Всього


НазваВсього
Сторінка1/11
Дата14.03.2013
Розмір1.58 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. ВСТУП
Адміністративне право – навчальна дисципліна, метою вивчення якої є опанування студентами знань про правове забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів громадян у відносинах з органами державного управління (їх представниками), порядок здійснення державного управління, його форми і методи, особливості управлінського впливу в різних сферах суспільного життя.

Навчання відбувається у формі лекцій, практичних, семінарських занять, індивідуальних і групових консультацій, виконання студентами самостійних завдань, їх участі в науково-дослідницькій роботі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні:

знати предмет, метод і систему адміністративного права, зв’язок цієї галузі права з іншими галузями права; основні проблеми науки адміністративного права; поняття та особливості адміністративно-правових норм і відносин; суб’єкти адміністративного права та елементи їх статусу; функції, форми і методи державного управління; поняття адміністративного примусу та види його заходів; поняття та основні риси адміністративної відповідальності; поняття, загальні риси та структуру адміністративного процесу; сутність адміністративної юстиції, поняття та завдання адміністративного судочинства в Україні; способи забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні; поняття та види адміністративно-правових режимів; правові засади та організацію управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю;

вміти використовувати отримані знання в практичній діяльності; вільно орієнтуватися в системі нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері державного управління; аналізувати й коментувати відповідні нормативні положення; прогнозувати напрямки здійснення реформ у зазначеній сфері; користуватися сучасною науковою і спеціальною літературою, електронними юридичними базами даних, іншими інформаційними джерелами.

Зважаючи на численність нормативно-правових актів, що регламентують відносини у сфері державного управління, студентам пропонується при вивченні навчальної дисципліни “Адміністративне право” здійснювати пошук необхідних актів на Інтернет-сайті www.zakon1.rada.gov.ua.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
п/п

Тема

Всього

годин

У тому числі

лекції

практичні /

семінарські

заняття

самостійна

робота


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Державне управління та

адміністративне право – 24 год


1

Державне управління і виконавча влада

4

2

–/–

2

2

Предмет, метод і система
адміністративного права

6

2

–/2

2

3

Адміністративно-правові норми

6

2

–/2

2

4

Адміністративно-правові відносини

8

2

2/2

2


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Суб’єкти адміністративного

права – 42 год


5

Громадяни – суб’єкти адміністративного права

6

2

2/–

2

6

Органи виконавчої влади

12

4

2/2

4

7

Органи місцевого самоврядування

4

2

–/–

2

8

Державні службовці

12

4

2/2

4

9

Бюджетні організації

4

2

–/–

2

10

Об’єднання громадян – суб’єкти адмініст- ративного права

4

2

–/–

2


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Функції, форми та методи

державного управління – 18 год


11

Функції державного управління, їх види

4

2

–/–

2

12

Форми державного управління

6

2

2/–

2

13

Адміністративно-правові методи

8

4

2/–

2
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ IV. Відповідальність за адміністративним правом – 26 год

14

Поняття та риси адміністративної відповідальності, її законодавчі основи

6

2

–/2

2

15

Адміністративне правопорушення, його склад

6

2

2/–

2

16

Система та види адміністративних стягнень. Правила і строки накладення адміністративних стягнень

8

2

2/–

4

17

Дисциплінарна відповідальність за адміністративним правом

6

2

2/–

2


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ V. Адміністративний процес. Законність і дисципліна в державному управлінні. – 64 год


18

Адміністративний процес: зміст і загальні риси

6

2

–/2

2

19

Структура адміністративного процесу. Види проваджень в адміністративних справах

8

2

2/–

4

20

Завдання, порядок і стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення

8

2

2/–

4

21

Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

10

4

2/–

4

22

Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство в Україні

6

2

2/–

2

23

Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні: загальна характеристика

4

2

–/–

2

24

Контроль у державному управлінні

6

2

2/–

2

25

Прокурорський нагляд у державному управлінні

4

2

–/–

2

26

Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні

4

2

–/–

2

27

Адміністративно-правові режими

8

2

2/2

2


ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ VI. Правові засади і організація управління економікою, соціально-культурним будівництвом та адміністративно-політичною діяльністю – 38 год28

Правові засади управління економікою

4

2

–/–

2

29

Організаційно-правові засади управління фінансами

4

2

–/–

2

30

Управління освітою і наукою

4

2

–/–

2

31

Управління охороною здоров’я

4

2

–/–

2

32

Організаційно-правові засади

управління у сфері соціальної політики

4

2

–/–

2

33

Управління обороною і національною безпекою

4

2

–/–

2

34

Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами

4

2

–/–

2

35

Організаційно-правові засади управління закордонними справами

4

2

–/–

2

36

Організаційно-правові засади управління юстицією

6

2

–/2

2
Разом

234*

80

48

(30/18)

84


* До загального розрахунку включається 22 години на індивідуальну роботу.

ЗАТВЕРДЖЕНО


вченою радою Національного Університету

«Юридична академія України імені

Ярослава Мудрого»

(протокол № 10 від 15 червня 2012 р.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Преамбула
НЕХАЙ ЗДІЙСНИТЬСЯ ЗАДЛЯ ВІКОВІЧНОЇ СЛАВИ І ПАМ'ЯТІ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО І ВСЬОГО РУСЬКОГО НАРОДУ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Визначте авторів наведених слів (Кожна правильна відповідь – один бал. Всього 8 балів)
Діагностичний словниковий диктант
Вчитель перевіряє диктант і визначає орфограми, на які більше всього зроблено помилок
Видатки всього в тому числі: видатки розвитку
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України
Всього
Плани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / Укладачі: старший викладач...
Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього
Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки
ПРОБНИЙ ВСТУПНИЙ ТЕСТ
Протягом двох годин Вам належить виконати запропоновані тестові завдання, які складаються з двох модулів (математика, українська...
Хмарні освітні технології – інструмент створення інформаційного середовища...
Білл Гейтс бачить в цьому майбутнє, а ви, швидше за все, цим користуєтеся. Приготуйтеся до миттєвого доступу до всього звідусіль
Тема: Функції держави
Держава – особлива політико-територіальна організація, що має суверенітет, спеціальний апарат управління і примусу і здатна надавати...
Здорова спина це запорука здоров'я всього організму!
Тіло людини як карта на ньому розташовані біологічно активні точки, грамотний вплив на які здатний позбавити людину від больових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка