Всього


НазваВсього
Сторінка6/11
Дата14.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

в справах про адміністративні правопорушення
Практичне заняття
П л а н
1. Завдання та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

2. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.
З а в д а н н я
1. До суду надійшло два протоколи відносно гр. Д. про вчинення ним правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175-1 та ч. 1 ст. 178 КУпАП. За ч. 1 ст. 175-1 протокол було складено членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а за ч. 1 ст. 178 – посадовою особою районного відділу органів внутрішніх справ. В протоколах відзначалося, що Д., будучи у нетверезому стані, у порваному одязі палив біля палацу дитячої та юнацької творчості, який розташовано на центральній площі міста.

Суддя, розглянувши справу, ухвалив постанову, якою з урахуванням ст. 36 КУпАП зобов’язав Д. сплатити штраф у розмірі 102 гривні. У постанові зазначалося, що Д. уперше притягується до адміністративної відповідальності, має малолітню дитину, а його дружина не працює.

Прокурор опротестував дану постанову, відзначивши, що суддя відповідно до ст. 221 КУпАП не вправі розглядати справи про вчинення правопорушень, відповідальність за які передбачена статтями 175-1 та 178 КУпАП. Крім того, суддя не звернув увагу на те, що Д. учинив правопорушення у стані сп’яніння, що згідно зі ст. 35 КУпАП обтяжує відповідальність.

Назвіть та охарактеризуйте стадії провадження в даній справі. Посилаючись на нормативні положення, визначте законність дій осіб, які склали протоколи про правопорушення. Чи відповідають законові дії судді? Оцініть позицію прокурора та обміркуйте, яке рішення за результатами розгляду протесту може бути ухвалено.
2. Суддею Дзержинського районного суду м. Харкова 6 березня 2012 р. ухвалено постанову про накладення на гр. Б. стягнення за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 185 КУпАП. Справу було розглянуто за відсутності правопорушника. Даних про своєчасне його сповіщення про місце і час судового розгляду в матеріалах справи не було. Свідки, відомості про яких містилися в протоколі про адміністративне правопорушення, у судовому засіданні не допитувались.

Чи є підстави для скасування постанови про накладення стягнення? Хто, за чиєю ініціативою та в якому порядку може переглянути постанову по даній справі? Яке рішення може бути ухвалено за результатами перегляду справи?
3. 6 березня 2012 р. начальник органу внутрішніх справ, отримавши протокол про вчинення гр. Д правопорушення, передбаченого ст. 173 КУпАП, призначив справу до розгляду на 6 квітня 2012 р., про що повідомив Д., який у встановлений час не з’явився. Враховуючи те, що гр. Д. своєчасно було повідомлено про місце і час розгляду справи, начальник органу внутрішніх справ за відсутності Д. ухвалив постанову про накладення на нього штрафу.

Чи законна постанова, ухвалена начальником органу внутрішніх справ? Якщо дійдете висновку, що постанова незаконна, окресліть судовий порядок її оскарження. Обміркуйте, яке рішення за результатами оскарження може ухвалити суд?
С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

та л і т е р а т у р и
Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 25 листопада 2011 року / упоряд.: Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Я.С. Рябченко. – Х.: Право, 2011. – 280 с. ( з наст. змін. та допов.).

Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський.– 4-е вид., перероб. і доп. – Х.: ФІНН, 2012. – С. 38-48, 64- 105.

Т е м а 21. Заходи забезпечення провадження в справах

про адміністративні правопорушення.

Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи

про адміністративні правопорушення
Практичне заняття
П л а н
1. Мета застосування і загальна характеристика заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

3. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення: поняття і критерії визначення.
З а в д а н н я
1. Громадянин А. 11 травня 2012 р. вчинив дрібне хуліганство, за що був затриманий і доставлений уповноваженою особою органів внутрішніх справ в міліцію з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення. Про застосування адміністративного затримання йшлося в протоколі про адміністративне правопорушення, де відзначалося, що А. підданий затриманню до розгляду справи суддею.

Справу було розглянуто 12 травня 2012 р. Суддя визнав А. винним у скоєнні дрібного хуліганства і з урахуванням обставин справи та особи правопорушника застосував до нього стягнення у вигляді штрафу.

За дорученням гр. А. його адвокат звернувся до адміністративного суду з позовною заявою про визнання дій, пов’язаних із застосуванням адміністративного затримання, такими, що вчинені з порушенням закону.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Складіть проект позовної заяви, поданої в інтересах А., та обміркуйте, яке рішення може ухвалити суд за результатами її розгляду.
2. Державний інспектор рибоохорони під час рейду встановив, що гр. А. займається рибальством із порушенням правил. Інспектор оглянув човен та спорядження для рибальства у присутності А. та вилучив зазначені речі до вирішення питання про відповідальність останнього. Про огляд речей та їх вилучення інспектором було зроблено відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Громадянин А. оскаржив дії інспектора керівникові Державної інспекції рибоохорони. У скарзі А. зауважив, що інспектор порушив порядок огляду і вилучення речей, а саме: не врахував, що А. не є власником даних речей, не залучив до огляду двох понятих та не склав окремий протокол про застосування зазначених заходів забезпечення провадження в справі про адміністративне правопорушення.

Проаналізуйте ситуацію та підготуйте юридично обґрунтовану відповідь на скаргу гр. А.
3. Інспектором Державної автомобільної інспекції МВС України відносно гр. В., який о 22.00 перевозив пасажирів у маршрутному таксі з несправностями зовнішніх світлових приладів, було складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КУпАП, вилучено посвідчення водія, а автомобіль доставлено для зберігання на спеціальний майданчик до набрання законної сили постановою у справі про адміністративне правопорушення. Про застосування таких заходів було зроблено запис в протоколі про адміністративне правопорушення. Копія протоколу під розпис була вручена правопорушнику.

З’ясуйте правомірність застосованих заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Який порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках чи стоянках?
4. Студенти на практичному занятті з адміністративного права намагалися сформувати повний перелік органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Студент В. стверджував, що органи Служби безпеки України, прокуратури та митні органи не можна включати до означеного переліку, оскільки КУпАП не містить статей, якими визначено справи, віднесені до їх підвідомчості. Більшість із присутніх на занятті не погодилися з цією точкою зору, посилаючись на те, що крім згаданого кодексу існують інші нормативно-правові акти, що уповноважують представників цих органів вирішувати питання про адміністративну відповідальність фізичних осіб.

Висловіть свою точку зору щодо даних тверджень. Свою позицію обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення.
С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

та л і т е р а т у р и
Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 25 листопада 2011 року / упоряд.: Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Я.С. Рябченко. – Х.: Право, 2011. – 280 с. ( з наст. змін. та допов.).

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 98. – Ст. 3240.

Провадження у справах про адміністративні правопорушення: навч. посіб. / В. В. Богуцький, В. В. Богуцька, В. В. Мартиновський.– 4-е вид., перероб. і доп. – Х.: ФІНН, 2012. – С. 53-64, 75-84.

Весельська Т. Адміністративне затримання особи: українські реалії та міжнародний досвід // Право України. – 2010. – № 2. – С. 243-249.

Тема 22. Адміністративна юстиція

та адміністративне судочинство в Україні
Практичне заняття
План
1. Поняття та моделі адміністративної юстиції.

2. Адміністративне судочинство: поняття і завдання.

3. Кодекс адміністративного судочинства України, його структура.
З а в д а н н я
1. У травні 2012 р. гр. К. звернулася до суду із позовом до податкової адміністрації в області про визнання протиправними дій останньої та відшкодування моральної шкоди у розмірі 25000 грн.

У судовому засіданні позивачка пояснила, що їй стало відомо про те, що перший заступник голови податкової адміністрації звертався із запитом до міської клінічної лікарні про стан її здоров’я, про що був зроблений запис в її амбулаторній картці.

Позивачка двічі просила керівника податкової адміністрації надати їй копії запиту та відповіді лікарні, однак останній не відреагував на її звернення. У судовому засіданні К. надала копії відповідних заяв, надісланих керівникові податкової адміністрації листом із повідомленням.

Позивачка вважала, що їй завдано моральної шкоди у розмірі 25000 грн., оскільки внаслідок незаконного збирання керівником податкової адміністрації щодо неї інформації вона дуже знервувалася, вимушена була пояснювати всім своїм знайомим, у зв’язку з чим зазначений запит надіслано до лікарні.

За правилами якого процесуального акта має розглядатися даний позов? Обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по цій справі.
2. При затриманні гр. Н., який брав участь у несанкціонованій демонстрації, працівник міліції наніс йому кілька ударів гумовою палицею по голові та шиї за те, що Н. відмовлявся сідати у патрульну машину.

Про наявність у Н. ушкоджень, які можуть бути наслідком нанесення ударів палицею по голові та шиї, йшлося у довідці медичної установи, до якої звернувся Н. зі скаргами на погане самопочуття й проханням надати йому відповідну допомогу.

Після одужання Н. звернувся до правоохоронних органів із заявою, яка містила інформацію про нанесення йому працівником міліції тілесних ушкоджень. До заяви Н. додав зазначену довідку медичної установи. У порушенні кримінальної справи Н. було відмовлено, про що останній був повідомлений у встановленому законом порядку.

Громадянин Н. вирішив оскаржити постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.

У якому порядку гр. Н. може оскаржити постанову про відмову в порушенні кримінальної справи? Якщо за результатами розгляду скарги буде встановлено законність зазначеної постанови і Н. вважатиме таке рішення обґрунтованим, чи вправі він звернутися до суду із позовом про визнання дій працівника міліції неправомірними? Яким процесуальним актом має керуватися суд при розгляді такого позову?
3. Стосовно гр. С. був складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 130 КУпАП. Інспектор Державної автомобільної інспекції МВС України, керуючись ст. 265-1 КУпАП, тимчасово вилучила у С. посвідчення водія, про що зроблено запис у протоколі про правопорушення. Протокол надіслано до суду для вирішення питання про відповідальність С.

Громадянин С. не заперечував факту вчинення порушення, однак вважав, що посвідчення водія вилучено у нього незаконно, тому вирішив оскаржити вилучення до суду.

Чи належить розгляд справи про адміністративне правопорушення, вчинене С., до юрисдикції адміністративного суду? За правилами якого акта суд розглядатиме таку справу? Яким процесуальним актом має керуватися С. при оскарженні вилучення посвідчення водія? Обґрунтуйте свої відповіді, посилаючись на нормативні положення.
4. Громадянин Сирії В. прибув до України в особистих справах й перебував на території нашої держави на законних підставах. Двічі за один рік він був притягнутий до адміністративної відповідальності. Начальник районного відділу внутрішніх справ прийняв рішення про примусове повернення В. до Сирії. В., мотивуючи тим, що за вчинені діяння він вже зазнав покарання і немає необхідності застосовувати до нього такий захід, як примусове повернення, зажадав звернутися до суду із позовом про скасування рішення начальника районного відділу внутрішніх справ.

До якого із судів загальної юрисдикції має звернутися громадянин Сирії В.? Обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по цій справі.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Кодекс адміністративного судочинства України: прийн. Верхов. Радою України 06.07.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446 (з наст. змін. та допов.).

Адміністративне судочинство України: підруч. / за ред. О. М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – С. 64-90, 155-187.

Писаренко Н. Б. Історія розвитку адміністративної юстиції в Україні // Державне буд-во та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2003. – № 4. – С. 112-117.

Писаренко Н. Б., Сьоміна В. А. Адміністративно-правові спори (удосконалення порядку вирішення): моногр. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Х.: Право, 2012. – С. 25-82.

Рябченко Я.С. Оскарження нормативно-правових актів в адміністративному судочинстві: монографія /За загал. ред. к.ю.н., доц. Зуй В.В. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – С. 6-61.

Тема 23. Способи забезпечення законності і дисципліни

у державному управлінні: загальна характеристика
Самостійна робота
План
1. Поняття законності та дисципліни в державному управлінні.

2. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні.
Список літератури
Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: навч. посіб. / І. О. Ієрусалімова, І. О. Ієрусалімов, П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко. – К.: Знання, 2007. – С.

Андрєєва О. Б. Напрями організації діяльності щодо забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ // Право і безпека. – 2010. – № 2. – С. 129-132.

Павлих О. А. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю у сфері державного управління // Часоп. Київського ун-ту права. – 2011. – № 2. – С. 117-119.

Панасюк О. В. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: проблеми розмежування // Право і безпека. – 2009. – № 4. – С. 29-33.

Тема 24. Контроль у державному управлінні
Практичне заняття
План
1. Контроль у державному управлінні, його сутність та юридичні підстави.

2. Види контролю в державному управлінні.
З а в д а н н я
1. Головний державний санітарний лікар міста тимчасово призупинив діяльність текстильного комбінату за порушення санітарних норм. Своєю постановою він наклав на керівника комбінату адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а до комбінату застосував фінансову санкцію у виді штрафу в розмірі 50% вартості випущеної продукції. Керівник комбінату заперечував проти цього, вважаючи, що головний санітарний лікар тричі застосував примусові заходи за вчинення одного правопорушення: призупинив діяльність комбінату, наклав штраф на нього, застосував санкцію до комбінату.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи законно діяв головний державний санітарний лікар міста? Які види заходів адміністративного примусу були застосовані у даному випадку?
2. Державна фінансова інспекція України в Харківській області здійснила перевірку фінансової діяльності державного підприємства і виявила порушення законодавства. Своїми постановами начальник інспекції наклав на директора та головного бухгалтера підприємства адміністративні стягнення у виді штрафів у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і зобов’язав їх у двотижневий строк ліквідувати причини, що призвели до порушення. Директор підприємства заперечував свою винуватість, мотивуючи тим, що за фінансову діяльності підприємства відповідає головний бухгалтер.

Зробіть обґрунтований висновок щодо законності рішень начальника Державної фінансової інспекції України в Харківській області.
3. Головний державний податковий ревізор-інспектор здійснив перевірку ТОВ “Дебют” і виявив порушення – неподання платіжних доручень на перерахування обов’язкових платежів протягом останніх 3-х місяців. За матеріалами перевірки був поданий позов до суду з вимогою притягнути директора ТОВ “Дебют” до адміністративної відповідальності.

Чи правомірні дії інспектора? Обміркуйте свою позицію щодо рішення суду по цій справі.

4. Громадянин К. звернувся до об’єднання споживачів зі скаргою на підприємця С. У скарзі К. відзначав, що підприємець реалізує неякісний товар та відмовляє в його заміні. Об’єднання споживачів провело перевірку діяльності підприємця, за результатами якої ухвалило рішення про притягнення С. до відповідальності за ст. 155-2 КУпАП та накладення на нього штрафу в розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Підприємець сплачувати штраф відмовився і звернувся до суду з позовом про визнання незаконними дій об’єднання споживачів.

Дайте юридичний аналіз ситуації та обґрунтуйте свою позицію щодо рішення суду по даній справі.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Державну фінансову інспекцію України: затв. Указом Президента України 23.11.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. –№ 31. – Ст. 1325.

Гаращук В. М. Система контролюючих органів та їх повноваження: загальний огляд // Державне буд-во та місцеве самоврядування. – Х.: Право, 2003. – № 5. – С. 67-74.

Мех Ю. В. До питання про класифікацію контролю в державному управлінні // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України. – 2006. – Вип. 77. – С. 60-64.

Сушко Л. Зміст контрольної діяльності органів державної влади // Право України. – 2006. – № 11 – С. 118-120.

Тема 25. Прокурорський нагляд у державному

управлінні
Самостійна робота
План
1. Поняття, мета і завдання прокурорського нагляду в державному управлінні.

2. Предмет прокурорського нагляду в державному управлінні.

3. Повноваження прокурора при здійсненні нагляду в державному управлінні.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з наст. змін. та допов.).

Гаращук В. М. Проблеми організаційного забезпечення контролю й нагляду в державному управлінні // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – Вип. 71. – С. 100-113.

Середа Г., Руденко М. Функція прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів: проблеми реформування // Вісн. прокуратури. – 2010. – № 12. – С. 8-13.

Тема 26. Звернення громадян як спосіб забезпечення

законності і дисципліни у державному управлінні
Самостійна робота
План
1. Звернення громадян, їх види.

2. Вимоги до звернень громадян.

3. Порядок розгляду звернень громадян.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (з наст. змін. та допов.).

Баклан О. Про звернення громадян: деякі питання правотворчості та правозастосування // Право України. – 2007. – № 3. – С. 89-92.

Тимощук В. П. Деякі недоліки правового регулювання розгляду звернень громадян // Бюл. М-ва юстиції України. – 2006. – № 4. – С. 113-122.

Янюк Н. Право громадян на звернення до органів влади: форми його реалізації // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 85-89.

Тема 27. Адміністративно-правові режими
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я
План
1. Поняття та ознаки адміністративно-правових режимів.

2. Умови і порядок введення адміністративно-правових режимів.

3. Гарантії забезпечення законності в умовах адміністративно-правового режиму.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16.03.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 23 – Ст. 176 (з наступ. змін. та доп.).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 06.04.2000 р. // Там же. – 2000. – № 28 – Ст. 244 (з наступ. змін. та доп.).

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 р. // Там же. – 2000. – № 42. – Ст. 348 (з наступ. змін. та доп.).

Адміністративно-правові режими: їх призначення, зміст та види // Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Ін Юре, 2002. – С. 103-114.
Практичне заняття
План
1. Види адміністративно-правових режимів.

2. Заходи, які запроваджуються при встановленні адміністративно-правових режимів.
З а в д а н н я
1. Наказом начальника міжрайонної державної податкової інспекції скасовано допуск до державної таємниці, наданий оперуповноваженому податкової міліції гр. А. Підставою для скасування став акт спеціальної експертизи Служби безпеки України, в якому вказано, що А. виїжджав в республіку Білорусь протягом 2011-2012 pp., але не інформував про це начальника інспекції та відповідального за забезпечення режиму секретності. Отже, гр. А. не виконав взятого на себе письмове зобов’язання у зв’язку з допуском до державної таємниці, чим порушив вимоги ст. 28 Закону України «Про державну таємницю».

Громадянин А. оскаржив даний наказ до начальника обласного управління державної податкової адміністрації, посилаючись на те, що його поїздки в Білорусь не стосувалися службової діяльності, а мали виключно приватний характер.

Яке рішення по скарзі має прийняти начальник управління податкової адміністрації?
2. Президент України ухвалив Указ “Про оголошення території міста Калуш Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації”. Підставою для прийняття рішення про запровадження такого адміністративно-правового режиму стало виникнення на території м. Калуш небезпечної для життя і здоров’я людей екологічної ситуації, зумовленої наслідками функціонування місцевого хімічного комбінату. Указом також встановлювалося, що роботу хімічного комбінату необхідно призупинити.

Зробіть юридичний аналіз ситуації.
3. Громадянин А. разом із дружиною та дітьми на своєму автомобілі прямував до родичів, які мешкають у Рахівському районі Закарпатської області. Працівник Державної прикордонної служби зупинив автомобіль та пояснив, що оскільки транспортний засіб знаходиться у прикордонній смузі, то його водій та пасажири зобов’язані надати для перевірки документи, які посвідчують їх особу. Крім того представник влади захотів оглянути автомобіль.

Чи законні вимоги працівника Державної прикордонної служби? Які правила можуть запроваджуватися при встановленні прикордонного режиму?
Список нормативно-правових актів
Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93 (з наст. змін. та допов.).

Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13.07.2000 р. // Там же. – 2000. – № 42. – Ст. 348 (з наст. змін. та допов.).

Положення про прикордонний режим: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 30. – С. 33 (з наст. змін. та допов.).

Тема 28. Правові засади управління економікою
Самостійна робота
План
1. Зміст державного управління економікою.

2. Система органів управління економікою.

3. Загальна характеристика діяльності органів управління економікою.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України від 11.09.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 9. – Ст. 79 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: затв. Указом Президента України від 31.05.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 41. – Ст. 1666 (з наст. змін. та допов.).

Баклан О. До класифікації функцій державного регулювання в економічній сфері // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 7. – С. 34-37.

Абдуллін Р. Державне управління економікою: практичний досвід та наукове знання // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 8. – С. 164-167.

Бурило Ю. Правове регулювання економікою та роль адміністративного права у сфері державного управління економікою // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 102-105.

Коваленко Л. П. Система органів державного управління в галузі економіки // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Вип. 108. – С. 134-140.

Кравцова Т. Адміністративно-правова природа діяльності держави у сфері економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 104-106.

Тема 29. Організаційно-правові засади управління фінансами
Самостійна робота
П л а н

1. Правові засади управління фінансами.

2. Система органів управління фінансами.

3. Фінансовий контроль: форми та методи його здійснення.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 6. – Ст. 37 (з наст. змін. та допов.).

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. // Там же. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство фінансів України: затв. Указом Президента України від 08.04.2011 р. // Офіц. вісн. Президента України. – 2011. – № 11. – Ст. 610.

Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: затв. Указом Президента України від 13.04.2011 р. // Там же. – 2011. – № 12. – Ст. 632.

Положення про Державну казначейську службу України: затв. Указом Президента України від 13.04.2011 р. // Там же. – 2011. – № 12. – Ст. 632.

Положення про Державну фінансову інспекцію України: затв. Указом Президента України від 23.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 31. – Ст. 1325.

Органи державної влади в галузі бюджету та фінансів // Органи державної влади в Україні / за ред. В. Ф. Погорілка: моногр. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – С.375-441.

Конституційні основи діяльності органів, що наділені повноваженнями по здійсненню фінансового контролю // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Т.2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення/ за заг. ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Право, 2008. – С. 536-555.

Тема 30. Управління освітою і наукою
Самостійна робота
План
1. Правові засади управління освітою і наукою.

2. Система органів управління освітою і наукою.

3. Функції і компетенція органів управління освітою і наукою.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про освіту: Закон України в редакції від 23.03.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – Ст. 84 (з наст. змін. та допов.).

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України в редакції від 01.12.1998 р. // Там же. – 1999. – № 2–3. – Ст. 20 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: затв. Указом Президента України від 08.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1243 (з наст. змін. та допов.).

Вікторов В. Нові моделі управління освітою // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – С. 66-71.

Тема 31. Управління охороною здоров’я
Самостійна робота
План
1. Правові засади управління охороною здоров’я.

2. Система органів управління охороною здоров’я.

3. Функції і компетенція органів управління охороною здоров’я.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство охорони здоров’я України: затв. Указом Президента України від 13.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1273 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Там же. – 2011. – № 29. – Ст. 1235 (з наст. змін. та допов.).

Гладун З. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров’я // Право України. – 2005. – № 5. – С. 25-28.

Тема 32. Організаційно-правові засади управління у сфері

соціальної політики
С а м о с т і й н а р о б о т а
План
1. Правові засади управління у сфері соціальної політики.

2. Система органів управління у сфері соціальної політики.

3. Компетенція органів управління у сфері соціальної політики.
С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в
Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство соціальної політики України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1227 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Пенсійний фонд України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Там же. – 2011. – № 29. – Ст. 1223 (з наст. змін. та допов.).

Тема 33. Управління обороною і національною безпекою
Самостійна робота
План
1. Правові засади управління обороною і національною безпекою.

2. Система органів управління обороню і національною безпекою.

3. Компетенція органів управління обороною і національною безпекою.

4. Форми і методи управління обороною і національною безпекою.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про Службу безпеки України: Закон України від 25.03.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382 (з наст. змін. та допов.).

Про Раду Національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. // Там же. – 1998. – № 35. – Ст. 237 (з наст. змін. та допов.).

Про оборону України: Закон України в редакції від 05.10.2000 р. // Там же. – 2000. – № 49. – Ст. 420 (з наст. змін. та доп.).

Про Збройні Сили України: Закон України в редакції від 05.10.2000 р. // Там же. – 2000. – № 48. – Ст. 410 (з наст. змін. та допов.).

Про основи національної безпеки України: Закон України від 15.06.2003 р. // Там же. – 2003. – № 39. – Ст. 351 (з наст. змін. та допов.).

Про державний кордон України: Закон України від 04.11.1991 р. // Там же. – 1992. – № 2. – Ст. 5 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство оборони України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1240.

Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Там же. – 2011. – № 29. – Ст. 1240.

Пилипчук В. Г. Правові основи діяльності державних органів та військових формувань у сфері національної безпеки України: навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 150 с.

Система і компетенція державних органів зі спеціальним статусом у сфері національної безпеки України: моногр. / В.Г. Пилипчук, О. П. Дзьобань, В. Я. Настюк. – Х.: Право, 2009. – С. 34-65; 95-129.

Тема 34. Організаційно-правові засади управління

внутрішніми справами
Самостійна робота
План
1. Правові засади управління внутрішніми справами.

2. Система органів внутрішніх справ, їх завдання і функції.

3. Загальна характеристика форм і методів діяльності органів внутрішніх справ.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20 (з наст. змін. та допов.).

Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України: Закон України від 26.03.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 397 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/383/2011/card2#Card.

Положення про Державну міграційну службу України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/405/2011.

Матюхіна Н. П. Муніципальна поліція: окремі сторінки минулого та сьогодення (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 431-435. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09mnpczd.pdf.

Фролова О. Г. До історії розвитку теоретичних засад управління в органах внутрішніх справ України // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. – Вип. 105. – С. 178-185.

Фролова О. Г. Сфера внутрішніх справ як об’єкт управління // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 97. – С. 69-76.

Тема 35. Організаційно-правові засади управління

закордонними справами
Самостійна робота
П л а н
1. Правове забезпечення управління закордонними справами.

2. Система органів управління закордонними справами, їх завдання та функції.

3. Форми та методи управління закордонними справами.
С п и с о к н о р м а т и в н о - п р а в о в и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и
Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527.

Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. // Там же. – 2002. – № 5. – Ст. 29 (з наст. змін. та допов.).

Про затвердження Положення про дипломатичне представництво України за кордоном: Розпорядження Президента України від 22.10.1992 р. // Зібрання законодавства України. – 2000. – Том 5. – Ст. 5.

Про Консульський статут України: Указ Президента України від 02.04.1994 р. // Укази Президента України. − К., 1997.− Т. 1: 1991-1994 рр. – С. 884 (з наст. змін. та допов.).

Про Положення про Міністерство закордонних справ України: Указ Президента України від 06.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 29. – Ст. 1220.

Гуменюк Б. І. Дипломатична служба: правове регулювання: навч. посіб. – К.: Либідь, 2007. – С. 19-33.

Федчишин С. А. Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення: моногр. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. П. Матюхіної. – Х: ФІНН, 2011. – С. 37-53, 88-112.

Тема 36. Організаційно-правові засади управління

юстицією
Семінарське заняття
План
1. Зміст державного управління юстицією.

2. Органи управління юстицією.

3. Форми і методи державного управління юстицією.
Список нормативно-правових актів
Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 9. – Ст. 62 (з наст. змін. та допов.).

Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. // Там же. – 1993. – № 39. – Ст. 383 (з наст. змін. та допов.).

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. // Там же – 2010. – № 38. – Ст. 509 (з наст. змін. та допов.).

Про державну виконавчу службу: Закон України від 25.03.1998 р. // Там же. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243 (з наст. змін. та допов.).

Положення про Міністерство юстиції України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. // Офіц. вісн. України. –2011. – № 9. – Ст. 548.

Положення про Державну архівну службу України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/407/2011.

Положення про Державну реєстраційну службу України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/401/2011.

Положення про Державну пенітенціарну службу України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/394/2011.

Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/390/2011.

Положення про Державну виконавчу службу України: затв. Указом Президента України від 06.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/385/2011.

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами матеріалу з навчальної дисципліни “Адміністративне право” та формуванню у них навичок та вмінь одержувати додаткові знання.

Формами самостійної роботи студентів є:

– доопрацювання матеріалів лекцій та робота з літературою до них;

– підготовка до практичних та семінарських занять, виконання завдань за темами практичних занять;

– робота в інформаційних мережах;

– складання конспектів за темами, що виносяться на самостійне вивчення.

Результативність самостійної роботи виявляється в процесі поточного модульного контролю знань та підсумкового оцінювання успішності студентів під час сесії.

7. ПОТОЧНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ
Опис предмета курсуКурс

Напрям,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика

навчального курсу

(структура залікового

кредиту)


Кількість кредитів

ECTS: 6,5
Модулів: 3

Змістових модулів: 6

Загальна кількість

годин: 234

Тижневих годин: 4-6


6.0601

“Право”

7.06001

“Спеціаліст”


Обов’язкова:

Модуль I
Лекції: 80

Практичні (семінарські) заняття: 48

Модуль ІI
Індивідуальна робота: 22

Модуль III
Самостійна робота: 84

Види контролю:

поточний модульний

контроль; іспит


Організація поточного модульного
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка