Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання


НазваНавчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання
Сторінка8/9
Дата14.03.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розрізняти і порівнювати види відпусток; скорочений робочий час і неповний робочий час


Характеризувати види робочого часу

Тема 24. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству, установі, організації

(1 год.)

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарне стягнення (догана, звільнення з роботи). Порядок накладення дисциплінарного стягнення. Заходи дисциплінарного впливу.

Поняття матеріальної відповідальності. Підстави настання. Види матеріальної відповідальності (обмежена, повна, підвищена). Колективна відповідальність

Називати види дисциплінарних стягнень

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни правила внутрішнього трудового розпорядку; дисциплінарне стягнення; матеріальна відповідальність

Описувати порядок накладення дисциплінарного стягнення; підстави матеріальної відповідальності

Порівнювати види матеріальної відповідальності; матеріальну відповідальність і дисциплінарну відповідальність

Характеризувати підстави настання матеріальної відповідальності; колективну відповідальність

Тема 25. Індивідуальні та колективні трудові спори (1 год.)

Індивідуальні трудові спори: поняття; органи, що розглядають (комісії з трудових спорів (КТС), суди); порядок вирішення.

Колективні трудові спори, конфлікти: поняття; органи, що вирішують колективні трудові спори (примирна комісія (ПК), трудовий арбітраж незалежний посередник). Національна служба посередництва і примирення.

Страйк: порядок організації та проведення, обмеження

Називати види трудових спорів; органи, що вирішують індивідуальні та колективні трудові спори

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудовий спір; страйк

Розрізняти індивідуальні та колективні трудові спори; страйк і мітинги, демонстрації

Описувати порядок вирішення трудових спорів; порядок організації, проведення страйку

Оцінювати страйк як спосіб захисту економічних і соціальних права

Моделювати процедуру вирішення трудового спору

Тема 26. Оплата праці.

Охорона праці (1 год.)

Заробітна плата. Мінімальна заробітна плата. Основна та додаткова заробітна плата. Види зарплати (відрядна, акордна, почасова). Тарифна сітка. Тарифна ставка. Особливості оплати праці у вихідні, світкові та неробочі дні.

Охорона праці. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Називати види заробітної плати; органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни заробітна плата; мінімальна заробітна плата; охорона праці

Описувати особливості оплати праці у вихідні, світкові та неробочі дні

Тема 27. Право соціального захисту

(1 год.)

Поняття соціального захисту. Соціальне забезпечення. Соціальні послуги. Соціальне обслуговування.

Державні соціальні стандарти.

Соціальне страхування в Україні. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види. Добровільне страхування. Обов’язкове страхування та його види

Називати види соціального захисту та соціального страхування

Правильно застосовувати поняття та терміни соціальний захист, соціальні послуги, соціальне страхування

Описувати види соціального страхування

Аналізувати законодавство України про соціальний захист

Характеризувати види та зміст соціального страхування

Тема 28 Пенсії в Україні (1 год.)

Пенсія. Системи пенсійного забезпечення: солідарна система, накопичувальна система, система недержавного пенсійного забезпечення. Пенсія за віком, пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання, пенсія у зв'язку з втратою годувальника, за вислугу років. Страховий стаж. Державна соціальна допомога.

Пенсії накопичувального фонду (довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя; одноразова виплата).

Недержавне пенсійне забезпечення

Називати види пенсій

Правильно застосовувати поняття та терміни пенсія, пенсія за віком, пенсія по інвалідності. Пенсія з втратою годувальника, страховий стаж, довічна пенсія

Описувати види пенсій в Україні

Аналізувати окремі положення законодавства України про пенсійне забезпечення

Характеризувати види та зміст пенсій в Україні

Тема 29. Соціальний захист окремих категорій осіб (2 год.)

Статус і соціальний захист військовослужбовців та співробітників органів внутрішніх справ.

Статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Статус і соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку.

Статус і соціальний захист громадян, що мають значні заслуги перед Батьківщиною.

Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Соціальний захист малозабезпечених сімей.

Соціальний захист сімей з дітьми.

Допомога у зв’язку з безробіттям. Безробітний (-на). Підходяща робота. Допомога по безробіттю: терміни, розміри, нарахування, припинення

Називати категорії осіб, що підлягають соціальному захисту

Правильно застосовувати поняття та терміни військовослужбовці, ветерани війни, ветерани праці, малозабезпечені сім’ї, сім’ї з дітьми, безробітний(-на), молодь, підходяща робота

Описувати види соціальної допомоги в Україні зазначеним категоріям, види соціальної допомоги в Україні зазначеним категоріям

Аналізувати законодавство України соціальний захист щодо окремих категорій осіб

Характеризувати види та зміст соціального захисту щодо окремих категорій осіб


Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 30. Загальна характеристика сімейного права (1 год.)

Джерела сімейного права. Сімейний Кодекс України.

Сім’я. Підстави для створення сім’ї. Способи захисту сімейних прав та інтересів. Кровноспоріднена сім’я

Називати джерела сімейного права; підстави для створення сім’ї; способи захисту сімейних прав та інтересів; ознаки сім’ї

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни Сімейний кодекс України; сім’я

Описувати структуру СКУ; кровноспоріднену сім’ю

Тема 31. Шлюб. Права та обов’язки подружжя (2 год.)

Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою. Порядок реєстрації шлюбу. Шлюбний договір: порядок укладення та зміст.

Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу через державні органи реєстрації актів цивільного стану та за рішенням суду. Режим окремого проживання. Недійсний шлюб. Визнання шлюбу недійсним за рішенням суду. Особисті немайнові та майнові права подружжя. Особиста приватна власність дружини, чоловіка. Спільна сумісна власність подружжя. Право на утримання (аліменти)

Називати умови укладання шлюбу; підстави припинення шлюбу; права і обов’язки подружжя

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни шлюб; шлюбний договір; одношлюбність; аліменти; спільна сумісна власність подружжя

Описувати порядок укладання шлюбу; порядок визнання шлюбу недійсним; порядок розірвання шлюбу

Розрізняти припинення шлюбу і розірвання шлюбу; особисту приватну власність дружини, чоловіка і спільну сумісну власність подружжя

Порівнювати розірвання шлюбу і визнання шлюбу недійсним

Аналізувати відповідні статті СКУ

Характеризувати особисті немайнові та майнові права подружжя; підстави права на утримання; правові наслідки визнання шлюбу недійсним

Моделювати укладання шлюбного договору

Тема 32. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей (1 год.)

Порядок реєстрації народження дитини. Особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав. Майнові права батьків і дітей. Взаємне утримання (аліменти)

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни дитина; батько; матір

Описувати особисті немайнові права та обов’язки батьків та дітей; підстави позбавлення батьківських прав

Характеризувати майнові права батьків і дітей; правові наслідки позбавлення батьківських прав

Тема 33. Шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (1 год.)

Усиновлення. Усиновлювачі. Особи, які не можуть бути усиновлювачами. Переважне право на усиновлення. Порядок усиновлення. Права та обов’язки усиновлювача та усиновленого.

Опіка та піклування. Опікун. Піклувальник. Особи, які не можуть бути опікунами чи піклувальниками. Права дитини, над якою встановлено опіку чи піклування. Права та обов’язки опікуна та піклувальника. Патронат над дітьми. Патронатний вихователь, його обов’язки. Припинення договору про патронат

Називати шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни усиновлення; опіка і піклування; патронат

Описувати порядок усиновлення дитини; права та обов’язки усиновлювача та усиновленого; права та обов’язки опікуна та піклувальника

Розрізняти опіку та піклування; усиновлення та патронат


Тема 34. Загальна характеристика житлового права

(1 год.)

Житловий Кодекс. Суб’єкти житлових відносин. Житловий фонд та його види.

Право громадян на житло. Форми реалізації права на житло (безоплатне отримання, приватизація, шляхом укладення цивільно-правових угод, будівництво). Соціальне житло

Називати суб’єкти житлових відносин; види житлового фонду

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни право на житло; Житловий кодекс; житловий фонд; соціальне житло

Аналізувати структуру Житлового кодексу України

Описувати і оцінювати форми реалізації права на житло

Тема 35. Договір найму житлового приміщення (1 год.)

Ордер на житлове приміщення: порядок видачі та обов’язкові реквізити. Предмет договору найму житлового приміщення. Приміщення, що не можуть бути предметом договору найму житлового приміщення

Називати предмет договору найму житлового приміщення

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни договір найму житлового приміщення; ордер

Розрізняти договір найму (оренди) в цивільному праві і договір найму житлового приміщення

Тема 36. Житлові права і обов’язки. Відповідальність за порушення житлового законодавства (2 год.)

Житлові права громадян. Житлові обов’язки громадян. Права та обов’язки наймодавця. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства

Називати житлові права і обов’язки громадян; права та обов’язки наймодавця

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

Описувати види та підстави настання кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за порушення житлового законодавства

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 37. Загальна характеристика земельного права

(2 год.)

Предмет правового регулювання земельного права. Земельний кодекс України. Земля – основне національне багатство. Земельні відносини. Суб’єкти та об’єкти земельних відносин. Завдання та принципи земельного законодавства.

Категорії земель України (землі

сільськогосподарського призначення; землі житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення). Порядок віднесення та зміни земель до тієї чи іншої категорії. Наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель

Називати предмет правового регулювання галузі; суб’єкти та об’єкти земельних відносин

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни земельне право; категорії земель

Аналізувати структуру Земельного кодексу України

Описувати і оцінювати землю як основне багатство України; наслідки порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земель

Розрізняти категорії земель за цільовим призначенням

Тема 38. Право власності на землю

(2 год.)

Земельна ділянка. Суб’єкти права власності на землю. Правовий режим власності на землю іноземних громадян та осіб без громадянства.

Форми власності на землю (приватна, державна, комунальна). Спільна та спільна сумісна власність на земельну ділянку. Права та обов’язки власників земельних ділянок. Добросусідство.

Право земельного сервітуту. Види права земельного сервітуту. Встановлення та припинення дії земельного сервітуту.

Користування землею. Право постійного користування. Оренда та її види (короткострокова, довгострокова, суборенда). Порядок передачі земельних ділянок в оренду. Права та обов’язки землекористувачів

Називати суб’єкти права власності на землю

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни земельна ділянка; добросусідство; сервітут; оренда

Аналізувати відповідні статті ЗКУ

Описувати правовий режим власності на землю іноземних громадян та осіб без громадянства; форми власності на землю; підстави і процедуру встановлення та припинення дії земельного сервітуту; порядок передачі земельних ділянок в оренду

Характеризувати права та обов’язки землекористувачів

Моделювати процедуру укладення договору оренди земельної ділянки


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Работа должна быть направлена на развитие у учащихся коммуникативной компетенции; кроме того, программа очерчивает до­статочно широкий...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка