Навчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання


НазваНавчальна програма з правознавства для 10-12 профільних класів навчальних закладів з українською мовою навчання
Сторінка7/9
Дата14.03.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 12. Основи спадкового права

(2 год.)

Спадкове право. Спадкодавець. Спадкоємець. Особи, що не мають права стати спадкоємцями. Спадщина. Відкриття спадщини.

Спадкування за законом. Випадки спадкування. П’ять черг спадкоємців. Утриманець.

Спадкування за заповітом. Умови дійсності. Підпризначення спадкоємця. Секретний заповіт. Заповіти, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Особливості вирішення питань щодо банківських вкладів. Недійсність окремих частин заповіту. Обов’язкова частка спадщини. Заповіт з умовою. Виконання заповіту. Заповіт подружжя.

Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Спадкова трансмісія. Відумерла спадщина. Поділ спадкового майна

Називати види спадкування; види заповіту; п’ять черг спадкоємців

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни спадкування; заповіт; спадщина; черги спадкоємців; обов’язкова частка спадщини; спадкова трансмісія

Аналізувати відповідні положення ЦКУ

Розрізняти види заповіту

Порівнювати спадкування за законом і спадкування за заповітом

Описувати особливості вирішення питань щодо банківських вкладів

Характеризувати п’ять черг спадкоємців; час і місце відкриття спадщини; процедуру прийняття спадщини

Моделювати процедуру укладання заповіту

Тема 13. Цивільний процес (судочинство)

(1 год.)

Види проваджень (позовне, справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, окреме). Розгляд цивільних справ третейськими судами. Позовна заява, скарга та заява. Стадії цивільного процесу. Учасники. Представництво у суді. Етапи судового засідання

Називати види проваджень; стадії цивільного процесу

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни представництво у суді; третейські суди; позовна заява

Характеризувати стадії цивільного процесу

Моделювати етапи судового засідання щодо розгляду цивільної справи

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 14. Загальна характеристика господарського права

(2 год.)

Предмет господарського права. Господарсько-виробничі та організаційно-господарські відносини. Внутрішньогосподарські відносини. Методи та принципи господарського права. Господарський кодекс України.

Поняття та види суб’єктів господарюва-

ння. Ознаки суб’єктів господарювання. Права та обов’язки суб’єктів господарювання. Фізична особа як суб’єкт господарювання

Називати суб’єкти господарського права; суб’єкти господарювання

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарське право

Описувати структуру Господарського кодексу України

Розрізняти суб’єкти господарського права і суб’єкти господарювання

Аналізувати окремі положення Господарського кодексу України

Характеризувати методи та принципи господарського права; ознаки, права та обов’язки суб’єктів господарювання

Тема 15. Підприємництво (1 год.)

Підприємницька діяльність. Принципи підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності. Вільна, дозвільна (ліцензована) та державна підприємницькі діяльності. Припинення підприємницької діяльності

Називати основні ознаки підприємницької діяльності

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни підприємницька діяльність

Описувати порядок реєстрації підприємницької діяльності та порядок припинення підприємницької діяльності

Моделювати процедуру реєстрації СПД

Тема 16. Поняття та види підприємств в Україні (1 год.)

Підприємство. Види підприємств в залежності від форм власності (приватне, підприємство, що діє на основі колективної власності, комунальне, державне, засноване на змішаній формі власності). Казенне підприємство. Види підприємств в залежності від розміру іноземних інвестицій (з іноземними інвестиціями, іноземні). Види підприємств в залежності від способу утворення та формування статутного фонду (унітарні, корпоративні). Види підприємств в залежності від кількості працюючих (малі, великі). Організаційно-правові форми об’єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та ін.). промислово-фінансова група. Холдингова компанія

Називати види підприємств

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни підприємство; асоціація; корпорація; концерн; холдингова компанія

Аналізувати відповідні статті Господарського кодексу України

Описувати окремі види підприємств

Характеризувати мале підприємство; казенне підприємство

Тема 17. Господарські товариства (1 год.)

Поняття господарського товариства. Засновники та учасники господарських товариств. Права та обов’язки учасників товариств. Види господарських товариств. Акціонерне товариство (відкрите, закрите). Товариство з обмеженою відповідальністю. Товариство з додатковою відповідальністю. Повне товариство. Командитне товариство. Порядок створення господарського товариства

Називати види господарських товариств

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарське товариство

Описувати права та обов’язки учасників товариств

Розрізняти відкрите і закрите акціонерне товариство

Характеризувати окремі види господарських товариств

Моделювати порядок створення господарського товариства

Тема 18. Господарські договори (1 год.)

Поняття господарського договору. Відмінності господарського договору від інших договорів. Загальні та спеціальні функції господарських договорів. Державне замовлення. Форма господарського договору (повна, скорочена, типова, уніфікована). Порядок укладення господарських договорів

Називати ознаки господарського договору

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарський договір

Описувати порядок укладення господарських договорів

Розрізняти загальні та спеціальні функції господарських договорів

Порівнювати господарський та цивільно-правовий договір

Тема 19. Господарсько-правова відповідальність (2 год.)

Господарсько-правове правопорушення та його види (договірні та позадоговірні). Підстави господарсько-правової відповідальності. Склад господарського правопорушення. Функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції (відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції)

Називати ознаки господарського правопорушення

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарське правопорушення; господарські санкції

Описувати види господарських правопорушень; склад господарського правопорушення; види господарських санкцій

Характеризувати підстави господарської відповідальності

Тема 20. Господарський процес (судочинство) (1 год.)

Господарські спори. Досудове врегулювання господарських спорів. Вирішення спорів господарськими судами. Порушення справ за позовними заявами. Засади господарського судочинства. Справи, що розглядають господарські суди. Учасники господарського процесу. Стадії господарського процесу

Називати учасників господарського процесу; справи, що розглядають господарські суди

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни господарські суди; господарські спори

Описувати процедуру досудового врегулювання господарських спорів; засади господарського судочинства

Моделювати стадії господарського процесу

Урок узагальнення. Тематичне оцінювання (1 год.)

Тема 21. Правове регулювання трудових відносин в Україні (1 год.)

Право на працю. Предмет трудового права. Трудові правовідносини.

Соціальне партнерство: завдання, сторони, органи, форми. Колективний трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення.

Особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця

Називати форми реалізації права на працю в Україні; предмет трудового права

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудове право; трудові правовідносини; соціальне партнерство; колективний договір

Аналізувати окремі положення трудового законодавства

Описувати порядок укладання трудового договору; особливості регулювання трудових відносин за участю юридичної особи – суб’єкта малого підприємництва, фізичної особи – підприємця

Тема 22. Трудовий договір (2 год.)

Поняття трудового договору. Сторони. Умови (обов’язкові та додаткові). Випробувальний строк. Форма. Контракт. Строки. Порядок укладення. Права та обов’язки працівника та роботодавця. Трудова книжка. Переведення та переміщення. Відсторонення від роботи.

Припинення трудового договору. Загальні підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника. Розірвання трудового договору за ініціативою власника. Розірвання трудового договору при скороченні чисельності чи штату. Розірвання трудового договору без згоди профспілкового комітету. Припинення трудових відносин з незалежних від волі сторін підстав

Називати умови трудового договору; види трудового договору; підстави припинення трудового договору

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни трудовий договір; роботодавець; працівник; трудова книжка

Аналізувати відповідні положення трудового законодавства

Описувати порядок укладання та розірвання трудового договору

Порівнювати трудовий і колективний договори

Характеризувати підстави розірвання трудового договору

Моделювати процедури укладання трудового договору, розірвання трудового договору за ініціативою працівника

Тема 23. Робочий час та час відпочинку (1 год.)

Робочий час (нормальна тривалість робочого часу; скорочена тривалість робочого часу; неповний робочий час; ненормований робочий день; робота в нічний час; підсумований робочий час; гнучкий робочий час; надурочні роботи).

Час відпочинку (перерви протягом робочого дня, щоденний відпочинок, вихідні дні, світкові дні, неробочі дні, відпустки). Особливості праці у вихідні, світкові та неробочі дні.

Поняття та види відпусток (щорічні, додаткові у зв’язку із навчанням, творчі, соціальні, без збереження заробітної плати)

Називати види робочого часу; види відпочинку; види відпусток

Правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття і терміни робочий час; час відпочинку; відпустка; ненормований робочий день; надурочні роботи

Використовувати відповідні положення трудового законодавства

Описувати особливості праці у вихідні, світкові та неробочі дні
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Програми з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...
Навчальна програма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Для цих профілів математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії,...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних...
Типовий навчальний план однокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
ПРОГРАМИ для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх...
Навчальна програма з історії України для 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Работа должна быть направлена на развитие у учащихся коммуникативной компетенции; кроме того, программа очерчивает до­статочно широкий...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим...
України від 16. 11. 2000 №1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства (практичний курс) (авт. Ремех Т. О., Пометун О.І )
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ для учнів 10-11 класів загальноосвітніх...
Технологічний, фізико-хімічний, агро­хімічний профілі природничо-математичного напряму профільного навчан­ня, а також технологічний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка