Всього


НазваВсього
Сторінка5/11
Дата14.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема 16. Система та види адміністративних

стягнень. Правила і строки накладення

адміністративних стягнень
П р а к т и ч н е з а н я т т я
П л а н
1. Цілі адміністративних стягнень, їх види.

2. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

3. Загальні правила і строки накладення адміністративних стягнень.
З а в д а н н я
1. 14 лютого 2012 р. інспектор ДАЇ зупинив транспортний засіб, яким керував громадянин М., за перевищення обмежень швидкості руху. Під час складання протоколу, інспектор ДАЇ вирішив перевірити водія на стан алкогольного сп’яніння. Після проведення огляду з використанням спеціальних засобів було встановлено наявність у крові 0,25 проміле алкоголю. Інспектор ДАЇ склав протокол, про вчинення гр. М. адміністративних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 122 і ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та направив його до суду.

14 травня 2012 р. суд, розглянувши матеріали адміністративної справи, виніс постанову про притягнення гр. М. до адміністративної відповідальності у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Визначте правомірність дій працівника міліції. Чи законне рішення суду? Як Ви вважаєте, чи є підстави для оскарження постанови суду? Охарактеризуйте порядок накладення стягнення при вчинення двох та більше адміністративних правопорушень.
2. Громадянин А. вигулював свого собаку на території дитячого садочка. Дільничний інспектор склав стосовно А. протокол про вчинення ним правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 154 КУпАП. Рішенням адміністративної комісії при виконкомі міської ради на гр. А. накладено штраф у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Через три місяці після сплати штрафу суддя розглянув справу про вчинення гр. А. правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 154 КУпАП. Постановою судді на гр. А. накладено штраф у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Чи законні рішення, ухвалені стосовно гр. А.? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення.
3. 15 лютого 2012 р. був складений протокол про вчинення гр. В., 1996 року народження адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 44 КУпАП. 18 квітня 2012 р. гр. В був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді громадських робіт строком на 20 годин. Захисник громадянина В. не погодився з рішенням суду, а в апеляційній скарзі зазначив, що гр. В є неповнолітнім, тому до нього не може бути застосовано стягнення у вигляду громадських робіт, оскільки це перешкоджатиме його навчанню у школі.

Чи правомірно судом було застосовано стягнення у вигляді громадських робіт? Відповідь обґрунтуйте.
4. Громадянин О. два рази на тиждень здійснювала на продовольчому ринку м. Харкова продаж молока та молочних продуктів з особистого підсобного господарства. 1 березня 2012 р. при перевірці дотримання суб’єктами торгівлі на ринку санітарно-ветеринарних вимог, головний державний інспектор ветеринарної медицини виявив відсутність у гр. О. висновків ветеринарно-санітарної експертизи. Цього ж дня, керуюсь положеннями – ст. 258 КУпАП виніс щодо гр. О. постанову про притягнення її до відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 107 КУпАП та наклав стягнення у вигляді штрафу у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Громадянин О. не погодилася з рішенням інспектора, у зв’язку з чим звернулася зі скаргою до інспектора ветеринарної медицини. В ній вона зазначила, що займалася продажем не на постійній основі, в неї була особиста медична книжка та їй потрібні кошти, щоб утримувати 10-ти місячну дитину.

Визначте законність постанови про накладення на гр. О. штрафу? Чи є підстави для її скасування? Обґрунтуйте свою позицію щодо рішення по цій справі. Які обставини враховуються під час накладення стягнення?
5. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 10 лютого 2010 р. на гр. Ф., якому на момент вчинення правопорушення виповнилося 16 років, накладено штраф за завідомо неправдивий виклик міліції. У протоколі засідання виконавчого комітету зазначено, що інтереси неповнолітнього Ф. під час розгляду справи представляв його батько. Останній пояснив, що його син дійсно 1 грудня 2009 р. вчинив дане правопорушення. Однак Ф. навчається у школі, самостійного заробітку не має, а тому він як батько порушника згоден сплатити штраф у розмірі, що буде встановлений рішенням комітету.

Чи законне рішення виконавчого комітету міської ради? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Кодекс України про адміністративні правопорушення: станом на 25 листопада 2011 року / упоряд.: Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, Я.С. Рябченко. – Х.: Право, 2011. – 280 с. ( з наст. змін. та допов.).

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25.06.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 531.

Про безпечність та якість харчових продукті: Закон України від 23.12.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 3. – Ст. 75.

Про правила дорожнього руху: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р.// Офіц. вісн. України. – 2001. – № 41. – Ст. 1852.

Про затвердження Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. // Офіц. вісн. України. – 2008. – № 98. – Ст. 3241.

Хорощак Н. Адміністративні стягнення за законодавством України: моногр. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 172 с.

Червякова О. Актуальні питання забезпечення прав громадян, підданих адміністративному арешту // Право України. – 2006. - № 2. –С. 35 - 37.

Тема 17. Дисциплінарна відповідальність

за адміністративним правом
Практичне заняття
План
1. Поняття, сутність та підстави дисциплінарної відповідальності.

2. Співвідношення дисциплінарної та адміністративної відповідальності.
З а в д а н н я
1. 5 березня 2010 р. державний службовець С. був звільнений із займаної посади за прогул на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України. Зі слів С., прогул справді мав місце 20 грудня 2009 р., але був зумовлений участю С. у гасінні пожежі. З огляду на надані пояснення, у грудні С. не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Новий керівник державного органу, де С. перебував на службі, призначений на посаду 25 лютого 2010 р., питання про прогул порушив повторно і застосував до С. дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення.

С. вирішив оскаржити наказ про його звільнення, вважаючи його незаконним, прийнятим на підставі нормативного акта, дія якого на нього, як на державного службовця, не поширюється.

До яких органів гр. С. може звернутися з даною скаргою? Дайте юридичну оцінку ситуації та складіть проект скарги за встановленою формою з посиланням на необхідні нормативні акти.
2. Заступник голови обласної державної адміністрації гр. С., систематично порушував встановлені терміни розгляду звернень громадян за що його було попереджено про неповну службову відповідність. Громадянин С., звернувся в прокуратуру з проханням винести протест на незаконний на його думку наказ про застосування до нього вищезазначеного дисциплінарного впливу, вважаючи його незаконним, прийнятим на підставі нормативного акта, дія якого на нього, як на державного службовця, не поширюється.

Чи має право гр. С. звернутися з даною скаргою в прокуратуру? Дайте юридичну оцінку ситуації та складіть проект скарги за встановленою формою з посиланнями на необхідні нормативні акти.
3. Прокурор Запоріжської природоохоронної прокуратури гр. Ф. 01 грудня 2012 р. порушив ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а саме відмовив одному із засобів масової інформації в наданні екологічної інформації про стан довкілля, надання якої передбачено правовими актами. Керівник цього засобу масової інформації поскаржився , на його думку, на неправомірні дії прокурора гр. Ф. до прокуратури Запоріжської області. Останній після ознайомлення з матеріалами справи й отримання пояснень від порушника видав наказ про накладення дисциплінарного стягнення на Ф. у виді звільнення. 30 січня 2013 р. гр. Ф. оскаржив Генеральному прокурору України наказ про його звільнення. У скарзі він не заперечував факту вчинення правопорушення, однак оспорював можливість застосування дисциплінарного стягнення за скоєння адміністративного правопорушення.

Визначте законність наказу прокурора району про звільнення Ф. Обґрунтуйте свою позицію щодо можливості задоволення скарги Ф.
4. Державний інспектор з пожежного нагляду наклав на військовослужбовця К. штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за грубе порушення правил пожежної безпеки. У постанові про накладення штрафу зазначалося, що К. у своїй квартирі збудував камін та розташував вихід димового ходу у вікні.

Чи законні дії інспектора з пожежного нагляду? У якому порядку може бути притягнутий до відповідальності військовослужбовець К. та які примусові заходи можуть бути до нього застосовані?
Список нормативно-правових актів

та літератури
Дисциплінарний статут прокуратури України: затв. постановою Верховної Ради України від 06.11.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15 (з наст. змін. та допов.).

Дисциплінарний статут Збройних Сил України: затв. Законом України від 24.03.1999 р. // Там же. – 1999. – № 22-23. – Ст. 197 (з наст. змін. та допов.).

Венедіктов В. С. Критерії розмежування адміністративної та дисциплінарної відповідальності // Пробл. систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення у 2-х ч. – Сімферополь, 2006 – Ч. 1. – С. 17-23.

Середа О. Підстави дисциплінарної відповідальності прокурорів // Вісник прокуратури. – 2011. – № 1. – С. 76-79.

Фролова О. Г. Актуальні питання відповідальності у сфері службової діяльності: навч. посіб. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 24 с.

Тема 18. Адміністративний процес: зміст

і загальні риси
Семінарське заняття
План
1. Поняття, зміст і риси адміністративного процесу.

2. Принципи адміністративного процесу.

3. Суб’єкти адміністративного процесу.
Список літератури
Кузьменко О. В. Адміністративний процес: сутність та структура // Право України. – 2003. – № 2. – С. 22-26.

Перепелюк В. Г. Адміністративний процес: навч. посіб. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – С. 5-33, 158-184.

Тема 19. Структура адміністративного процесу.

Види проваджень в адміністративних

справах
Практичне заняття
План
1. Структура адміністративного процесу.

2. Провадження в адміністративних справах, їх види.

3. Адміністративна юрисдикція: поняття і риси.
З а в д а н н я
1. Наказом Міністерства юстиції України повернуто без державної реєстрації наказ Міністерства внутрішніх справ України “Про затвердження Інструкції з оформлення працівниками ДАІ МВС України матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху” у зв’язку з тим, що разом із наказом, поданим на реєстрацію, не надано відомостей про чинні акти з цього питання, інформацію про строки приведення їх у відповідність з новим актом, а також про акти, що втрачають чинність у зв’язку з прийняттям останнього.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Назвіть та охарактеризуйте стадії провадження з реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади.
2. Громадянин І. звернувся із клопотанням про зміну імені до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем постійного проживання. При зверненні І. пред’явив свій паспорт та квитанцію про сплату державного мита.

Через чотири місяці від дати звернення І. отримав листа за підписом керівника відділу реєстрації актів цивільного стану, в якому повідомлялося, що заявлене клопотання не розглядалося, оскільки втрачено запис про народження заявника.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Чи порушив у даному випадку представник влади закон? Назвіть та охарактеризуйте стадії провадження з реєстрації зміни імені.
3. Сімнадцятирічний Ф. надіслав до виконавчого комітету міської ради листа, в якому просив зареєструвати його як підприємця. До свого звернення Ф. додав: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів; документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця; нотаріально посвідчену письмову згоду батьків на зайняття Ф. підприємницькою діяльністю.

У проведенні державної реєстрації Ф. було відмовлено. В листі за підписом міського голови зазначалося, що Ф. не може бути зареєстрований як підприємець, оскільки на момент звернення із відповідним проханням він не досяг повноліття.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Хто уповноважений вирішувати питання про реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності? Як у даному випадку вправі діяти Ф.?
4. ТОВ “Контакт” звернулося до Міністерства соціальної політики України із заявою про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності, пов’язаної із посередництвом у працевлаштуванні фізичних осіб за кордоном. Міністерство через 10 днів після отримання заяви повідомило суб’єктові підприємницької діяльності, що дану заяву залишено без розгляду, оскільки до неї не додано копію зовнішньоекономічного договору (контракту) з іноземним суб’єктом господарювання (роботодавцем чи посередником) про посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

Чи законно діяло міністерство? Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на нормативні положення. Назвіть та охарактеризуйте стадії провадження з ліцензування певних видів господарської діяльності.
Список нормативно-правових актів

та літератури
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299 (з наст. змін. та допов.).

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Там же. – 2003. – № 31-32. – Ст. 263 (з наст. змін. та допов.).

Положення про реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 р. // http: // www.zakon1.rada.gov.ua.

Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи: затв. постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 р. // Офіц. вісн. України. – 2007. – № 52. – Ст. 2115.

Іваненко Я. Л. Адміністративне неюрисдикційне провадження в публічно-правових відносинах // http: // www.viche.info/journal/2108.

Кузьменко О. В., Любимов А. В. Адміністративне провадження: поняття, види, класифікація // Держава и право: зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – Вип. 25. – С. 229-235.

Кулинич Н. В. Поняття та сутність адміністративного провадження в системі адміністративного права // http: //jurlugansk.ucoz.org/publ/21-1-0-129.

Колпаков В. К. Адміністративна юрисдикція: сутність поняття // Держава і право: зб. наук. пр. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003. – Вип. 19. – С. 255-258.

Т е м а 20. Завдання, порядок і стадії провадження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка