові засади управління обороною.

 93. Збройні Сили України: їх види та комплектування.

 94. Організаційно-правові засади управління національною безпекою.

 95. Система, правове положення та зміст роботи органів внутрішніх справ.

 96. Громадський порядок та громадська безпека, адміністративно-правові заходи їх охорони.

 97. Основні завдання і повноваження міліції України.

 98. Юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ.

 99. Дозвільна система органів внутрішніх справ.

 100. Організаційно-правові засади управління закордонними справами.

 101. Організаційно-правові засади управління юстицією.

 102. Реєстрація актів цивільного стану.


Додаток № 1 до теми 8
Відгадайте кросворд за темою : «Державні службовці»
по горизонталі: 1. метод підтвердження відповідності рівня професійної компетентності державного службовця при призначенні на посаду; 2. використання особою наданих їй службових повноважень і пов’язаних з цим

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди; 3. час відпочинку державного службовця; 4. характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем володіння спеціальними знаннями; 5. один із видів дисциплінарного стягнення; 6. один із видів дисциплінарного стягнення; 7. поділ посад державних службовців на групи; 8. загальний порядок зайняття посади державної служби; 9. форма реалізації управлінських повноважень керівником; 10. правила професійної поведінки державного службовця.
по вертикалі: 1. позитивний захід впливу, який застосовується до державного службовця; 2. те, з чого починаються службові відносини; 3. те, що дає право на встановлення державному службовцю надбавки за вислугу років; 4. один із принципів державної служби; 5. один із видів дисциплінарного стягнення;6. один із принципів державної служби; 7. оцінка результатів щорічної діяльності державного службовця, що дає право на преміювання; 8. інформація про вакантні посади державної служби; 9. оформлення припинення державної служби; 10. визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу.
23

4
1

1
2


67

3


104

58

6

97
10

89


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка